Goemaat Goemaat HERFSTMQDE in STOFFEN m I DAGBLADRECLAME DEZE WEEKGROTE KARPETTENSHOW REX THEATER kleurmakers steno-typiste Bromfietsers in West-Duitsland zouden een rijbewijs moeten halen De complete serie CINDERELLA verkrijgbaar bij ADVERTEERT IN DIT BLAD AANBESTEDING G r on held BULTHUIS - BOTERMARKT 23 KUNSTGEBITTEN NEFABOLINE LAKFABRIEKEN N.V. GEBR. SCHIPHOLES FLINKE ARBEIDERS Groot gebrek aan verkeerservaring Fa. SASBURG TIJDELIJKE UNIEKE AANBIEDING KIP UIT T VUISTJE! Koninklijke B. van Menfz N.V. vraagt: SMIT'S Schildersbedrijf FABRIEKEN VAN BETONELEMENTEN N.V. Leidsch Dagblad VRIJDAG 2 OKTOBER 1959 (Van onze correspondent in Bonn) Het Westduitse ministerie van Verkeer heeft een moeilijke knoop doorgehakt: de twee miljoen Duitse bromfietsers zullen worden ver plicht een rijbewijs te halen! Prompt klommen bromfietsfabrikanten en allerlei belangenverenigingen in de pen en beschuldigden het ministerie van allerlei lelijke dingen. Maar menig automobilist ademde op en zuchtte: „eindelijk. In het Westduitse verkeer spelen fiets en bromfiets niet die grote rol, welke beide vehikels in ons land innemen. Er wordt in de Bonds republiek betrekkelijk weinig gefietst, hetgeen de vele fietsfabrikanten de laatste jaren danig gemerkt hebben. Hun produktie, bestemd voor het binnenland, nam nauwelijks toe en diverse ondernemingen moesten öf de deur sluiten öf overspringen naar kleine auto's en „mopeds", zoals men in Duitsland de bromfietsen noemt. Het aantal „mopeds" is binnen enkele jaren gegroeid tot een totaal van twee miljoen en per week komen er thans duizenden bij! Waar in Nederland de meeste brom fietsers meestal een grote verkeerser varing hebben als ex-fietser, daar mist de Westduitse „Mopedfahrer" die er varing ten enen male. Vandaar waar schijnlijk het groeiende aantal ver keersongelukken, dat door de bromfiet sers hier veroorzaakt wordt. Hoewel in de zgn. ongevallenstatistieken de „mo peds" er van alle voertuigen nog rela tief goed afkomen. Maar er is een stij gende tendens, met het toenemen van het aantal bromfietsen, naar meer on gelukken veroorzaakt door gebrek aan verkeerservaring van „Mopedfahrer". Het Westduitse ministerie van Ver keer wil een aparte rijbewijsklasse num mer 5 invoeren, speciaal voor de brom fietsers. Op een bepaalde dag zal voor alle berijders van bromfietsen, die een snelheid van 20 km of meer per uur kunnen halen, het rijbewijs verplicht worden gesteld. Fietsen met een hulp motortje, welke de 20 km per uur niet kunnen halen, kunnen worden bereden zonder dat rijbewijs. Het voornaamste doel, dat men met deze verordening voor heeft, ls om bromfietsers, die veel ongelukken veroorzaken of die dronken op hun vervoersmiddel zitten, het rij den ronduit te kunnen verbieden door intrekking van het rijbewijs. Overigens wil men zo soepel mogelijk tewerk gaan en alle „Mopedfahrer" die reeds gerui me tijd een bromfiets hebben, zonder meer een rijbewijs geven, tegen betaling van slechts drie mark Afzet-kwestie Hier nu gaan twee klachten tegen el kaar in. De bromfietsfabrikanten vre zen, dat hun nu nog stijgende afzet na delig beïnvloed zal worden. Zij beweren, dat door de invoering van het rijbewijs, het daarvoor nodige examen, de kosten eraan verbonden e.d. het aantal brom fietsers niet meer dusdanig zal toene men. als dat de laatste maanden het ge val was. Zij geloven, dat de politie ook bromfietsers zonder rijbewijs snel te pakken zal krijgen in het bijzonder die jongelui, die met veel lawaai des avonds de steden onveilig plegen te ma ken. Men steekt in industriële kringen daarbij gelukkig de hand diep in eigen boezem: de industrie heeft zich name lijk zelf beschuldigd door te erkennen, dat te veel bromfietsen ontwikkeld zijn tot een klein soort motorfiets met race-capaciteiten en wat dies meer zijDe door het ministerie van Verkeer voorgeschreven verordening gaat evenwel vele automobilisten niet ver genoeg. Zij zeggen, dat het gevaar op de weg zal blijven bestaan: een schriftelijk examen met tien of twintig vragen en het zonder meer overhandi gen van het rijbewijs aan „oude" brom fietsers noemen zij half werk. Het hui dige snelle stadsverkeer eist geen hal ve maatregelen, maar bromfietsers die „hun vak" verstaanKortom, er is een hele strijd aan de gang tussen hen, die dit alles te ver en anderen die de maatregel lang niet ver genoeg gaat! Studenten door water overvallen Elf Leidse studenten, in Yorkshire in Engeland voor een geologische studie, zijn gistermiddag bij Flamborough Head door het opkomende water verrast. Vijf redden zich zwemmend en zes werden door een boot opgepikt. Mensen van de kustwacht stonden op het punt aan touwen de rotsen af te dalen om de studenten te helpen. RIJNSBURG KATWIJK Haarlemmerstraat hoek Donkersteeg Wij exposeren alle kwaliteitskarpetten, zowel voor het traditionele als het MODERNE INTERIEUR. „DESSO"brengt sfeer met de EUROPA karpetten en de beroemde „DESSOLUX" in 6 nieuwe kleuren. Van de K.V.T.-produkten tonen wij de effen „SIMPLON" en KROONKARPETTEN, met hun aparte stijl. „BESHIR" en „KASHMIR"-karpetten, zijn toonaan gevend door hun kwaliteit en dessin. STIELTJESSTRAAT 10 Telefoon 25089—21523 REPARATIES AAN voor de buitengemeenten 's morgens met bode mee '8 middags retour Inrichting voor moderne tandtechnlek GANGETJE 1 - LEIDEN (hoek Breestraat) Telet. 24334 (b.g.g 20234) .DE SLEUTELKONING" jijuiaKen van alle sleutels ^pareren, veranderen en openen van elk slot HAARLEMMERSTRAAT 273 Telefoon 33958 (bij de Overdekte) Levering aan Rijk en Gemeente Maandagmorgen gesloten. dralori Een Draion pantalon blijft messcherp in de vouw, mevrouw! Dus zelden persen WEGENS AANMAAK NIEUWE MODELLEN IN AMERIKA kunnen wij de „PERFECTION" oliehaarden t.w. de types 220 en 230 aanbieden voor slechts f. 159.50 en f. 179.50. Beide mo dellen zijn voorzien van de beroemde „Midget- Pilot" spaarbrander, welke een verbruik heeft van slechts 1/12 I. per uur en zijn leverbaar in zwart en bruin. Capaciteit 220 is 6000 Kcal. per uur en van de 230 Is 9000 Kcal. per uur. 10 Jaar schriftelijke garantie op de brander; T.N.O.-rapport ter Inzage! PROFITEERT van deze tijdelijke aanbieding, welke slechts geldig is zolang de voorraad strekt. Levering ook via Uw handelaar mogelijk! Verkoop voor LEIDEN: model 220, capaciteit netto 6090 Kcal. model 230, capaciteit netto 9000 Kcal. JAN DE NIE ZOON, NOORDEINDE 54 KORT RAPENBURG 10 TELEFOON 21387 TELEFOON 20025 Met 3 oktober KIP ETEN bij SWAANTJE, f 2.per Yt kip. FIJNE GEROOKTE PALING (Kraan's paling) f 2.per Yi pond. STAANPLAATS STATION recht tegenover ZOMERZORG. SNACKBAR IEDERE NACHT tot 1 uur GEOPEND. Van 't Hoffstraat 26 - Tel. 24062 RECTIFICATIE Aanvang voorstellingen 3 oktober 2.30 - 4.45 - 7- - 9 uur. EINDE LAATSTE VOORSTELLING 10.45. VOORSCHOTEN vraagt Sollicitaties te-richten aan: Rouwkooplaan 810. Haarlemmerweg 2-4, Leiden, tel. K1710-33141 2 D.K.W.'s Sonderklasse 1954/56 3 ANGLIA'S 1956 FORD Taunus 15M 1957 OPEL Olympia, bestel1955 4 OPELS Rekord 1957/58/59 3 FORD'S Consul 1700 1955/57/58 FORD Zephyr 2500 1957/58 FIAT 600 Multipla 1957 DODGE met L.P.G., radio, verw., schuifdak 1958 FORD Taunus Combinatiewagen 1957 HILLMAN 1958 FIAT 1100 B 1955 2 OPELS Olympia Caravan, combi 1958/59 VAUXHALL Cresta Garantie Financiering Inkoop 's Zaterdags geopend tot 6 uur. Inruil GEMEENTE VOORHOUT Burgemeester en wethouders van VOORHOUT zullen op maandag 12 oktober 1959, des voormiddags om 11 uur open baar aanbesteden: HET MAKEN VAN EEN HOUTEN VOETBRUG OVER DE DINSDAGSE WETERING". Bestek en tekening zijn van 5 oktober 1959 af verkrijgbaar aan het bureau van gemeentewerken te Voorhout tegen betaling van f5. Toezending per post a f 5.50 geschiedt na ontvangst van postwissel. Restitutie heeft niet plaats. Inschrijvers moeten bestekhoudere efln. Herfstmode maakt U dit jaar zelf, omdat juist de stoffen het effect van de mode bepalen... I Warme, abstracte dessins in gedekte kleuren zijn door en door gedrukt op lichtwegende, warm voelende etof die soepel valt en niet kreukt. Makkelijk wasbaar en snel droog. 0O cm breed, per meter vanaf 4.25 Draion vanaf 6.95 De nieuwe bouclé Is veelkleurig! Voor pakjes en jeugdige rokken. Vol fantasie geweven uit wol in vier, vijf kleuren dooreen. Hoofdtinten In dit herfstpalet: bruin, lila, blauw. 14-0 cm breed,* per meter vanaf 10.90 ST QF F EN SP EC I AL I ST EN Botermarkt 18, Leiden in Nederlands, Duits, Engels en Frans, ter opleiding als secretaresse. Geboden wordt prettige werkkring met beh. salarisregeling. Aanmelden mond. of schrift. Paviljoensgracht 20, Den Haag ('s-zaterdags gesloten). HAVENKADE 5A - TELEFOON 24053 kleurenadvies SYSTEEM-CU S VELLER" vraagt voor haar bedrijf te HAARLEM Hoge lonen in tarief, goede sociale voorzieningen. Reisuren en reiskosten worden vergoed. Melden DINSDAG 6 TOBER 1959 a.s. 's avonds tussen 6 en 8 uur in Café-Restaurant „ZOMERZORG", Stationsweg 35a te Leiden. Gepensioneerd SCHILDER vraagt lichte werkzaamheden voor hele, halve of een paar dagen in de week. Brieven bur. van dit blad no. 26604. Biedt zich aan: CHAUFFEUR met event. bürUder. In bezit van alle rijbewijzen en buitenl. ervaring. Brieven bureau van dit blad onder no. 26661. miiiiiiiMiiiiiii doet Uw omzet stijgen is niet te vervangen brengt meer op dan zij kost Dagbladreclame trekt als een sterke magneet, want iedereen leest een dagblad en de lezers worden gedre ven door het verlangen elke dag op de hoogte en „bij" te zijn. Hoe meer dagbladreclame men dan ook maakt, des te beter de resultaten zullen zijn. VERMEERDER UW OMZET ADVERTEER REGELMATIG IN HET 1 De meest gelezen krant in Leiden en Omstr E ^iiiiiiiinHittiHtiiiiiimtiiRittnimtmnHiiimiinnittmiiuiiiirttiuüKutimiiitHtttituiiitBHWiwiHHBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1959 | | pagina 15