timmerlieden Gebr. Paes Brillen CALEX Dauphine rijden - een nieuwe vorm van „rechtlijnig leven" DAUPHINE .5650,- ENIGE LASSERS PLAATWERKERS MACHINEFABRIEK Fa. GEBR. ZWITSER Lijndiensten MAARSE KROON N.v. De gewijzigde dienstregeling Aannemersbedrijf A. V00RD0UW Zn. - W. HOOGSTRATEN MARKS tel. 22513 WRINGERROLLEN fr F.-J.».MUIDENILZ." OLIEKACHEL Lees dit aandachtig 1100 WERKNEMERS, MEISJES MANNELIJK PERSONEEL winkelmeisje Kijk tweemaal om zeker te weten...'f as een Virtus RENAULT NEDERLAND N.V. Een hobbelige weg. U rijdt er over heen in een nieuwe Dauphine. Wat gebeurt er? De nieuwe vering met rubber lucht kamers vangt alles op. Elke kuil en elke hobbel. De wagen zelf reageert er niet of nauwelijks op. U beweegt zich recht lijnig voort Ook als de auto vol zit? Ook dan. Inderdaad, dat is fantastisch. En de moeite van een proefrit waard! NIEUW! Er is véél nieuws aan de Dauphine I960. De veiligheidsvoorziening voor kinderen aan de ach(erportieren, nog comfortabeler voorzittingen, de kortere slag van de versnellingshandel, por tieren die in hun geopende stand blijven staan en bij het dichtvallen een degelijke „blip" laten horen... kortom: de nieuwe Dauphine is aantrek kelijker dim ooit! 185.000 - 6000 DEALERS IN 98 LANDEN Voor Leiden e.o.: GARAGE MEESTER fcSSJ Haven 3a - Leiden - Tel. 20067 Voor direct gevraagd en te Katwijk aan Zee. Haringkade NOORD-ZUID-HOLLANDSCHE VERVOER MAATSCHAPPIJ N.V. Met Ingang van zondag 4 -oktober 1959 wordt de WINTERDIENSTREGELING INGEVOERD Nieuwe reisgidsen zijn k f 0.30 verkrijgbaar bij de halte kantoren, agentschappen, de conducteurs, chauffeurs en de Cebuto-reisbureaus. TEL. 02977—4241 ingaande 4 oktober 1959 is verkrijgbaar bij de agentschappen en by de chauffeurs k f 0.25 per stuk. DE DIRECTIE. poederkoffie van gevestigd te OEGSTGEEST, vragen zo spoedig mogelijk voor de werken te Amsterdam. Vervoer geschiedt per eigen bussen. Aanmelden bij de heer P. C. N. Hoogstraten, Hoge Morsweg 6c te Oegstgeest, '6 avonds tussen 7—6 uur. PARKSTRAAT 5A Bekleden van wringerrollen met prima witte rubber. Binnen enkele dagen gereed. COVERBEDRIJF A.K.B. Lammermarkt 46 - Leiden Tel. 01710—24842 Mevr. DE RIJKE PARAPSYCHOLOGE Verdamstraat 36 tel. 30236 (bij de Hoge Rijndijk) Spreeku 2-5, woensd te vens 7-9. zaterd. afwezig Mf&t/etx GEBELD jWherstelo TEL. 22469 HOOGE RIJNDIJK 70 Echt Amerikaanse (wereldmerk), produkt van Amerika's oudste kachelfa- briek. Wordt tijdelijk aange boden voor f 195.Geheel compleet met garantie. (Off. prijs f460.Zoekt U een oliekachel, vraag dan eerst in lichtingen tel. 0 70776881 of brieven onder no. 26674 aan het bureau van dit blad. Het kan Uw kans zijn! McBee Nederland N.V. Leiden Royal McBee Nederland N.V. behoort tot de grote Nederlandse bedrijven. Het is een fabriek waar schrijfmachines van hoge kwaliteit worden vervaardigd, welke over de gehele wereld worden verkocht. Sinds de oprichting, in het najaar van 1953, is de onderneming ge groeid tot een bedrijf waar thans ruim 1700 personen werkgelegen heid vinden. Hiervan werken In het bedrijf in Leiden ruim waaronder een groot aantal vrouwelijke krachten. De uitbreidingen gaan nog steeds door en in verband met de steeds groter wordende vraag naar Royal schrijfmachines wordt momenteel hard gewerkt aan een moderne, nieuwe fabriek in Leiden, die het uiterste zal bieden aan comfort en volgend (aar In gebruik zal worden genomen. In verband met deze uitbreidingen Is in het bedrijf te Leiden plaat singsmogelijkheid voor Het samenstellen en afstellen van schrijfmachlneonderdefen is een licht en schoon werk, dat bij uitstek geschikt is voor meisjes. Aanwezig zijn een eigen pensioenfonds, een sociaal voor zieningsfonds en een spaarregeling, terwijl gelegenheid bestaat tot het volgen van een huishoudcursus voor rekening van het bedrijf. Reiskosten worden vergoed, terwijl In bedrijfskleding wordt voorzien. Er zijn echter ook vele werkzaamheden voor b.v. In ds afdelingen MONTAGE en ONDERDELENPRODUKTIE. Voor de afdeling Montage strekt een technische opleiding of ervaring tot aanbeveling, doch deze is niet vereist, daar in het bedrijf ge legenheid bestaat zich hiervoor te bekwamen. Voor de afdeling Onderdelenproduktie worden in het bizonder draaiers, fraisers en slijpers voor de galvanische afdeling gevraagd. Reiskosten en bedrijfskleding worden vergoed. Zij die belang stellen in een vrijblijvend en oriënterend ge sprek kunnen zich dagelijks van 2 tot 5 uur en vrijdagsavonds van 7 tot 9 uur wenden tot de Personeelsafdeling van ons bedrijf te Leiden, Oosterkerkstraat 11. Doe het vlug, doe het gemakkelijk: vraag schriftelijk of telefonisch eerst een sollicitatieformulier aan, vul dit in en stuur het op of breng het bij Uw bezoek mede. 's werelds grootste schrijfmachine-concern Koyal McBee Nederland N.V. Leiden Oosterkerkstraat 11 tel, 01710-31545-46-47-48-49 voor BOTERMARKT 1 bij Stadhuisplein TELEF. 25036 Boekh. DE VOLHARDING, Katwijk aan Zee, Voorstr. 34 vraagt per 1 nov. a.s. net v.g.g.v. Aanmelden na 7 uur 's avonds. K. Galgewater 14-16 Leiden - Tel. 33355 1 OPEL Rekord1959 1 GOGGOMOBIL, type T 300 1957 1 GOGGOMOBIL type T 300 met schuifdak 1956 1 RENAULT Fregate met schuifdak en aircondition 1956 3 VOLKSWAGENS 1955 1 OPEL Rekord met aircondition 1955 2 VOLKSWAGENS 1954 1 TAUNUS met heater en aircond. 1954 1 OPEL Olympia1951 1 HILLMAN met heater 1951 1 RENAULT 4 cabriolet 1951 2 VOLKSWAGENS 1950 1 AUSTIN 1949 1 VOLKSWAGEN 1948 1 OPEL bestelwagen 1952 1 BEDFORD bestelwagen 1952 1 VOLKSWAGEN, bestelwagen 1955 1 VOLKSWAGEN combi met banken 1959 1 FORD truck, 5 ton open laadbak 1949 1 FORD truck ZXA ton open laadbak 1946 Inruil - Financiering Koop met terugkoop. Verhuur op lange termijn. Doorlopend geopend, 's zondags van 9 tot 13 uur. Als model, tint cn afwerking van een tas precies naar Uw wens zijn is het vrijwel zeker een Virtus tas. Maar kijk tóch even of de naam Virtus op het merkje staat! Alleen dan hebt U de zekerheid dat Uw tas uit het nobele SKAI is gesneden en mooi en luxueus blijft. En dan is ook de prijs prijzenswaardig! Zó bescheiden, dat U gerust bij elk toiletje een speciale, aparte Virtus tas kunt kiezen. Wat is SKAI? Skai is het nieuwste tassen-materiaal. Met het uiterlijk en met alle voordelen van de fijnste ledersoorten! Skai blijft mooi. Skai is atwasbaar. En Virtus biedt U de luxe van Skai in elke prijsklasse

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1959 | | pagina 12