taxi HUISEIGENAREN SCHOONHEID 0 Meisjes Tom Wi PERSONEEL MARKS SIGARENZAAK FORD TAUNUS h. d. van welzen f eerste VERKOOPSTER OF VERKOPER Dr. S. E. BOS VERLOVINGSRINGEN telef. 23300 CÓRunpio) J. D. HOOGERVORST Mij. voor Toonkunst GEZICHTSHAREN 20 jaar Henny Mieremet's Rhythm Combo HERDENKINGSCONCERT HONGAARSE VRIJHEIDSSTRIJD DANSLES DANSSCHOOL C. v. Leeuwen apothekers-assistente van Rossum du Chattel en Driessen i Jubileum aanbieding i N.Y. HARDGLAS Ie Zoetermeer GLASSLIJPERS ANSAVOND VERHUIZINGEN HUWELIJK handig meisje De ster van het haI A. E. v.d. VOET&Zn P .J. V. STEU N Z N.^n R"n46b'TeL 24809 Da«a-aco^ WIELINGA "t/ NIEUWE RIJN TELEF. 21707 Familieberichten In plaats van kaarten Verloofd: JOKE C. DEN DULK en GERRIT C. VAN BEELE Wyborghstraat 13. Ouwehandstraat 40. Katwijk a. Zee. 26 okt. 1957. JAAP VAN AALST MARRY PAUL geven U namens wederzijdse ouders kennis van hun voor genomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats heb ben op dinsdag 5 november a.s. des n.m. 3 uur ten Ge meentehuize te Hazerswoude. Hazerswoude, 22 oktober 1957. Dorpsstraat 80a. Gemeneweg 7. Gelegenheid tot feliciteren: op de trouwdag van 45.45 uur run. in de zaal Timmer mans. Dorpsstraat, Hazers woude. Getrouwd Mr. G. J. VAN HATTUM en WILLY DE CLERCQ Tijdelijk adres: Delistraat 22 te 's-Gravenhage. Na 15 januari 1958: Jan Evertsenplaats 123 VIII, Rot terdam. Voor de zeer gewaardeerde blijken van deelneming be toond, na het overlijden van onze zuster en tante WILLEMINA WEIJERS, betuigen wij U onze hartelijke dank. J. P. WINTERKAMP— WEIJERS H. WINTERKAMP Leiden. 26 oktober 1957. Meidoornstraat 44. Gevestigd te Leiden KINDERARTS Spreekuur: (voorl. uitsluitend voor particulieren) dinsdagen vrijdag 1.30—2.30 uur. Burggravenlaan 7 - Leiden telef. 26474 (b.g.g. Ac. Z.H. 24441). i modellen in voorraad. Alleen het allerbeste. H.D.Z. en LOVE ringen. Op het graveren kunt U wachten. De specialist sedert 20 jaar. S. v. d. WATER ZN„ Haarlemmerstraat 207 Telefoon 24469 DE GROOT HORLOGES, GOUDEN RINGEN, enz., enz. Vanaf f 1.50 per week. Crediet-Service Rijn- en Schiekade 58, telefoon 31067 Wij werken samen met een van Leidens beste vakzaken. U koopt als contant. PROFITEERT TEN VOLLE VAN GRUNDIG'S AANZIENLIJKE 5 MILJOENPREMIE!" hee£i de nieuwste typen Grondig Radio, radio- gramofoonmeubels en -tape-recorders voor u klaar staan. Op al deze toestellen komt de fan tastische „5 miljoen- premie" in mindering) GRUNDIG taperecorder TJCJ minus „9 miljoen premie'* kon tbaos slechts f 528.» Voorbeeld: Thafis feeds leunt u een ferromèïj naai Gruadig radio-gramofoon-meubef krijgen voor maar f 678.—. - Mét het ver-j trouwde, veilige GINTj merk dat uw waarborg is» voor volledige fabrieks garantie en service iNUde r 1 a n GRUND1G radio type 1088 in edelhouten kast minus «5 miljocDpreniio,,«i*^ 294.» FA, J. P. VAN BERGE HENEGOUWEN AALMARKT 12 TELEF. 21782 sta verstèld èn beslist danl beëdigd makelaar m verzorgt: AAN- EN VERKOOP, TAXATIE EN I BEHEER VAN ONROERENDE GOEDEREN. I Oude Singel 220 nnniifliiiiRiiriimirni.ni!ninii]iii!iiiiiii:!iii!niir.ii!i[iiiniiniiii!iiiii:iiiiiii Tel. 22774 Tegen lage incasso- en onderhoudskosten verzorgen wij Uw eigendommen „INCON", Oude Rün 98A, telefoon 32210 Verlovingsringen Speciaal gehard goud. 7 modellen. Graveren terwijl U wacht. UW RINGEN-ADRES HET RINGENHUIS MORSSTRAAT 9 Rapenburg 22 - Telef. 21729 Afd. ..Leidse Balletschool" Moderne bewegingsscholing voor gehuwde dames. Spreekuur dir. Ann ter Haar- Pasman op woensdag 3-4 uur. worden afdoende elektrisch verwijderd. HUIDVERZORGING Mej. N. v. d. TAK, Gevers straat 28, tel. 24854, Oegstgeest BIJVERDIENSTE Zeer grote verkooporganisatie zoekt (ook in kleinere dorpen) actieve personen voor de ver koop in vrije tijd van de beste Duitse radio's, televisie-toe stellen, wasmachines, stofzui gers, naaimachines, enz. (Technische kennis niet no dig). Zeer hoge provisie. Goe deren worden thuis bezorgd. Uitstekende service. Personen met verkoopcapaciteiten kun nen 1 2000 gld. per jaar bij verdienen. Brieven onder no. 7342 bureau van dit blad. DANCING „SHALL WE DANCE". Elke zaterdag dansen van 812 uur in ZOMERZORG (bovenzaal)HEDENAVOND met medewerking van Het mensdom was beschaamd om wat gebeurd was. Men was vervuld van bitterheid en afgrijzen. Stadsgehoorzaal 4 november 1957 KOREN, SOLISTEN. ORKEST EN ORGEL. Het geheel o.l.v. Willem Mizée. Kaarten 1.75 en 2.75 bij de fa. Bender, alwaar tevens plaatsbespreken voor club of privé wij stellen U tevree. OUDE SINGEL 116 Leiden - Telef. 20037 DAG EN NACHT TAXI Parkstraat 5a - Tel. 22513 Morsstraat 60 a - Tel. 26584 PRIVÊLESSEN VOLGENS AFSPRAAK. ZONDAG A.S. DANSAVOND: 8 UUR GEVRAAGD per 15 november een bij voorkeur inwonend. Apotheek „VOORSCHOTEN", LEIDSEWEG 66 TEL. 0 1717—2525 JUWELIERS - BREESTRAAT 95 - LEIDEN vragen een beschaafde met minstens mulo-opleiding. Leeftijd tussen 25 en 40 jaar. Geboden wordt een zelfstandige functie in een prettige werkkring. Slechts zy. die over prima referenties beschikken gelieven te solliciteren. PICK-UP-INSTALLATIE 4 speed, mooie weergave, incl. 10 platen naar keuze voor f74,50. Leiden, tel. 20593 t.o. Rexth. vraagt bekwame Hoog loon. Vrij reisgeld. Goede busverbinding. Melden tot 6 uur ten kantore Vlamingstraat 45, Zoe- i termeer, na 6 uur Bleiswijkseweg 44, telefoon 301, Zoetermeer. a.s. zondag DE HARMONIE". ■j?. mmsnirn PLASTICS VOORSCHOTEN De INTERNATIONALE KUNST STOFFEN INDUSTRIE N.V., heeft plaats voor voor administratieve werkzaamheden, met mulo- of gelijkwaardige opleiding en bij voor keur enige type-ervaring. Leeftijd 1622 jaar. Sollicitaties: mondeling Herengracht 3638 te Leiden of Rouwkooplaan 2 te Voorschoten. Schriftelijk: Postbus 11 te Voorschoten. 20 jaar bestaat onze zaak en 20 jaar .weerspiegelen talloze spiegels het resultaat van onze arbeid. Schoonheid verzorgen en bestendigen was gedurende deze periode ons doel. 4 weken lang (van 25 okt t.m. 25 nov.) vieren wij feest en bieden al onze cliënten een GRATIS volledige MAQUILLAGE aan uit de vele beroemde schoonheidshuizen die wij vertegenwoordigen. Gaarne verwachten wij Uw afspraak onder telefoon k 1710/23851—32590 DE ZWALUW KAJLSERSTR. 33 - TEL. 26178 Lijndienst Leiden-Den Haag- Rotterdam. Emigratie-verpakking Pianotransport. Trouwen doet U via Bur. „De Elf Provinciën" Grootste bureau van 't conti- 1 J nent, onder leiding van het 1 1 detective-echtpaar De Vries, bekend door radio en pers. BREESTRAAT 45 LEIDEN GEVRAAGD in garagebedrijf een Goed kunnende typen en rekenen. Moet boven 18 jaar zijn. A. MULDER - Herenweg 25 - Rijnsburg De Elf Provinciën Verspronckweg 44 - Haarlem 50 bijkantoren. Tel. 14231 Spreekuur: uitsluitend na af spraak. Overal te ontbieden. Vrijblijvend inlichtingen in blanco couvert. GROTE AMATEURWEDSTRIJD! te houden op zat. 16 nov. n.m. 8 uur in „De Beurs" te Noord- wyk-Binnen. Omv. zang, goochelen, decla matie, voordracht, muziek, voor solo, duo, clubs enz., om vele fraaie prijzen. Inleggeld f. 1.p. p. Na afloop gezellig bal. Inschrijving sluit op 6 nov. Correspondentie-adres G. DE JONG, Voorstraat 42, Telef. 2044. Actie-comité Crescendo. EEN HOES over Uw auto is een garage by Uw huis. Ook voor scooters. Zeilmakerij FRITS DE GOEDE. Janvossensteeg 37, tel. 20607 TE HUUR of TE KOOP GEVRAAGD in Leiden-Katwijk- Noordwijk. Aanbiedingen aan: H. KOSTER, 3 Octoberstraat 25, Leiden. ALUMINIUM E N STALEN DEUQEN E N RAMEN ZANDSTRALEN EN SCHOPEREN LEIDEN CONSTRUCTIE WERKPLAATSEN T~ MACHINEFABRIEK Zoeterwoudseweg 11 - Tel. 23492 Hart Nibbrig Greeve N.V. D.K.W. - Assemblagebedrjjf te Sassenheim vraagt AanmeldenWarmonderdam- seweg 12. Sassenheim, Telef. K 2532—7275. TE KOOP GEVRAAGD of hiervoor geschikt PAND, op goede stand, in Leiden of omgeving. Brieven bureau van dit blad onder no. 5616a. Ter overname aangeboden bestel met open laadbak. 600 kg. laadvermogen. Zeer goed onderhouden. Pr. f 950 J. v. d. BERG, Hooglandse Kerkgracht 42. Anker naaimachines zijn meerdere malen internationaal met goud bekroond. ,,Wat was ik gelukkig, dat mijn dochter toch meteen nieuwe avondjurk naar het schoolbal kon gaan. Geld om een jurk kant en klaar te kopen was er niet, maar dankzij mijn Anker naaimachine was ik zelf in staat om in korte tijd een snoezig toiletje te maken. Het bleek een geweldig succes te zijn Gelooft U mij, op een Anker naaimachine maakt U in een ommezien de meest bewer kelijke kleding en, wat belangrijker is, door Uw kleding zélf te vervaardigen haalt U geld uit Uw Anker naaimachine". P.S. Oók linnengoed, ondergoed en zelfs het meest ingewikkelde borduurwerk maakt U snel en goedkoop op een Anker naaimachine. Reeds leverbaar van 304, af Desgewenst op gemakkelijke beta/ingscondities. HAAL GELD UIT UW DUITS KWALITEITSPRODUCT BON Verkrijgbaar bij: Invullen en opzenden in open envelop mei 4 cl. postzegel aan Fa. H. J. OBERINK-ARNHEM Zend mij GRATIS de uitvoerige Anker-brochure. NAAM: ADRES: WOONPLAATS:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1957 | | pagina 8