'SWFtT ZWAARDEMAKER Jam Meesterklasse In memoriam: O. Duras LFC gaat naar DCY, Lugdunum naar koploper HBS voor uw gezondheidrozebottel jam 1"^" J Yerwarde vermenigvuldiging ZATERDAG 26 OKTOBER 1957 Alleen DOCOS speelt thuis (Van onze sportredacteur) Zonder dat bij ons de bedoeling voorligt boosaardig te willen zijn, moeten wij helaas vaststellen, dat de KNVB-competitieleiders bij het vaststellen van de programma's de Leidse clubs bijzonder stiefmoeder lijk hebben bedeeld. Neem bijvoorbeeld UVS. De blauwwitten speelden drie wedstrijden achtereen uit (tegen De Valk, 't Gooi en EBOH), hebben morgen vrij en gaan dan volgende week naar Longa, opnieuw een uitwedstrijd dus. Bakt men het zo al voor de UVS'ers bruin genoeg bij de KNVB, maandag j.l. ontvingen zij een telegram, dat bij hun de emmer der teleurstelling over deze onrechtvaardige behandeling wel volledig heeft doen overlopen. De competitieleider van de sectie be taald voetbal deelde namelijk mede, dat voor de blauwwitten een wedstrijd was ingelast, tegen De Baronie. Zou dit een thuiswedstrijd zijn geweest, men zou er vrede mee hebben gehad. Maar de competitieleider maakte er.... een uit wedstrijd van. UVS heeft tegen deze on billijke behandeling heftig geprotesteerd en gelukkig heeft men bg de KNVB de onredelijkheid ingezien, zodat deze ont moeting weer van het programma is af gevoerd. Ook in de sectie amateurs is voor de Leidse clubs het programma bijzonder ongelukkig. De Sleutelstad telt vijf KNVB-clubs maar van die vijf speelt alleen DOCOS thuis. Voor DOCOS na tuurlijk een prettige omstandigheid, maar met excuses aan de Boshuizer- kadebewoners. die we een vette recette natuurlijk van harte gunnen, veel keus blijft er voor de Leidse voetbalkijkers op zo'n manier niet over. Een dergelijke willekeurige samenstelling stimuleert de feelangstelling voor de voetbalsport in onze stad beslist niet. Graag willen we aannemen, dat de competitieleiders deze indeling niet met opzet hebben gepleegd, maar een weinig meer attentie mogen wij van hun toch wel verlangen. Maar goed, om tot de zaken van morgen te komen: LFC en Lugdunum (2e klasse amateurs) spelen dus uit. LFC, dat vorige week tegen HVV zo voortreffelijk voor de dag kwam, gaat op bezoek bij DCV en heeft daar naar onze mening uitstekende kansen op winst. Voor Lugdunum liggen de zaken op een iets moeilijker vlak. De kikkers gaan op bezoek bij koploper HBS. Vol gens de ranglijst moeten de kraaien dit duel gaan winnen, maar daar staat te genover. dat Teeuwen c.s. vorige week tot de stimulerende ontdekking zijn ge komen. dat met het in de strijd werpen van een grote dosis enthousiasme wed strijden gewonnen kunnen worden. Dus wie weet? In de derde klasse A krggt Alphia het sterke GDA op bezoek, dat vrij waarschijnlijk aan het langste eind zal trekken. Roodenburg, dat tussen haakjes in deze competitie zijn doelman Keere weer nog geen enkele maal gepas seerd zag, wacht in 3B een moeilijke uit wedstrijd tegen TYBB, dat eveneens nog ongeslagen is. De Leidse Houtbewo ners kunnen dus voorlopig met een ge vaarlijke concurrent afrekenen. Voor dezelfde klasse staat op het pro gramma de interessante wedstrijd VVSBAlphen, waarin we de kansen van de thuisclub iets hoger aanslaan dan die van de bezoekers. Hillegom kan wel licht een of twee punten rijker worden Crematie Bek de Korver Te Velsen is gistermiddag het stof felijk overschot gecremeerd van de heer J. M. de Korver, beter bekend als „Bok" de Korver en een der markantste figu ren uit het Nederlands voetbal. Meer dan 150 belangstellenden waren naar Velsen gekomen om afscheid te nemen van Bok de Korver. De talrijke verdiensten van deze roemruchte figuur in de Nederland se sport werden geschetst door ir. J. W. Kips (Zilveren Voetbalcommissie), J. Salters (Sparta), ir. H. F. Hopster (voor zitter KNVB), M. J. Koolhaas (Zwalu wen) en Karei Lotsy (oud-internatio nals). Hoe komt mijn club uit? LFC Selier, Neuteboom jr.. Pijnak ker, v. d. Heyden, Th. v. Kampen, Neu teboom sr., A. Heymans, W. v. Kampen, H. Heymans, Franken, W. Nachtegeller. Lugdunum Luursen, Krijgsman. Ligtvoet, Robbers. J. Teeuwen, De Roo, Mizee, Van Marwijk, P. Zandbergen, Pet, Van Wetten. (Keyzer, H. Teeuwen en J. Zandbergen zijn geblesseerd). Roodenburg Keereweer, Hensen, Bonnet, Weerlee sr., Van Polanen, Van Rooyen, Weerlee jr., Van Groeningen, Guldemond, Abrahams, Chouffour. UVS 2 Van Putten, Kluyvers, Jan Verkuylen, Pardon, Jack Verkuylen, Vin Hoven, Veefkind, Supusepa, Rijshouwer, Cor v. d. Zeeuw, Mattheeuwissen. Llsse Baak, K. v ,d. Zwet, Arrachart Wassenaar, v. d. Poel, Van Diest, Van Kesteren, Bon, A. v .d. Zwet, Castien, Boon. Alphia Stoof, D. Uithol. J. D. Bout hoorn. J. Bosman, C. van Laar, G. Slag ter. A. de Hertog, J. Cappel, S. Bout hoorn, W. de Jong, D. v. Wieringen. uit zijn thuiswedstrijd tegen VIOS. In de vierde klasse A krijgt DOCOS een zware dobber aan SJC, terwijl Lisse op eigen terrein aan Concordia H. eveneens de handen meer dan vol zal hebben. THB zien we in Heemstede winnen van Teylingen. ASC is vrij en speelt in de Kempenaerstraat een oefenwedstrijd tegen RAVA Sportagenda Boshuizerkade (2.30 uur) DOOOS SJC. Wassenaarseweg (2 uur) UVS 2 RBC 2. Zoeterwoudse Singel (2 uur) Korf balwedstrijd ZuiderkwartierAchilles. Montgomerystraat (2 uur) Cres cendoALO (korfbal). De Krogt (Oegstgeest) hockeywed strijd Leiden (heren)—Spirit. Roomburgerpark hockeywedstrijd Zuidwijck Te Werve. Renbaan Duindigt (1.30 uur) Dra verijen en rennen. Tijdens een vergaedring van de Kt,*. Ned. Uitgevers oBnd werd de gouden ganzeveer" voor verbrei ding van de Nederlandse cultuur in het buitenland uitgereikt aan prof. dr. A. J. Barnouw te New York. oorspronkelijk Nederlander doch thans Amerikaans staatsburger. Van links naar rechts de Ameri kaanse ambassadeur in ons land Philip Young, prof. Barnouw en de voorzitter van de KNUB de heer M. D. Frank. London Combination tegen Nederlands elftal Voor de oefenwedstrijd van het voor lopig Nederlands elftal tegen de „London Combination" op 6 november a.s. in het Feyenoordstadion te Rotterdam is het Engelse team als volgt samengesteld: Doel: Tom Godwin (Bournemouth); achter: Tommy Mcghee (Portsmouth) en Ian Macfarlane (Chelsea); midden: Bob Mclaughlin (Southampton), Bill Dodgin (Arsenal) en Maurice Evans (Reading); voor: Danny Clapton (Arse nal), Kevin Baron (Shouthend), Len Duquemin en Alf Stokes (Tottenham Hotspur) en Alex Govan (Birmingham City). Leidse Schaakbond Katwijk I begon de competitie in de 2e klasse B met een voorlopige 5—4 voor sprong tegen Warmond. De enige afge broken partij aan het derde bord staat gunstiger voor Katwijk, zodat dit tiental waarschijnlijk met de overwinning gaat strijken. De uitslagen luiden: Katwijk 1Warmond: C. Barnhoorn J. Schiers 1—0, D. Hoek—T. J. de Bruin 10, E. H. van Galen—C. J. Meskers af gebroken, A. P. Poot—K. W. v. d. Willik 10, J. de Jong—P. Wassenaar 0—1, A. Haasnoot—W. G. Kuchlin 0—1, P. Rous —A. v. d. Bladel 0—1, A. C. Berkhey jr. M. T. J. de Bruin 1—0, A. Vermeer A. Warburg 1—0, C. Admiraal—J. Schip per 0—1. Totaal: (voorlopig) 5—4. Onze Briflgembriek De competitie der Nederlandse mees- terklasse-viertallem is begonnen. Het gepromoveerde team van de Utrechtse Bridgeclub begon goed door een 9 mp. overwinning op het Amsterdamse W.O.C., de Rotterdamse Bridgekring I met Slavenburg-Polak en gebr. Ouds hoorn liet door een grote overwinning (35 mp.) op Het Buitenhof zien, dat het dit jaar grote plannen heeft, terwijl de Amsterdamse Continentalclub zijn stad genoot De Oude Bond met 10 mp. de ba s wist te blgven. Hieronder geven wij een spel uit de match tussen de landskampioenen 1956 1957, De Oude Bond. en de Continen talclub: het toont een aardig tegen spelprobleem, hetwelk door beide teams werd gemist: IJSHOCKEY IJHC „Den Haag" zal woensdag a.s. in Den Haag de eerste wedstrijd spelen om de Cunningham-bokaal tegen de Duitse club Preussen (Krefeld). In bijgaande vermenigvuldiging zgn alle cijfers binnen de horizontale getal len verwisseld, zodat geen enkel cijfer op zijn juiste plaats is blijven staan. Kunt U, door beredeneren en proberen, de oorspronkelijke kloppende vermenig vuldiging reconstrueren? 1 0936 2 4 5 8 7 54355 1 1 8326 87234 1 584225 272641 3355110772 Oplossingen onder het moto „verme nigvuldiging" dienen voor woensdag a.s. te 9 uur v.m. in net bezit te zijn van de redactie. Witte Singel 1 te Leiden. Onder de goede oplossingen stellen wg een eerste prijs van f 5. en twee prijzen van f2.50 beschikbaar waarnaar alleen abonnees kunnen mededingen. Oplossing woorden- en getallenpuzxei Van boven naar onder moesten de volgende woorden worden gevormd: MINIMUM M I L I T I E MITELLA VITRINE D I V I S I E MAXIMUM C A M I L L E De eerste prgs van f 5.werd toe gekend aan de heer C. van der Rev- den. Acacialaan 21 te Leiderdorp, de twee prgzen van f2.50 aan de heer N. Melker, Julianastraat 13 te Warmond en aan mevr. A. Seholten-De Vries, De Sitterlaan 94 te Leiden. De prgzen worden de winnaars toegezonden. Sch. B. 10,5,3 Ha. 7. 6 Ru. V, 8 6 5 KI. H, 10, 3 Sch. 4 x Sch. Ha. B. 9. 8. 5. 3 Ha. V. Ru. A 9 4. 3 KI. A, V', B 7. 2 10. 4 Ru. H 7 2 Z KI. 9. '8, 6, 2 Sch. A, H, V, 8, 6 Ha. A H. 2 Ru. B, 10 KI. 7, 5, 4 Aan beide tafels opende zuid met - schoppen, west doubleerde ter informa tie, noord bood 2 schoppen. Na passen van oost, besloot de zuidspeler van de continentalclub te passen, doch aan de andere tafel waagde de D.Ö.B.-zuidspeler de sprong naar 4 schoppen. Aan beide tafels werd met een kleine Ha. door west uitgekomen, oosts Ha. vrouw werd door zuid genomen met Ha. aas; beide zuidspelers speelden toen Ru. 10 na. Het goede tegenspel is nu als west Ru. aas te nemen en direct KI. aan te vallen; n-z krijgen dan niet de kans een Ru. vrfj te spelen en n-z zullen twee slagen in Ru. en twee slagen in KI. ver liezen. Beide west spelers liepen echter in de val en lieten Ru. 10 lopen; oost maakte Ru. heer, doch het is nu van oost wel zéér veel verlangd te kunnen zien, dat hij thans KI. moet naspelen om zuid op 9 slagen te houden. Beide oostspelers trokken Ha. 10 na, zuid nam haalde 3 malen troef en speelde vervólgens Ru. boer. West won de slag met Ru. aas, doch o-w konden geen 2 slagen meer in KI. maken, daar op Ru. vrouw één kleine KI. weg kon. Juist omdat west zelf de Ru. 9 bezat, had hij kunnen zien dat de Ru. 10 die zuid speelde, vermoedelijk van Ru. B-10 gespeeld werd; west had daarom niet mogen aarzelen en had Ru. aas moeten nemen, ten einde snel de aanval in KI. te beginnen en niet de beslissing daartoe aan zijn partner over te laten. Let U erop, dat beide zuidspelers reeds in slag 2 de Ru. gingen aanvallen; dit maakte het tegenspel voor o-w nog moeilijker want oost. die aan slag kwam wist nog niet of zijn partner misschien minder in KI. en wat meer in troef be zat. Had zuid eerst troef getrokken en dan Ru. 10 gespeeld, dan zou oost wellicht toch nog op de gedachte gekomen zgn na het maken van Ru. heer de KI. aan te gaan vallen. H. W. Filarski. Korfbal-overzicht Het programma voor zondag ver meldt voor de Leidse clubs over het algemeen wedstrijden met goede winst kansen. Vicus Oriëntis trekt voor de tweede maal in dit seizoen naar Dordrecht. Thans fungeert Quick als tegenpartij en deze pas gepromoveerde ploeg zal in routine t.o.v. onze stadgenoten nog te kort schieten zodat een Leidse over winning verwacht mag worden. Op hetzelfde terreincomplex in de Merwe- stad speelt Fluks tegen Blauw Wit'51. Deze ploeg lijkt ons niet zo sterk meer, al zal dat niet betekenen, dat Fluks een gemakkelijke middag tegemoet gaat. Winstkansen zitter er o.i. voor de roodwitten wel in. Hetzelfde kan gezegd worden van KNS, dat bij Sperwers op bezoek gaat. Onderschatten de oranjewitten deze te genstander niet, dan kan ook dit een Leidse zege worden. De Algemene gaat op bezoek bij DKC in Delft, dat nog geen enkel winstpunt heeft veroverd en waarschijnlijk ook zondagavond nog puntloos onderaan op de ranglijst zal prijken. Zuiderkwartier speelt thuis tegen Achilles. Deze Haagse ploeg valt tot nu toe wat tegen, zodat de geelblauwen ze ker niet kansloos in het strijdperk zullen komen. In de 3de klasse doet De Danaiden het tot nu toe niet slecht. Tegen Zwa luwen, dat zeker niet tot de sterkste ploegen in deze afdeling behoort, hebben de blauwwitten een mooie gelegenheid hun puntental met twee te vermeerde ren. Crescendo zal langzamerhand wat punten moeten vergaren, anders ziet het er voor Krol c.s. binnenkort somber uit. Of ALO de groenwitten hiertoe de kans zal geven, betwijfelen wij sterk. Het programma luidt: Zuid-Holland 1: QuickVicus Oriën tis; Het ZuidenDie Haghe; HKV—Ons Eibernest; DeetosSpangen. Zuid-Holland 2A: Blauw Wit '51— Fluks; RozenburgActief; Gymnasias tenOSCR; SperwersKNS; Hou S^gnd Memede. Zuid-Holland 2B: OlympiaanSwift (26 okt.); DKCDe Algemene; Zuider kwartier—Achilles; HSV—Ready. Zuid-Holland 3A: UnicumPams; Schiedam—Ons Huis; Crescendo—ALO Zwaluwen—De Danaiden. Reserve 1ste kl.: Het Zuiden 3—Ons Eibernest 2; Spangen 2—Vicus Oriëntis 2; Zwervers 2—HKV 2; Deetos 2—De Algemene 2. Reserve 2de kl. A: HKV 3—Rozenburg 2; Deetos 4—Actief 2; Het Zuiden 4— Achilles 2; Die Haghe 2—Vicus Oriën tis 3. Reserve 2de kl. B: HKV 4—Wion 2; Deetos 3Ons Eibernest 3; Sperwers 2 HSV 2; Ready 2—Fluks 2. Reserve 3de kl. B: De Algemene 3— Achilles 3; Ons Eibernest 4Gymna- niasten 2; Hou Stand 2—KNS 2 Hockeyprogramma le kl. heren: Delftse Studs—BMHC; TOGOSCHC; AmsterdamHHYC; Laren—Be Fair. Promotieklasse B: HBS—Asvion; Lei den—Spirit; HHYC 2—HDM 2; Ring Pass—TOGO 2. 2e klasse C: LeonidasAeolus 2; D. Studs 2Leiden 2; HuditoKieviten 2. 2e klasse D: ZuidwijckTe Werve; HGC4BMHC 6; Kieviten 3Victoria 3. Dames, le klasse: Alliance—RBC; BDHCBe Fair; HilversumGooi; TOGOKieviten. 2e klasse B: HBSAlliance 2; HGC 2 —BDHC 3; RijswijkLeiden; Kieviten 2—TOGO 2. Leiden tegen Spirit Het eerste herenelftal van de LMHC ontvangt Spirit, dat verleden week on verwacht tegen Togo gelgk speelde. Ongetwijfeld wordt dit een ontmoe ting. die beslissend is voor de leiding in de promotieklasse B. Spirit, HBS en Leiden hebben nu elk 5 punten. Gezien de resultaten van de laatste weken en het sterke moreel van de Leidse ploeg, mogen we een beschei den overwinning verwachten. Heren 2 zal het tegen de leider in de tweede klasse niet gemakkelijk krijgen. Weliswaar verspeelden de Delftse Studs verleden week een punt aan Hudito. maar het blijft een ploeg van groot technisch kunnen. Het derde en vierde herenteam zullen tegen resp. Rapid uit Dordrecht en BMHC in Bloemendaal zeker tot positieve resultaten kunnen komen. Het eerste Dames elftal speelt bij Rijswijk, dat vorige week van HBS ver loor. Stellen wij onze verwachtingen niet te hoog, dan zal Leiden het volle pond naar huis meebrengen. 00 1 4 00 - 1 Wil - <o 11 1 B <o UO 1 i 1 1 l i i 00 i 8 i 1 O i - - i W B - Onze schaakrubriek Op 5 januari van dit jaar overleed te Praag, op 74-jarige leeftgd, de bekende Tsjechische meester en eindspelcompon ist Oldrich Duras. Zijn grootste succes sen dateren merendeels van voor de eerste wereldoorlog. Na een bezoek aan ons land in 1903, waar hij voor het eerst uit kwam in een internationaal schaaktoernooi in Hilversum, behaalde hg eerste plaatsen in Wenen 1908, Praag 1908 en Breslau 1912. Uit het toernooi in Wenen geven wg een partgstelling, waarin Duras een mat aankondigde in maar liefst 12 zetten! Het tweede diagram laat een zijner eindspelstudies zien. SWIDERSKI O. DURAS 1923 I B i i 1 DURAS De witte aanval gaat niet best verder en daarom gaat wit zijn stukken her groeperen. Het verloop was aldus: 1. Lh4—el! Er dreigt nu 2. Lb4 Dxb4; 3. Tg7 enz. 1d5 x c4 2. d3 x c4 c6c5 3. Tg6g4 Lb7c6 Zwart kan bijna geen vin verroeren. 4. Dh6h4 De7—b7 5. Dh4g3Db7—a8 Er dreigde een dodelijk schaak op g8. 6. Lel—d2 Lc6xe4 7. Ld2—h6 Le4 x f5 8. Lh6g7t De beslissing! 8Tf 7 x g7 9. Tg4 x g7 Lf5—g6 10. Tg7xh7t! En er volgde nog: 10. Kxg7, 11. Dxg6t Kh8, 12. Dg7t mat. Wit begint en houdt remise. De oplossing is heel fraai! 1. e4 x f51 Lbl—e4! Wanneer zwart direct op f5 neemt, for ceert wit met 2. Tc5:t nog sneller remise. 2. Tc4 x e4t Kg4 x f5 3. Te4b4! c5xb4 4. Kdlc2 Kf5—e4 5. Kc2xb2 Ke4d4 6. Kb2—b3 Kd4c5 7. Kb3—a4! Velen waren de mening toegedaan, dat wit hier met 7. b6 ook remise kon be reiken. Er volgt echter 7ab6:, 8. Ka4 b3 en zwart verovert de oppositie. 7Kc5—c4 8. b5—b6 a7 x b6 Pat! JERRY BEY. Grote doordraai van bloemkool Dagelijks draaien aan de veiling „De Tuinbouw" te Grootebroek (N.-H.) 150.000 bloemkolen door, die dan op de belt terecht komen. Deze doordraai is voornamelijk een gevolg van het zachte herfstweer, waardoor de bloemkolen te snel rijp zijn. De vraag uit binnen- en buitenland is lang niet voldoende om het enorme aanbod te verwerken. In to taal zijn al tien miljoen bloemkolen aangevoerd. In tuinderskringen is men van memng dat de vergoeding bij de huidige doordraai lang niet voldoende is voor de tuinders om tot hun kost prijs te komen. Men verwacht, dat velen bij de overheid zullen moeten aanklop pen om steun. De tuinders hopen nu op wat kouder weer, waardoor de aan voer geremd zal worden. Er staan nog ongeveer zes miljoen bloemkolen te velde. TT-races op 28 juni De sportcommissie van de F.I.M. (de internationale motorsport federatie) heeft de internationale motorsportka lender voor 1958 opgemaakt. Op deze voorlopige kalender, die nog moet worden goedgekeurd door het congres van de F.I.M.is voor de Grote Prijs van Ne derland der KNMV zaterdag 28 juni gereserveerd. Dames 2 zal beslist moeten winnen van het derde HGC-team, om in deze competitie nog een rol van betekenis te spelen. Verder programma: Heren: BMHC 8Leiden 5; Ter Werve 3Leiden 6; Groen Geel IILeiden 7; Leiden 8Rapid 3; Jun.: VCL aLei den a; Leiden bHGC b; Leiden c Siseo a; Leiden dHGC d; Leiden e HDM e; Leiden fVCL i. Dames: Leiden 3BDHC 6; Leiden 4 —Ring Pass 4; Leiden 5HDM 4; Jun.: VCL cLeiden a; Leiden bGroen Geel e. Vervolgverhaal voor de kleintjes 535-1 Buiten, in de tuin van het raadsgebouw stond een groot ka non. Daarheen werd de kogel gebracht met Pommeltje erin. Toen stopte de schildwacht de kogel in de loop van het kanon. Nu. goede reis. jongetje, en kom later maar eens terug, als je erg knap geworden bent! zeiden de Bollebozen tot afscheid. Toen gaven ze de schildwacht een teken; die trok aan een draad BOEM!!!!! deed het kanon. De Bollebozen hadden allemaal hun vingers in de oren gestopt voor die harde knal. en ze keken de kogel na. die in de verte verdween, dwars door de wolken heen Pommeltje had z'n ogen stijf dicht geknepen. Hij voelde een schokt hoorde de knal en hoorde de wind langs de buitenkant van de kogel fluiten, omdat het zo hard ging Verkeersongevallen in Leiden Het aantal verkeersongevallen, dat zich in Leiden in de week van 18 t/m 24 oktober heeft voorgedaan, bedraagt in totaal 40„ waarvan acht lichamelijk letsel tengevolge hadden en 32 met slechts materiële schade. Het totaal aantal aanrijdingen is hierdoor in dit jaar gestegen tot 1565. Kinderboekenweek 1957 ,,De boten van Brakkeput": beste boek van 1956 Als het beste kinderboek van 1956 heeft een jury Ingesteld door de commissie voor de collectieve propa ganda van het Nederlandse boek aangewezen „De boten van Brakkeput" van de 32-jarige Haagse schrijfster mevrouw Miep Diekmann, die van 1934 tot eind 1938 in Willemstad op Curacao heeft gewoond. Het boek ia geïllustreerd door Jenny Dalenoord. De voorzitter van de genoemde com missie, de heer Chr. Leeflang, heeft van daag in het Parkhotel in aanwezigheid van de leden der jury de prijs aan mevr. Diekmann uitgereikt. De boeken, die naar het oordeel der jury, eveneens serieuze gegadigden voor een bekroning waren zijn: „Tovertje konijn en haasje repje" van Harriet Laurey, „De kleine houtsnijder" van S. Franketula. „Op visite bij de reus" van Annie M. G. Schmidt en „Buurtjes over het water" van Jouk Terpstra. De uitslag van de prijsvraag werd openbaar gemaakt in het Amsterdamse RAI-gebouw, na afloop van een optocht door een deel van de stad van groepen gekostumeerde kinderen, die jeugdboe ken uitbeeldden. Met deze optocht was de kinderboe kenweek 1957 geopend.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1957 | | pagina 5