RUSSISCH nstant Indus] ANTOON BRINKS Go nieuwe clubs Als de winter komt Adr. van Ooy Jr. Vrouwel. administratieve kracht Fa. A. J. v. HAASTEREN 1 sle of 2 de klas DRUKKER en ZETTERS ^wien STENO TYPEN VERLICHTE PICK-UP-KASTEN L. VAN GEELEN expeditie magazijnbediende PERSONEEL!! VOOR AL UW METSELWERKEN KUNSTGEBITTEN Toon mij Uw jas... en ik zeg U wie U bent! 40^ tyaéfon VRIJE VESTIGING WASSENAAR Uw keuze zal dan 'n verantwoorde keuze zijn 'n Fiat 60011/ Want dank zij de rationele constructie en de goedkope Fiat-onderdelen blijft de Fiat 600 voordelig te houden. inclusief perfecte verwarmingvanaf 4600.- met open dak vanaf 4900.- G. VERBERG-Korevaargarage-Korevaarstr. 43 - telef. 23730 - Leiden Reeds nu GROTE COLLECTIE DAMES WINTERMANTELS HEREN DEMI'S EN KOSTUUMS. De nieuwste modellen - Betere kwaliteit. Lage prijzen door grote inkoop. Koop vroegtijdig. Koop voordelig en desgewenst betaling in overleg bij N.V. TEXTIELHANDEL Breestraat 39 - Leiden Recht over het Postkantoor. nieuwste f 10,85 P.S. In PULLOVERS en VESTEN de modellen en kleuren. NO-IRON OVERHEMDEN, vanaf Het LEIDSE VOLKSHUIS zoekt die zelfstandig en accuraat met veel toewijding en sociaal gevoel in teamverband dagelijks een flinke hoeveelheid vrij eenvoudig administratief werk kan verzetten. Met de hand geschreven brieven met uitvoerige inlichtingen en vermelding van huidig salaris aan de directeur. „SHELL" BRANDSTOF OLIE voor oliekachel of oliehaard wordt u geleverd door Oude Rijn 91 - Leiden Telefoon 26337 I GEREGELDE BEZORGING. PRIMA SERVICE. „SHELL" P. K. (petroleum-kwaliteit) is éérste kwaliteit GEVRAAGD: Aantx-ekkelijke, gevarieerde werkkring, waar degene met vakkennis en goede werklust, van een behoor lijke beloning verzekerd kan zijn. Directe busverbinding met Leiden. Mogelijkheid van een woning in de toekomst aan wezig. Aanmelden: dinsdagavond 29 oktober van 8 —9 uur in hotel „ZOMERZORG" te Leiden of N.V. Drukkerij ARGO - Nieuw-Vennep TELEFOON k 2546—384. BREESTRAAT 58. n. St.d.gohoor.e.l KORTING L VOOR ALLE ZIÉKENFONDSLEDEN VLG NIEUWE REGELING VOOR BETER ONDERWIJS Mevr. DE RIJKE PARAPSYCHOLOGE Verdamstraat 36 - tel. 30236 (bij de Hoge Rijndijk) Spreeku. 2-5, woensd. te vens 7-9, zaterd. afwezig. PRACHTIGE Ook BAR-MODEL Compleet met 10 platen- wisselaar en 10 grammo foonplaten naar keuze vanaf f. 272.50. HAARLEMMERSTR. 55, telef. 20593 t.o. Rex-theater Radio - Grammo Televisie Bandrecorders GEVRAAGD LEIDSCHE AGENTUUR- EN COMMISSIEHANDEL, Nieuwstraat 31. GRAMMATICA CONVERSATIE OPLEIDING Praktijkexamen Door Russische lerares. Cond. fl. 15.per maand. Vr. inl., brieven bureau van dit blad onder no. 5541a. BREESTRAAT 114C - HAARLEMMERSTRAAT 13 bij de Prinsessekade. Wij hebben steeds de grootste mm IC sortering van INDUS horloges voorradig in goud, doublé en staal voor dames en heren, reeds vanaf f 54. Waterdicht, schokvrij, anti-magnetisch en 2 jaar verzekerd tegen verlies en diefstal. Grote collectie CONSTANT-GOUDEN VERLOVINGSRINGEN en ZEGEL- en FANTASIERINGEN. DAMES. MEISJES EN JONGENS (14/15 jaar), kunnen direct bij ons ge plaatst worden voor lichte in- pakwerkzaamheden in de chocolade-afdeling. ZUIDHOLLANDSE LOONBEDRIJVEN, Valkenburg (Z.-H.) FIRMA TH. G. BARTHEN jr. METSELBEDRIJF EN ONDERHOUDSWERKEN LEIDEN - PIETER DE LA COURTSTRAAT 9 Telefoon 21249 (k 1710). REPARATIES AAN voor de buitengemeenten 's morgens met bode mee, 's middags retour. Inrichting voor moderne tandtechniek GANGETJE 1 - LEIDEN (hoek Breestraat) telef. 24334 (b.g.g. 20234) □ie 't Misschien is dit 'n tikje overdreven, maar Uw jas toont toch wèl Uw smaak, positie en karakter. Kies daarom een Falcon camel coat. Hij is anders. Camel is ruiger, steviger, prettiger en oersterk. En de Falcon camel modellen zijn met meesterlijk gevoel voor de noblesse van deze stof ontworpen. Als U zich zelf in een Falcon-camel gezien hebtwilt U geen andere jas meer! FALCON-modellen uit camel (óók verkrijgbaar in tweed en mohair) mammmmmm. B|l aH Fiat, Rambler, Bugatti, Friendship f 89.50 tot f 195.- De volgende morgeD was Philip al vroeg op bezoek by Mia „Het spüt me erg, meisje."* begon hij. „Maar toen Paul en ik gisteravond verslag uitbrachten aan Inspecteur Jesperse vroeg h(j ons of we direct bet onderzoek b(J de fabriek wilden voortzetten. Er zijn sterke aanwij zingen dat deze affaire méér ts dan de gewone dief stal van een aantal horloges. Paul en ik nemen over een half uur de D-trein." „Waarom moet dat ons juist nü overkomen?" zuchtte het meisje teleurgesteld. „Ik zie het er nog van komen, dat we onze verloving opnieuw zullen moeten uitstellen.." „Niet zo pessimistisch," trachtte Philip haar op te beuren. „Het kan allemaal nog best meevallen." Plotseling veerde Mia op en greep naar het doosje met de CONSTANT-ringen. „We zijn nog wel niet officieel verloofd," zei zrj, „maar omdat je weg moet, geef ik je dit zovast. Hopelijk zal het je aansporen zo snel mogelijk terug te komen."' Met een liefdevol gebaar schoof zij Philip een der CONSTANT-ringen aan de vinger Diezelfde dag reisden Philip en Paul naar Deuxrrtaisonsi waar de INDUS-horloges worden gemaakt. Alles wees erop. dat de draad van de geheimzinnige horloge-dief stallen daarheen leidde De ochtend na de reis werden Philip en Paul ontvangen door de directeur van de INDUS-fabrieken. „De politie heeft me al van Uw komst verwittigd, heren" begon de fabrikant. „Waarmee kan ik U van dienst zijn? Vraag maar gerust." Met stijgende ver bazing luisterde hij toe, terwijl de detectives hem ver telden van de vreemde voorvallen in Nederland. „Bijzonder merkwaardig," mompelde de directeur, toen het verhaal was beëindigd. „Maar ik geloof niet, dat ik in staat zal zijn enig licht op deze zaak te werpen. Toen ik gisteren van de politie hier vernam dat Uw komst verband hield met mijn laatste levering aan Rotterdam, heb ik de papieren die op die bestelling betrekking hebben nog eens nagezien. Het betreft hier een normale zending, die op 12 September is verstuurd. Kijk, hier is de doorslag van de verzendinstructie, waar van het origineel als regel bij de zending wordt inge* pakt. Ziet U wel? Vijfhonderd stuks, van de modellen AN 275 en AG 72." „Hoe gaat die verzending in zijn werk?" wilde Philip weten. „Worden de uurwerken nog gecontroleerd voor ze de deur uitgaan?" „Vanzelfsprekend!" verzekerde de fabrikant. „Schalie is de man die hiervoor zorgt en verantwoordelijk is en die elk Horloge nauwgezet controleert en nakijkt vóór verzending. Tevens vergelijkt hij de aantallen met de verzendinstructies. waarvan hij dan het origineel in sluit en de copie doorgeeft voor de archieven. Ik heb, in verband met deze zaak, Schalie gisteren even hier ge had en hem over de Rotterdamse zending ondervraagd. De bestelling is volkomen regelmatig behandeld hier, op dezelfde wijze als de andere. Er is, behalve Rot terdam. maar één andere bestelling verzonden op de 12e September. Eens kijken Hij zocht even tussen zijn papieren Oh. ja. Marseille. 450 stuks voor Lejeune. eeo import-exporthandei daar, waar wfl wel meer aan leveren." Philip en Paul wisselden eeD snelle blik van verstand houding (Wordt vervolgd BEWAAR DIT BEELDVERHAAL V heeft natuurlijk begrepen, welke conclusie de twee detectives hebben getrokken uit de verschillende feiten die zij constateerden. Door deel te nemen aan de prijsvraag, hieraan x'erbonden, kunt U een prachtig INDUS-horloge of een schitterende CONSTANT-ring winnen. Geldleningen aan ambtenaren en vast part. personeel v.a. f. 100- - f. 1500.- naar draagkracht, zonder borg. Wett. tarief. Vlug, zakelijk, discreet, lichte afl. NATIONALE VOLKSBANK RIVIER VISMARKT 4 TELEFOON 11 53 49 MAAR VOOR PIANO-TRANSPORT modern hoekhuis met 6 k., keuken, kelder, tuin. C.v.-olie, leeg 15-l-'58. Koopsom f 52.000. DE HAAS CO. Papegaaienlaan 15 Wassenaar Tel. 0 1751—4400

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1957 | | pagina 16