TOS CA Praktische modetips uit Amerika WAT IK MIJ VOORSTEL.... ZATERDAG 26 OKTOBER WEKELIJKS BIJVOEGSEL PAGINA 3 Spiegeltje, spiegeltje aan de tvand Weinig kostbaar en toch succesvol ONS MENU VAN DE WEEK t Parijs, oktober '57. Zou u in New York kunnen gaan winkelen, dan was u vanzelf sprekend voor de etalages van Fith Avenue niet weg te slaan. U zoudt er immers een heleboel dingen ontdekken, die u in de Kalver- straat niet vindt en die i u bij u in het dorp nog nooit gezien heeft. Omgekeerd echter kijkt ook de Amerikaanse, die een „trip"' naar Europa maakt, haar ogen uit voor de etalages in de Oude Wereld en uit de Kalverstraat en van de Champs Elysees neemt ook zij het nodige mee, dat ze thuis niet krijgen kan. Wat vreemd is, heeft nu eenmaal meer aantrekkingskracht. o. zo flatteuze en praktische, gedra peerde baretmuts (1), gemaakt uit of Hollandse cent kosten. Tot die tips behoren bijvoorbeeld de simpele, maar De etalages van Fifth Avenue leve ren niet alleen kant en klare artikelen op. die voor (soms weinig) maar dure dollars te koop zijn, maar bieden ook ideeën en tips. die geen Amerikaanse zwart fluweel en gegarneerd met een gelUke baret. die.... handige vingers best zelf kunnen maken. Een ander snufje uit Newyorks winkelcentrum is de moderne, diepe en aparte tas (2), dieuit Italië geïmporteerd werd. Het model heeft ingebouwde handva ten en is gegarneerd met een opge legde riem. Een andere aardige creatie op het gebied der tassen is het „city bag" model (3), dat geheel overtrok ken is met een wollen truitjesbreisel. Een dergelijke niet alledaagse grond stof betekent mogelijk een tip voor wie een oude tas overtrekken wil of bij een jersey japon of een truitje een bijbe horende tas wil hebben! Een mode-tip schuilt ook in het vlotte, zwarte japonnetje (4). dat dood eenvoudig is. maar toch een flatteus, apart cachet bezit. Het is namelijk ge maakt van zwarte wollen jersey (een dunne, soepele kwaliteit) en voorzien van een brede, opgelegde zoom van zwarte taffetas, die voor een aantrek kelijk glans-contrast zorgt. De vijfde modetip uit New York is al heel gemakkelijk te adopteren zon der dat er een reisje naar de andere kant van de Atlantische Oceaan voor nodig is. Het gaat hier namelijk om de initialen-garnering, op een simpel japonnetje aangebracht. Welke han dige vingers kunnen niet drie grote, deels ineengeslingerde letters op het lijfje van een jurkje, op een truitje of een blouse borduren? Ten laatste een geklede zwarte Japon, waarvan het aparte rugdecolleté een aardige modetip is. Dit decolleté reikt tot de basis der schouderbladen, is hoekig uitgesneden en kan niet „wijken", aangezien drie horizontale stofbanden het in vorm houden en tevens een aardige garnering zijn. J. v. Het tegenwoordig wel heel populaire melkprodukt yoghurt kan zo in z'n pure vorm, maar ook gecombineerd met vruchtenmoes en/of noten als dessert ge geven worden. In onderstaand weekmenu brengen we een yoghurtcrème, die wel bijzonder fijn van smaak is en de zondagse maaltijd zeker een heel feestelijk besluit geeft. ZONDAG kerriesoep, gebakken ham, witlof met tomaten, aard appelen, yoghurt-notencréme. MAANDAG t schotel bloemkool met kaas en rest aardappelen, wentel teefjes. DINSDAG bloemkoolsoep, gebakken lunchworst, snijbonen, aardap pelen (bonen in de week zetten). WOENSDAG bruine bonen, gebakken uien, aardappelpuree, spek, rödgröd. DONDERDAG kruidenomelet, andijvie, aardappelen, koffievla. VRUDAG gebakken visfilets, groene kool. gebakken aardappelen, be schuit met appelmoes, nassi goreng, fruit. entreeband van zwarte satijn. Het ge val past zowel bij het meer sportieve daagse stadstenue als bij de geklede Japon, in welk laatste geval het gegar neerd wordt met een bijoux of een fantasie hoedespeld. Niet alleen flu weel. dat uiteraard zeer flatteus is, maar ook andere soepele stoffen zijn een geschikte grondstof voor een der- ZATERDAG Recept: Yoghurt-notencréme. 1 liter yoghurt. 100 gr. bruine suiker, sap van 2 citroenen. 100 gr. gemalen of gehakte noten, 8 blaadjes gelatine. Yoghurt, suiker, sap en noten zeer goed dooreen roeren. De geweekte ge latine in 1 dl. heet water oplossen en daarna goed met de Yoghurt mengen. Het geheel goed koud laten worden en opdienen in glazen of kleine schaal tjes. eventueel met wat gehakte noten er over gestrooid. Recept: Nassi goreng (4 personen) 1 Vz pond gare rijst (liefst van de vorige dag). 80 gr. roomboter, 200 gr. varkensvlees, in dobbel steentjes gesneden. 100 gr. ham. 2 uien. 25 gr. gedroogde nassi gorengkruiden (verkrijgbaar als boem boe nassi goreng), 2 eieren- De roomboter in een flinke ruime braadpan of watjan doen, de uien er in fruiten, samen met het vlees, en als dit bijna gaar is. de kruiden toevoe gen en bij gedeelten de rijst. De rijst ook even meebakken en oppassen, dat ze niet kan aanbranden, dus geregeld omscheppen. Vlak voor het opdoen de ham. in stukjes gesneden, er door mengen. Ook kunnen een paar plakjes bewaard blijven om op de schaal op de nassi goreng te worden gelegd. Van de eieren omeletten bakken, hiervan reepjes snijden en deze reepjes ook bovenop het gerecht leggen. tA: als U een kind van een I paar jaar bent. is de ver- J jaardag nog een „feest". Dagenlang te voren al opwin ding! „Nog een paar nachtjes slapen" zegt moeder en 't slapen, althans het „inslapen" is er niet minder moeilijk om. De dag nadert en het kind ls nauwelijks te hóuden Dan die dag zélf, met moeder en vader 't eerst aan bod: om helzing en een stapel cadeautjes! Het feest is begonnen, duurt de lange dag door. Als bekroning de verjaarstaart met de drie, vier, vijf kaarsjes. Zó gaat dat in een kinder leven Verlichte kaarsjes op de schuimtaart met roomde droom van elk jarig kind. dat steeds meer kaarsjes op z'n taart krijgt, naarmate 't ouder wordt. Dan houdt 't plotseling op. Eerst véél, véél later, als het kind een man of vrouw gewor den is en zó verschrikkelijk oud. dat 't weer interessant wordt, om de leeftijd met kaarsjes aan te geven, komen ze terug: dan is het kind inmiddels „opa" of „oma" geworden of nog véél eer biedwaardiger en alle kinderen, klein- of achterkleinkinderen zitten om hem/haar heen en kijken naar de zee van kaarsjes, die het oude leven misschien voor 't laatst verlichten IN deze tijd van „bestedings- - beperking" zullen er mis schien minder kaarsjes voor héél jonge kinderen en héél ouwe mensen ter beschikking komen, dan in de dagen van hoogconjunctuur. Na zeven vette Jaren, staan nu wellicht zeven magere voor de deur. Daarop misschien anticiperend kwam er ter gelegenheid van President Eisenhowers verjaar dag een taart als een bergmas- sief met vele etages het Witte Huis binnenrollen, waarbij de kaarsjes vervangen waren door vlaggetjes, die wellicht minder kostbaar zijn. Als 't leven bijna naar de avondschemer neigt, is 't toch wel prettig zo'n taart aan te snyden en er als een écht kind van te smullen. Je moet natuurlijk wel tegen al dat gebak, die room en die schuim kunnen. Anders moetje liever een stukje voor een ander, in de eerste plaats Mamie" Eisenhouwer, die er zo genoeg lijk bij staat te glunderen, over laten. Eventueel zijn er nog andere gegadigden. IK stel me zo voor. dat presi dent Eisenhower bij het zien van zo'n prachtige taart plotseling kinderlijk, zelfs „kinds" zou kunnen worden en dat hij 't in z'n hoofd ging halen, de voor de dagelijkse Schoonheids-verzorging mannen, met wie hij zoveel te stellen heeft, voor een lekker hapje uit te nodigen. Gouverneur Faubus van Ar kansas bijv. of.... nóg beter z'n dierbare vriend, de rondbollige Kroesjtsjef, die heel wat stukjes zou weten te savoureren. En dat ze 't dan bij die kost bare en feestelijke taart over de wereld-politieke vraagstukken ééns zouden worden op héél kinderlijke en kindse manier! en dat de wereld daarvan pro fijt zou trekken. Wat zóu dit een opgewekte dis worden: elk kind in de politiek weet dat 'n goedgevulde maag de beste basis voor overeenstem ming is en dat een laagje schuimtaart op de bodem al het politieke denken verheldert. Kroesjtsjef in het Witte Huis. zonder schuim op de mond. z'n heerlijk schuimpje met smaak verorbe rend. Ofeventueel in nóg latere toekomst. Eisenhower bevend van eetlust in het Kremlin met een fikse portie kaviaar voor zich. al of niet bij „candlelight". Oneindige perspectieven ope nen zich tot heil der mensheid! Helaaszó ver is 't nog niet Voorlopig peuzelden de presi dent en .Mamie" er zelf van. Hopelijk zonder indigestie. Die kan de wereld niet ver dragen FANTASIO t t J Suiker en spieren J Het Voorlichtingsbureau voor de f Voeding meldt. f Men zegt. dat wij suiker nodig heb ben voor onze spieren. Is dat zo. en welke rol speelt die suiker nu eigen lijk? In ons lichaam vindt voortdurend verbranding plaats, die ons arbeids kracht geeft en warmte. De daarvoor benodigde brandstoffen levert ons het voedsel, dat wij dagelijks gebruiken. Vetten zijn brandstoffen. Brandstof fen zijn ook de suiker- en zetmeel- stoffen. koolhydraten genoemd, die o.m. geleverd worden door aardappe len. graanprodukten (zoals brood en bindmiddelen) en suiker. Deze produkten worden in het maagdarmkanaal afgebroken tot en kelvoudige stoffen, o.a. glucose, dat gemakkelijk in het bloed kan worden opgenomen. De glucose wordt in de vorm van glycogeen in de voorraadka mer van het lichaam, de lever, opge slagen. Hebben de spieren brandstof, ofte wel glycogeen, nodig, dan wordt de voorraad in de lever aangesproken. Maar vóór de spieren ervan kunnen profiteren moet zij eerst - om in de grote verkeersweg, de bloedbaan, te kunnen worden opgenomen - in glu cose worden omgezet, om dan weer als glycogeen door de spieren te worden opgenomen. Er heeft dan met behulp van - eveneens door het bloed aange voerde - zuurstof verbranding plaats, waarbij arbeidskracht en warmte ont staan. Het korter maken van een lange weg. Deze ingewikkelde weg is soms té lang: bij langdurige krach tinspannin- 4711 TOSCA-Creme beschermt de huid tegen schadelijke invloeden, geeft haar de gewenste matte teint en houdt haar zacht en glad. U behoudt daarmede bekoorlijkheid en jMJ. jeugdige frisheid. 4711 TOSCA Cold Cream staat U ten dienste voor reiniging en massage van de huid 's avonds Zij spant en verstevigt het huidweefsel, bevordert de regeneratie van de huid en maakt haar zacht, glad en soepel. TOSCA-Creme van het Wereldhuis 4711 gen. die bij wedstrijdsport kunnen voorkomen, kan het zijn, dat de voorraad spiersuiker uitgeput raakt en zeer vlug hersteld moet wor den en de lever niet gauw genoeg in het tekort kan voorzien. Dón komt gewone huls-tuin-en- keuken-suiker ons te pas. Zuivere suiker kan namelijk heel snel via het darmkanaal in het bloed worden opgenomen. Gebruikt een at leet op zon moment wat suiker, dan krijgt hij de noodzakelijke hoeveelheid brandstof voor zijn spieren in de kortst mogelijke tijd aangevoerd. In het dagelijkse leven hebben wij dergelijke extra suikeraanvoeren niet nodig: de lever kan het zó wel af. Het is dan zelfs beter de suikerpot niet tè grif aan te spreken, want sui ker is een volkomen gezuiverd pro- dukt. dat in tegenstelling tot andere koolhydraatrijke levensmiddelen, als brood en aardappelen, alle bescher mende waarde in de vorm van vita mines en voedingszouten mist. Veel snoepen en overmatig suikerge- bruik schaden eetlust, gebit en slanke lijn. Suiker speelt niet de belangrijkste rol! U weet nu hoe men ertoe komt te zeggen, dat suiker nodig is voor onze spieren. Eigenlijk is suiker alleen no dig voor de spierarbeid. Spierkracht kan ze ons niet geven. Wie sterke spieren wil krijgen zal van jongs-af naast een behoorlijke training een voldoende toevoer moeten krijgen van bouwstoffen o.a. van ei witten. Dat betekent dat hij dagelijks een zekere hoeveelheid melk l/z 3 4 li ter). kaas <15 a 20 gr.), vlees of vis of peulvruchten (50 100 gr.) zal moeten gebruiken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1957 | | pagina 13