o Wat is het „beroep" van de personen op deze 6 foto's? In welke plaatsen zijn zij gefotografeerd? O O O Hier zijn de vragen Dit zijn de prijzen! ■mmm mee» mug zad /nee en mt emprfs/ Wie en waar met Coca-Cola Als U er zich van af zou maken met het eenvoudige antwoord: „Bijna iedereen drinkt Coca-Gola, overal in Den Haag en omgeving", dan zou U zeker niet overdrijven. Want inderdaad, dat is het geval. Maar bij ons „Zoek Mee-spel" moet U bij elke foto raden: wie en waar! U moet nauwkeurig vergelijken. Tussen de vissersvrouw en het kindermeisje ziet U het verschil direct. Ook de student en de automonteur zult U niet met elkaar ver warren. Maar U moet natuurlijk nauwkeurig genoeg zijn om die stadspoort in D. en het kerkje in Sch. te zoeken! In welke plaatsen zijn de foto's gemaakt? Kent U behalve Den Haag nog andere plaatsen, daar dichtbij? Want ook in andere gemeenten dan Den Haag (en zelfs in heel belangrijke) hebben wij mensen gefotografeerd die ver frissing zochten bij Coca-Cola. Al die plaatsen lagen in de provincie Zuid-Holland, niet eens zo ver van de Residentie vandaan. Het gaat er nu om of U die plaatsen herkent. Naast de nummers van de foto's schrijft U op het invulformulier onder WIE het afgebeelde Coca-Cola In de kasteeltuin ■HoemoëtU(k ofdós&ky (kamden? Als U alle 6 „Wie" en „Waar's" heeft gevonden...; als U op de vragen a, b en c een juist, en op vraag d een bijzonder antwoord heeft gegeven als U bovendien aan alle wedstrijdbepalingen heeft voldaan dan maakt U een goede kans op een der 500 prijzen! In welk jaar werd de eerste fles Coca-Cola in Nederland gebotteld? In welke 5 plaatsen In Nederland staat een Coca-Cola fabriek? Waar wordtJe Coca-Cola gebotteld, die in Uw woonplaats wordt ge dronken? a Waarom geeft U aan Coca-Cola de voorkeur? Knip het invulformulier uit deze advertentie of teken het-op dezelfde grootte- precies na. Stuur elke oplossing met 3 rood-gerande kurken in gesloten, gefrankeerde envelop naar: Verkoopkantoor Bottelo N.V. Waldorpstraat 306a, Den Haag Frankering In Den Haag (tot 20 gr.) 7 ct. buiten Den Haag (tot 20 gr.) 10 ct. Brieven met strafport worden geweigerd. En hier is nog meer hulp bij de oplossing! Onder het motto „Een kwart eeuw verfrissing bij uitnemendheid" is dit jaar het 25-jarig bestaan van Coca-Cola in Nederland gevierd. Zó lang is het namelijk al geleden, dat het eerste flesje in Amsterdam werd gebotteld en ergens aan iemand in ons land een on gekende verfrissing bracht. Sindsdien heeft deze heerlijke, spran kelende drank een massa trouwe vrien den gekregen. In de oorlog kon een kwaliteitsproduct als Coca-Cola natuur lijk niet worden gemaakt. Maar na de bevrijding, toen alle grondstoffen weer beschikbaar waren, hernam Coca-Cola zijn zegetocht. In 1949 verrezen er twee nieuwe fa brieken: een in Alphen en een in Dongen (N.Br). Het jaar daarop een in Schiedam, waar een grote, moderne bottelarij niet alleen Rotterdam en Dordrecht, maar ook de Resi dentie (met Wassenaar en Scheveningen), Delft en de Sleutelstad van verfrissende Coca-Cola begon te voorzien. Een jaar later werd ook In Bussum met de productie van Coca-Cola begonnen. Er is geen plaats meer in Nederland waar Coca-Cola niet te krijgen is. Dag in - dag uit rijden de Coca-Cola wagens af en aan om dorst te verslaan en verfrissing te brengen, waar dan ook. Alle inzendingen moeten vóór of op 7 Januari a.s. in ons bezit zijn. Een wedstrijd voor iedereen, die Den Haag, zijn omstreken èn Coca-Cola kent. beroep (en dan moet U student, kindermeisje en vissersvrouw óók maar als 'n beroep beschouwen). Onder WAAR zet U de naam van de stad of het dorp, waar de foto is genomen. Dus geen namen van gebouwen of stadsgezichten! Daarna beantwoordt U de 4 vragen, die in deze advertentie staan afgedrukt. De vragen a, b en c kunt U gemakkelijk beantwoorden als U deze aankondiging maar goed leest! Doe op vraag d extra Uw best: het aardigste, meest originele antwoord, dat niet meer dan 25 woorden mag tellen, geeft namelijk de doorslag bij de prijstoekenning. Vermeld vooral duidelijk Uw naam en volledig adres en stuur 3 Coca-Cola kroonkurken met rode kartelrand met Uw oplossing mee. Doe dat met elke oplossing die U wilt inzenden - maar zorg er dan voor telkens een ander antwoord op vraag d te geven. Alleen dan vergroot U Uw winstkansen! Een jury, bestaande uit Mevr. Fie Carelsen, actrice, Leonard Roggeveen, auteur, en Max C. Beauchez, public relations consulent, beoordeelt alle inzendingen en kent de prijzen toe. Haar uitspraak is bindend: er kan niet over worden gecorrespondeerd. mtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm Een verfrissend beeld uit de Residentie jaar com- antenne Lambretta-scooter met 1 belasting en verzekering Philips Televisietoestel, pleet met installatie, en 1 jaar belasting Electrische Prestcold-koelkast 901 Grundig Radio-gramofooncom- binatie met platenwisselaar 5e Prijs 6e Prijs 7e Prijs Solex bromfiets verzekering Electrische Silo-koelkast Draagbare Philips radio met 1 jaar (45 I) U mag zoveel antwoorden inzenden als U wilt, als U alle wedstrijdbepalingen maar opvolgt! Employees van Coca-Cola en hun gezinsleden zijn van deelneming uitgesloten. 8, 9, 10, 11, 12e Prijs 5 Zeiss Ikon Fototoestellen, elk ter waarde van f 78. 13, 14, 15, 16, 17, 18e Prijs 6 Dames-of Heren-armbandhorloges, elk ƒ70.- 19 t/m 30e Prijs 12 Wekkerklokjes, elk ter waarde van 25.- ...en nog 470 bonnen voor 6-flessen cartons Coca-Cola. Alle prijswinnaars krijgen bericht en ontvangen 2 plaatsbewijzen voor de Snip Snap-revue op 30 Januari a.s. in „Scala" te Den Haag. Tijdens de pauze zal dan de prijsuitreiking plaatsvindenl Aan Verkoopkantoor Bottelo N.V. - Waldorpstraat 306a Den Haag CC NR. WIE WAAR ANTWOORD OP DE VRAGEN vraag A mm 2 3 vraag B U L 4 Z S cc 6 vraag C O u. vraag D s.v.p. ia bfok/etters -J O NAAM STRAAT U I WOONPLAATS r* - En nu weet U alles wat U weten moet om kans te maken op een prijs. Laat Uw ontdekkingsiust maar los op de foto's en de vragen I Alle vrienden van Coca-Cola wensen „vij bij dit „Zoek Mee-spel" veel succes! Een wandeling nu en Coca-Cola voor thuis Coca-Colaook in een badplaats populair ERKEND BOTTELAARBottelo N.V. - Verkoopkantoor Den Haag - Waldorpstraat 306a - Den Haag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1955 | | pagina 16