Bobet won tijdrit maar Wim van Est werd tweede en Wagtmans vierde 1001 Intocht te Nijmegen werd 'n feest van grote allure 92ste JaargangLEIDSCH DAGBLAD Zaterdag 25 Juli 1953 Tweede Blad No. 27974 Nederland sloeg Franse aanval af Nederlands team 1111 dicht bij zege in ploegenklassement (Van onze speciale verslaggevers) |De tijdrit over 70 km. van Lyon naar Saint Etienne door het Lyonese heu velland heeft de Tour-karavaan urenlang in een bewogen spanning gehouden. Niet, dat de Fransen bevreesd zouden zijn, dat hun favoriet en gele trui-drager Bobet, geslagen zou kunnen worden door zijn naaste concurrenten Mallejac, AstruaClose en Schaer, integendeel, voor velen was het geen geheim, dat fi« parcours, interessant, bochtig, zwaar en in sommige gedeelten zelfs lastig, Bobet als het ware aan het lijf was gegoten. Laat men zich niet de illusie scheppen, dat de Ronde van Frankrijk, wat het individueel klassement betreft, nog niet zou zijn belist. Slechts een toevallige omstandigheid, valpartij of iets dergelijks zou de oorzaak kunnen zijn, dat Bobet Zondagmiddag niet als triom- phator het Pare des Princes op komt rijden. De strijd in het individueel klasse ment is gestreden, maar het duel tussen Nederland en Frankrijk voor de eerste plaats in het ploegenklassement is nog niet definitief uitgevochten. Algemeen wdd verwacht, dat de Frans-nationalen, die 8 minuten achter stonden in het pllsgenklassement, een zeer ernstige aanval zouden lanceren op het Neder landse team. Die aanval is inderdaad in de tijdrit gekomen, maar werd glansrijk doer Wim van Est, Wout Wagtmans en Gerrit Voorting afgeslagen. Slechts 54seconden kon de ploeg van Bobet afknabbelen van het verschil van 8 min. '',nj4 s'ec., hetwelk Nederland te Lyon voor stond. Door dit prachtige resultaat is dfcNederlandse ploeg, met nog slechts twee étappes voor de boeg, dicht bij ^Hflzege in de landenrangschikking gekomen. waardoor hg kostbare seconden ver loor. Hg slipte nog in een der bochten. De agent, die de bocht bewaakte, had vergeten hem met de hand een waar schuwing te geven, dat er een haakse bocht zou volgen. Zgn grootste zorg na aankomst was: „Als wg het ploe genklassement maar behouden Dat ploegenklassement is schitterend door de Nederlanders verdedigd. Zoals wij reeds schreven hebben Van Est, Wagtmans en Voorting de snelste tijden gemaakt. Te zamen noteerden zg 5 uur 38 min. 35 sec., waarvan nog een halve minuut tijdvergoeding voor Van Est af ging. Van de Frans-nationalen waren de besten Bobet met 1 49,0, Le Quilly met 1.54.34 en Rolland met 1.54.37. Van Geminiani en Lauredi had men meer verwacht, vooral de eerste stelde sterk teleur. De totale tijd van de Franse ploeg was dus, de 1 minuut bonificatie van Bobet inbegrepen, 5.37.11. Onze renners werden dus met 54 sec. geklopt: de eerste plaats in het dag klassement ging juist aan de portemon- naie van de jongens voorbij, maar in Lgi de algemene ploegenrangschikking staat Nederland na de tijdrit nog met 7 min. 10 sec. voor op Frankrijk en 22 min. 29 sec. op Noord-Oost Centraal Frank rijk. Acht k m. buiten Lyon had men het jpunt uitgekozen. Elke renner had sagen bi) zich, waarin een verzorger •n een commissaris, bovendien had reservebanden en ander materiaal tich. Degenen, die onderaan de lijst "en van de algemene rangschikking, ikken het eerst, telkenmale met lussenruimte van vier minuten, geklasseerden kwamen dus 11 ^^guren aan de beurt. S? vertrok Bobet pas om 3 uur ^te. Op het. hoogste punt van ft, de op 910 meter hoogte gelegen 22 k.m. voor de finish, werden tijden opgenomen, welke ongetwij [een duidelijk beeld gaven van he in de strijd. Bobet bleek op de snelste tijd te hebben ge- over de 48 k.m., welke sedert de irt buiten Lyon waren afgelegd. Deze itijden op de Arpin waren: Bobet 2002, Van Est 1.21.21, Le Guilly 1.21.27, rhaer 1 21.31, Wagtmans 1.22.20 en Lo- ino 1.22.25, om ons bij de snelsten te n. Van de Arpin tot aan de baan Etienne daalde de weg. BETERE KLIMMER, at een Bobet een betere klimmer is dan Van Est bleek ook in deze tgdrit. Kant tot de Arpin liep de weg vrijwel lOOrtdurend omhoog, afgewisseld met dalingen en op de 48 k.m. Bobet 1 min. 19 sec. op Van Est. Maar In de afdeling liep de Fransman n K sec. uit op onze landgenoot, puillv. klimmer par excellence, was een slechte daler en hij, die nog derde Jnd op de Arpin, noteerde een tijd •te Sl Etienne, welke hem slechts een mtrliende plaats opleverde. De groene truidrager Schaer heeft schitterend van zich afgebeten. die gedacht had Bobet te kun- slaan, moest zelfs de tweede plaats de étappe aan Van Est afstaan. Spon- Icwam hij onze landgenoot met prachtige rijden aan de finish ge- «IS39' 7 Roland (Fr.i 113.40— te'M; 8 Lauredi (Fr.) 113 41.25 op 24 De Tour in cijfers KM uitslag van de 20ste étappe van naar St Etienne (70 k.m.) luidt: Jobet (Fr.) 1 uur 49 min.: 2. Van 150.45: 3. Schaer (Zwits.) 1.51.47; [Wtglmans 1.52.25: 5. Lorono iSp.i 6. Bauvin (N.O.C) 1.52 57; 7. As- t.) 153.13; 8. Morvan (West> i. Close (Belg.) 1.53.42: 10. Mal- (Westi 1.53.43: 11. Rossello (It.) 12. Mirando iZ.-O.» 1.53.56: 13. (Spanje) 1.54.20: 14. Le Guilly 1.54 34; 15. Rolland (Frankr.) 16 Ernzer (Lux.) 1.54.45: 17. s (ZO) 1.54.48: 18. Menier - ,-JO.O 1 54.57; 19. Bartali (It.) 1.55.01: Mali,' i West) 1.55 02; 25. G. Voorting i25 32 Nolten 1 56 19: 62. Suvkerbuvk Roks 1 59.23; 70. Van Breenen 2.0L10 ur val 'I Wonifin aleemecn klassement na de 20ste luidt: Ejjobet (Fr113 17.19- 2. Mallejac m R3.31.27 op 14.08; 3 Astrua (It.) TH20 op 1501: 4- close 'Belg.) |«58 op 17.37; 5 Schaer (Zwits.) $03 op 1804: 6. Wagtmans 113.38.58 op Kr.) 113 41.26 nn 04 r* 0r! Geminiani (Fr) 113 44 37 '•wLM?hé 'West) 113.45.45 od 28.26; 11. ituiirai Ut) 11349.19 op 32 min: 12. ■.om'(£*^n 'ZO.) 113 52.04 on 34.45. 13 ,n ïJn EM 113 56 19 op 39 00: 14 Serra 6JUBB13 57 51 op 40 32: 15. Magni (It.) larlïS'f;?7 42.18: 16. C. Voorting 114.01.52 17 Bauvin (N.O.C.) 114.02.26 op 07-18 Ernzer (Lux.) 114.04.00 op 46 41 114 05.11 op 47.52; 20. Anzile 114 07.57 od 50 38. 29. Roks .30.42 op 1 uur 13.23: 36. Suvkerhuvk op 1 31 24: 37. Van Breenen 1-5303 op 1.35.44. en 3- «iSmmkl"semenl van de 20ste B<riR.nltri)k 5.37.11; 2. Nederland (Van i W5lmans en Gerrit Voorting) P4«iW c Ita,ië 542 064 Spanje 5 42 23- en S Jïïu 5 42 246' N O c 5 43 027. ZO. 8*3 Zwl,serland 5 45 06; 9 België l® Luxemburg 5.49 44; 11. He-de- TJ^B 41 ib i. vBl?Pmeeri Ploegenklassement Is' •Nederland 339 2 9 04 2. Frnnkrgk 0 1«29 i nPr 3 N C' 339 51 33 od 30.Ttalia 340 20 06 5 West 340 32.58. 741 sa on 9: 7 SPanio 341.19.43; 8. r 7wn V9 7,e de France 34203.20; nd 342-23.24: 11. Luxemburg later ven ;l'mkln«n°St€. étaPPp luidt het jubl- Schaer (Zw.) 245 i1'-' 298 pnt.; 3. Gemi- Vit Dnt - ,?'5 Pnt-i 4 Rolland (Fr.) sen c L.i, VaP Est 'Ned.) 389 pnt.; uuf^l nmgB(N^d 463 Pnti 7- Astrua 1 508 pnt ?n ^°bet (Pr e" Bartal1 laM WaK; M Uui'edl 'El 548 pnt; IcT'w iNed 1 661-5 Pnt: 17. Mal- I, V') en Nolten (Ned.) 664 pnt. lukwensen. „Wat heb jij goed gereden", siste hij tussen zijn tanden. Bobet kreeg nog een lekke band. en kele kilometers voor St. Etienne. maar het euvel was snel verholpen en toen hg zijn ronde in het stadion had gere den, hadden de ehronometreurs voor hem een tijd afgedrukt van 1 uur 49 min. precies over de 70 kun., een gemiddelde van 38,532 km .per uur. Wim van Est. die een lange tijd de snelste tijd van de dag had. met Wagtmans op de tweede plaats, werd door Bobet dus beroofd van het winnen van een tweede etappe en Schaer nam de derde plaats van Wagtmans over. Suykerbuyjc en Roks maakten precies dezelfde tijd- De laatste was verbaasd, toen hij later de veel snellere tijden, die anderen hadden gemaakt, vernam. „Ik begrijp niet. dat die mensen zo snel kunnen rijden", mompelde Roks. Jan Nolton had niet sterk geklommen. waardoor zijn minder goede tgd in de ,\dr tijdrit is verklaard, want hg was pas rr na 1 uur 25 min. 55 sec. op de Arpin 'ancc -O i OOrtrcffclijk luift geit ngekomen. een tijd, welke 4'; minuut Jen en legen het eind de strijd lieeft Voorting, die in de Tour de hoger lag, dan die van Van Est. In de afdaling herstelde de Limburger zich uitstekend, zodat hii toch nog 32ste in deze étappe werd geklasseerd Hein van Breenen zei ronduit: „Zo'n tgdrit is niets voor mij. Dat voortdu rend rgden in mijn eentje inspireert mg niet". Louison Bobet moeten staken, is in Haarlem enthousiast ontvangen. Buurtbewo ners hadden zijn huis versierd en de jeugd hield hem fietswielen boven het hoofd. CRICKET-PROGRAMMA lste klasse: HaarlemQuick (N.) HBS—Rood en Wit; HCC 1—ACC; Her- mes DVS—HCC 2- PW—VR.A, VOC— Quick (He VW—Excelsior 2de Klasse B: HCC 4—CCG; LCC— Quick (Hi 2, 41 Grn HookHBS 2 2de Klasse D: Sparta 2Ajax VCCRoggewoning. Puntenverdeling met Bergambacht Het ging de Sleutelstad niet voor de wind (Van een onzer verslaggevers) In de gisteravond in Bergambacht gespeelde wedstrijd is het de Sleu telstad niet voor de wind ge gaan. De thuisclub gaf een zeer zwa re partij te zien, waarbij de Leide- naars zich eveneens Heten beïnvloe den en ook zwaar gingen spelen. De scheidsrechter, de hoofdklasse-speler Kees van Willigen, wist hierop slechts één antwoord, strafworpen. Deze werden dan ook vele malen ge geven. Dit was zeker niet in het voor deel van de Sleutelstad. De Leidse ploeg heeft echter nog volledig de kans hedenavond tegen DVZ in Den Haag het le klasseschap te veroveren. In het begin was de thuisclub zeer sterk in de aanval, hoewel niet altijd even gevaarlijk. Nadat een uitval van Sleutelstad was besloten met een hard schot van Wim van Zijl tegen de paal, zwom Bergambacht snel op en passeerde Van Roven kansloos 10. Nog enige malen kwam het Leidse doel in ge vaar, voordat Van Berkel een strafworp kreeg toebedeeld, nadat zijn tegenstan der uit het water was gestuurd. De prima keeper van Bergambacht stopte het schot en de thuisclub zocht het ir de verdediging. Bij een Leidse aanval werd Peter Bek kering overzwommen en hij benutte de strafworp wèl. 1-1. Kort nadat er was gedraaid, viel er wéér een harde klap aan Leidse zijde. Nico van Berkel er uit en de strafworp werd omgezet in een doelpunt: 2-1, Even later mocht Jan Dool een strafworp nemen en werd de stand 2-2. Kort nadien werd Wim var Zijl nog juist buiten de vier meter over zwommen. De Bergambachter werd er uit gestuurd en toen nóg een Bergam bachter uit het water werd verwezen, lieten de gastheren Sleutelstad domweg 2-3 maken Nu werd het spel nog har der; Bergambacht speculeerde op een strafworp sprong echter van de paal nelijk liet zinken bij Bert Hooidonk, werd de Leidenaar eruit gestuurd. De srtafworp sprong echter van de paal BANDJES. Kees Pellenaars had banden van 280 en 320 gram laten omleggen. Bij zgn voorraad bevonden zich ook bandjes van 250 gram, lichter dus, doch toen hij vernam, dat het wegdek zien niet in zo n goede staat bevond, durfde hij dat er niet op te wagen. Hij volgde Van Est in zijn Jeep en op de laatste 5 k.m. riep hij zijn pupil toe: „Alles en alles geven". Dat heeft Van Est volkomen gedaan, zodat hij er in slaagde, de best ge plaatste Luxemburger. Ernzer. 4 minu ten voor hem te Lyon gestart, in halen en op de streep te St Etienne te kloppen. Dat Van Est alles had gegeven, bleek wel. toen hij zich bij de kleine Neder landse kolonie op het groene grastapitt van het stadion neervlijde. Een sterke wind had hem gehinderd en het grote aantal bochten mankten het parcours lastig. De tijd van 1 uur 50 i sec. met 30 sec bonificatie, stelde Van Est in staat om in het algemeen klassement van de 15de naar de 13de plaats te stijgen. De grootste winst heeft Woutje Wagtmans gemaakt. Pel lenaars daagde hem bij de start voor een weddenschap uit- „Als gij bij de eerste tien komt, krijgt ge 100 gulden in me". WEDDENSCHAP. Wagtmans, die anders nogal vlot van tong is, aarzelde, keek zgn ploegleider wat wantrouwend aan. Maar de laatste herhaalde zijn aanbod, met getuigen erbij. Nog durfde Wagtmans geen „ja" te zeggen, waarvan hij enkele uren later veel spijt heeft gehad. Want hij werd vierde in de étappe met een tijd van 1 uur 52 min. 25 sec. Magni was voor hem gestart met de gebruikelijke vier minuten verschil. Reeds bü het klimmen naar de hoogste heuvel kreeg hg Magni in zicht. Maar hij wist dat de Italiaan een rappe daler was en in een van de vele bochten was hij enkele kilo meters voor St. Etienne zijn tegen stander weer kwgt geraakt. Maar Wagtmans gooide er nog een schepje op en smaakte het zoete genoegen de Italiaanse crack bij het binnenkomen van het stadion in de rug te zien. Dank zij zijn snellere eindsprint bleef Magni de schande bespaard door Wagtmans te zijn ingelopen. Maar of het een schande is door onze landge noot In deze vorm te worden geklopt, is zeer de vraag. Intussen steeg de kleine Nederlander an de negende naar de zesde plaats in de algemene rangschikking, een plaats, welke nog nimmer door een Nederlan der ls ingenomen in hei. eindklassement, aangenomen, dat Wagtmans die plaats tot aan Parijs weet te behouden. TE KLEIN VERZET. Gerrit Voorting heeft na Van Est en Wagtmans de snelste tgd van dc Nederlandse équipe gemaakt. Hg ging met te klein verzet naar beneden, Het Vierdaagse leger is uitgemarcheerd speciale verslaggever) Nijmegen heeft zijn jaarlijkse gloriedag weer beleefd. Dichte hagen enthousiasten, jong en oud, hebben op deze stralende Vrijdag de ruim negenduizend marcherenden bejubeld en overladen met gladiolen en anjers. Dit was weer een dag om vertrouwen in het mensdom te her winnen. Zulk een dag, waarop iedereen tegen iedereen vriendelijk en hartelijk is en de een van de ander alleen het prettige en het sportieve wil zien, zonder dat er een element van afgunst of van wantrouwen in het spel kan zijn, zulk een dag hebben we nodig. Het is alleen te betreuren, dat er een parcours voor een wandel- feest moet worden uitgezet om de mensen in zulk een stemming van onderlinge vriendschap te brengen en dat men die ideale geest niet kan vasthouden, al zal zij zeker nawerken. Moge het zijn, dat die verbroedering blijvend weerklank zal vinden bij de kopstukken in de wandelsport, die met dat Vierdaagse feest en zijn hartenverwarmend sluitstuk soms zo beschamend aan het touwtrekken zijn geweest. Nederlandse ploeg van toneel In strijd om wereldtitels schermen De Nederlandse ploeg is het giste ren te Brussel niet voor de wind ge gaan. Bereikte de 50-jarige Nederlan der. ir Van der Hoeve de vorige dag op schitterende wijze de halve finales van het wereldkampioenschap, en plaatsten de Nederlandse florettistes zich op een na allen in de volgende ronde, gisteren werd Van der Hoeve voor de eindstrijd uitgeschakeld en ook de dames zouden niet meer op de lopers verschijnen. De eliminatie van ir Van der Hoeve had twee redenen. Omdat hij de vorige dag enkele blaren in zijn hand had op gelopen. kon hij zijn wapen met veel moeite hanteren en bovendien ging de vermoeidheid, na de enerverende wed strijden van de kwartfinales een grote rol spelen. Van der Hoeve won derhalve geen partij, hoewel toch niet gezegd kon wor den. dat zijn tegenstanders de partijen cadeau kregen. Annie Middendorp, Agnes de Vries en Hanna van Es konden het in haar poule niet bolwerken met het gevolg, dat ook voor haar het tournooi ten einde was. Toos SteensmaVan der Klaauw moest echter eerst barreren, alvorens zij voor dit tournooi van de loper verdween. Mej. Moulin (Finlen mej. Cesari (It.) waren in de barage haar tegenstandsters. Met slechts gering verschil moest onze landgenote het loodje leggen waardoor ook zij voor verdere deelneming werd uitgeschakeld. Ditzelfde lot verging ook Mary MeyerVan der Sluis. Hoewel op een andere wijze en in de volgende ronde ('i finale). In de partij tegen mej. Kei del (Did.) stond zij met 32 voor en mocht er nog 15 seconden geschermd worden. Indien onze landgenote in de verdediging was getrokken had zij de partij na de resterende 15 seconden met 43 kunnen winnen. Maar de Duitse schermster spande al haar krachten in om de stand te egaliseren, hetgeen haar gelukte en toen moest er tot de vierde en beslissende touché worden getrokken. Mej Keidel won en plaatste zich in de volgende ronde. Mary Meyer had toen, echter nog een kans om zich te klasse ren voor de halve finale. De wereld kampioene. de Hongaarse Ilona Elek en haar landgenote mej Kiss hadden even veel winstpartijen als de Nederlandse, zodat ook hier barrage de doorslag moest geven. De Hongaarse dames waren ech ter te sterk voor onze landgenote en zo verdween ook zij van het toneel. De Hongaar Sakovics is wereldkam pioen degen geworden. In de finale van dit wapen legde hij met 6 overwinningen beslag op de eerste plaats. Tweede werd zijn landgenoot Berczenyi en derde de Italiaan Marini. De titelhouder en Olympische kampi oen Eduardo Mangioretti (Iteindigde als vijfde. VOETBAL LDWS-TOURNOOI De elftallen van DWS en DHC, die hedenavond in het LDWS-toumooi te gen elkaar uitkomen, zijn alsvolgt sa mengesteld: DHC v. Schaik, Kraus, v. Geest, de Ruiter; Dijkman, de Wit, v. Willigen, Vollebregt, v. d. Borg, A. de Wit, v. 't Klooster. DWS Zuurburg, Spel, Kil. Grg'zen- hout. de Haas, Bulder, Koevoets, Voor hof. Dijkstra, Koot, Serljjn. het veld weer in en was er toen door de Sleutelstad beter afgedekt, dan sou 'olie winst zeker voor de Leldemars zijn geweest. Nu echter lieten Erade.s en Van Berkel hun tegenstanders te veel vrij en het werd toch 3-3, hetgeen te vens de eindstand werd. De sfeer van het slot van het Vier- daagse-feest kan niet volledag zijn zon der medewerking van de zon. Zij was deze week nogal wispelturig, dan weer gaf zij te veel en d3n weer te weinig of helemaad mets, maar zoals in de af gelopen jaren steeds het geval was. op de laatste dag liet zij de wandelaars en de enorme schare supporters langs het parcours niet in de steek. Zo werd de blijde intocht weer een vrolijk feest huis gadesloegen, kon aan deze stem ming allerminst afbreuk doen. Ook zij werden opgenomen in de Vierdaagse- sfeer; zij konden er niet aan ontkomen. Want, voortdurend klonk de marsmu ziek (de Mariniers en drie plaatselijke korpsen zorgden afwisselend voor de opluistering), het tromgeroffel of het diepe dreunen der drums de signalen der trompetters. En het gezang. Het gezang, dat zelden een nieuwe noot BILJARTEN DE RUYTER NIET NAAR VIGO Kees de Ruyter zal aan het tournooi n het wereldkampioenschap libre, dat van 28 Juli tot en met 2 Augustus a.s. te Vigo wordt gehouden en waarvoor hij door de internationale biljartbond was uitgenodigd, niet deelnemen. Naar aan leiding van een conflict tussen de Spaanse biljartbond en de Nederlandse biljartbond over de reiskostenvergoe ding van de Maastrichtenaar heeft de NBB De Ruyter verboden aan het tour nooi deel te nemen. grote allure: heel Nijmegen, voor zover brengt in het Vierdaagse-repertolre en zelf niet op het parcours bezig met ki- I dat tot onvermijdelijk hoogtepunt lometers te verorberen, had zich ge- schijnt te moeten hebben de paraphrase nest eld langs de wandelwegen, en van op een Sinterklaaslied. Waarschijnlijk buiten Nijmegen waren er nog eens omdat het zo lekker lopen is op dit ver duizenden gekomen naar de Vierdaagse- basterde vers van de goede Sint. id om mee te vieren het grote eve- j Te Cuyk zagen we de minister van ment van de lange intocht Zo was oorlog en marine ir C Staf. de chef de Karelstad als zoveel jaren weer het van de generale staf lui tenant-gen era al glorieuze Mekka der wandelsportlief- Hasselman en vele hoofd- en opperof- hebbers. I ficleren van land-, zee- en luchtmacht in dlyk I omstuwden de hoge gasten. Ook waren er buitenlandse officieren de militaire Maar we mogen bg de beschrijving 1 attaché's van Engeland en België en de in de vierde dag Cuyk zeker niet ver- legatiesecretaris van Zwitserland. De geten. In dit oude Brabantse stadje i burgemeester vin Nmegen verbleef ook was, evenals te Grave kort daarv de gehele bevolking uitgelopen niets te missen van het veelkleurige lint der wandelaars. En in het oude raadihuis bij de oprit naar dc ook deze keer door de pontonniers gelegde b-ug over de Maas heerste de vrolijke stem ming. die past bg de Brabantse sfeer ^e aanwezigheid van een minister, van lrgke binnen- en buitenlandse hoge officieren, die geruime tijd het passe- der wandelaars voor het oude raad- enige tijd in dit gezelschap. STEVIG IN HANDEN. Sergeant U'. van der Linden uit Leiden, die niet in groepsverband maar als individueel meeliep, iros er erg trots op. voor de keer de vierdaagse te hebben uitgelopen. Zijn brede lach. bij zovele Leidena- ren bekend, overstraalde de bloe menhulde. die Item ten deel viel. (Foto Leidsch Dagblad - Van Vliet) De verkeersregeling was wederom een groot probleem, maar vooral de rijkspolitic had dc zaak stevig in han den. Er werden niet meer auto's toe gelaten op het parcours dan met het oog op dc veiligheid der wandelaars Tegenover „De Vereenigmg" wenselijk werd geacht. Trouwens, op de j tribune gebouwd voor genodigden: hier laatste kilometers was het op het vandaan kon men de individuelen in hoogtepunt van de middag practlsch de tuin van JDe Veieeiuging" zien bm- ondoenlijk voor auto's om op te schie ten. want de wandelaars bcssloegen de gehele breedte van de weg. nengaan en de militaire- en burger- groepen voorbij zien trekken naar de Wedren. Bg de afmeldingsbureaux van ..De Vereenigüng" was het een gezel- lige wanorde van binnenkomenden en van met hun nieuwe kruisje ver- trekkenden. Iedereen feliciteerde ieder een, er werden veel klapzoenen weg gegeven en ontvangen en in de afmel dingsbureaux werden geestdriftige da mes en heren het niet moede iedere „ge slaagde" wandelaarster en wandelaar hartelijk te feliciteren Bij de Gouden Kruisdragers nam iedere felicitatie het karakter aan van een toespraak. Overal blilde gezichten, en op de achtergrond steeds het gedreun van de groepen op de Singel. Een weelde voor oog, oor cn hart waren alweer deze laatste uren van een Vierdaagse. TAMBOUR-MAITRES, Alle muziekkorpsen trokken .De Vereeniging" voorbij, want zij voer den de groepen aan. waarbij zij door verenigings- of andere banden waren verbonden. Opvallend was het l grote aantal tambour-maitres, dat de drumbands aanvoerde. Martiale per soonlijkheden, behendig in het rhyth- misch gebruik van hun staf, waarmede ze prachtige figuren beschreven of op soms adembenemende wijze jongleerden Een verrijking van het Vierdaagse beeld, deze demonstratieve heren. Eén muziekkorps sloeg niet de weg naar de Wedren in. de Nijmeegse Posthar- monie. Deze bracht alleen individuelen mee. dames en heren van de PTT. De Post harmonie was indertijd het eerste muziekkorps, dat zijn medewerking verleende aan het. binnenbrengen van. Vierdaagse wandelaars. Op de Wedren knalden de comman do's. Commandanten kwamen de gear- riveerden inspecteren; sommige richt ten hartelijke toesprakem tot de troep. In totaal startten Dinsdag 9598 wan delaars, 9258 volbrachten de tocht Op de laatste dag vielen 31 uitvallers te noteren, terwijl 18 niet aan de start verschenen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1953 | | pagina 3