I.E.M.C.O. N.V. Albert Heijn DAGBLADRECLAME Koop een PHILIPS koelkast I.E.M.C.O. N.v. H. M. FOKS PIJNLIJKE VOETEN! LASTIG LOPEN! WINKELHUIS TYPIST(E) INDIAN MOTOR PERZISCHE TAPIJTEN en KELIMS BOOTARTIKELEN Leidsch Dagblad MAANDAG 18 AUGUSTUS ZEILEN Geselecteerden voor Nationale Zeilkampioenschappen tember od de Westeinder Plas worden eehouden. ziin od erond van hun Dres- taties ln de laatste twee iaar de vol gende zeilers uitgenodigd. aldus meldt de Telegraaf Drakenklasse: S Bakker (Amsterdam) J. R. van den Berg (Hlllegersberg). W P van Duvl (Amsterdam). J. C P. Hof- kes (Den Haag). P. H. Keegstra (Rot- terdami. G A Pfeiffer (Riiswijk). H. Verduvn (AlDhen a. d. Rlin). G van Wiik iWoubrucee). Pampusklasse W A. Blok. J. P. Dam me (Adam). J H C. Sievertx (Leiden). K. Spaargaren (Aalsmeer). W M. van Staveren (Oude Wetering). A. Volker. 12 m2 SharDieklasse: W Guldebos (Leiden). W. G. Juncschlager (Den Haag). Jac. Kraan (Oude Weterinei, Theo Kraan (Oude Wetering), R. Kremer (Vinkeveeni. ir J. W. Lokin (Adam). B E Ott (A'dam). J. C. J. van Staveren (Oude Wetering i. B Ver hagen (R'dam) G- Visser A'dam OlvmDiaiollen-klasse J. H H Dijkers (R'dam). L. P. H. Gerhards (R'dam). J H. H. J de Jong (R'dam). H. Lesage (Adam). B. Markus (Aalsmeer). Jac. StaD (Amstelveen). B W. Willems (A'dam). H Willems A'damJ. A F Verkuvlen (R'dam). 12-voets lollenklasse F J. Brinkmann (Haarlem). F Daniel (R'dam). B. P. Hageman (Leiderdorp). E. J HoltroD (Bloemendaal), L R KooDmans (Rot terdam). mei H Krebbers (Aalsmeer). M. A. Nederbureh (ÓeestgeestA. W Reiiers (Sassenheim). G. de Vries Lentsch (Zaandam). ReeenboogklasseJ Alberda (Sneek). F. P. Bos (AlDhen a d Riin). L. L. Hoff (Heerenveen). J. Hofland (R'dam). C. van Staveren (Oude Wetering). J. C. v. d. Velde (Den Haag). K. Vroliik Sneeki. L. de Wit (Zaandam) Valkenklasse P van Buuren (Hille- gersberg). C Groot (Aalsmeer). T. H. van Helvert (Leiden). E J HoDDe (Lei den). G. A. S. Joneeneel iBoskooni. J. Keiizer (Bergen). H C Kirkenier (Hei- loo>. F. Laagwater (A'dam). J C Lich- tenauer (R'dam). S. R. v. d. Meer (Hei- looi. R. Mulder (Friesland). C. W. A. Pierrot (Vinkeveen). W. Ritman (Abbe- nes>. J. C. van Tienhoven (Gouda), ir H F. Zulderbaan (Brasemermeer). 16-kwadraadsklasse: Jan Bakker (Krommenie». N Both (Gouda). J P. van Diin (Leiden). JaaD Helder (Pa- terswolde). Jood Helder (Paterswolde). S v. d. Steeg A'dam)Jac Swart (Zaandam). M Tournier (R'dam). P. Verhoeven (R'dam kelen), J. v. Diemen (A'dam). E. R. Frech (Den Haag). C W Kist (R'dam). J. D. Schoon velt (A'dam). De Sneekweek De uitslagen van de eerste dag der zeilwedstrijden van de Sneekweek lul den: Regenbogen, eroeD 1: 1- M. Hendriks. Sneek: 2. R A. v. d. Sluis. Sneek: 3. J. Zwart. Sneek. Regenbogen. eroeD 2: 1. C. J. de Jong. Joure. 2. J Alberda. Sneek: 3- dr J. W. v. d ZiiDD. Sneek. 16 M2 Eenheidsklasse. groeD 1.: 1. JaaD Helder. Paterswolde. 2. Jood Helder. Paterswolde: 3. H v. d. Veen. Joure. 16 M2 Eenheidsklasse. groeD 2 1 J. Veldstra. Leeuwarden: 2. J. P van Diik. Leiden: 3. G. K. de Vries. SaoDemeer. Valkenklasse, groen 1: 1. W. Meteler- (Ingez. Med.-adv.) Gooi. Den Haae. GroeD 2: 1. J. C. van Tienhoven. ReeuwUk2. R. Mulder. Langweer: 3. M C. Breuning. Leeuwar den. BM-klasse: 1. W v. d. Zee. Gronin gen: 2 D. Resink. Deventer: 3. B. Jon kers. Gorreduk. Vrnheidsklasse: 1 C de Haas. Breu- kelen: 2 Ed. R. Frech Jr.. Den Haae: 3 H W. van Keulen. Amsterdam. Olvmoiaiollen: 1 D de Kat. Den Haae: 2. J Hof. Midlaren. 3. F. R. Hul- zinea. Hoogezand. 12 Voetsiollen: 1. H. W J. den Breeien v. d Hout. Heemstede; 2. mei. H. Mul der. Langweer: 3. A. W. Reiiers. Sassen heim De uitslagen van de tweede dag. on der voorbehoud van eventuele verande ringen als gevolg van de vele inge diende protesten, luiden: Regenbooeklasse. eroeD 1: l.J. Hof land. Rotterdam: 2. J. Alberda. Sneek: 3. J. Zwart. Sneek. GroeD 2: 1. D. ODDen- huizen. Sneek; 2. M. Hendriks. Sneek. 16 M2 Eenheidsklasse: eroeo 1: 1. JaaD Helder. Paterswolde: 2. Jood Helder. Paterswolde. 3. Fogee Jansma. Grouw. GroeD 2 1. H. v d. Veen. Joure: 2. M. KuiDers. Groningen; 3. R. Bierlinc. Gro ningen. Gouda GroeD 2: 1. R. Mulder. Lam weer; 2 E. J Houoe. Leiden: 3. F. G. P C. Goudriaan. Voorschoten. 12 M2 Sharple-klasse. 1. B. van Wnk Woubrugge: 2. N. Oerlemans. Rotter dam. BM-klasse: 1. W v. d. Zee. Groningen 2. D Resink. Deventer: 3. F. J. J. Resink Enschede Vrnheidsklasse: 1 Ed. R. Frech Jr. Den Haag; 2 C de Haas Jr.. Breukelen. OIvmDiaiollen 1 K. H. Lukkien. Zwolle: 2. J Hof. Midlaren: 3. F. R. Huizinga. Hoogezand. 12 Voetsiollen: 1. G. de Vries. Lentsch. Niéuwendam; 2, A. W. Reiiers. Sassen heim: 3. J. van Geiin. Rotterdam. Keiler damkampioen van Nederland Te Amsterdam is de derde en laatste partij van de derde herkamp om het persoonlijk damkampioenschap van Ne derland tussen Keiler en Roozenburg gespeeld. Keller won de partij en werd daardoor voor de 12de keer Nederlands kampioen. W. Roozenburg en ir G. van Dyk, die Zaterdag tegen elkaar remise speelden, delen de tweede plaats. CRICKET UITSLAGEN NED. CRICKETBOND HCC n kampioen van Nederland le Klasse: ACO—HCC n, draw, waar door HCC kampioen van Nederland werd; ACC III—HCC 76 voor 7 (gestaakt we gens regen); ExcelsiorPW: Excelsior 122. P W 42: Haarlem—VRA Haarlem 85. VRA 86 voor 5; HBS—RW: RW 79. HBS 81 voor 6: HCC I—KDVSHCC 175 toor 7 gesl. HDVS 109: Kampong— Quick (Hi: Kampong 60. Quick 65 v. 1: VOC—Quiok (N.i: Quick 105, VOC 137 voor 4; HDVSQuiok (N.): afgelast. 2de Klasse B. Garrison HookLCC draw LCC 140. G. H. 127 voor 3 (tijd); VUC—Quick II: VUC 60 Quick 70 voor 5: Krekels—HCC IV afgelast. Als gevolg van de slechte weersom standigheden is er Zaterdag in de 4ae cricket toetswedstrijd tussen Engeland en India op de Oval te Londen met ge speeld. STADSNIEUWS Operaconcert van Italiaanse zangsterren Gehoorzaal was te klein! Zoals menige Weense jongen hoopt een „Wiener Sangerknabe" te zullen zijn, omdat dat al honderden jaren voor hem zo is toegegaan, zo is de traditionele droom van talloze Italia nen een Caruso, een Gigli te zijn! .«et bel canto is onder hun eeuwig blauwe luchten een bindend gemeen schapselement. In de grote opera- aria's herkent een Italiaan de ontla ding van de zang van z'n eigen hart, de romantische menselijkheid van z'n eigen wezen, de noodlotswending van z'n eigen driften. Géén is er, die zó daaraan ruimtelijke gestalte geschon ken heeft als Giuseppe Verdi. Op het programma was Verdi. gister avond in de Stadszaal, dan ook het ruimst vertegenwoordigd. Naast hem Bellini. Cilia, Donizetti, Leoncavallo. Puccini. Rossini en als nlet-Italiaan Bizet. Wie kent die namen niet? De opera-aria als concert-aria, zonder décors, costuums, orkest is een onvol maakt ding. Van de opera-zanger is zel den de fijnzinnigheid van de klassieke liedzang te verwachten. Maar zulke be denkingen worden weggevaagd, wanneer ge geroutineerde zangers voor U hebt als de sopraan Beatrice Preziosa, de alt Maria Mandalan, de tenor Luigi Rumbo, de bariton Mario Bolaffio, wanneer ge tegen wil en dank wordt meegesleurd en na een slot-kwartet, uit de 4e acte van Rigoletto, erkennen moet, dat een ensemble van U afscheid nam van een ideale onderlinge afstemming, van vier acteurs en actrices van den bloede. Dat het programma geen teksten be vatte, bleek geen gemis. Storender was. dat men niet de volgorde bewaarde, waardoor menigeen niet wist. wat gezon gen werd. Maar met een halfoor ge luisterd heeft er niemand. Want de kracht van deze zangers van het favo riete type schuilt in de vólle kracht en in een in ons land onbekend uithou dingsvermogen: stemmen, suggestief door hun inlevingsvermogen, die het doèn, die voor niets staan en voor welke de grote Stadszaal te klein ls! Niet. dat die stemmen nobel zijn en op zich zelf heel mooi, want zij missen rijkdom van nuancering en differentia tie. zün in menige ligging zelfs glans loos en met verslijtende randjes, maar hun intense spanning, een smeltend wegsterven van de toon. een tot forttssis- simo aanzwellend fortissimo veroorzaken zulke opgewonden stormen van geest drift bij het talrijk aanwezige, nlet- critische. gul-dankbare, auditorium, dat vier extra's nodig werden! De sopraan verried een aanvechtbare zuiverheid, haar coloraturen sneden aoor de ruimte, maar zij had niettemin een opmerkelijke toonvastheid in de hoge regionen, bezielende voordracht, stem- bulgzaamheid en zij verrichtte verbijste rende goocheltoeren met haar koptoon- tjes. De mezzo toonde andere kwaliteiten: hoogdramatische bewogenheid, stuwen de Carmen-sensualitelt; zij kent de menselijke aandoeningen en weet haar klanken te kleuren. Tenor en bariton hebben robuuste, kloekdragende stemmen. Hun maximale geluidsproductie g at ten koste van de elasticiteit. De eerste is fameus door zijn staande stem en z'n fenomenale crescen- di. de laatste door z'n sterk theatraal effect (Paljas-proloog!) en z'n zwaar- mannelijke klokketoonhet volumineuze geluid is evenwel kelig. eenkleurig en eenvormig van toon door onvoldoende dictie en articulatie. Toch had ook hij aangrijpende episoden. Henk Byvanck, de planobegeleider, wiens taak zwaar was. verstaat zijn vak en heeft overal de sfeer-aanpassing be reikt. In een solo (een Granados?) open baarde hij een sonoor-melodische con trastwerking. waarmee hij zeer wist te boeien. V. Sportsplinters Onder grote belangstelling. 20.000 toeschouwers hadden zich langs het cir cuit opgesteld, werd gisteren de Ronde van Helmond, een wegwedstrijd voor profs en onafhankelijken over een af stand van 120 km verreden. De uitslag luidde: 1. Schulte (Den Bosch) 2 uur 44 min. 19 sec.; 2. Suyckerbuyck (Breda) z. t.; 3. MUano (It.) 2 uur 35 min. 14 sec.; 4. Wagtmans (Breda) z. t.; 5. Bak ker (Zaandam) op ruim 1 min. Het lichaam van Otto Kemmerich, de Duitse veteraan zwemmer, die enkele dagen geleden bij een lange afstand zwemtocht van Esbjerg in Denemarken naar Husum in Sleewwljk Holslein ln de buurt van het eiland Arnrun Ls verdron ken. is door een Duitse visser opgehaald. Achtduizend toeschouwers waren gisteren te Berlijn getuigen van een 6-1 overwinning van het hockeyteam van Pakistan op het Duitse elftal. De Pakistani hadden geruime tijd no dig zich aan het veld en him tegenstan ders aan te passen en in de negende minuut namen de Duitsers dan ook ae leiding. Maar Aziz scoorde dadelijk hier na de gelijkmaker en van dat moment af kwam Duitsland er niet meer aan te pas. Te Sehoondijke (Zeeland) werd een 25 km. loop gehouden. De uitslag luidt: 1. Van der Zande (Olympia '47, Halste ren) 1 uur 27 mm. 49 sec.; 2. Van der Velpen (Gent) 1 uur 31 min. 10 sec.; 3. De Koning (Olympia '47, Halsteren) 1 uur 31 min. 12 sec.; 4. Borry (Gent) 1 uur 31 min. 45 sec.; 5. Van der Linden (Leiden) 1 uur 31 min. 57 sec.; 6. Bra- venboer (AAA.) 1 uur 32 min. 30 sec. Ongeveer 25.000 toeschouwers heb ben Zaterdag in het Wilhelminapark te Breda de Ronde van Breda voor profs zien betwisten in een sprint, waarin de Belg Nest Sterckx zegevierde. Er werd zo snel gereden en de rugnummers wa ren zo door de modder besmeurd, dat de jury slechts zes renners kon klasseren. De overigen werden ex-aequo geplaatst. De uitslag luidt: 1. Nest Sterckx <B.) 150 km in 3 uur 46 min. 52 sec.; 2. Sehoenmaekers. Eindhoven; 3. Edgard Sorgeloos (B.i: 4. Kwik van Kerkhove B.5. Jos. Suykerbuyk. Breda; 6. P. van As, Roosendaal: 7. een peloton van 27 renners ex-aequo. Verklaring van mr Donker: Nog slechts enkele zetels te bezetten (Van onze Parlementaire redacteur), De kabinetsformateur heeft vanmid dag tegenover de pers verklaard, dat k het nieuwe kabinet nog slechts enie.. posten moeten worden bezet. Hij zijn kabinet samenstellen uit de per;.> ren, met wie hij reeds heeft gesproken (eventueel telefonisch), maar hij wach; nog op enkele toezeggingen. Het verluidt, dat thans sterke dng wordt uitgeoefend op prof. Beel om mi- r.ister van binnenlandse zaken te bly. ven. Mr Donker zei, dat men hem thaas zou kunnen vergelijken met een heng?, laar die zit te kijken naar zijn dobber ln de hoopvolle verwachting dat zijn vangst zó goed zal zijn, dat hy enige waardering oogst wanneer hy met z' vangst thuiskomt. Er zijn nog slechts een paar posten la het kabinet, waarvoor personen gezocht moeten worden Die kunnen niet in eeo paaz uur beslissen. Het kabinet ls ech ter bijna gereed. De hengel ligt uit. al dus mr Donker, en lk hoop, dat het dee; goed is. Over de aanstelling van de staats- secretarissen zijn waarschijnlijk geen moeilijkheden meer te verwachten. Er ls daaromtrent overleg gepleegd met df betreffende ministers, maar zij zijn uit- genodigd door de formateur, omdat dl: er het oog op wil houden, dat oe ver houdingen ln het kabinet niet worden scheef getrokken. Een 18-jarige jongeman uit Scheve- ningen, die gistermiddag de kinderen van zijn op de Prinsessekade wonende zwager van de trap wilde dragen, kwam ten val. Een kind van 2t4 jaar liep daarbij een lichte hersenschudding op, terwyl de EHD het andere kind, IS Jaar oud, met een gebroken beentje naar het Academisdh Ziekenhuis moeit brengen. As. Donderdag zullen de heren C. Wassink. magazijnmeester, en G. Ver schoor, stamper in de afdeling bliks.a- gerij, hun zilveren jubileum vieren is dienst- van de N.V. Fabrieken van ver duurzaamde levensmiddelen vcorfiecn L. E. Nieuwenhuizen. Kerkelijk Leven Ned. Hcrv. Kerk Aangenomen naai Reeuwiik. G. J. v. d. Heide. cand. te O. I» Vrouwenparochie. Coevorden A. T. Del- num. Oost Vlieland. Herklngen. A. Boer- tje .cand. te Rotterdam. Oeref Kerken Aangenomen naai Hollandscheveld. dra Joh. Verhave te Eist, (Jeref. Kerken onderh. art 31 K.O. Be. dankt voor Voorburg. J. H. v. d. Hoeven te Houwerziil. Ev. Lutherse Kerk Drietal te Leeu- warden J. F. Herrmann te Bodegraven. C. F. Nolte te Utrecht en J. Hallewwas t< Pekela. PREDIKBEURT Katwllk aan Zeee Geref Gem. Dins- dagavond 7.30 uur. ds J. van der Berg v Utrecht. Enige kennisgeving. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, mijn innig geliefde Man, onze Vader, Behuwd- en Grootvader WILHELMUS JOHANNES KOUW, in de ouderdom van 62 jaar. Uit aller naam: V. KOUW—BURRI. Geen bloemen. De overledene is opgebaard in een der rouwkamers v. d. Luit, Haagweg 31. Bezoekuren: Dinsdag 19 Aug. van 10-12 en van 3-5 uur. De begrafenis is bepaald op a.s. Woensdag 20 Aug. te 11 uur op Rhijnhof. Dr J. F. L. FONTEIN INTERNIST PRACTIJK HERVAT. J. DE BRUYN TANDARTS Kam. Onneslaan 22 PRACTIJK HERVAT. TANDARTS HEEFT DE PRAKTIJK HERVAT. Tandarts J. O. TROMP PRACTIJK HERVAT. KUNSTGEBIT Gebroken, gescheurd of tan den afgebeten? Reparaties ln enkele uren gereed. ENKRI, TeL 23970 - Hogewocrd 88n LEIDEN GROTE AFBRAAK VERKOPING t© Noordwykerhout, afkomstig van „Het Rechthuis". Notaris Mr C. Punt te Noord- wijk is voornemens op Don derdag 21 Augustus a.s. half twee n.m. aan de Dorpsring weg te Noordwijkerhout, ten verzoeke van de Heer F. Hoornick Fzn., sloper te Mid delburg, Achtersingel 6, Tel. 3902, publiek h contant te verkopen: Grote party afbraak afkom stig van genoemd gebouw als: grote party baddings. gordings, balken 25/20 lang. 200 stuks kraaldelen, 400 st. tweeduimsplanken geschaafd en geploegd: 300 stuks 2x3; 150 bos latten en schroten; 200 stuks deuren en ramen; muurt egels, kartonplaten, pa len, spijlen, dakramen. 4000 stuks dakpannen; 100 grote hopen licht en zwaar brand hout en hetgeen verder ten verkoop zal worden aange boden. Alles in prima staat Kijkdag Woensdag 20 Aug. Nadere inlichtingen bij ge noemde Notaris, Tel. 2424. Als extra Reclame!! Reuzel 0.90 Rundvct 0.90 Gehakt h. o. h1.25 Verse Worst 1.40 Runderlappen 1.40 Speklappen 1. Vet gerookt Spek 1.40 Alles per 500 gram. 250 gram Palingrookworst 0,75 100 gram Leverkaas 100 gram gebr. gehakt 0,70 en nog veel meer lage prijzen by TEEKENS VLEESBEDRIJF Lange Mare 94 J. A. SCHRAMA helpt met luxe en orthop. Maatschoeisel - Pedicure. LANGEBRUG 51 - Steunzolen naar maat - Tel. 21509 Per 1 September te huur aangeboden op Breestraat 131 (zonder woning). Brieven aan: Tromplaan 4. Hilversum. Gevraagd: BREISTERS AANMAAKSTERS TWIJNSTERS HASPELAARSTERS en LEERLINGEN. Aanmelden: N.V. VAN CRANENBURGH HERINGA'# Sajetfabriek - Vliet 15 - Leiden. met duo en mooi Stcip-zijspan lage prys. Te bevr. tot 7 uur Lag© Ryniiyk 65, Tel. 22881 zijn een kostbaar bezit, mits in goede staat. Restauratie, reinigen enz. Motvrij maken. Eigen atelier. Vrijblijvend alle gewenste inlicht. Verzekerd tijdens vervoer en behandeling. ATELIER MAROKKO. Buitenruststraat 8a - Telefoon 23708 Leiden zo mogelijk voor onmiddellijke indiensttreding, gevraagd. Tenminste M.U.L.O.-diploma vereist. Prettige en veelzijdige werkkring. Eigenhandig geschreven sollicitaties met opgave van hui dige werkkring en verl. salaris worden ingewacht onder 4376 aan het Bureau van dit Blad. TROOST. Zellmakery, Leiden Huishoudelijke hulp boven 20 jaar, v. d. en n., v.g.g.v. Meerdere hulp aan wezig, hoog loon. Zich te mel den 's avonds na 7 uur Mevr. SIRKS, Leidseweg 66, Voor schoten, Tel. 525. Verw.stoker- bediende Bezoldiging volgens Rijks regeling. Uitsluitend schriftelijke solli citaties met volledige gege vens te richten tot de admi nistrateur der Rijksuniversi teit, Rapenburg 73. N.V. Hotel HET WITTE HUIS, te Oegstgeest. Algemene Vergadering van aandeelhouders te houden op Woensdag 27 Augustus 1952 's avonds 8 uur ten kantore van de N.V. te Oegstgeest. Afschrift van de balans en verlies- en winstrekening worden op aanvraag toege zonden. Volgens voorschrift gelieve men de aandelen 3 dagen voor de vergadering bij de directie in te leveren. ALBERT IIEIJN vraagt: FLINKE JONGENS die kruidenier willen worden. Leeftijd 1518 jaar. Pers. aanm. in ons filiaal Leiden. Doezastr. 6 Flinke VERKOOPSTERS Leeftijd 1722 jaar. Prettige afwisselende werkkring. Persoonlijk aanmelden in ons filiaal: Oegstgeest. Kempenaerstraat 17. Wij vragen Tweede en derde Banketbakkers-bedienden Banketbakkerij Roseleur, BREESTRAAT 54, LEIDEN. doet Uw omzet stijgen is niet te vervangen brengt meer op dan zij kost Dagbladreclame is het meest efficiënte middel om in de kortst mogelijke tijd en met de laagste kosten het grootste aantal mensen te bereiken. Welk reclamemiddel U ook gebruikt, U zult er steeds dezèlfde mensen mee bereiken die U met dagbladreclame bereikt. VERMEERDER UW OMZET ADVERTEER REGELMATIG IN HET De meest gelezen krant in Leiden en Omstr. was de raad van En mijn man denkt er nét zo over. Een koelkast gebruik je jaren lang en dan moet je zeker zijn van de garantie en vooral van een blijvende service. Philips geeft je die zekerheid. Weet U waarom? Omdat zij zoveel andere artikelen maken, die thuis of daarbuiten worden gebruikt! Radiotoestellen, gloeilampen, droogscheerapparaten« allerlei producten voor industriële toepassingen, enz. Mijn man op de zaak en ik thuis, blijven die andere artikelen alleen kopen, als wij ook over onze Philips koelkast bij voortduring tevreden zijn. Dit beseft men bij Philips terdege. Ik kocht mijn Philips koelkast bij I.E.M.C.O. N.V. Uit ervaring weet ik, dat je daar uitstekend wordt bediend. Bovendien regelen zij er de betaling, desgewenst, op een prettige manier. En daarom raad ik U op mijn beurt aan: koop een Philips koelkast bij: Nieuwe Rijn 32 - Leiden Telefoon 24244 GEVRAAGD r spoedig nelsje of J of dag Gevraagd een flink werk meisje. Adres: Rynsburger- weg 75. f Gevraagd 2e bands kano g. st. Tel. 467, Voorschoten. Wasserij „De Eendracht" Zoeterwoudse Singel 14 vraagt een bekwame vt. hulp voor mangelen of stryken voor enige weken (vac.) Later enige halve dagen per week Per 1 Sept. voor stud. Jonge man a.d Lcld.se Dagschool voor vakoptlclëns voll. pension met gebr. v. vrbe kamer Beschaafd milieu. Brlev. aan E Kunze. Stationsweg 7 Haren (Gr.). Gevraagd nette hulp In de hulshouding voor alle voorko mende werkzaamheden, Iedere ochtend van 812 uur. Onge huwd. Breestraat 23. AANGEBODEN Motorrliles. Leert vlug en veilig motorrltden bil de Ver enigde motorrit schol en op les- motoren met dubbele bedie ning Inllchtlneen: Café El gen zorg Stationswee 29 A Tel. 21883 Foto-amateurs! vertel len U precies hoe U moei fotograferen. Verhoog Uw va- cantlegenot met foto's. Af drukken vanaf 10 cent. Foto Bonte. Korev Een prima pantalon, een sterke werkbroek of een ltzer- sterke overall naden 3 x ge stikt. kooDt U voordeliger bil M de Vries 203 Haarlemmer straat 205 Woonschip te koop hevatt. keuken, kamer en slaapkamer. Te bezichtigen Haarlemmerweg H 10960. Steenvoorden. Singer naaimachine. Aange boden een prima werkend Sin ger handnaaimachine, prils f.5» Te bevrag. Witte Rozenstr. 54a. Ter overname aangeboden: Engelse vulhaard. kolenfornuli en bad. Bok. Rijnsburgerweg 31 D. Te koop een Solex van UW1 a2 met garantie, blina niet W- reden. met rubbefzadel, slot. Jasbeschermer voor f. 350. Fagelstraat 39. Tel. 24074. Schrljfbnreaux! Prima elWn bureaux waarbij dubbele aan weerskanten laden voor kan toor. Voorts diverse stoelen, tafels, kasten enz. Vanouds A J. Hartwijk, Burgstee» Nieuwe Beestenmarkt 7—9 Tel- 24013—26627 Ook herstellen Aangeb. handnaalmacbin«- Naalt voor- en achteruit. Zon der gebreken Na 5 uur Heren- tra at 23. Omgeving RUnsburgerart aangeboden grote gemeub z"' slaapkamer, stromend water, voor heer b.b h.h Telef. aan wezig Brieven Bur. v. d. Blad onder No. 4327k.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1952 | | pagina 6