t TAFELKLEDEN DANSEN LEREN Weense Revue Uw hond na het wassen direct droog \ielan I TOT WOENSDAG GESLOTEN DANSAVOND FOYER ,lijfolie De Regeringsverklaring Dr F. P. Flu J. A. TOLENAAR DEGROOT r Ijsfabriek Openbaar Slachthuis KLINKENBERG HOUTHANDEL DANSAVOND ADMINISTRATIEVE KRACHT m.) Woonhuis HULPMONTEURS BIJVERDIENSTE 2 Allround mach. bankwerkers/monteurs verlovingsringen Fa H. J. v. Amerongen RECLAME \,evo KLINIEK 5 Privé Danslessen V<uu-aautanU WIELINGA L. WYBENGA— GOLDBERG H. KEEREWEER MEVROUW DE RIJKE Jongedame a) ASSISTENT VOOR PROJECTWERK b) WERKTUIGKUNDIG CONSTRUCTEUR WERKTUIGKUNDIGE TEKENAARS d) AFDELINGS-SECRETARESSE Glasimport-Verffabriek Fa A. v. d. KWAST&Co. Makelaarskantoor H. D. v. WELZEN Jr PermanentWave Maison Nelly Voor Autorijles Verpleeghulp en Dienstmeisje Lisser Automobiel-Bedrijf N.V. KUNSTAVOND Paasmaandag 26 Maart 1951 Speciale Jubileumrit naar BRUSSEL Behanger- Stoffeerder MEUBELEN Werkster Naaister JACQUES is de naam van mijn lieve Broertje, welke ik gisteren kreeg. ROBBY MOLENAAR. Tomatenstraat 14 In plaats van kaarten. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een kortstondige ziekte, geheel onverwacht, onze lieve Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, Broeder, Be- huwdbroeder en Oom, ANDRIES PARDON, Begiftigd met de Ere- Medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in Brons, in de leeftijd van 71 jaren. Uit aller naam: Wed. M. PARDON— VERMOND Leiden, 16 Maart 1951. Lange Raamsteeg 45. De overledene is opge baard in één der rouwka mers v. d. Luit, Haagweg no. 31. Bezoek 's middags van 24 uur. Begrafenis Dinsdag a.s. om 12.30 uur op „Rhljn- hof". a Nieuwe aanwinst in onze Hondensalon: EEN ELECTRISCH DROOGAPPARAAT. Kouvatten nu uitgesloten. VLIELAND'S HONDENSALON Nieuwe Rijn 50 t.o. Gangetje, Telf. 20824 Wegens overlijden van de Heer N. G. ZANDVLIET is de zaak ZANDVLIETS BOEK-, KANTOORBOEKHANDEL Vleeswaren- en Conservenfabriek VIANDA Leiden N.V., vragen voor spoedige indiensttreding goed kunnende lassen. Zowel autogeen als electrisch. Zij die tevens met koeltechniek op de hoogte zijn, genieten voorkeur. Bij gebleken geschiktheid, prima loon. Aanmeldingen: LANGEGRACHT 48, LEIDEN. Voorzien van de Genademiddelen der H. Kerk, overleed mijn innig geliefde Man en onze lieve zorg zame Vader en Behuwdvader, de Heer NICOLAAS GERARDUS ZANDVLIET, in de ouderdom van 63 jaar. Echtgenoot van Mevrouw CAROLINA WTLHELMINA TER HAAR. C. W. ZANDVLIET—TER HAAR NELL en Verloofde. LIEK. J. ZANDVLIET L. Z AND VLIET—WIJDEVELD M. SCHAMPER—ZANDVLIET L. SCHAMPER KLAAS en Verloofde RIEN TOOS GREET TRUUS HANNY ADA. Leiden, 16 Maart 1951. Haarlemmerstraat 117. li. Thuis liefst geen bezoek. De H.H. Uitvaartdiensten worden gehouden a.s. Dinsdag 20 Maart in de Parochiekerk van O L. Vr. Onbevl. Ontvangen (Hart-ebrug) te 7, 7.45, 8.20 en 10 uur, waarvan de plechtig gezongen H. Mis van Re quiem te 10 uur, waarna de begrafenis vanuit de kerk t-e 12 uur in het familiegraf op de R.K, Begraafplaats „Zijlpoort". De overledene is opgebaard in de Rouwkapel van het St. Elisabeth Ziekenhuis; bezoekuren aldaar van 9—11. 34 en van 68 uur. Rozenkransgebed Zaterdag- en Zondagavond in de Rouwkapel te 7.30 uur, Maandagavond te 7.30 uur in de kerk. Voor naar HAARLEMMERSTRAAT 233 Telefoon 24962 Inkoop goud, zilver, diamant tegen de hoogste waarde. Gaat D naar Vliegveld, Boot of Trein? Waarom zoudt O dan een 4-persoonswagen ne men als U voor dezelfde prijs een 7-p. wagen met bagageruimte kunt krijgen Deetax, Tel. 26000 BOOTARTIKELEN BOOTLAKKEN TROOST Haven 14 Leiden. Zondag a.s. 8 uur Stadsgehoorzaal. Speciale attractie voor de Dames op Leldens grootste parketvloer. Verlaagde entree f 1.pl. bel. H. J. VISSER Deze week heeft U een pracht gelegenheid voor de Pasen een nieuw TAFELKLEED te kopen voor een zeer voordelige prijs! TAFELKLEDEN Handweef dessin 15,90 8,99 Zuiver wollen TAFELKLEDEN Pracht dessins 36,22,90 VELVET TAFELKLEDEN Perzische - dessins 27.90 24,90 Zuiver wollen moquette TAFELKLEDEN Pr. Perzische dessins 97.50 55,05 Pracht collectie DAMESFAUTEUILS 75,—, 26,50 ROOKFAUTEUILS44.20 24,50 ROOKSTOELKUSSENS half verend 29,75 geheel verend, velours42,95 DANSCLUB V.O.H.V. Stelt zich ten doel: In beschaafde omgeving te dansen en wel op Zondagavond onder bekwame leiding in het DANSINSTITUUT W. F. VAN WIJK. Des Zomers worden fiets-, bus- en boottochten gehouden met attracties, bezoek aan de grote Danswedstrijden In Nederland. Wilt U dit alles meemaken9 Kom dan Zondag avond eens Dansen of inlichtingen inwinnen. Contributie f 0,25 per week. HET BESTUUR. Beschaafd Dansen is een genot. Neemt daarom Uw Club- én Privélessen in Dansinstituut W. F. VAN WIJK. HOGEWOERD 106, TELEFOON 24414 tefcooi*; >c ..aMI In Amerika wordt Palmolive door doctoren aanbevolen voor het behoud van een soepele, jeugdige huid. Volg dit advies op! U merkt zeli, hoe weldadig het fluweelzachte schuim van Palmolive is. U voelt, hoe het Uw poriën binnendringt en ze mild maar grondig reinigt. In Palmolive wordt dan ook zuivere olijfolie ver werkt, die bekend staat om zijn weldadige invloed op huid en teint. Geef Uw huid een schoonheids behandeling door het gebruik van Palmolive Zeep. LEERLING FIJN-BANKWERKER Gevraagd een nette JONGEN leeftijd plm. 15 jr., voor de constructie-afdeling. Diploma A.B.S, strekt tot aanbeveling. Aanm. Maandag en Dinsdag van 912 uur. Butagas-Techn. Bureau G. J. BLOMSMA, Rhijngeesterstraatweg 157, Oegstgeest. 'ö.WOLFSLAG Witfywm 4 AA j w rrwf EIGEN MODERN REPARATIEBEDRIJF heeft in haar diepe ernst opnieuw aangetoond hoe noodzakelijk het is nog soberder te leven en iedere cent nuttig te besteden. Reeds vele weken hebben wij in de dagbladen betoogd: „Koopt nu de vulpen welke U straks nodig heeft! Ook nu zorgen wij evenals in 1941 dat iedereen nog tegen oude prijs een VULPEN en geen 'klungel in z'n zak krijgt. Onze etalages tonen U: Alle wereldmerken. Alle penpunten vulpennen met 14 k. gouden pen van f 8,75 tot f 125. zijn ook voor U voldoende, ongeacht Uw leeftijd, om bij dansgelegenheden tot de deelnemers te behoren NIEUWE RIJN 28 TELEF. 21707 ZONDAG A.S. DANSOEFENAVOND AFWEZIG tot 27 Maart. Voor waarneming dokterste lefoon 22222. PSYCHIATER Tot nadere aankondiging NIET TE CONSULTEREN. INTERNIST TOT 27 MAART GEEN SPREEKUUR. FAMILIE DRUKWERK sinds 1882 Drukkerij DE BINK N.V. Leiden - Stille Rijn 9 Telefoon 20631. Iedereen spreekt over onze OUD-GOUD KLEURIGE BRUIDSAUTO. UNIEK IN NEDERLAND. Garage Beestenmarkt 3. Kijken bij anderen betekent bestellen bi) DE GROOT. 6 BEGRAFENISSEN CREMATIES TRANSPORTEN van en naar alle plaatsen Aalmarkt 16 - Leiden Telefoon 20861 Bij geen gehoor K08 Parapsychologe VERDAMSTRAAT 36, Stadstram- en bushalte Gem. H.B.S. Spreekuur 2-5. Woensdag te vens 7-9. Zaterdags afwezig. 22 jaar, in het bezit van dipl. H.B.S. A en Secretaresse Schoevers, zoekt een haar passende werkkring Brieven aan het Bureau van dit Blad onder No 1240a Met dank voor de aangename zakenrelatie gedurende vele jaren delen wij onze afnemers mede, dat de ijsfabricage met ingang van 19 Maart 1951 wordt gestaakt. De levering en bezorging wordt voortgezet door de LEIDSE KRISTALIJSFABRIEK A. van Tujjn - Nieuwstraat, Leiden. In aansluiting aan het bovenstaande delen wij U mede, dat wij gaarne de vroegere afnemers van de Ijsfabriek van het Openbaar Slachthuis van ijs zullen voorzien. LEIDSE KRISTALIJSFABRIEK A. van Tuyn Telefoon 25573 De onderstaande bankinstellingen berichten hiermede, dat hunne kantoren te Leiden, Oegstgeest, Katwijk, Noordwijk en Noordwijkerhout op Goede Vrijdag 23 Maart a.s. Zaterdag 24 Maart a.s. beide Paasdagen 25 en 26 Maart a.s. de gehele dag voor het publiek GESLOTEN zijn, AMSTERDAMSCHE BANK N.V. DE TWENTSCHE BANK N.V. HAAKSMA CO INCASSO-BANK N.V. NED, MIDDENSTANDSBANK N.V. ROTTERDAMSCHE BANK N.V. CLARAS7EEG 27 Ocoumé Triplex! Berken Triplex! Eiken Triplex! Limba Triplex! Zcbrano Triplex! TELEFOON 26094 Coromandel Triplex! Eiken Meubelplaat! Mahonie Meubelplaat! Ocoumé Meubelplaat! Hardboard en Zacht Boards! N.V. Nederlandse Airconditioning Mij. Gebr. v. Swaay Parkweg 2A, 's-Gravenhage vraagt: electrotechnische of werktuigkundige opleiding; bekendheid met koeltechniek, warmte-economie, regeltechniek of ander gebied verwant aan airconditioning strekt tot aanbeveling. met ervaring op het gebied van ventilatie en apparatenbouw in staat, leiding te geven. ervaring op het gebied van ventilatie en/of apparatenbouw, strekt tot aanbeveling. goede steno-routine Nederlands, Engels, middel bare schoolopleiding gewenst. Sollicitaties met opgave van opleiding, leeftijd, erva ring en verlangd salaris te richten aan de Directie. a.s. Zondag 811 uur „HARMONIE" RAPENBURG IS LEIDEN 'TEL.22582 voor Club of Privé, wij stellen U tevrêe! Even bellen Tel. 24781 Dansschool R. J. VISSER, Plantage 7. JANVOSSENSTEEG 43-45-39 vraagt Circa 1820 jaar. Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan bovengenoemd adres. NIEUW TELEFOONNUMMER 30741 (2 lijnen). te koop of ter ruil gevraagd op gezell. stand, b.v. een der singels, voor klein gezin. Aangeboden modern, vrij be nedenhuis, bev. suite, 2 sl. kamers, hall, keuken, tuin m. schuur, alles gelijkvloers met vrij uitzicht aan het water, billijke huur. Brieven aan het Bur. v. d. Blad no 1246a beëdigd makelaar behandelt aan- en ver koop. taxatie en beheer van onroerende goederen OUDE SINGEL 220, TELEFOON 22774 VOOR IEDERE HAARSOORT DE GESCHIKTE TIÈDE lauwe permanent Lorlex voorverwarming Cold-Wave stroomloos Frivolla voor moeilijk haar. Een verzorgd kapsel Breestraat 171a, Telf. 25185 Geopend van 9 tot 6 uur. met nieuw lesmateriaal. Vlugge, correcte opleiding IL VLASVELD Erk. Gedipl. Bonds-Instr. Lindestraat 27a Leiden Telefoon 30704 Gevraagd Aanmelden tussen 5 en 7 uur RUST- EN VERPLEEGHUIS, Plantsoen L Bij ons kunnen geplaatst worden enige Voor accurate werkers goede vooruitzichten. Aanmelden: LISSE, Hereweg 130, te Lisse - Sassenheim - Hillegom. SPAARBANK DER COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK Rapenburg 63 - Leiden Degenen, welke hun boekje voor BIJSCHRIJVING VAN RENTE nog niet hebben aange boden. kunnen dat dage lijks op de kantooruren der bank laten doen. HET BESTUUR mmm LEIDSE SCHOUWBURG mimm WOENSDAG 28 MAART, 7.45 UUR CORRY DE WEKKER en HANS SMITS. Het programma omvat o.a.: D1I I FT FAUST ASSEPOESTER IS A. IJ IJ EJ 1. LES PATINEURS MOZART-CONCERT op 2 vleugels door JOPIE STOKKERMAN (Solo) en NICO LATERVEER (orkestpartij). Prijzen der plaatsen: Loge f 2,75; Parterre en baignoire f 2.25; 2e Rang f 1,15; Galerij f 0,65. Alle rechten inbegr. Tot en met Zaterdag 24 Maart verkrijgbaar bij J. J. Guldemond JrAloëlaan 49, teL 24806 of 27 en 28 Maart van 10—1 aan de zaal Veertig Jaar Toerwagenbedrijf Op Paasmaandag 1911 organiseerde Reisbureau LISSONE-LINDEMAN de EERSTE toerwagenrit in NEDERLAND. Kosten- f 10.(met bewijs van Nederlanderschap of verlopen paspoort). FABR1EKSLABORATORIUM te Leiden vraagt voor spc dige indiensttreding WIJ VRAGEN: BEKWAM! VERKOOPSTER voor d« •ld. LEVENSMIDDELEN •rv.rlnj In 1* klai eomnilffeloii.k." g.»""* Rrlnvnn m.t voHndign lirfccktlngnn Mn dn Atdoh-fl Personeelszaken VROOM DREESMANN LEIDEN N.V. BEZOEKT TENTOONSTELING van werkstukken en de- monstratie LEERLING-POTTENBAKKERS van de avondtekenschool op Maandag 19 en Dinsdag Maart a.s. 's avonds van 7.30 tot 9.30 uur schoolgeD PAUL KRUGERSTRAAT 37. NET PERSOON 30 jaar, met veel vrije tijd. zoekt in-bezit van auto Prefect '50. Tel. aangesloten. Brieven aan het Bureau van dit Blad on der No. 9782. GEVRAAGD: of halfwas. Aanmelden na 7 uur bij P. B. PLAIZIER Jr. Terweeweg 8 - Oegstgeest naast Beukenhof) tel. 26639 Moderne Eetkamer, blank eiken en donker bankstel met tafel en theekastje. Door om standigheden te koop. Rhjjn- geesterstr.weg 16b, Oegstgeest SCALA Den Haag Dag. 8 uur UITBUNDIGE VROLIJKHEID In de groots gemonteerde GRüSSE AUS TIROL TIROLER ORKEST JODLER SCHUHPLATTLER BALLET BElbE PAASPACEN 2 VOORSTElLtHflEN i uur en 6 uur Pr. I 1.- tot I 3.50 (Loge 1 4.-) Plaatsen kunnen reeds 2 dg. vooruit bespi ken worden TeL 117714 (Postwissel s.v.p. 4 5 dagen vooruit verzend* ONOVERTROFFEN MUZIEK LACH OP LACH Gevraagd flinke voor 3 ochtenden pet »'te* Tevens v. verstelwerk en kindergoei Aanmelden: Hogcwoerd Crediteuren van de ondjï voorrecht van boedelbescMM ving aanvaarde nalatenscn P van de Heer TH. C. F. STIJNMAX' gewoond hebbende te en overleden aldaar - tot 1950, worden °PSer2?„,. en het aanhoren der reke verantwoording op Vr J 4 Maart a.s. des nam' WalF ten kantore van Notaris Jongsma te Leiden. i u.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1951 | | pagina 12