DE BIOSCOPEN Ypenburg heropend luchthaven in oude luister hersteld Papierfabriek te Wormerveer totaal uitgebrand SPORT Leidse Voetbalbond PROGRAMMA VOOR MORGEN. KI. IA: Leidse B.DSB 1- VVLV 1 Foreholte 1; Weter. B. 1Altlor 1; VTL J Meerburg 1; Morsohkw. 1Warmunda 1. 1B: TeylLagen 2UVS 4; Lugdunum 4 LFC 3. IC: UVS 5—ASC 4; Alph B. 2—LI see 3: DOCOS 2—Teyllngen 3. 2A: Oranje Gr. 1Rbpweterlng 1; SJZ 1 UDO 1. 2BAltlor 2—DSB 2; Foreholte 2 Alphen 4; SJC 3UVS 6; Lugdunum 5 Roodenburg 4. 2C LDWS 2—DOSR 3; ASC 5—War munda 2; DOCOS 3Alph B. 3: ZLC 2— WSB 3. 3A: VTL C—LFC 5; Lisse 4—Altlor 3 ZLC 3Roodenburg 5; MMO 2Lugd. 6. 3B: Poreholte 3Weter. B. 2; War munda 3UVS 7; ASC 6Alphia 3: Rouw koop 3Oranje Gr. 2. 3C: Meerburg 2Lugdunum 7; ASC 7 Rijpweter. 2; SJZ 2Roodenb. 7: LFC 6 Alph. B. 4. 4A VVLV 3—LFC 7; Weter B. 3—ZLC 4; ASC 8UVS 8; WSB 4LDWS 3. 4B: Leidse B. 2SJZ 3; VN A 2Rooden burg 8; LFC 8Teyllngen 4. 4C: Rijpweterlng 3AZL 2; SJZ 4 LDWS 4; Morschkwartler 2UDO 2. Jun. A: Alphen (A)—Oranje Gr. (A); UVS (A)—LFC (A); Alphia—Roodenburg (A): ZLC—ASC (A). B: Alphen (B)—UVS (B); Oranje Gr. (B)UVS (C); Roodenb. (B)ASC (B): VN A—LFC (B). C- Foreholte (A)—Altlor (A); Meerburg DOSR (A): Alph, B. (A)WSB: Llsse (Al—Teyllngen (A) D- WarmundaAlph. B. (B): SJZ MMO: SJC—KRV. E: Teyllngen (B)—Altlor (B); DOCOS (B)VVLV CB): DOSR (B)Alph. B. (C). COMPETITIE K.N.V.B. Programma voor Zondag. Dlstrctl. Ie klasse: ADO—RFC. Sparta HDVS, AJaxEDO, DWSVSV. t GooiFellenoord. 2e klasse A: RCH—Hilversum. De Ken- nemers—De Spartaan. WFCZeehurgia. ZFC—Westfrlsla. AlkmBoys—HVC 2e klasse B: TOG—ZW. DWVKFC, OSVVolendam. District II le klasse: DHCBlauw-Wlt StormvogelsDe Volewlickers. 2e klasse A; Unltas-^VV Coal—Velox HWHercules, VFCBMT. VUC 2e°Uklasse BOvermaas—Sliedrecht, SchevenlngenVIOS, Ellnkwilk—Fortuna sw—UW. UVS—DCV. 3e klasse B: RVC—Tonegldo: Concor diaRoodenburg. ron/, T 4e klasse B: Zwart-Blauw—ESDO. Le nig en SnelZLC. Rilswllk—Wilhelmus 4e klasse C: VoorburgRAVA. District III. Ie klasse: Ensch. Boys— Quick Be QuickAGOW. VitesseTu- bantla. NECHeracles. WagenlngenEn schedé. District IV le klasse: HelmondNAC. District V. le klasse: Velocltas—GVAV FrlslaHeerenveen. EmmenAchilles. HSCBe Quick. District VL le klasse: Juliana—Sport- ciüb Emma. Eindhoven—Llmburgla. De SpechtenBrabantla. LDWSTEYLINGEN 3—3. De degradatlecandidaat Teylingengaf LDWS goed party en nam reeds in de eerste minuten de leiding. Even latei- maakte B. v.d. Weljden gelijk, terwijl dezelfde speler met een strak scJ^ot zijn club de leiding gaf. Rust 2—1. Na rust was LDWS steeds sterker en uit een strafschop bracht B v.d. Weij- den de score op 3—1 Toen bij een Teyllngen-aanval de Leidse keeper een lelijke fout maakte konden de gasten de achterstand ver kleinen Even later ontstond de gelijk maker toen de scheidsrechter een doel punt toekende, terwijl de bal van de paal terugsprong 3—3. LUGDUNUM—'V.C.S. 2—3. Zowel Lugdunum als VCS telden eni ge invallers en daar er voor beide elf tallen niets meer op het spel stond, ont brak alle spanning. Voor de rust wogen de partijen aar dig tegèn elkaar op. hoewel het spel van de Hagenaars technisch beter ver zorgd was dan van de thuisclub. Beide aanvalslinies kregen verschil lende goede kansen, uit een waarvan Verhoeven met een fraai doelpunt de groenwitten de leiding gaf. Lang duurde dit echter niet, want enkele ogenblikken later maakten de bezoekers na een goed opgezette aanval gelijk (11). met we*~ ke stand tevens de rust aanbrak. In de tweede helft viel er al evenmin veel fraais te genieten en de gasten gaven nu de toon aan- Door goed ver dedigen van ipidhalf Van Es slaagden zij er echter voorlopig niet in om hun overwicht in doelpunten uit te druk ken. Het lukte de groenwitten zelfs de leiding te nemen toen wederom Ver hoeven met een goed schot de VCS- doelman het nakijken gaf. In de reste rende speeltijd beging de verdediging der thuisclub een paar fouten, die met 2 doelpunten werden afgestraft. Kon. Nederl. Korfbalbond Programma voor Zondag a.s. Zuid-Holland I: Deetos—DKC; Gym nasiasten—HKV; HSVHet Zuiden; Ons EibernestVicus Orlëntls: Achilles— Spangen, Zuid-Holland H A: ALODeetos SchiedamAchilles II: PhiKs—Gymna siasten II: WionOSCR; De Zwervers— De Algemene. Zuid-Holland n B: Het Zuiden II— Vicus Orlëntls H; TOVQuick; Die HagheOns Eibernest IIHou Stand ^Zufd-Holland III C: De Algemene II— Die Haghe II; Actief—Olymplaan II; Fluks IIHKV IL Zuid-Holland III D: ZudderkwaTtier DSKV: Achilles III—Rozenburg n, DKC IITrekvogels; HSV II—Barendrecht. Voorbeschouwing. Vicus Orlëntls gaat op bezoek bij Ons Eibernest, dat nog tot de kamipioenscan- dldaten behoort en er derhalve alles op zal zetten om helde punten te behalen. Onze stadgenoten zijn momenteel goed in vorm, zodat een spannende strijd ver wacht mag worden, welke de Eibers ver moedelijk en kleine overwinning zal be zorgen. De Algmene zal het ln Dordrecht te gen De Zwervers niet gemakkelijk krijgen en zal zich werkelijk tot het uiterste moeten Inspannen om hier een klein© zege te behalen. Fluks heeft het Zondag j.l, tegen Wlon lelijk laten liggen, zodat tegen Gymnasiarten n, dat thans de lei ding heeft in deze klasse er weinig kans op succes ls te ver achten. De rood-wit- ten hebben. Indien zij mochten winnen, nog een kleine kans om aan een der on derste plaatsen te ontsnappen en spelen bovendien tegen de sterkere clubs beter dan leo-en de zwakkere. Derhalve is dit een reden voor hen om morgen nog eens alles op alles te zetten, dan kunnen zij misschien nog voor een verrassing zor gen. Vicus Orl.ntis II zit ln hetzelfde schuitje als Fluks Ook voor dit twaalftal ls de wedstrijd van morgen de allerlaatste kans om nog aan degradatie te ontko men. Wellicht ook hier door een uiterste krachtsinspanning nog erger voorkomen worden. Van de Leidse 3e klassers verliest Fluks II van de HKV-re^rves. De Algemene II wint vermoedelijk van Die Haghe n en Zuiderkwartier heeft eveneens de beste papieren in haar strijd tegen DSKV. LEIDSE KORFBALBOND. Voor Zondag a.s. wordt gespeeld: le klasse: Algemene IDFluks III 2e klasse: Algemene IVFluks V. Rex „Paniek in het warenhuis" met in de hoofdrollen Margot Graha- me en Paul Caranagh. Een bende gang sters w. o. een van zwakke geslacht, zyn daar in Amerika de grond onder hun voeten te heet werd. over gestoken naar Londen en trachten daar hun slag te slaan. Een van de grootste warenhuizen van Londen zal aan het personeel ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan een extra maand salaris uitbetalen, wat een aanzienlijk bedrag betekent en waarvoor de misda digers wel belangstelling hebben. Vele spannende verwikkelingen doen zich voor en als de de bandieten op het punt staan de buit in de wacht te slepen,, grijpt Scotland Yard in, die na een hevig vuurgevecht de bende weet te overmeesteren. De leider, die kans ge zien heeft te ontsnappen, ontkomt zijn noodlot echter niet en vindt de dood door de hand van zijn schone mede werkster. Een spannende film, die van het begin tot het einde boeit. Casino „Alles op de pof" is een vrolijke Amerikaanse film waarin wij kennis maken met mr. Miller (Frank Sinatra), door wiens optreden het ge lukt een heel revuegezelschap in een der luxueus ingerichte hotels een goed leven te doen leiden en dat alles, zoals de titel reeds aangeeft, op de pof. Hij weet daarin zelfs zover te gaan, dat in het tweede deel der film de artisten in een revue optreden, welke pok al weer geheel voor rekening van de niet weinig onthutste eigenaar (Adolphe Menjou) der Schouwburgzaal komt te staan. De uitvoering wordt een groot succes, waarop nu ook spoedig de fi nanciën zijn geregeld en de „poffers" aan hun verplichtingen weten te vol doen. Zoals gezegd: een amusante film, met vooral in het tweede deel veel prachtige shows, muziek en zang. Lido-Theater „Drie Jantjes op stap". Drie Britse matrozen, de een nog maller dan de ander, nemen ons mee op hun zotte avonturentocht. Zij ko men in oorlogstijd *s nachts na een dol le feestavond weer op hun slagschip te recht. ten minste, dat denken ze (o, die borrels....!), 'sMorgens worden ze in hun kooi wakker gebruld gebruld door het Groot-Germaanse „Aufstehen!" De rest gaat U zelf maar zien, het is de moeite alleszins waard! Tommy Trin- del vervult de hoofdrol in deze geestige rolprent, die ons het zeemansleven in oorlogstijd toont, zoals het wel niet pre cies geweest zal zyn! Luxor Men kan van een oorlogs correspondent bü de R.A.F. verwachten, dat hij een aan de werkelijkheid be antwoordende film over de luchtmacht ln de afgelopen oorlog kan vervaardi gen. Fred Weisman is er dan ook in geslaagd, van „Jonge Arenden" 'n film te maken, die een helder beeld geeft van de van wat de oorlogsvliegers te verduren hebben gehad. De film ver haalt van een jong piloot die in Ameri ka wordt opgeleid. Hij kan echter geen hoogte schatten en wordt na een onge val dientengevolge overgeplaatst naar Canada. Ondanks dit alles wordt hy uiteindelijk in Engeland commandant van een bommenwerper, die na een vlucht naar Berlijn een noodlanding moet maken op de Noordzee. Het be faamde reddingssysteem voor Engelse piloten laat hem daar niet in de steek en uiteindelijk arriveert hij weer behou den in veilige haven. Een aardige film, opgedragen aan de instructeurs van de luchtmacht. Trianon Wie het répertoire der binnen- en buitenlandse operagezel schappen nagaat en daarop veelvuldig de naam „Carmen" aantreft, kan zich nauwelijks voorstellen, dat de première van Bizet's meesterwerk in Maart 1875 een volslagen fiasco werd. Nadien heeft de publieke opinie zich grondig gewij zigd en nog heden ten dagen geldt de Carmen, zowel spectuculair als audita- tief als'een der meest gewilde opera's. Christian Jaques heeft deze opera voor de film bewerkt en daarbij dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheden, welke de beperkte toneelruimte ten enenmale uitsluit. Hoewel hij de oor spronkelijke inhoud vrij nauwkeurig volgt, heeft hij toch tal van scènes in gelast, welke men in de opera tever geefs zal zoeken, doch men kan niet anders zeggen, dan dat daardoor hef oorspronkelijke werk in geen enkel op zicht geweld wordt aangedaan en het geheel aan uitbeeldingskracht heeft ge wonnen. Node mist men evenwel de prachtige aria's, waaraan deze film zo rijk is en die hier alleen orkestraal wor den weergegeven. Men kan zich voor de Carmen-figuur nauwelijks een idea ler vertolkster wensen dan Viviane Ro mance, terwijl de rol van Don José voortreffelijk wordt weergegeven door Jean Marais. Nederlands twaalftal samengesteld. Het Nederlands twaalftal, dat op 1 Juni a.s. te Antwerpen tegen België uit komt, is als volgt samengesteld: Aanval heden: H. Koper en D. Stoelti; dames: J. van Es en T. Heespe- link fallen Westerkwartier). Middenvak heren: Q. Seits (Deetos) en H. Berens (Ons Eibernest); dames: M. Vonk (Ons Eibernest) en G. v. d. Voet (Deetos). Verdediging heren: P. Oerlemans (Swift) en C. Karssen (Rhoda); dames: J. Smittenaar (Olympia) en mevr. M. KarssenPitters (Rhoda). Reserves heren: J Vermunt (Blauw wit) en C. de Vos (Westerkwartier) dames: M. Brieër (Vicus Oriëntis) en A. Vlier (Spangen). PARTIJ OM HET WERELD KAMPIOENSCHAP DAMMEN IN LEIDEN. Het Leidsch Dagblad zal in samen werking met de Leidse Damver eniging op 12 Juni <i.s. in de foyer van de Stadsgehoorzaal de 11c par ty van het wereldkampioenschap dammen tussen onze landgenoot Keiler en de Fransman Ghestem organiseren. DAMMEN Ook een partij om het Wereld kampioenschap in Alphen. Behalve, in Leiden, zal ook in Alphen een party om het wereldkampioenschap dammen worden gehouden. De organi satie is in handen van de Alphense Damvereniging. Het betreft hier de derde partij op Maandag 2 Juni a.s. Kampioenschap Alphen De wed strijden om het kampioenschap dam men werden voortgezet met het spelen van de volgende wedstrijden. Hoofdklasse: KoopmanA. Bouer 20; J. van Of wegenJ. Bogaart 20; T. Domburg—T. LagerweU 2—0; R van KlaverenJ. Dissel 02; J. v. Oeveren M. de Groot 11; L. v. Zwienen—A. Rijnberg 02. Eerste klasse: C. Verboom—W. Baart 02; D. BevaardtH. de Vos 0—2; J. BruinesJ. Zaad 20; A. Wolswijk W. Baart 1—1. TENNIS. Van Swol en Rinkel winnen dubbelspel. ACHTERSTAND TOT 1—2 TERUGGEBRACHT. Op wel zeer overtuigende wilze heb ben Van Swol en Rinkel de achterstand van 02 teruggebracht op 12. Zi| sloegen Fannin en Stuigess binnen het uur met 63, 61 en 60. En dat tegen de kampioenen harde baan van Engeland. Het was niet doordat de Zuid-Afrikanen een offday hadden, zoals deze cijfers zouden doen vermoe den. het was tvaarliik door het sterke, aanvallende en afmakende spel van onze spelers, dat deze snelle overwinning werd behaald In de eerste set leek het nog geliik op te gaan, beide partijen zochten hun spel. Wat zelden ln een dubbel ge beurt: servlcegame na servlcegame ging voor elk verloren: 33. Toen won Rin kel na een lange game zlln service door steeds beter wordend netspel en daarna weer na een game waarin het driemaal deuce werd. Hierna werden de Zuid- Afrikanen aohterln gedreven en wonnen de onzen de service van Fannln. Twee setpoints gingen op de service van Van Swol te loor, doch daarna had hij uit stekende smashes en het werd 63 Van toen overheersten Rinkel en Van Swol ln de netpositie en de cijfers 61 60 behoeven geen nadere detaillering. Er ziin nu nog twee enkelspelen en het is wel heel Jammer dat Van Swol Donder dag ziin kansen tegen Fannln niet uit gebuit heeft, dan had Nederland nu met 21 geleid en wellicht een kans gehad. Die ls er nu nog wel. doch klein. In een exhibitie won de Z.-A.-davis cup reserve Farquharson in een aardige party van Krijt met 36, 64 en 61. PROGRAMMA VOOR MORGEN. Hoofdklasse: Hilv. LTCAKC I. Lei- monias IEindli. LTV I. Spiegel ILei- monlas II, NMC I—DDV I. Overgangsklasse West: NMC IIICock tail I, MascotteIWOO I. AKC II— Leldsche St. MTC I. PIT I—SIOD I. Leldsche LTC I—DIO I. IWOO II— THOR IL Tweede klasse West: Leldsche Hout I PIT II. ACE IO verveen I. Leldsche St. MTC II—HCTC I. Pex II—Westrust Oranje TC I—Cocktail II. Hlllegers- berg inLeimonias VI, P Marlot IV P Honingen I. Leldsche St. MTC III Cl. te Werve I. Derde klasse West: Woerden ILeld sche Hout II. Dropshot IV—HSTC I. MZT GSM I. Metselaars IV—Leldsche TC II. Leimonias VIILeldsche Hout III, NMC VII—QVP. Oranje TC III—Lelds. TC III. Delft TB IThor V. Vredenburg IAKC Dl. Park Marlot V—L. St. MTC IV. Vierde klasse West: Dropshot VIAr ris I, Den Esch IILeldsche Hout IV. GYMNASTIEK. Uitvoering Chr. Gymh. Ver. „Jahn" In een uitstekend bezette Gehoorzaal, waar wil o.a. opmerkten wethouder Van Schalk en vele oudleden van Jahn. hield deze vereniging haar Jaarlijkse uitvoe ring. Na een prima uitgevoerde opmars en vaandelgroet werd met het nummer ..algemene vrfje oefeningen" begonnen. Het was o.i.- beter geweest wanneer men de dreumessen van 69 Jaar hun oefe- Sportsplinters In de Leidse Hout werd gisteravond een voetbalwedstrijd gespeeld tussen een elftal van de Sportclub Lichtfabrieken en een elftal van het Stadhuis. De Lichtheren wonnen met 2—0. rust stand was 10 De klassering van de Nederlanders in de ronde van Spanje na de vierde etappe ls: 16. Van der Voorde, 21 uur 29 mn. 36 sec.. 23. Vooren 22 uur 3 min. 9 sec„ 32. Pauwels 22 uur 56 min 40 sec. Op Hemelvaartsdag werd de Eerste Ronde van Hlllegom gehouden. Winnaar bil de amateurs was Krewer. Op Tweede Pinksterdag wordt op de Crallose helde bil Hilversum een wed strijd met vrljvllcgcnde modelvliegtuigen gehouden. Nagekomen tennisuitslag hoofdklas se: Nieuwe Marlotclub ILeimonias II 2—7. Zondag 8 Juni zullen op het circuit van Zandvoort internationale motorraces voor solo- en zljspanrlldcrs worden ge houden. MARKTBERICHTEN LEIDEN. 16 Mei, Coöp Groentenveiling Prei 1424. rabarber 59. uien 6.10 10.20, andijvie 53—87, stoofsla 35—68. aardbeien 400620, peulen 370, witlof 1045; postelein 3251; raapstelen 15 18; spinazie 10—28. Alles per 100 kilo Bloemkool 2882; sla 425. Alles per 100 stuks. Radlls 3.407.60: selderij 2 5.30 per 100 bos. KATWIJK A/D RIJN. 16 Mei. Groen tenveiling, Radys f. 2.704.70; rabarber f. 4.10—4 90: prei f 11—17. Idem II f.2 5; kroten f.5.60—7.20. idem II f-3.50 —4 20. RIJNSBURG, 16 Mei. Bloemenveiling. De aanvoer van bloemen was gisteren zeer groot en de prijzen zeer. goed. alleen de tulpen waren niet hoog in prijs. Tul pen Reel 3040 ct. per bos: Bartigonen 2535; Parkiet 5070; Tulpen wit 40 65; Convallaria 35—75; Latyrus ln allo kleuren 801.10; Orf^ije Flet 1823; Damast 1825; Duizendschoon 120130 per bos. Anemonen f. 22.50 per 100; Gladiolen f6367; Witte Margrieten f 2.40—3 en f 1—2; Trolium f 0.80 1.50: Witte Lelies f.4749 per 100. (Van onze speciale verslaggever) Feest op Ypenburg! Op het terrein muziek en vlaggen, toespraken en hoge hoeden ln de gloednieuwe hangar, die een jaar geleden nog als een hoop ver wrongen staal langs de Duitse grens lag, maar waarop nu trots de koninklijke standaard ln de Meizon wuift! Alle aanleiding overigen.., on. dit feest, dat drie dagen zal duren, met enig cere- moniëel te openen, want Ypenburg's ba nen. velden, hangars er gebouwen zijn klaar om weer ln gebruik te worden geno men als haven voor het luchttoerlsme, ais opleidingscentrum van de Nationale, en de Rijksluchtvaartschool en als basis van de taxi-onderneming der N.V. Frits Die pen Vliegtuigen, die het vliegveld na de oorlog ln exploitatie heeft genomen. Spre kers kwamen cn gingen: mr. Menten pre sident-commissaris der N.V. Frlts Diepen, dr. Ir. M. H. Damme. de heer Kolff namens de NLS cn ten slotte de heer Diepen, die vertelde, dat het helemaal niet moeilijk geweest was om zover te komen Na zijn woorden stelde Prinses Juliana de luchthaven officlëel weer ln gebruik door het hijsen van de verkeersvlag. On gedwongen bewoog zij zich met Prins Bernhard hierna tussen df talrijke geno digden en volgde met grote aandacht de voortreffelijke demonstraties ln de lucht. We zagen de Fokker F 25 ..Promotor" met zijn dubbele staart naar de wolken gieren (de modernste taxi. die u zich maar ln kunt denken) 5 Tiger Mothvlleg- tulgen, 3 Fokker FK 43 (luchttaxi's) vlo gen in gedisciplineerd groepsverband rond het terrein, we zagen Spitfires met vreed zame bedoelingen Harvards van Gllze- Rijen en ten slotte Gerben Sonderman, de lnvlleger van de Fokkerfabrieken, die in een Bticker Jungmann een voorstelling stuntvliegen vertoonde, waa- ons hart by stil stond. Naast de hangar stond broederlijk de „Spin" het eerste Fokkervllegtulg, niet meer dan een paar lappen linnen, wat- staaldraden en een griezelig klein mo tortje. naast een grauwe VI. geen kwaad bewust zich van UIT DE OMSTREKEN KATWIJK AAN ZEE Demonstratieavond van de Katwykse Reddingsbrigade Deze propaganda- en demonstratie-avond werd in de Ka pel gehouden. Hierbij waren o.a. aan wezig de chef van de gemeentelijke ge neeskundige dienst te 's-Gravenhage. de heer Verschoor van die dienst, die een demonstratie zou. houden met het z.g. Wipper-brancard-toestel, de directeur van de Ambachtsschool te Lelden, de heer G- E. E.. Kuijntjes; de heer J. Schmidt directeur van het Sportfond- senbad te Haarlem en voorzitter van de Haarlemse Reddingsbrigade: de voor zitter van de Noordwijkse RB. dr. H. Kruijt met enife leden; wethouder D. C. van Leeuwen; het bestuur van de Oranje-Vereniging. De heer A Verdoes. voorzitter van de K-R.B. heette namens het bestuur allen welkom. Nu wij aan het begin van het badseizoen staan, wordt de aandacht vereist voor wat aan het strand kan voorvallen. Zo goed mogelijk moeten de leden hulp kunnen bieden- Ons lid de heer A. Parlevliet.had in een buiten lands blad iets gelezen over de mecha nische methode voor kunstmatige adem haling. Men Stelde zich in verbinding met de heer Kuijntjes en een Wipper- toestel werd vervaardigd. Spr. bracht daarvoor warme dank aan de heer Kuijntjes. Om er zo goed mogelijk mee te kunnen werken had men contact ge zocht met de Gem. Geneeskundige dienst te Den Haag en de heer Ver schoor was bereid geweest om het toe stel te demonstreren. De heer Verschoor zeide. dat de me chanische methode van kunstmatige ademhaling op de Amerikaanse en En gelse vloot en op de koopvaardijvloot toegepast wordt Spr. zette uiteen, by welke gevallen ingegrepen moet worden om de levensgeesten weer op te wekken. Bij zo'n geval onderscheidde spr. vier verschillende phasen: 1 gevoelloosheid, 2 algemene gevoelloosheid. 3 ademha ling staat stil. 4 schijndood. Als de dren keling bijv. in schijndood toestand is, moet er spoedig ingegrepen worden. De kunstmatige ademhaling, zei spr. wordt dikwijls onvakkundig toegepast. Na deze zeer uitvoerige uiteenzetting werd een demonstratie gegeven. Spr. gebruikte niet het aanwezige, gemaakte toestel, maar in de plaats daarvan, maakte hy gebruik van een brancard. De voorzitter bedankte de heer Ver schoor. De heer J. Schmidt vertelde iets over het zwemmen van zwakzinnigen, lichamelijk gebrekkigen en blinden. In zeer opwekkende betoogtrant deelde hy daarover veel belangrijks mede en liet dit zien op de films, die hij in het sport- fondsenbad te Haarlem opgenomen had. De heer Verdoes bracht hem woorden van dank en na een slotwoord werd de ze zeer interessante avond besloten. Jaarfeest van de C.JJVI.V. „O.R.I.C." 1 en 2 Dit jaarfeest werd in de Oranjezaal van het Jeugdhuis gehouden. De voorzitter de heer R. Varkevisser, opende op de gebruikelijke wijze. De heer Th. Brussee hield een Bijbelinlei ding naar aanleiding van Romeinen 9 „De troost der uitverkiezing". Na het uitbrengen van de jaarverslagen hield de heer J Klok een voordracht over „Bel- sazar" uit Daniël 5. Op de voordracht van de heer N. Klok werd het aardige stuk in 2 bedrijven opgevoerd ,.De zang vereniging van Potjesdam". Voor het voetlicht kwamen nog „Radio Oric", een Katwykse voordracht en de humoristi sche „Villa Bomberg" in twee bedrijven. Twee arbeiders in uiterste nood gered. Om 8 uur hedenochtend heeft zich een explosie voorgedaan in de papicr- warenfabriek van dé firma A. Dekker te Wormerveer. De fabriek, die ge heel uit hout is opgetrokken, vatte vlam en brandde binnen 3 kwartier met hoog opslaande vlammen geheel uit. By de explosie werden 3 personen gewond. De brand is ontstaan doordat een vat spiritus of benzine plotseling in brand vloog. De kleren van twee vlak naast het vat staande arbeiders vatten daar door vlam en kameraden van hen slaag den er niet in deze te doven. In uiterste nood braoht men de twee mannen snel naar buiten en weirp ze in een sloot. Een van hen hééft vrij ernstige brand wonden opgelopen, de ander is er Iets beter afgekomen. Beiden zijn naar het ziekenhuis in Wormerveer overgebracht. Brandwon den die een derde arbeider opliep, ble ken onbetekenend te zijn. Intussen stond binnen enkele minu ten de kleine houten fabriek, in lich ter laaie. In de papierwaren vond het vuur gretig voedsel. Een belendend per ceel liep aanvankelijk ernstig gevaar. Omwonenden sleepten in allerijl het meubilair het huis uit, maar gelukkig bleek dit overbodig te zijn, want de brandweer slaagde er in uitbreiding van het vuur te voorkomen. nlngen afzonderlijk had laten verrich ten: nu werden deze kleintjes, die zicht baar hun uiterste best deden en het publiek uitstekend vermaakten, achter aan gezet, waardoor de grote strakke lijn ln de vrije oefening: verloren ging Do bankoefenlngen werden vervolgens vril goed uitgevoerd. BH dc brugoefenlngen kenmerkten zich enkele prominente turnsters; ln de herenafdeling liet men nog wel eens een steekje vallen, hetgeen ook geschiedde bil het nummer vrije oefeningen voor heren. Na de pauze werd met het nummer hoogrek voor heren begonnen; het publiek genoot zichtbaar van deze goed uitgevoerde oefeningen en dit nummer bleek dan ook wel een hoogtepunt te vormen Het zeer uitge breide programma werd opgeluisterd door een uitstekend mandollneorkestje, Ars et Labor terwlll de bekende gooche laar Wllly Albertl de kleintjes nog even bezig hield, hoewel ook het „uitgestel de uurtje van maar bed gaan" voor hen reeds lang verstreken was. BOKSEN. Europese kampioenschappen. In de halve eindstrijd van de Europese bokskampioenschappen te Dublin won onze landgenoot Quentemeyer op pun ten van de Engelsman Wyatt. De stijl van Quentemeyer was ln vergelijking met zlln tegenstander schitterend. Hij plaatste uitstekend, verzamelde een gToot aantal punten en had al in de tweede ronde een belangrijke voorsprong. Schubart leed een onverdiende pun- tennederlaag tegen Escudie (Frankrijk). Amsterdam wil Olympische Spelen in 1952 organiseren Naar wf) vernemen, heeft de stad Amsterdam zleh tot het Internationaal Olympisch Comité gewend inet het verzoek, haar met de organLsatle van de Olympische spelen 1.952 te belasten. Op het congres van het Internatio naal Olympisch Comité, dat van 1821 Juni a.s. te Stockholm wordt gehouden, zal een beslissing worden genomen wel ke stad de organisatie der Olympische Spelen 1952 zal worden toegewezen. Zo als bekend, zlln reeds verscheidene can- dldaten hiervoor gefeteld. om Detroit, Minneapolis. Los Angelos. Buenos Aires. Lausanne. Lissabon. Parils en Helsinki.' BILJARTEN. KAMPIOENSCHAP VAN LEIDEN. B. de Roo titelhouder. Door zyn laatste partij te winnen van J. v. d. Hulst wist B. de Roo on geslagen het kampioenschap te beha len. De eindstand luidt als volgt: 1. B. de Roo Sr. (TOG) 8 gesp., 16 pnt; 2. J. v. d. Hulst (KI. R) 8 gesp., 12 pnt; 3. J. Sira (TOG) 8 gesp. 12 pnt; 4. Jac. v. d. Meer (KI. R) 8 gesp. 10 pnt; 5. E. Bakker (TOG) 8 gesp. 8 pnt; 6. L. Turk (KL R) 8 gesp. 6 pnt; 7. H. Slewe (TOG) 8 gesp., 6 pnt; 8. C. v. Klink (DVH) C gesp. 2 pnt; 9. P. Oudshoorn (TOP) 8 gesp. 0 pnt. HOCKEY. Jeugdtoumooi in Rotterdam. A.s. Zondag zal in een tournooi ge organiseerd door „Leonidas" uit de Maasstad, de fine fleur van de Weste lijke jeugd elkaar de eer betwisten van het sterkste jeugdelftal. Veertien jon gensteams van de sterkste 1ste en pro motie-klasse verenigingen zullen dan hun hockeycompetitie beëindigen. In het Leidse team bestaande uit Arends (doel), Wamelin (aanvoerder). Hil- brands (achter); Kat, Kruyt. Kramers (midden), Steensma, Goudsmit, Haver kamp, Kan, Foks (voor) komen namen .voor die in Zuid-Holland ongetwijfeld al een gevreesde klank hebben. Haver kamp de succesvolle midvoor van het Ned. jeugdteam en Kan zyn buurman uit het districtsjeugdelftal. Hoever dit team het in dit afvaltour- nooi zal brengen is niet te gissen. De loting schijnt gunstig n.l. om te begin nen tegen de gastheren, die niet sterk zijn. De jeugdteams van Amsterdam. BMHC, en HDM, zyn echter niet voor een kleintje vervaard! Maar het kam pioenschap van Leiden a in haar afde ling zal de Sleutelstad jongens moed geven. 'Succes! DUIVENSPORT. Leidse Concourscommissie De uit slag van de wedstrlld voor oude duiven van Roozendaal uit was; Jongeleen 1 20 67 75; Schouten 2 9 32; v. d. Pluym 3 8 38 71; Geenjaar 4 23; Fasel 5 76 78; Slerat 6 59 65; Beugelsdyk 7; Schoo 10 30 63; P. v Leeuwen 11; Hofman 12 42; Krol 13 27 33 88; De Graaf 14 16; v. d. Reyden 15 62; v. Albada 17 82; Vllegent- hart 18; L Gijsman 19 58: v. d. Voort 21 46 70 80; P. v. Dijk 22 53 54 83; H. Sterk 24; de Romljn 25 55 73; Schenke- veld 26; Villbrief 28; Vogelezang 29; Geel 31 37 87; de Haas 34 35; v. Alphen 36; v. Weeren 39; Chrlstlaanse 40 49: Moene 41; v. d. Water 43 47 51; Llgtvoet 44 60 61; Sterk 45; Prins 48 52; Uythoven 50 68 69; Noordervllet 56; Hollander 57; Smit 64SIraa 66; Waasdorp 72; v DUk 74; Mlnke 77; Le Malr 79; v. d. Wal 81; Onvlee 84; Grebel 85; v. d. Burg 86: v. d. Wetering 89; v. Egmond 90 In concours waren 448 duiven welke met Z.W wind te 9.30 werden gelost. •Eerste duif 10.20.5 (1357.73). laatste duif 10.30.57 (1142.85) TAFELTENNIS KAMPIOENSCHAPPEN LEIDEN EN OMGEVING. Voor het tournooi. dat door de Leidse Tafeltennis Commissie op 15 Mei geor ganiseerd was. hadden niet minder dan ruim 80 tafeltennisspelers en -speel sters Ingeschreven. Er werd begonnen met de voorronde's van het heren enkelspel 3e klasse. G. van Dam (Wilskracht) en F. Bonte (A-L.T.C.) wisten een plaats in de fi nale te veroveren. Na diverse lange ral lies moest thans echter de fanatieke forehand aanvaller Bonte de eer aan zijn tegenspeler Van Dam laten. In de 2de klasse heren enkelspel wis ten de favorieten van Treffers en Sleu tels n.l. N. Heemskerk en P. Heymans de plaatsen in de finale te bezetten. N. Heemskerk wist door zyn vastheid en wedstrydroutine een verdiende overwin ning te behalen. Mej. E. Filbry werd titelhoudster in het dames enkelspel, gevolgd door mej. Winkelman. Persooniyk kampioenschap L.D.D.B. Hoofdklasse: De uitslagen van de laatste ronde der voorwedstrijden zijn: W. HeemskerkL. Nagtegeller 11; I. Teleng--J. Slingerland 0—2. A Pronk—I. Laterveer 0-2; J. Slin gerlandW Heemskerk 11 De eindstand ls thans: W. Heemskerk 9 pnt.; I Laterveer 8 pnt.; J. Slingerland 8 pnt.; L. Nagtegeller 7 pi.t.; 1 Teleng 6 pntA. Pronk 4 pnt. en L. F Steenbergen 0 pnt. Een beslissingswedstrijd Ls dus no dig tussen de Jeugdige J. Slingerland en 1 Laterveer (oud-kampioen var Lelden). Zaterdag a.s. beginnen de elndwedstry. den, waarvoor zich plaatsten: W, Hulsman en W. Heemskerk (belden uit Leiden), N. J. van Hal (Llsse) en de winnaar van de party J. SlingerlandI. Laterveer. Eerste klasse: Voor de eindstrijd om het kampioenschap le klasse plaatsten zich L. Matze. D Hassefras. A B. Dorsman (al len uit Hazerswoude) en a Sladek (Lel den). De resultaten van de 1ste ronde zyn: D. HassefrasA. B. DorsmaD 02; A. Sla- dekL. Matze 20. Tweede klasse: Door ln do laatste wed strijd tegen W. Kleyn Jr. remise te spelen heeft A. Kruidenier (Lelderaonj) zonder een wedstrijd te verliezen beslag gelegd op het kampioenschap der 2de klasse en promoveert dus naar de 1ste klasse. SCHAKEN. Kampioenschap van de Bollenstreek De finale van de wedstrijden om de titel „Persooniyk Kampioen Bloembol lenstreek" is thans bereikt door de vol gende spelers: H. v. Diemen te Lisse, B. A. Bax, J. H. Verleur en W. de Laat. Zy zullen, in de Hoofdklasse, de eind strijd moeten voeren met de huidige kampioen, F. C. Haalebos. Kampioenschap van Leiderdorp In de 2e en 3e groep van de le klasse wa ren beslissingswedstrijden nodig voor een plaats in de eindgroep. Van Goor slaagde er in te winnen van Engelen burg en v. d. Valk, zodat eerstgenoemde in de eindstryd komt. In de andere gToep won Marbus van v. d. Leek en Braam waardoor ook Marbus aan de eindstrijd deelneemt. De strijd om de beker gaat dus nu tussen v. Goor, Marbus. Scheepstra, Schoppen, Smit en v. d. Vecht. Deze gezellige feestelijke bijeenkomst werd door de heer Varkevisser met een slotwoord en dankgebed beëindigd. NOORD WIJK. Gevaarlijke brand tijdig bedwongen In een schuur van de familie v. A. brak Woensdagavond brand uit. Aangezien d» schuur gebouwd ls tegen de grote loods van de aannemer Kr en zich een grote opslagplaats van stroo en hooi ln de on middellijke nabllheld bevindt, liet de brand zich aanvankelilk ernstig aanzien. Door het kordate en doortastende optre den van de omwonenden kon de brand tot de schuur beperkt bltlven en hoefde de spoedig aanwezige brandweer zich slechts tot controlerende werkzaamheden te bepalen. De heer v. A„ die een varken, dat zich ln de brandende schuur bevond, wilde redden kon ternauwernood zelf uit de vlammenzee komen on liep brand wonden aan het gelaat op. zodat hll zich onder doktersbehandeling moest stellen Het varken liep dusdanige brand wonden op. dat het op advies van de veearts afgemaakt moest worden. Schoolultwlssellng Openbare School In 't kader van de onderwijsvernieuwing zal de Openbare Lagere School de kin deren van dc hoogste klassen uitwisselen met dlo van de OL.S. te Vaassen (Gel derland). Deze wederzlldse vacantletrlp zal plaatsvinden van 1924 Mei, Geslaagd is te Delft voor het can- didaatsexamen voor vliegtuigbouwkun dig ingenieur de heer J. Kloos alhier. NOORD WIJK ERHOUT. Burgcrl. Stand Geboren: Petrus Jo hannes Antonlus z. van P Th. Zoet Romyn. Johannes Nlcolaxs, z. van N. J. van GyiswykVan Bohemen; Claslna Maria. d. van N. J. van GyiswykVan Bohemen: Emmerentia Magaretha, d. van A. J. H. N. de Blaauw-MeeuwenoordCor_ stiaan Victor z. van C. V. BakkerVan Beek: Johannes Conells Petrus, z. van A, SplgtVan den Berg: Cornells An tonlus. z. .van R. Th. Vroiyk—Bakker; Gerarda Johanna Geertulda. d. van G. BeenWltholt. Overleden: L. H. Meerman 83 J.. echt genoot van P. Goossens. J. C. Duiven voorden 20 Jaar: J. E Z.wart 69 Jaar. Ondertrouwd: H J.' Heemskerk 24 Jaar en C. J. Duijndam 23 Jaar: J. J. Kloek 24 Jaar en C. Duivenvoorden 24 Jaar; M. J. Turk 29 Jaar en C. M Opdam 27 Jaar; Q. J. Dlsseldoip 29 Jaar en A. C. Bergman 24 Jaar. C. v. d. Jang 29 Jaar en W Haas noot 26 Jaar; C. J. Zwetsloot 24 Jaar en A. A P. Warmerdam 24 Jaar; J. H. Basten 30 laar en C. J. van Eeden 35 Jaar; N. J. Kapteln 67 Jaar en M H. v d Drift 71 Jaar. H. van Berkel 24 Jaar en H C. Damen 24 Jaar. Gehuwd: M. Granneman en P. Zwaan; C. van Stelln en C. J. M. van Haaster; J. C v. d. Geest en A. W, van den Burg; P. H. Capteln 36 Jaar en B. A. van der Putten; J. L. W, Sohaeffcrs en A. J. Broekhof. NOORDWIJKERHOUT. Burgerlijke Stand Geboren: Leo- nardus J. M. z. van Jac. W. Meiland en G. J. van der Lans; Emerentia P. A. M. d. van W. C. v d. Geer en L. C. M. van Schooten; Johan C. z. van P. v. d. Hoonaard en M. J. v. d. Lippe; Theodorus E. z. van C. Jansen en C. J. Meyer; Johannes Th. z. van J. M. van Steijn en W. C. v. d. Slot; Johannes W. z. van J. C. Broekhof en A. v. d. Berg; Petrus L. V. z. van L. J. v. d. Gier en C. M. H. Schoone; Johannes L. C. z. van A. Kleverlaan en M. H. Berkhout; Petrus J. A. z. van P. Th. Zoet en A. G. Romijn; Johannes N. z. van en Clasina M. van N.J J. v. Gyiswyk en Cl. M. v. Bohemen; Emme rentia M. d. van A. J. H. Blauw en E. Meeuwenoord; Corstiaan V. z. van C. F. Bakker en G. v. Beek; Johannes C. P. z. van A. Spigt en A. C. v. d. Berg; Cornells N. z. van R. Th. en C. W. Bakker; Gerarda J. G. d. van G. Been en J. G. Witholt; Johannes A. z. van J. A. v. d. Linden en A. Th. Borst; Petrus G. z. van P. v. Kampen en A. Meeuwissen; Hendrika H. cL van L. J. Ruigrok en J. v. Kampen; Franciscus P. M. z. van J. J. Turenhout en J. K, v, d. Nieuwendijk; Cornells L. z. van J. W. Laros en M. B. Bouwmeester; Wilhelmus H. M. z. van Th. A. War- mendam en C. C. Ofcto. Gehuwd: Jac. C. v. d. Geest en A. W. v. d, Burg; P, H, Capteyn en Br, A. v. d. Putten; J. L. W. Schaeffers en A, J, Broekhof. Overleden: J. C. Duivenvoorden 20 jaar; Joh. E. Zwart 69 jaar. HILLEGOM. Aanbesteding arbeiderswoningen De bouw van de arbeiderswoningen aan de Vosselaan is ten slotte in het sta dium van uitvoering gekomen. B. en W. zullen op 5 Juni a.s. in „Sistermans" het bouwen van 18 woningen onder architectuur van de heer W. A. Kultems aanbesteden. Zes priesterzonen Het gezin Groot te Hillegom ziet thans de zesde zoon tot priester gewyd. Het is de heer A. Groot van de Sociëteit der Witte Paters, die op 24 Mei a.s. de wyding zal ontvangen. Geref. Vrouwenvereniging Te Hil legom ls opgericht een Geref. Vrouwen vereniging, nadat mevr. Kuikenvan Weeren uit Leiden een causerie over het werk dezer verenigingen had gehouden. 51 leden gaven zich op. Het bestuur be staat uit mevr. Keller (pres.), mej. Hylkema, mevr. H, Hylkema, mevr. Korbee en mej. F. Krabbe. Ontvangstcentrum VW Het Ont vangstcentrum van VW te Hillegohi aan de Van Waverenstraat ls dezer da gen zonder enige plechtigheid gesloten. Het heeft inmiddels goede diensten be wezen. Talryke toeristen en gezelschap pen streken er neer en maakten van daaruit de rondvaart. Met name vele honderden Engelse soldaten van de Rijnlandbezetting kwamen in groepen naar Hillegom, om vandaar de bollen velden te bezichtigen. RIJNSBURG. Burgcriyke Stand Geboren: Derk. z. van B. Heemskerk en H. Bakker; Hendrik, z. van L. Noort en J. Schlpaanhoord; Hen drik. z. van J. Tljsterman en J. M. van der Gugten; Willem Cornells Hendrlcus Jan, z. van H. de Koning en L. v. cL Vijver; Maartje Maria. d. van C. Heemskerk en C. v. d. Luyt. Ondertrouwd: Hendrik Zandbergen. 29 Jaar en Cornelia den Haan, 26 Jaar. Getrouwd: Jan Buitelaar, 35 Jaar en Maria van Egmond, 22 Jaar. Overleden: Jan van Klaveren, 58 jaar. Vereniging „Het Splnozahuls" De ver eniging „Het Splnozahuls" zal Zaterdag 31 Mei om 14 uur ln het raadhuis van Rijnsburg een algemene vergadering hou den. Deze vergadering zal worden geopend met een gedachtenisrede van de voorzit ter, prof. mr. R. Kranenburg, naar aan leiding van het 50-Jarlg bestaan der ver eniging. Na het huishoudelijk eedeelte der vergadering zal omstreek& halfvler mr. J. J R Schmal een voordracht houden over: „De Splnozacrltiek van prof. dr. J. H. Gunning Jr". Vervolgens zal een bezoek worden gebracht aan het Splnozahuls. WASSENAAR Al te goed ls De heer B. alhier op de Kerkdam wandelend met zyn rywlel aan de hand. ontmoette aldaar een hem onbekende man, die met hem opliep. By de Middelweg kwam de man tot de ont dekking, dat hy vergeten had om ln do Van Zuylen van Nveveltstraat Iets op te halen en vroeg het rywlel even te leen, omdat hy anders de laatste tram naar Lelden niet meer zou halen. B. ging hierop ln enwas zijn flets kwyt! Uit de garage van de heer V. weré een herenrywïel ontvreemd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1947 | | pagina 7