„KLEINTJES WILLY DERBY 'NAAIST EEN GESPROKEN BRIEF Geluidsopnamestudio BIJL 4 94e STAATSLOTERIJ M.O. Candidafen leren U: SPRUIT'S MODELBAKKERII Mad* PA1VAMA LEWENSTEIN youumicocn Wij maken er ons niet met 'n „Jantje van Leiden" afl 320 GRAM HEERLIJKE SPECULAAS. Lage Rijndijk 6365 STADSGEHOORZAAL - LEIDEN Gevraagd Aangeboden Personeel gevr. Diversen In plaats van kaarten. JAN DE VRIES en JOHAiNNA ELISABETH VAN ROSMALEN hebben de eer U kennis te geven, van hun voor genomen fmwelijk, waar van de voltoefefcinjg zal plaats vinden D.V. Woensdag 8 Dec. 1943 'des v.m. 10.30 uur. Kerkelijke inzegening des m.m. 2 uur in de Pieters kerk te Leiden, door den Weleerw. Heer Ds. D. Kuilman. Leiden, 20 Nov. 1043. Narcissenstr. 10a, Lisse. Pieter de la Court- straat 46, Leiden. Toekomstig adres Leiden, Pieter de la Courtstr. 46. In plaats van kaarten. Heden is van ons (heengegaan, tot onze diepe droefheid, na een met moed gedragen lijden, onze lieve Zuster CATHARINA HENRICA HEINE in leven piano-leerares in den leeftijd van 50 jaren. J. F. HEINE. J. C. W. HEINE. Leiden, 21 Nov. 1943. Rapenburg 84. Liever geen bezoek. De begrafenis is be paald op a.s. Woensdag 24 November 1943 té 2 uur op de Algem. Be graafplaats te Noord- wijk aan Zee. Heden overleed in Rusthuis Grenshoek tot onze diepe droefheid, onze geliefde Broeder, Behuwdbroeder, Oom en Neef WILLEM CRAMA in den ouderdom Vctn 56 jaar. Uit aller naam: J. PH. VAN GELDER. C. VAN GELDER— CRAMA. Leiden, 21 Nov. 1943. Zuidsingel 37. Begrafenis a.s. Vrijdag te 3 uur op Rhijnhof. De begrafenis van wijlen den Heer GOSSE KUPERUS op Vrijdag a.s. zal niet plaats hebben te 2 uur doch te 12 uur. Voor de deelneming ons betoond bij het over lijden van onze lieve Vrouw, Moeder, Behuwd- Groot- en Overgrootmoe der, Zuster, Behuwdzuster en Tante WILLEMINA PLU, geb. TUIL-DO, betuigen wij onzen har- telijken dank, in het bi zonder aan Dr. G. A. de Jagèr, Zuster Jezeër en de Buren. Uit aller naam: A. PLU. Leiden, November 1943. Lombokstraat 82. J. B. ZUURDEEG en M. E. SPLINTER die namens wederzij dsche Familie hartelijk dank zeggen, voor de vele blij ken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Leiden, 23 Nov. 1943., Hooigracht 5. Langs dezen weg betui gen wij onzen oprechten dank voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en het overlijden van onzen geliefden Man en Vacer CORNELIS VAN WENGERDEN. Uit aller naam: Wed. H. J. VAN WENGERDEN— VONK. Nieuwkoop, A 152. Net Meisje uit gegoede burgerstand, leeftijd 22 j. zoekt betrekking in de middaguren bij kinderen of iets dergelijks. Brieven Bureau van dit Blad onder No. 4612. Gevraagd nette bakkers- bediende, hoofdzakelijk voor broodwijk te bedie nen, goed loon. Brieven Bureau van dit Blad onder No. 4616. mnon Doozen Groote sorteering In ale prijzen. Maarsmanssteeg 8, ^Jtoiden, tel. 2068^j| Dekenatelier te Leiden vraagt voor spoedige in- diensttr. eemige nette Leerlingen en Naaisters. Vast werk. Goed loon. Aanm.Rapenburg 101. Fraaie Siertegels 50 ct. Luxe Kalenders v.a. 30 ct. 2 Gezelschapspelen in een doos 55 ct. Sterke Prenten boeken m. spir.rug 65 ct Groote Kleurboeken m. doos kleurkrijt 75 ct. Schoolborden f. 3.25 10 gekleurde Platen f. 1. 8 Prentbriefkaarten om zelf te kleuren 25 ct. Prentenboeken 25 ct. Papieren Klokken 40 ct. Bouwplaten vanaf 25 ct. Doozen kleurkrijt 121/! ct. Groote sorteering Transfers vanaf 3'/= ct. N. PADDENBURG, N.we Rijn 11, Tel. 21430 NIEUW! SlEUW! Een aardige verrassing voor St. Nicolaas, Kerstmis en Nieuwjaar. Zendt Uw familieleden en bekenden in binnen en buitenland Zij hooren dan Uw eigen stem. Onbreekbaar, onverslijtbaar. Spreektijd 6 minuten. Prijs f. 3.10. HOOGEWOERD 32A TELEFOON 25529 l 6ri»l couvert bedrukt m. naam en adres HEI geschenk- en verbrulks-artikel Eenvoudige uitvoering, gekl. papier, g®lln. of ongek TOO ex. f 4,25, elke lOO ex. met dezelfde naam) meer f 2, fjlixe- uitvoering, gekl. papier, ongel. 100 ex. f 5,25, elke lOO ex. (met dezelfde naam) meer f 3, O rOOt O Vouwbrïeven voor xaWIIJk gebruik, wit pap., ongel.. 100 ex. f 5,85. elke lOO ex. (m.dezelfde naam) maar f 2,85. Franco toezending n# ontvangst van giro op No. 6 68 van Drukkerij DE BISH Stille Rijn '9 te LEI DEM Monstert op aanvraag J Huishoudster. Gevraagd in klein gezin (vader en zoon) een huishoudster van P.G., extern. Aanb. met referentiën en con dities aan het Bureau van dit Blad No. 3930a. Het Bestuur van de Chr. School te Voorhout vr. voor onmiddellijke in diensttreding een Schoonmaakster, voor Woensdag- en Zaterdag middag. Inlichtingen ver strekt J. H. Broersma, H. d. S., Jac van Beieren- weg 132, Voorhout. 4596 Welk kwiek jong Meisje wil mij helpen in de huis houding, b.v. van half 9 tot een uur of 3, gezin 3 pers., goed loon. Bel mij even op 26871. Gebruikt Speelgoed te koop gevraagd van parti culier o.a. spoortrein, autoped, poppenw., pak huis, .servies enz. voor jongen van 6 en meisje van 8. Schr. aanb. aan Maartensen, P. de Hoogh- laan 17, Hilversum. TREKKING VAN MAANDAG 22 NOVEMBER 1943 EERSTE KLASSE la TREKKING HOOGE PRIJZEN t 20.000/- 10736; f 2000.— 6705: f 1500— 16233: f 1000— 3278, 9801; t 400— 1294, 2776. 6871, 9351; f 200— 16017; f 100— 2149. 6802, 6891, 7881, 11723, 12523, 17348. 19762, 20753. PRIJZEN VAN f 20— 1031 1038 1037 1090 1112 1113 1301 1302 1333 1386 1421 1435 1602 1605 1654 1689 1769 1775 1890 1924 1937 1982 1985 2010 2267 2321 2370 2431 2442 2452 2617 2673 2679 2719 2736 2739 2912 2924 2957 2973 3009 3042 3273 3333 3334 3343- 3359 3383 3555 3567 3629 3633 3664 3695 3869 3925 3931 3956 3964 3972 4322 4327 4346 4353 4435 4447 4596 4612 4659 4662 4681 4684 4912 4920 4928 4929 4931 4939 5152 5165 5178 5217 5254 5293 5379 5421 5424 5426 5472 5475 5694' 5714 5720 5743 5788 5790 5945 5993 5998 6020 6025 6049 6396 6397 6421 6445 6467 6544 6808 6813 6822 6854 6882 6887 7197 7202 72381 7239 7267 7292 7533 7538 7564 7598 7656 7660 7775 7783 7824 7868 7962 7969 8028 8110 8126 8146 8207 8224 8446 8477 8495 8503 8536 8566 8722 8768 8772 8784 8801 8822 8973 9000 9038 9050 9054 9077 9194 9233 9239 9269 9294 9296 9439 9443 9473 9504 9531 9540 9720 9746 9749 9750 9912 9940 10165 10189 10311 10322 10339 10373 10622 10G60 10667 10693 10751 10807 10989 11010 11037 11055 11072 11078 11197 11273 11309 11318 11338 11382 11493 11503 11504 11510 11514 11516 11748 11783 11792 11794 11827 11926 12263 12286 12328 12372 12413 12424 12578 12591 12597 12686 12702 12703 12825 12829 12890 12902 12914 12936 13093 13111 13116 13187 13214 13224 13447 13472 13500 13523 13524 13673 13887 13888 13928 13961 13968 14017 14094 14102 14128 14170.14189 14197 14385 14421 14443 14457 14485 14492 14639 14641 14680 14706 14764 14770 15015 15017 15022 15032 15053 15057 15303 15306 15332 15364 15403 15431 15752 15780 15792 15824 15825 15906 16085 16109 16132 16152 16177 16219 16318 16372 16373 16377 16441 16456 16722 16782 16823 16842 16885 16886 17092 17144 17181 17222 17270 17278 17424 17432 17442 17461 17470 17495 17695 17705 17760 17771 17778 17781 17969 17974 18009 18069 18081 18198 18427 18452 18461 18474 18480 18490 18657 18663 18698 18740 18741 18782 18948 18990 19034 19051 19056 19068 19224 19276 19289 19336 19352 19353 19635 19650 19720 19787 19816 19825 20011 20016 20044 20088 20097 20101 20251 20293 20299 20314 20317 20448 20704 20706 20708 20743 20771 20779 20977 21073 21076 211li 21155 21213 21397 21401 21558 21567 21569 21598 2177® 21778 21808 21852 21885 21888 .21997 1161 1226 1231 1264 1275. 1292 1455 1485 1526 1542 1549 1587 1783 1805 1807 1811 1871 1877 20rf3 2110 2136 2196 2206 2218 2486 2494 2499 2543 2546 2611 2753 2785 2806 2829 2834 2904 3045 3142 3143 3160 3188 3203 3448 3469 3504 3530 3542 3546 3698 3699 3710 3712 3739 3786 3935 4024 4097 4158 4268 4286 4492 4499 4510 4562 4579 4589 4700 4704 4840 4850 4855 4876 5000 5025 5027 5041 5079 5149 5300 5306 5323 5359 5365 5369 5479 5550 5578 5629 5672 5684 5813 5849 5876 5881 5896 5919 6057 6195 6220 6223 6239 6282 6553 6603 6618 6655 6778 6805 6910 6917 6926 7005 7150 7154 7334 7381 7443 7450 7509 7515 7663 7672 7687 7700 7701 7764 7974 7982 7983 7985 7991 7998 8261 8306 8328 8345 8399 8418 8612 8660 8678 8697 8707 8713 8826 8828 8846 8855 8917 8923 9081 9114 9122 9176 9179 9182 9297 9301 9345 9374 9378 9429 9587 9602 9642 9651 9652 9677 10052 10059 10103 10141 10150 10154 10392 10393 10443 10449 10558 10572 10835 10838 10849 10881 10911 10932 11087 11094 11119 11128 11161 11167 11409 11417 11424 11446 11467 11491 11519 11541 11600 11624 11678 11694 12023 12027 12034 12040 12045 12243 12454 12462 12477 12507 12535 12574 12721 12725 12751 12758 12774 12783 12979 13004 13012 13025 13044 13062 13247 13275 13324 13336 13382 13425 13726 13731 13749 13773 13855 13883 14027 14037 14075 14079 14081 14083 14207 14225 14262 14271 14293 14324 14507 14547 14553 14587 14599 14629 14819 14843 14942 14990 15000 15005 15070 15088 15159 15190 15253 15258 15475 15486 15545 15551 15570 15694 15921 15998 16018 16027 16047 16069 16240 16250 16257 16258 16268 16292 16485 16513 16587 16593 16669 16682 16909 16924 16959 17027 17032 17057 17280 17293 17295 17314 17392 17414 17561 17592 17619 17644 17664 17667 17818 17837 17848 17866 17888 17922 18257 18311 18367 18401 18415 18416 18494 18521 18562 18565 18571 18649 18783 18821 18891 18909 18918 18920 19077 19091 19105 19111 19155 19175 19361 19465 19478 19533 19592 19608 19848 19908 19936 19943 19999 20002 20111 20191 20203 20214 20230 20249 20502 20514 20518 20528 20565 20687 20793 20795 20879 20893 20944 20949 21226 21287 21290 21333 21341 21371 21609 21681 21682 21683 21727 2IT49 21305 21903 2192$ 21933 21877 21994 Wil 'n brood tegen woordig lekker smeken en goed door-bakken zijn, dan moet de bakker dubbel zijn best doenl N.V. DE LEIDSCHE BROODFABRIEK TEL. 20036 - FILIALEN: Kort Rapenburg 16 Monchsiraat 53 Mare 8 Korevaarstraat 51 Te koop Zeiljacht met kajuit, 8 M. lang, zeil en fok, f. 1750. G. Nievaart, Molensftr. la, Leiden. Ook Kolenasch te koop. 3017a Gevraagd te koop of te huur Rietland met plas. Omg. Leiden-Zoetermeer, Delft. Br.: J. Remmers. Suezkade 84, Den Haag. Flinke Verkoopsters en Leerlingverkoopsters ge vraagd. N.V. Albert Heyn Aanmelden met getuig schriften HaarLstr. 188. Te koop: 2 blauw katoe nen Japonnen, maat 46 a f. 15 per st.; 1 MeiSjes- bontstel f. 40; 1 bont f. 20; 1 trap, 13 treden hoog, breed 80 c.M. f.20; 1 Ta fel f.15. Te bevragen: Wed. C. Verboom, Meye 38, Bodegraven. W. Verschuur, Stalinte- rieur te koop gevraagd. Brieven met maat en pr. J. A. van der Heyden, Garemmarkt 9, Leiden. Gevr. een goede melkkoe om de melk. Goede stal en best voer aanwezig. C. J. HMsebosch, BloeJ mist, v. d. Endelaan 37, Hillegom, tel. 5759, K 2520 Duits, Frans, Engels, Nederlands, Boekhouden, Economie. GEVEN BIJLESSEN aan M.UL.O.-leerlingen (alle vakken). GEVEN BIJLESSEN aan scholieren M.O. in boven genoemde vakken. Lessen f1.per uur Bijlessen f.0.75 per uur. Brieven Bureau van di| pi Blad onder No. 3942a. Oude Gramfoonplaten te koop gevraagd id f2.- per kilo. Geen gruis, geen Columbia. H. G. van Luyken, Breestraat 97, Telefoon 20035. c Voor ST. NICOLAAS ontvangt U bij inlevering van: 100 gram boter (of margarine) 1Ó0 gram suiker, 210 gram bloem Inleveren uiterlijk Dinsdag 30 November. Leidsche Schouwburg, Zondag 28 Nov. '43, 7.30 uur Centr. Tooneel N.V., Dir. en Art. Leider: Cees Laseur Slechts één voorstelling te Leiden van Een tooneelspel in drie bedrijven van Marcel Achard in de vertaling van Joan Remmelts. Regie: Cees Laseur. Medewenkenden: Rie Gilhuys, Cees Laseur, Joan Remmelts, Gijsb. Tersteeg, Ko van Dijk, John Soer. Een gave en boeiende voorstelling van een voor treffelijk stuk! Prijzen der plaatsen v. f. 3 tot f.0.75 (r. i.). Flaatsbespr. van Woensdag 24 Nov. 10 u. af bij den heer A. M. v. Zwicht, Breestr. 126 (tel. 20228) en op den speeldag v. 111 u. aan den Schouwburg ZONDAG 28 NOV. TE HALF 3 EN HALF 8 presenteert het DERBY-Ensemble een Variété-Cabaret-Revue met- Gloednieuw repertoire en liedjes op verzoek. Een vroolijk programma met de beste artisten van Variété en Kleinkunst. Prijzen der plaatsen (belasting inbegrepen) Matinee f. 1.50, f. 1.25, f. 1.—f. 0.75 Avond f2.—, f. 1.75, f. 1.50, f.1.— Plaatsbespreking van Vrijdag 26 November af dagelijks van 122 uur, Telefoon 26421. rr Wie heeft voor mij een meetlint, 10 of 20 me ter lang. D. v. d. Niet, J. Kroonsweg 6, Noordwijk a/Zee. Meubilaire goederen, ouderwetsch of defecte kachels fornuizen, brand kasten, bascules gewich- •en, inventarissen, enz. Koopt steeds 6 contant A. J. Hartwijk, Goede renbeurs. Burchtsteeg 4, Nieuwe Beestenmarkt 7 9. Telef. 24013. Orgellessen aan eerst- beginnenden en meerge vorderden. Prettige les sen en billijke condities. Nic. Vonk. Watersteeg 4. Tel. 23627, Leiden. Uw naaimachine nu een kostbaar bezit. Laat ze ons eens goed na zien en schoonmaken. Bijtijds verholpen kleine storingen voorkomen kostbare reparaties. Pfaff Naaimachinehuis, Leiden, alléén Steen straat 9. Telef. 23795. Prima stofzuigers zoo wel steel- als sledemodel van f. 65 tot f. 125. „Correct", Zeemanlaan 12 A, Tel. 23055. Meisje voor de mor genuren. Goed loon, Zond. vrij. Aanmelden Maarsmanssteeg 8. Voor direct hulp in de huishouding, voor den dag of dag en nacht. Aanmelden Goddijn. Witte Singel 55. Naaister voor eenvou dige dames- en kinder jurken. Ziegelaar, Utr. Veer 12. Gevonden rechter lee- ren handschoen, Woens dag, ingang Station. Te gen adv.kosten te beko men: Hugo de Grootstr. 10, 2 x bellen. Bril gevonden. Zater dag 13 Nov. J.l. op de Haarlemmerstraat hoek Janvossensteeg. Tegen advertentiekosten terug te bekomen J. Paap, Adrianastr. 14 te Kat wijk a/Zee. Verloren Zaterdag j.l. portemonnaie inhoudend huissleutel, distributie bescheiden, weekloon. Van Tennispark Hooge Morschweg naar Slagerij Zandbergen Morschweg, tussen 10.30 en 11 uur. Tegen goede belooning terug brengen Ten Have Tennispark. Morschweg. Gevonden Donderdag, een portemonnaie, in houdende enig geld en enkele distributiebonnen Terug te bekomen tegen vergoeding advertentie- kosten Frans v. Mieris straat 3. Verloren, zeer waar schijnlijk i/d. J. de Witt- straat lichtbruine rech- terdameshandschoen z. g. a. n. Tegen belooning terug te bezorgen: J. de Wittstraat 18. Verloren „Parker" vul penhouder en „Jif" vul- venpotlood, in blauw etui bij halte Station stadstram. Tegen beloo- j nlng terug te bezorgen: Cobetstraat 87. Verloren Maandag tus- schen 11 en 12 uur hee- ren rechter glacé hand- schoen, ongeveer Hee- i? renweg naar de Splitsing Tegen belooning terug te bezorgen: J. Brussee. Heerenweg 27. Rijnsburg. 4

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 4