KLAAS VAN BEECI „KLEINTJES" JIU-JITSIJ Inlichtingen: W. BODRIJ DIENSTBODE NETTE WERKSTER Gitaarles gevraagd Hooge belooning INLEVERING RADIO-TOESTELLEN 4 9 3 e STAATSLOTERIJ U.V.S.-B.M.T, Naaimachine defect! afey KEN U ZELF KOOREMAN lAUtlJtj SPRUITS Bakkerij heeft Dagelijks versch in den w en bij onze bezorgers verkrijg SPRUIT's MODELBAKKE] PHONOLA PIANO Gramophoonplaten net Meisji VERLORE HET RESIDENTIE-ORKE1 Nederlandsch-Duitscl Kuituurgemeenschap De Kilauea's Hawaiian Borneostraat 32 Leiden laat zich niet verleiden. Cftozon. LET OP: Zondag a.s. SPORTSCHOOL LAGE RIJNDIJK 63- Nette Werkster STADSGEHOORZAAL - LEIDEI Gevraagd Aangeboden Personeel gevr. Personeel aang. Huizen gevraagd Kamers gevraagd Diversen Met dank aan God en groote blijdschap geven wij kennis van de ge boorte van onze Dochter MARGARETHA. D. KOOREMAN. M. KOOREMAN— BAVELAAR. Leiden, 12 Oct. 1943. Kortenaerstraat 100. Getrouwd: C. BOOT en H. A. ALDHRSHOFF die, mede namens weder- sijdsche Ouders, hartelijk dankzeggen voor de vele al ij toen van belangstelling bij hun huwelijk onder vonden. Leiden, 13 October 1943. Voor Uw blijken van deelneming ons betoond tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze zorgzame Moeder, Be huwd- en Grootmoeder, Mejuffrouw KLAASJE VAN DAM— VAN DOBBEN, betuigen wij onzen har- telijken dank. Uit aller naam: C. VAN DAM. Bodegraven, Oct. 1943. Neemt deel aan de nieuwe cursussen bij W. BODRIJ Instructeur Ned. Jiu-Jitsu Bond. Deze beginnen November a.s., zoowel voor Dames als Heeren. Speciale Kinderclubs. Prima lessen. Condities billijk - Club- en privé-lessen Oefenzaal Hoogewoerd 106, Leiden. Wij Ajouren, Festonnee- ren, Applicatie, Knoops gaten, Stofknoopen, Stof- gespen, verkorten v. On derjurken en Japonnen. Stoppage. VEENENDAAL, Borduur-inrichting HaarLstr. 27 Tel. 21511 GEVRAAGD: een Juffrouw voor de huishouding ter assisten tie van de vrouw des hui zes, klein gezin. 3030 Mevr. G. Boer, Valken burgerlaan 75, Boskoop, Telefoon 209. Gevraagd een flinke van 8 tot 4 uur. 's Zon dags vrij, bij H. BLOOT, Wijborgstraat 19, Katwijk aan Zee. gevraagd voor 1 of 2 dagen per week. 1331a A. C. v. d. Wijngaard, Eikenlaan 10, Leiderdorp van muziekschool of goed gitarist. Brieven Bureau van dit onder No. 3029. De kachel aan op een killen herfstdag? Het la verleidelijk, maar het zal niet gaan! Er komen ook koude dagen en dan z\jn de kolen pas wer kelijk noodig. Bezin dus, eer ge met stoken be gint, spaar uw kolen zoolang mogelijk. Endeuren dicht en ramen tochtvrij, dan gaat er geen warmte verloren. (laai meer warmto uil miml«-r kolen Weggeloopen of vermist gtedlharige foxterrier, 3 mnid. oud, reu, zwarte top en zwarte vlekken op ien rug. f.75 belooning. Mevrouw Van Zuylen van Nijevelt, Duinrell, Wassenaar. KOUDEKERK A.D. RIJN De burgemeester van Koudekerk aan den Rijn maakt bekend, dat er alsnog gelegenheid be staat tot het inleveren van radio-toestellen op Maandag 18 October 1943 van 1012 en van 1416 uur, ten raadhuize. De burgemeester voorn. 3000 G. VERHEUL. Zorg t reeds thans voor den komenden winter! Laat Uw bontmantel bentellen of moder niseer en volgens de NIEUWE MODELLEN TREKKING VAN DINSDAG 12 OCTOBER 1943. VIJFDE KLASSE. 14e TREKKING. ROOGE PRUZEN. Ï1S00 18789. f 1000.—: 14355, 17309.20173: 'f400.—: 9711 11810 16437. 20922; 1200.—: 1393. 1821. 5813. 7313. 10734. 11906. 1505é. 17803.' 18592: flOO.—1409. 1756. 2507. 3110.4799.5654.6695.69.54 8641 9284 10312, 13187. 14654, 14994. 15843. 13529. 18744. 18860. PRIJZEN VAN 170. '1001 1378 1395 1454 1485 1531 1548 1654 1780 1798 1833 1870 2318 2400 2455 2566 2597 2613 2756 2774 2789 2919 3023 3134 3307 3314 3357 3389 3450 3517 3724 3776 3883 4027 4047 4058 4279 4312 4492 4532 4556 4578 4608 4698 4737 4779 4833 4929 5004 5014 5046 5148 5297 5306 5344 6385 5574 5674 5876 5993 6120 6155 6182 6237 6298 6315 6422 6463 6479 7041 7093 7214 7412 7420 7523 7569 7588 7945 7962 8030 8054 8063 8110 8159 8230 8254 8298 8377 8383 8406 8422 8514 8525 8729 8744 8769 8833 9004 9008 9080 9099 9370 9396 9542 9640 9687 9757 10062 10109 10127 10149 10154 10160 10166 10223 10235 10325 10416 10674 10817 10987 11038 11185 11326 11431 11885 11751 11877 12051 12131 12214 12326 12387 12441 12600 12630 12660 12677 12710 12712 42849 12904 12929 13013 13034 13060 13089 13153 13210 13388 13423 13536 13633 13681 13851 13926 14018 14020 14101 14200 14201 14331 14383 14393 14494 14536 14561 14663 14687 14840 14889 14950 14907 15060 15174 15409 15606 15612 15708 15853 15901 15990 16029 16031 16130 16329 16333 16433 16461 16535 16715 16961 17004 17087 17304 17521 17572 17610 17611 17639 17739 17778 17805 180CO 18125 18243 18287 18367 18426 18570 18653 18705 18718 18729 18756 18808 18827 18875 18922 18962 19067 1<*«3 19163 19229 19236 19263 19291 19317 19473 19527 19571 19608 19676 19685 19737 19790 19794 19812 19813 20028 20039 20096 20100 20211 20309 20469 20499 20558 20719 20734 21049 21246 21262 21300 21489 21535 21537 21564 21632 21680 21761 21773 21778 21782 2178» AANVANG 2 UUR. Gebruik bij Uw beurs Uw verstand! dan worden wij Uw wasscherij Stoombleekerij en Chem. Wasscherij Ozon - Voorburg (Z-H) Telefoon Den Haag 770462. LEWEN1STEIN repareert correct. Leiden, Maarsmansst. 8. Telefoon 20685. O Zelfbeheersching en leeuwenmoed zijn de kenmerken van een ge oefend Jiu-Jitsuër. Wees paraat en leer het nu. Lessen in beter milieu. Vorming nieuwe cursus. Spreekuren 24 en 79. BREESTRAAT 'ingang steeg naast 145. Telefoon 23728. f i nrj IPC VAN BETERE BLOEM 8 OP 1A gevr. voor 1 of 2 dagen in de week, goed loon. Aanm. liefst 's avonds Schoute, Joban de Witt- straat 8, Wassenaar. Prachtig instrument met ruim 40 rollen te koop aangeboden. Prijs f. 1200. Te zien DOOGMANS, Mennew. 73, Sassenheim OUDE Wij geveii voor elke plaat van 30 c.m., hoe oud ook f. 0.50 p. sft. en voor een pi. v. 25 c.m. f. 0.40 p. st. L. VAN GEELEN. Haarlemmerstr. 55, t.o. Rex Theater, Telef. 20593 Gevraagd, liefst i 1 November een in gezin met Kinc voor dag en nacht, hulp voor ruw werk wezig is. Mev: Ds. StreederHofir Witte Singel 105, L< Zondagavond gaande Oostdorperweg n. I Den Deyl, daarna Gele Tram naar Ha Schouw en vandaar Valkenburg een Goi Dameshorloge. Tegen loning terug te bezo bij A. Binnendijk, C dorperweg 140, Wasset Stadsgehoorzaal, Maandag 18 Oct. '43, 7 u. pree 2e PAEDAGOGISCH VOLKSCONCERT Dirigent: YVON BAARSPUL. Solist: LOUIS STOTIJN, fagot. 1. W. A. Mozart, Ouverture „Zauberflöte". 2. W. A. Mozart, Fagotconcert. 3. L. van Beethoven, Ouverture Egmont Ouverture Leonore I Kaarten ad f. 1.— rechten inbegr. verkrijgt», fa. C. C. Bender, Hoogewoerd 90, tel. 20097 Boekh. A. M. v. Zwicht, Breestr. 126, tel. 20228 aan de avondkassa. Plaatsbespr. b. d. fa. Bend WERKGEMEENSCHAP LEIDEN Prof. ITTENBACH uit Gent zal voor leder belangstellenden een lezing houden over den die HÖLDERLIN in de bovenzaal van „De Harmoi op Maandag 18 October a.s., halfacht preciei Toegangsprijs voor niet-leden f. OAO. Prof. Dr. J. DE VR Dr. A. BOETTOHE A.S. ZONDAG 17 OCTOBER, 7.30 UUR met zijn Dansorkest, met LAMMY v. d. HOUTZan Nederl. meest populaire Hawaiian-ensemlbl ELSJE v. d. LUBBE Zar Pr. f.1,f. 1,50, f.2,en f. 2,50. Plaatsbesp Zaterdag 16 en Zondag 17 Oct. van 112 uU Weefstoeltje te koop gevr. Br. m. prijs: Stikvoort. Oranjekade 39. Voorschoten. B Met spoed verpleeg- stersuitzet ter overname gevr. MeJ. G. Ansems de Vries, Breduisweg 49, Bussum. Uw naaimachine na een kostbaar bezit. Laat ze ons eens goed na zien en schoonmaken. Bijtijds verholpen kleine storingen voorkomen kostbare reparaties. Pfaff Naaimachinehuls, Leiden, alléén Steen straat 9. Telef. 23795. Schrijftafel 30.2 vloerkleden 15.en 7.50- tafelkleden 25. en 5.Philips luldspr. 20.waterketel 2.50; 4 stoelen 15.lampekap- Pen. têe—10.—. 2.50; schemerlampje 7.50; 2- pits gasstel 10.R. T. de Jongh. Rjjnsb.weg 189 Geld vanaf f. 50. N.V. Voorschotbank v.h. Rott. Cred. Bank Thorn Prikkerl. 57. Deh Haag, Wett. tarief. Vr. prosp. Te koop aangeb. kin derwagen f. 40 en wieg met bijbeh. bedje f. 30, ln goede staat. Biegman Zijllaan 11. Leiderdorp. 1 witte vacht, z. g. a. n. f. 20.1 paar beste Jongensschoenen, m. 38, prijs f. 20.1 z. g. a. n. manchester broek leeft. 12/13 Jaar of ruilen voor lange broek, desnoods met bijbetaling. Tlm- mers, Groenoordstr. 34. Leert zelf uw kleding knippen, naaien, pa troontekenen naar maat volgens eenv. methode bij ervaren gedlpl. leares Ochtend-, middag-, avond-, club- en prlvé- lessen. Spreekuur Dlnsd., Woensd., Donderdag. M. L. Epskamp Plantsoen 11 2 rugzakken 10.en 5.—; ledikant 15.—; voetbalkoffertje 2.50; 1 gootsteen 15.aarde werk schalen 2.to verlantaarn 7.50; pop- penledikant 5.enz. R. T. de Jongh, Rijnsbur ger weg 189. 1 pr. donkerbl. dames schoenen, m. 30 f. 20. damesmantel wollen stof f. 50.peau de su- éde sportjasje, bruin, f. 125.lap chln. zjjde 2.25 x 0.75 f.30.Mevr. Knaan, Zoeterw. Singel 29, tusschen 77.30 uur Gekl. jas en vest, oude stof. weinig gedra gen. Ong. maat 50 f. 15. Dijkman, Tulpstraat 13, Voorschoten. Eenige kinderjurkjes, kruippakjes. babyb'OïX- Jes 4 nachthemdjes, leeftijd half Jaar2 jr. te zamen 25.Ook af zonderlijk te koop, en een paar z. g. a. n. lak schoentjes, tleine maat f. 15.Leeuwin, Zijl laan 10, Leiderdorp (bij Spanj.brug). Zagen vijlen, opknap pen, indiepen alle soor ten, gereedschap slijpen. Oud en vakkundig adres. Electr. zagerij lint-, decoupeer-, cirkelzaag- werk. Outshoorn, Oude Singel 216, o. d. Pauwbr, Gevr. nette Juffrouw of meisje, voor verstel en stopwerk. Aanmelden tusschen 8 en 9 uur 's avonds. Kastanjekade 8, bij de Heerenstraat. Gevr. een nette sla- gersbediende of jongen, bij Modelslagerij H. v. d. Gugten, Rijksstraatweg 703. Wassenaar. Gevr. meisje voor de morgenuren. Zich aan te melden Kom van Aai- weg 17. Leiderdorp. Net meisje, voor di rect, boven 18 Jaar (ge huwd geen bezwaar) als hulp ln. de wasscherij voor drie heels dagen ln de week, event, alleen de Kempenaerstraat 27, 's morgens. Aanmelden: tusschen 9 en 5 uur. Gevr. voor direct een meisje voor halve dagen Adres; De Laat de Kan- terstr. 13. H.H. kappers. Een nette leerling en 2de be diende gevr., goed kun nende scheeren, bij L. Simonis, Dr. de Bruy- nestr. 21, Leiderdorp. Jongeman. 17 j., eind examen H.B.S., zoekt hem passenden werk kring, onverschillig wat Desgew. maand op proef Br. Bur. v. d. Blad on der No. 2790k. Net meisje, 24 jaar, zoekt bezigheden voor middag of avonduren, onverschillig wat. Br. Bureau van dit Blad onder No. 983k. Net persoon. 52 Jaar oud, zoekt lichte werk zaamheden. bijv. huur- ophalen, bode, kwltan- tielooper of controlew., enz. Br. Bur. v. d. Biad onder No 1010k. Gezocht te Leiden of directe omgeving heel huis of heele etage. Van Hoeve, Roodborststr. 49. Echtpaar zonder kin deren. vraagt gedeelte woning of 2 kamers m. keuken. Bentum. Fran- chiemontlaan 4. Gevr. te Voorschoten door dame alleen, veel afwezig, 2 ongem. ka mers, geen keuken. Br. letter D. Boekh. Emeis, Voorschoten. G. G. Het Leger des Heils Hooigracht 30. Donderdag 14 Oct. 's av. 7.30 u. 2de opvoering: „Het groote leven". 1ste opvoering „Ware vreug de". Toegang vrij! Verloren: Maandag middag op de Hoofdstr. Leiderdorp circa 5 uur; notitieboekje m. textiel punten. Tegen beloo ning terug te bezorgen bij T. Overduin, koop man, Wasstraat 15, te Lelden. Vermist sinds M dag 4 Oct. cypei niet-groote, magere ter (pas ziek gewi luisterend naar naam Loco. Tegen belooning terugbezi (of inlichtingen) b' Krimpen. Rijnsb.wej Ruilen. Melsjessc nen, maat 23 voor 2' goeden staat. Te I gevraagd: kinderbos de Bruin, Teylingerl Voorhout. Ruiling. Wringei box, nieuw, voor kinderwagen. Harti Witte Rozenstraat Ter ruiling aan! den: heerenwint (Eng. stof) tegen I fourpak (leeftijd 1! jaar), een overall kwaliteit tegen kantoorjassen. Alle prima staat. SJa Zoeterw. Singel 75 Lelden. Wie wil rullen ru kaplaarsjes maat 2 28 voor maat 29 oi v. Gijn, Roodborstst

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 4