Fa. W.H. MARKS Igemengd nieuws sport. voor bridgespelers Uw kunstgebit stuk p. j. olivier. SOW SU El P. Smittenaar- J. Abspoel KANTOOR A. MARTIJN Het programma van den N.V.B. Hooge woerd 112. Dat 1943 goed mag zijn - Zoo goed als gij 't Uzelven wenscht", zegt Victorientje, die ook in 't komende jaar voor U steeds haar best zal blijven doen. ,1, Consultatiebureau voor Belastingzaken BELASTINGCONSULENT 3292 Controle belastingaanslagen en boekhoudingen Kamerlingh Onneslaan 30, Leiden, Telf. 26751 lilversumsche recherche slaat In goeden slag. - De Hilver- r.sche recherche heeft in de fceloopen dagen een goede beurt Jmaakt door de arrestatie van jiht personen, die schuldig zijn p den laatsten tijd gepleegde ibraken of heling. De arresta- van den eerste geschiedde ider min of meer sensationeele nstandigheden. Het was de re- .ïerche n.l. ter oore gekomen, LeRJit op Kerstnacht, terwijl de be- u loners naar de nachtmis waren, -pro|m worden ingebroken in de wo- ing der 'familie V. van de ampstraat. Vier rechercheurs cvonden zich in die woning, >en de inbrekers kwamen. Een Earn werd opengeschoven, het rduisteringspapier scheurde en :nuIftn inbreker gleed naar binnen. lm;le politiemannen wilden metin- 'I rijpen wachten totdat ook de en Irollega-inbreker" binnen was, naliaar de eerste stak, mopperend neil|ver de duisternis, een lucifer uu,'|an. Toen sprongen de recher- I beurs toe, de inbreker slaakte ulsn ^reet en zeeg doodelijk ver- 2W I i-hrikt in een stoelIn de vol- ;trol ende dagen kon de recherche I e verdere arrestaties verrichten 1 ï.l. van vijf Hilversummers, twee UleInwoners van Naarden waar- een 16-jarige mulo-scho- N.lier en een Bussumer, die al- laglen konden worden gegrepen, «oordat de eerste inbreker in wijn schrik een aantal inbraken glbekende en zijn mededaders en ■ieulhelers aanwees. veel Voor duizenden aan coupon- Njïsloffen gestolen. In den nacht 6 3«van Maandag op Dinsdag heb- (ben dieven zich toegang ver- VOETBAL. Voor Zondag, 3 Januari, zijn de volgende wedstrijden vastgesteld: District I, 2e klasse A: OSV—Alk maarsche Boys; ZFCSantpoort; HBC—West-Frisia; WFC-RCH; Alcmaria VictrixKFC. 2e klasse B: DWVVolendam; Hercules—Zeeburgia; Vrienden schaarW'meer; AFCDe Spar taan; HVC—DOS. 3e klasse C: De MeteoorNEA; AalsmeerOVVO; ZïïElectra. District II. Ie klasse: Ajax Blauw Wit. 2e klasse A; HW-UVS; QuickVelox; VDL Elink- wijk; UW-BMT; Gouda—VIOS. 2e klasse B: NeptunusOver maas; CoalExcelsior: ODSCVV SVVSliedrecht. 3e klasse A: Westerkwartier Hillinen; Alphen—TONEGIDO; BI. ZwartWassenaar; ASCRooden- burg; LugdunumLFC. 4e klasse A: ZLC—TONA; VO GELVVSB; LisseToijlingen; DO COSAlphia; HillegomLDWS. 4e klasse B: NaaldwijkHDV; VVLV—RKAVV; Celeritas—Archipel KranenburgRouwkoop: VDSDe Jagers. 4e klasse C: BTCMaasstraat; SpoorwijkRAVA; ESDOTe Wer ve; TexasQuick Steps; WIKDSO 4e klasse E: StolwijkDONK; GouderakOudewr.ter; Haastrecht Waddinxveen; Ammerst. S.V. Moordrecht: SchoonhovenBode. graven, Reserve 2e klasse A: ADO 3 Laakkwartier 2; HBS 2VUC 3; DHC 3Scheveningen 2; ONA 2 Quick- 2; UVS 2—HVV 2. Reserve 3e klasse A: LFC 2— Lugdunum 2; Alphia 2ASC 2: Wassenaar 2Laakkwartier 3; HVV 3—Alphen 2; HBS 3—UVS 3. District IV. Ie klasse: MW— LONGA; Roermond—Maurits; NAC ner onJ 7</J Cchaft tot een magazijn in stof- /\n nlr/M'rvf/Ml vvsi tll'/iri en en kleermakersfournituren e Utrecht. Toen den volgenden ■ichtend de inbraak werd ont- [„'Jiekt, bleek, dat voor enkele dui- :enden guldens aan couponstof- was gestolen. Twintig vermisten bij brand in Vereenigde Staten. - Te Syracuse in den staat New-York zijn 16 groote gebouwen, waaronder een hotel, door brand vernield. Twintig personen worden ver mist. —Eindhoven; NOAD-BVV; PSV— Picus; SpekholzerheideWillem II. District -V. Ie klasse: Be Quick Velocitas; HeerenveenVeendam LSCAchilles; HSCLeeuwarden. KORFBAL. Nederl. Korfbalboiid Het pro gramma voor Zondag a.s. luidt: Noord-Holland I: Sportief—SVK; DVD-DED; Koog ZaandijkAr chipel; Blauw WitSwift. Zuid-Holland I: Deetos—HSV; Het ZuidenGymnasiasten: Ons EibernestAchilles. Zuid-Holland II: Achilles II Fluks; Die HagheVicus Oriëntls; PhoenixOns Eibernest II. Zuid-Holland II B: OSCR—Dee tos II; QuickZwervers: Spangen Rozenburg. Zuid-Holland III A: Gymnasias ten IIEmma; Hou StandDie Haghe II; Velox—ALO. Zuid-Holland III B. Vicus II Rood Wit; Ready II— HKV II; Gelderland I: Onder OnsNovi- omagum; Steeds HoogerSOS: EK CA—ZKC. Overijssel I: 't Overschotje HKC; DOSAKC: Rigtersbleex— Oranje Zwart. Zuid I: ONASportlust; Volt Rood Wit; DetoRust Roest (Za terdag 2 Jan.); Rood WitRurt Roest (Vrijdag 1 Jan.). BOKSEN. Van Dam wint van Muller In een tot de laatste plaats bezet concertgebouw in Amsterdam bok ste de Rotterdammer Van Dam tegen den Duitscher Walther Mül- ler. Het gelukte onzen landgenoot na een spannenden en fairen wedstrijd over 10 ronden van 3 minuten een kleine doch verdiende puntenover. winning te behalen. Müller toonde zich aanmerkelijk sterker dan ver wacht werd. In de eerste ronde nam Müller het initiatief tot den aanval. Hij verwaarloosde daarbij eenigszins zijn dekking, zoodat v. Dam de ge legenheid kreeg eenige goede tref fers te plaatsen. Hiermede behaal de onze landgenoot een kleinen puntenvoorsprong, welke echter in de tweede ronde teniet werd ge daan. De derde ronde bracht zelfs eenig overwicht van Müller, waarbij v. Dam kennelijk zocht naar de juis te taktiek om het gevecht te zlj- OPLOSSING SPEL 35. Het bieden is als volgt verloopen: Zuid: West: Noord: Oost: 1 Ha. 1 s.A. 2 S.A. 3 Ha. 4 Ha. De kaartverdeeling van Noord en Zuid is als volgt: Noord: Sch. Aas, Boer, 6. Ha. 10, 7, 6, 3. Ru. 10, 4 2. KI. Vrouw 8, 5. Zuid: Sch. Vrouw, 8, 2. Ha. Aas, Heer, 8,5,4. Ru. 9, 6.. KI. Aas, Heer 4. West komt uit met Ruiten Heer en vervolgt met de Aas, terwijl Zuid de derde troeft. Bij troefslaan blijkt dat Oost in de 2de ronde renonceert, zoodat West de Vrouw nog heeft. Gevraagd werd: Hoe moet Zuid verder spelen en waar om? Om aan het contract te voldoen mag Zuid geen enkele Schoppen slag verliezen hetgeen alleen moge lijk is indien West de Schoppen Heer heeft. Voorspelen van de Vrouw heeft natuurlijk geen zin want indien West de Heer inlegt wordt in elk geval de 10 of de 9 door de tegenpartij gemaakt. De eenige kans is West te dwingen Schoppen uit te komen zoodra hij aan slag is. Dit kan alleen dan ge beuren indien eerst de Klaveren zijn weggespeeld. Zuid moet dus 3 maal Klaveren spelen waarna West met Harten ^aan slag wordt ge bracht. West heeft nu de keus het zij in de dubbele renonce Ruiten of Klaveren terug te spelen waar bij Zuid troeft en Noord een Schoppen ecarteert, óf Sch. na te spelen waarna Zuid de slag met de Vrouw neemt en Schoppen na speelt om met den Boer te snijden. Zooals hiervoor reeds bemerkt is. is het spel alleen te winnen in dien West werkelijk de Sch. Heer heeft. Is dit niet het geval dan zal Zuid steeds down gaan. OPGAVE SPEL 36. Noord: SchoppenAas Harten: Aas, 5, 2 Ruiten: Heer, Vrouw. 4, 3 Klaver: Aas, Heer, 7, 6. 2 Zuid: Schoppen: Boer, 10, 7. 6. 4, 2. Harten: Ruiten: Aas, 7, 2 Klaver: 8. 5, 3 BIEDING Noord: Oost: Zuid: West: 1 KI 1 Ha. 1 Sch. 3 S.A.4 Sch. Uitkomst Harten Boer. Hoe moet Zuid spelen en waarom? in de vierde ronde wist v. Dam zich te herstellen en eenmaal zeer goed door de verdediging van Mül ler heen te komen. Bij het ingaan van de vijfde ronde was dus nog van geen bepaald overwicht spra ke. In deze ronde evenwel bewees v. Dam zijn groote kracht. Met snelle linksche rechte stooten aan vallend wist hij Muller verschil^ lende malen in de touwen te ja gen om daarna met een harde rechtsche te besluiten. Deze ronde was absoluut voor v. Dam. In de zesde ronde nam v. Dam volledig het initiatief tot den aanval. Hij had de zwakke plek van zijn te genstander gevonden en onbarm hartig dwong hij den Duitscher herhaaldelijk tot den strijd. In de zevende ronde vermeerder de v. Dam zijn reeds verworven puntenvoorsprong. i,e valvules um De Duitscher beschikte echter nen gunste te doen keeren. Pas over een goed incasseeringsvermo- gen en benutte zijn groote ring- routine uitstekend. Daardoor was het overwicht van v. Dam in de achtste ronde be langrijk minder. Ook in de ne gende ronde gaf Muller zich nog lang niet gewonnen. Hij zag zelfs nog kans enkele punten te ver werven waardoor de tiende en laat ste ronde de beslissing moest brengen. Physiek toonde v. Dam zich nu sterker, waardoor hjj erin slaagde een kleine puntenoverwlnning te behalen. Verdere uitslagen van dezen avond waren: Posno (Nederland) wint op punten van Maconic (Duitschland); Klein (Nederland) wint op punten van Koedderitsch (Duitschland); Krans (Duitsch land) wint op punten van Wal raven (Nederland); De Roode (Ne. derland) wint op punten van Krij ger (Nederland). pol DIRECTIE „LEIDSCH DAGBLAD" IP. f. JOH. RIJSBERGEN, Nieuwe Beestenmarkt 26, Telefoon 23873. [wenscht alle Clientèle een Voorspoedig Nieuwjaar. D. v. d. REYDEN, Meubelmaker. Restaurateur van antiquiteiten. m. g. Fagelstraat 19, L. Schoolsteeg 11. Het Damescomité en Too- neelgez „ONDER ONS" der Chr. Muz.-Ver. „ATHALIA" wenscht Don. en Donatrices een Gelukkig Nieuwjaar. CHR. KOK, Behanger en Stoffeerder, Da Costastraat 31, wenscht Geachte Clienteele een Voorspoedig Nieuwjaar. Voorspoedig Nieuwjaar toe- gewenscht door Firma VAN DAM— J. VAN LEEUWEN, I O. Rijn 86 Leiden. Tel.24932 A. J. HARTWIJK, Goederenbeurs Burchtst. 4, Nieuwe Beestenmarkt 7-9, Telefoon 24013-26627. een Gelukkig Nieuwjaar. Kunsthandel „AU BON GOUT" wenscht zijn Geachte Cliën- tèle een Gelukkig en Voor spoedig 1943. 1403 Aan alle Afnemers een Gelukkig 1943 3115a GEBR. LAFEBER, Oude Vest 77 - Leiden. Voorstr. 12, Katwijk a/Zee. ACCORDEONVEREEN. „D. V. V." wenscht Leden en Dona teurs een Gelukkig Nieuw jaar. 3232a 1357 G. N. Onze beste wensohen voor 1943. 1396 N. PADDENBURG, in Papierwaren enz., Nieuwe Rijn 11, Tel. 21430 Uw reparatie-inrichting is Reparaties vanaf f. 1.50. GERRIT DOUSTRAAT 39. Gelukkig Nieuwjaar. J. L. v. EGMOND, Schenkelweg 69, Zoeterwoude, in Textiel. m. g. Aan alle Clientèle, Vrien den en Begunstigers een Gelukkig Nieuwjaar. 3384a Consumptietent „De Valk". .A. VERMEER. JOH. W, HARTING, Alexanderstraat 18, Gediplomeerd Schilder. H. G. CAFÉ HAAGWEG. Wij wensen onze Geachte Clientèle en Kennissen een Gelukkig Nieuwjaar. 2664a A. v. HARTEVELT. J. KUKLER en ZONEN, Glazenwasscherij, Schoon- maakbedrijf, v. d. Werffstr. 34, Tel. 20777 1402 G. N. F. C. POELIJOE, Electr. Huis-, Grof- en Kachelsmederij, enz., Korte Raam steeg 67, Leiden Tel. 1427. M. G. J. VAN ITERSCON Bouwkundige, Makelaar, Aannemer. Oude Singel 190, Leiden. Gelukkig Nieuwjaar. GEBR. LEKX Handelskweekers Koudekerk a.d. Rijn, Tel. 29 Wenschen Cliënten en bakenden een Gelukkig Nieuwjaar. FRANS RAP, Haarlem, Plein 27. Gelukkig Nieuwjaar aan vrienden en begunstigers. BISCUITS - CHOCOLA CANDIDO en ZONEN, Gr.anietbedrijf, wenschen Geachte Cliën- tèle voorspoedig Nieuwjaar Morschweg 11, Tel. 21335, J. TJLJEE, Brandstoffenh., Voorhout, wenscht zijn Geachten Klanten een Gelukkig Nieuwjaar. I407 Dansschool HENNY BOES, Oegstgeest, Leerlingen, Oud-Leerlingen een Voorspoedig 1943. Metselbedrijf. C. VAN DIEMEN, Boter- en Kaashandel, Zoeterwoude H. R. wenst zijn geachte Cliëntèle een Gelukkig Nieuwjaar toe Zoeterwoude. G. v. WETTEN en ZN., Aaardappelhandel. wenscht Cliëntèle en Vrien den een Gelukkig Nieuwjaar ''BETAAL DE HUUR AAN U ZELF! Ga toch- in de toekomst In uw eigen huis wonen! Geen liggende gelden? Geen nood. Dat is met het ,,Rohyp"-systeem niet noodig. vraag vandaag nog ln lichtingen b(j: N.V. Bouwkas „ROHYP.''; Inspectie Z.-H.-Noord. Tel. 24762 en 23061 (EIGEN HAARD). GIOV. SPADON Granietwerker, v. Baerlestr. 12A, werkpl. Oude Varkenmarkt 14, Tel. 23521. H. G. Harmonie-Kapel WER'w,VsKRACnT- wenst een Gelukkig Nieuw jaar. 3046a H. VERWER, Catharinastraat 2, wensch Vrienden en Be kenden Gelukkig Nieuw jaar. 1359 Het Bestuur der Arb.-Mu- ziekver. „NIEUW LEVEN" wenscht Leden, Donateurs en Zustervereenigingen een Gelukkig Nieuwjaar. 3477a J. OLIVIER, Aannemer, Garenmarkt 19, Tel. 25430, spec, in onderhoudswerken, wenscht Geachte Cliëntèle een Gelukkig Nieuwjaar. ALEX VAN DER LEK, de kapper voor moeilijk haar, Apothekersdijk 2, wenscht zijn Geachte Cliën tèle een Voorspoedig 1943. Het Leidsch Accordeon Gezelschap „HOHNER", wenst zijn leden, kunstlie vende leden, donateurs en bekenden een Gelukkig Nieuwjaar. J. C. v. SCHRAVENDIJK, Expediteur, Bergakkcrweg 26, Nunspeet, - Gelderland, wenscht zijn Geachte Cliën tèle en Vrienden een Voor spoedig 1943. 1419 De Chr. Muz. Ver. Athalia Wenscht al haar Leden, Donateurs en Begunstigers een gelukkig N. J. Het Bestuur. W. J. ZIRKZEE Manufacturenhandel en Woninginrichting, Van 't Hoffstr. 7, Leiden. Telefoon 24610. Een voorspoedig 1943. I. M. VERHOEF. Stucadoor, Wit- en Saus- werken, 3506a Apothekersdijk 13a, Leiden. 1 Januari 1943. m.h.g.w. Voetbalbestuur D.S.B. wenscht al haar Leden en Zustervereenigingen een Gelukkig Nieuwjaar. Bestuur „D.S.B." Mart. DEKKERS en Echt- genoote wenschen iedereen, maar bijzonder allert Klan ten, Vrienden, Leveranciers enz. van RITZ een Voor spoedig en Gelukkig 1943. DE JONG, Kolenhandel, Maurilsstraat 46, wenscht Geachte Cliëntèle een Voorspoedig Nieuw jaar. 3274a Coupeuse D. H. v. d. STEEN, Morschweg 143, wenscht haar Cliënten, Vrienden en Bekenden een „Voorspoedig 1943". 3282a JOH. TEN DONKELAAR, Langegracht 85, wenscht zijn Geachte Cliën tèle een Gelukkig Nieuw jaar. 3275a Lederhandel- en Schoen- reparatie-inrichting „DE TOEKOMST" wenst allen een Voorspoe dig 1943. 3309a Wij wenschen onze Ge achte Cliëntèle, Vrienden en Bekenden een Voorspoe dig en Beter Nieuwjaar. H. LANSDAAL, Leidsche Postzegelhandel, Vrouwensteeg 3,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1942 | | pagina 7