LEGKAART. UIT SLOOTLAND HOE CAROOTJE ZICH FOPPEN LAAT! (Nadruk verboden). Deze legkaart stelt voor: De Kleine Schilder. Verhaaltje od Rijm door C. E. DE LILLE HOGER WAARD.. Carootje kijkt toch zóó verbaasd! Wat staat daar od den grond? Een glimmend ding. dat hij weet 't vast Nooit in dien hoek nog stond! Carootje snuffelt, zieteen hond.... Hij laat de tanden zien! Daarvoor vaat toch dat vreemde dier Wel on de v'ucht misschien! Maar nee hoor! bane Is d' ander niet. Hü heeft ook tanden, zee! En Iaat ze zien Hij denkt wellicht: Voor tou ea ik niet wee! Carootie blaft en d' and're hond (Caro ziet 't aan zijn bek!) Blaft ook. maar.... eeeft toch eeen geluid! Dat vindt Carootje eek! Hii kijkt eens achter 't vreemde dine... Niets is daar od den erond! En toch zae hii heel duidelijk Daarnet een erooten hond! Hii snact er heusch eeen ziertje van! Geen hond is er nu meer! Maar als hii aan den vóórkant kijkt. Dan.... woef! daar is hij weer! Daar komt de vrouw en zegt: Caro. Laat toch den=oiegei staan! Want als ie daarin kijkt, 't is vast! Komt d'and're hond er aan! Zij neemt den sDieeel od. Caro Ziet nereens meer een hond. Zooals daar toch zoo duld'lijk was. Toen 't vreemde ding er stond! Hij schudt zijn koD. gaat naar zün mand. Bromt nog en kijkt zoo kwaad. Alsof hij zeggen wil: Jouw schuld. Dat ik mij fODDen laat! (Nadruk verboden), VI. VOETBALMATCH. Voetballen doen de kikkertjes Ook heel graag in hun wei. Kijk maar eens naar het snuit van Groen, Wat staat dat vrees'lijk blij! Zie Soring-ln-'t-Veld eens loopen. zeg! Den bal geeft hij een schop Rond-Oog. die 't ziet, denkt 'k kreeg dien bal Niet graag, hoor! od mijn kop! (Nadruk verboden). Ze oefenen zich voor een match. Want 't elf-tal komt gauw uit. En wie de voetbalkunst verstaat. Die weet, wat dat beduidt. 't Zal Slootland tegen Laagland zijn En 't Persbureau krijgt 't woord Zooals dat door de radio Toch na een wedstrijd hoort! C. E. de L. a

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1936 | | pagina 22