PIANO C. A. VAN DONGEN HITMAN'S SPECIALITEITEN BOOTTOCHT CASINO KIF TEBBI TE HUUR MEISJES Meubel-Maand ZIET MIJN ETALAGE UITVERKOOP WANNÉE AlelierJLPIECK HET MEISJE VAN HAVANA In drommen naar de Kleine Winst PROPER cTde kemp piano's orgels l. h. br1jnen, hasselman pander pauline Prof. KUENEN C. A. v. dorp 2de MEISJE Schoenmakers RAUWE REUZEL HEDEN GEETALEERD HAARDEN H00GEW0ERD 19 - TELEFOON 598 V00RL00PIGE MEDEDEELINGZOMERZORG Vette Paling ATTENTIE! Leerlingen 18 Juli '31 - 5 uur - Turfmarkt GROOTE UITVERKOOP i- en Banketbakkersknecht JUWELIER NOODHULP KEUKENMEID Gemeub. Woning EEN MOOIE (DRESDEN) SLECHTS Fl. 250.- Slagershalfwas en Slagers iongen TEHUIS GEZOCHT PETER VERHOEF Vrije bezichtiging. HET HAARDENADRES A. v. d. 0UWEELEN ZONEN UITSLUITEND Eens gedronken Blijft geschonken OUDE GENEVER EN CITROEN-JENEVER 1DE VLIEGENDE HOLLANDER OPENBAAR SLACHTHUIS RUNDVLEESCH VERMIST. JOH. v. d. HORST GEBRS. SUSAN S. W. VAN GASTEL Naaisters N. Rijn 55 N. Rijn 56 ALLEEN HAARLEMMERSTRAAT 51 (GEEN FILIALEN). Vossen en Zomerbont, bijna voor niets! REGENJASSEN REGENJASSEN WONINGBUREAU „FG" FONGERS V e r 1 o o f d: ANNIE HONING en Mr. J. F. v. LEEUWEN. 's-Gravenhage, 9875 Stadhoudersplein 31. Veenendaal, Hoogstraat 5. 3 e b o r e n GERRIT Zoon van 6790a J. DE NOBEL en J. C. DE NOBEL—MULLER. Batavia (N.O.I.) 10 Juli 1931 Heden overleed, tot onze groote droefheid, geheel onverwacht, onze lieve beste Man, Broeder, Zwa ger en Oom ENGBERT JAN SCHOO, in den ouderdom van 43 Jaar. Uit aller naam: H. SCHOO—STUFFERS Leiden, 9 Juli 1931. 9932 Joh. de Wittstraat 15. Geen bezoeken. Algemeene kennisgeving. De teraardebestelling zal plaats hebben a.s. Maan dag 13 Juli, te 12 uur, op de begraafplaats Rhijnhof. Voor de vele blijken van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder Mevrouw Wed. P. KONING VAN DER GIESEN, betuigen wij onzen harte- lijken dank. 9884 Uit aller naam: J. KONING Pzn. Leiderdorp, Juli 1931. istotnader aankondiging niet te Consulteeren I TANDARTS. Stationsweg 45. AFWEZIG TOT 20 JULI In spoedgevallen neemt Tandarts LOURENS BOSCH waar. 9924 Botermarkt 12 Tel. 1733 Bij aankoop 9880 VERLOVINGSRINGEN ZILVEREN THEE- EN SUIKERSCHEP CADEAU. Turfmarkt 7. Verhuren van Plano's per dag, week, maand et laar tegen laagste irtjien 9520 Gevraagd tegen 1 Aug. of later, te Utrecht een net Goed kunnende tafeldienen en raaien. Van z. g. g. v. P.G. Brieven aan liet bureau van dit blad onder No. 9801. Voor direct gevraagd voor de haspelkamer. Zich aan te melden fabriek JOH. PAR MEN TIER, 9804 Scbelpenkade 6. Gevraagd, 15 Juli een nette Zich aan te melden SURSUM CORDA, Rembrandtweg 17, Noordwijk aan Zee. 9872 Voor langeren tijd te huur gevraagd tegen 15 Aug. of 1 Sept. a.s. in Leiden of onmiddellijke omgeving: bevattende twee grootere en twee kleinere kamers, bad kamer en keuken. Brieven Bur. v. d. BI. onder No. 6759a VI Electrische Rijwiellamp f.10.— en f. 11.50. Zwitsersch Fabrikaat. Honderdduizenden in gebruik Prachtig licht. Jaren te gebruiken. Elscht dit merk en weigert namaak. Import Heerengr. 308, A'dam 9853 Wilt U haar gaarne hebben Komt dan spoedig. Levering ook in huurkoop. PIAN0HANDEL VAN 1793 Fa. PELTENBURG Hofleverancier - Breestraat 109 9871 Bericht aan de leden van „OUD LEIDEN". De excursie naar de collectie „VAN PANNEWITZ" op a.s. Zaterdag kan wegens plotse linge verhindering van de zijde van Mevr. v. Pannewitz NIET DOORGAAN. 6729a HET BESTUUR. SLAGERSKNECHT Gevraagd een aankomende SLAGERSKNECHT. A. v. KLAVEREN, Hoofd straat 22, Leiderdorp. 6772a Fr. I. ZANDVOORT's Sla gerijen vraagt Aanmelden: Oude Vest 55. 9888 Gevraagd twee volwassen Loon f. 27 tot f. 29 per week. Een halfwas Schoenmaker Loon naar bekwaamheid. Aanmelden Gem. Arbeids beurs, Levendaal 1. 9918 Voor schoolg. Jongen, 14 j., P.G., een eenvoudig, hartelijk Brieven met condities Bur. v. d. Blad onder No. 6746a. 5 pond voor f. 1. STEENSTRAAT 1. TELEF. 819. 9919 Erkonde solide kwaliteiten LEIDEN. ONGEKENDE LAGE PRIJZEN. 9320 DE NIEUWE MODELLEN ZIE DE SORTEERING. Hooigracht no. 104-106 Telef. No. 1096. VAKKUNDIGE PLAATSING. 9878 9843 Aanstaande week komt: PAUL OSTRA, met geheel nieuw repertoire. Mr. MAX, komische snelteekenaar en carricatu- rist, bekend van Kurhaus Scheveningen. Zie annonce van Maandagavond. 9923 I HEDEN VERSCHENEN Door ANTHONY H. G. FOKKER Met 58 unieke illustraties. Ingenaaid f. 4.75. Gebonden 1.5.90 Leest de wording en groei van Fokker, onzen grooten landgenoot; hoe hij van lastigen, mislukten schooljongen, die niets scheen te zullen bereiken, door eigen kracht opgroeit tot 'n vooraanstaand man met wereldnaam. VAN ZEILKAN0 TOT 0CEAANIACHT Door C. H. M. PHILIPPONA. Ingenaaid f. 5.Gebonden f. 6.50. Voor watersportliefhebbers een bij uitstek prachtig geïllustreerd werk, dat zoowel de theorie als praktijk behandelt. 9927 Te verkrijgen bij N.V, Boekhandel v.h. G. K00YKER, Nieuwe Rijn 16 Telefoon 12 Zaterdagmorgen 7uur verkoop van een zeer groote partij (voorwaardelijk goedgekeurd). Lappen vanaf 25 ct. p. pond. Biefstuk, Rosbief. 6767a H. F. V. WEEREN en Co. Tel. 1674 en 2311. EEN KORTHARIGE DUITSCHE STAANDE HOND, teef, gecoupeerde staart, donker bruin tiger. Terug bezorging tegen belooning, nan S. DE JONC4, Meijendell, Wassenaar. Zaterdag in het Palinghuisje Aalmarkt, vanaf 4 uur, extra fijne gerookte Paling, 6739a Kempenaerstr. 95, Oegstgeest. I FTRIP d® electrische L.C 1 IVlU Haarkam is thans voor Leiden en Om streken a f. 3.25 en f. 6.25 verkrijgbaar gesteld bij Haarlemmerstraat 3941 en Apothekersdijk 20. 9914 RUNDERLAPPEN vanaf 3 pond voor f. 1.00. PAARDENLAPPEN vanaf 4 pond voor f. 1.00. Vet bij vleesch f. 0.25 p. pond Alles prima kwaliteit. Let op Uw juiste gewicht Beleefd aanbevelend, A. A. v. HATTUM, 6743a Janvossensteeg 15 Een pond mager versch of gerookt spek 25 cent Bij 5 pond f. I.— 5 p. vette Runderlappen f. 2.- Onze vérdere prijzen zijn naar verhouding van deze. De naam waarborgt kwaliteit Haarlemmerstr. 218, Leiden. 6770a TIR0LER L0DENJASSEN OVERHEMDEN ONDERGOEDEREN SOKKEN - DASSEN HOEDEN PRIJZEN TER BENEDEN DE NORMALE WAARDE BOTERMARKT 17 TELEFOON 186 en 9904 GEVRAAGD. 9910 KIENS ZEER BUITENGEWONE AANBIEDINGEN. NOG NOOIT ZIJN DE PRIJZEN ZOO LAAG GEWEEST. Dames Handschoenen vanaf 28 ct. Dames Camisols, extra fijn 49 ct. Dames Onderjurken. prima Zephir 89 ct. Dames Directoirs slechts 39 ct. Dames Hemden, ijzersterke kwal. 64 ct. Dames Nachthemden, Zephir 113 ct. Dames Nachthemden, prima wit katoen 138 ct. Dames Pantalons, prima wit katoen 93 ct. Dames Kousen, partij zeer fijne zijde, slechts 43 ct. Dames Kousen, waschzijde moderne kleuren 69 ct. Dames Macco Kousen 38 ct. Dames Wollen Kousen, ijzersterk 89-98 ct. Dames Fantasie-Kousen slechts 1929 ct. Heeren Overhemden, spotprijs 1.48 Heeren prima Tussor- Overhemd 2.53 Speciale aanbieding Jon gens Schiller Blouses en Overhemden vanaf slechts 76 ct. Heeren Tricot Pantalon 76 ct. Heeren ijzersterke Tricot Pant, en Borstrokk. 98 ct. Heeren Macco Pantalons slechts 86 ct. Heeren Badcostuums, alle maten 69 ct. Heeren Sokken 15, 19, 29, 49 ct. Ongekende kwaliteiten en prachtdessins. Dames Badcostuums, prachtstrepen en prima kwaliteiten 1.08 Morgen gratis een bad muts bij elk badcostuuin boven 75 ct. ZEER VELE EXTRA KOOPJES IN WITTE KOUSEN, ONDERJURKEN, HEMDEN, NACHT HEMDEN en PANTALONS voor halve prijzen. Zie Etalage Zie Etalage S.S. Kaarten afhalen aan de adressen, waar aangevraagd, vaa 13 Juli '31 t. m. 16 Juli '31. 9921 Van Maandag 13 Juli t.m. Donderdag 16 Juli '31 zijn nog kaarten verkrijgbaar bij den Heer H. ZIRKZEE, Nw. Rijn hoek Hooigracht. - Zegt het Uw Vrienden en Kennissen! Bootbezitters - A.V.R.O.-vrienden, worden uitgenoodigj mede te gaan! Hoogewoerd 49 Telefoon 1919 Vanaf Vrijdag 10 t.m. Donderdag 16 Juli ALS lc HOOFDFILM: (UW WIL GESCHIEDE). Een superieure film in 10 acten naar den Afrikaan- schen roman van den bekenden schrijver LUCIANO ZDCCOLI. Deze geweldige, alleen musiceerende, sensationeele, doch tevens bijzondere speelfilm, met schitterende opnamen der uitgestrekte Afrikaansche Woestijn, is een juweel van een film, zooals er slechts een enkele maal een verschijnt, gespeeld door de beste Italiaansche artisten DONATELLA NERI en MARCELLO SPADA Niettegenstaande de grootte van dit filmwerk: ALS 2e HOOFDFILM: Een spannende detectivefilm in 8 acten. In de hoofdrollen: LOLA LANE PAUL PAGE. TOEGANG BOVEN 18 JAAR. Entreeprijzen gedurende de zomermaanden: Loge f. 0.70, le Rang f.0.45, 2e Rang f. 0.25. 9928 Plaatsbespreken gratis van 113 uur. Telef. 1919. Het schitterend geluid voortgebracht op onze installatie, heeft U in Leiden nog nergens anders gehoord. Wij doen ook mee met de Winkelweek. VOORUIT HOOGEWOERD?? mmm van BOUCLÉ- en AXMINSTER KARPETTEN, TAFEL-, KAPSTOK- en DIVANKLEEDEN, PLUCHETTE OVER GORDIJNEN, FILET, GANG- en TRAPLOOPERS enz. ZIET DE ETALAGE - ZIET DE LAGE PRIJZEN. 6776a LEEREN JASSEN, bruin en zwart - GUMMI JEKKERS - LAKJEKKERS - MOTORPIJPEN OLIEJEKKERS - OLIEPIJPEN - OLIE BROEKEN - OLIEJASSEN - ZUIDWESTERS kunt U het voordeeligst koopen tegen zeer lage prijzen bij M. DE VRIES. 205 Haarlemmerstraat 205 9882 naast het Blauwe Huis 9.923 Benedenhuis Hooge Rijndijk 35 gld. per maand; Boven huis, 37'/2 gld. per maand; Modern gebouwd Bovenhuis Hooge Rijndijk, 45 gld. per maand; Groot Bovenhuis Hoogewoerd. 520 gld. per jaar; Groot Heerenhuis Hoo gewoerd, te koop 12.000 gld., te huur 1000 gld. per jaar, met vele en groote kamers, verkeert in prima staat. Winkel- en Woonhuis Noord einde. eersten stand, 20 gld. per week; Heerenhuis Rijns- burgerweg, 18.000 gld., een van 23.000 gld.; Heerenhuizen Warmonderweg, met centrale verwarming te koop en te huur. huurprijs vanaf f. 1250, koopprijs vanaf f. 17.500. TE BEVRAGEN: Telefoon 672 Nassaulaan 15 Oegstgeest 9879 ELECTRISCHE RIJWIELLAMP. Veel licht. Gering gewicht. Weinig krachts inspanning. Vraagt deze lamp van Un> HandelaarI Afd. ïoebehooren GRONINGEN. 9851 Gevraagdbekwaam intern. 9909 L. van VLIET - Sassenheim

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1931 | | pagina 4