IS U DEGENE Bij Griep VISSCHERIJ-BEBIEHTEN. NAGEKOMFN BERICHTEN. "stadsnieuws. UIT DE OMSTREKEN. CHEEPSTMPINPEN. d_amerika lijn. j°j, R'dam n. New York, pass. 15 i^fébr. v. R'dam te Havana. Ll)Üi, toeristenvaart, arr. 16 Febr. 7 uur te Cadi-v- "■DIJK, Pacific Bust n. It dam, 14 te Cristobal- („■ustERDAM, R'dam n. New-York, S'.ai» van Halifax. ;0I0|JK I t Febr. Vanooucer naar ERDIJK 14 Febr. van Houston naar -DIM 13 Febr. van New-York le ton lUND-BRITSCH-INDlfi LIJN. KERK, 18 Febr. van Br. Indië te vernacht. ERK, nitr., pass. 15 Bebr. Ouessant. ÜRDAHk AMERIKA LIJN. CCA, thuisr14 Febr. v. Rio Janeiro. I u'||r„ pass. 16 Febr. Ouessant. BOLLAND—0. AZIÊ-MJN RK, nitr., pass. 14 Febr Ouessant, ERK, 16 Febr. van R'dam te org. EI!K, thuisr, 15 l'ebr. v. Wcrhawei. ROTT LLOYD. thuisr., 15 Febr. van Port Said; i'lSl Febr. te Marseille verwacht, thuisr., 16 Febr. v.m. 11 uur eg. thuisr., 16 Febr. te Londen; 17 Febr. bij daglicht te R'dam verw. INANG. uitr., pass. 14 Febr. Perim. thuisr., 16 Febr. v. Colombo. 16 Febr. v. Batavia te Soerabaya. :'jEMI, uitr., 16 Febr. te Londen. UVA-NEW YORK-LIJN. BANG, 15 Febr. van Singapore n. fork. 13 Febr. van Neav-York te New- JAVA—BENGALEN LIJN. GEDE, 11 Febr. v. Penang naar «re. ÏVAART.-MIJ. „NEDERLAND". BRAS, 16 Febr. v. Java te Amst. AN, thuisr., 15 Febr. v. Port Soudan. uitr.. 14 Febr. v. Catania. TELLO 16 Febr. van Amst. te i t'ROEBIAIl H Febr van Batavia n. I HUT, uitr., pass. 16 Febr. Oues- 80LLAND—AFRIKA LIJN 7R00M. 14 Febr. v. Amst. n. W. K 16 Febr. van Hamburg te Ant- ERK. 16 Febr., van Antwerpen te L"fg 'STEK, 14 Febr. van Lorenzo Mar lt Beira. K, 15 Febr. 's nachts 12 u. van to Hamburg. S. thuisr., 14 Febr. te Genua. E1X 16 Febr van Port Soudan n Jlssa. 16 Febr. v. East Londen te Durban. ÏERK, thuisr., pass. 15 Febr. Las 'ATFIN, thuisr., 15 Febr. van Kaap- 5. Ihuisr., pass. 15 Febr. Perim. LLANDAUSTRALIË LIJN ERK. uitr., 14 Febr. te Fremantle. SERK, 16 Febr. v. Antwerpen te SON NED STOOMB MIJ ..KON, 15 Febr. van Genua te jidriè. -T 15 Febr. van Alicante naar ■ma. 14 Febr. v. Amst. te Curacao. ICE. 17 Febr. n.m. van Middl.Zee lam verwacht. SAVEN, 15 Febr. v. Hamburg te trpen. 14 Febr. van La Palliee n Amst. 8lA, uitrpass. 15 Febr. 12 uur lags Lizard. A, 11 Febr. van Lissabon n. Havre ist. "A; R'dam n Middl.Zee, pass. 14' .Gibraltar. S. 15 Febr. van Vigo n. Havre. Amst. n. Middl.Zee. pass. 14 Febr. 'u. Dungenesa. tS, 15 Febr. van Kopenhagen te kopenhagen n. Amst., pass, lo om. 4 uur Brunsbuttei. A'S, 14 Febr. van Barcelona naar ?gona. 14 Febr. v. Amst. te Hamburg. •JW. 15 Febr v. Valencia n. R'dam. ito Pebr. v. Hamburg n. Bremen 15 Febr. v. Amst. te Ilambur. 14 Febr. v. ïanger te Gibraltar. LES, ló Febr v. Gothenburg te Amst. L Febr. v. Hamburg te Amst, J"- 11 Febr. v. Corral te Antofa- WE, 14 Febr. van Amst. te Para te. Middl.Zee n. Amst., pass. 14 Gibraltar. 14 Febr. van Nauplia te Syracuse. •14 Febr. v. Danzig n. Amst t, 14 Febr. van R'dam n. Middl.Zee. Febr. v. Algiers te Volo. 1! Febr. v. R'dam n. Middl.Zee. 0 Febr. v. Piraeus n. Gvthion. Febr van Midd. Zee te R'dam 'I.Febr. v. Amst. te Kopenhagen. I - ïan Amst. te Nakekov. ,n|w. thuisr, 16 Febr. 12 u. 'srnid- Havre zal 17 Febr. 12 uur 's mid- voortzetten en wordt 18 uur 's middags te Amsterdam uitr, pass jij p©br de Azoren. i; r«v v,ln R'dam te Algiers. IPw t-Van ^*enelië te Triest, '«rv k' v. Talca.huano n. Corral. Uitr, li pebr je Trinidad. KON HOLL. LLOYD. MONTFERLAND, 15 Febr. v. B. Aires te Amst. GELRiA, thuisr., pass. 15 Febr. Fernando Noronha. ORANIA, 14 Febr. v. Amst. te B. Aires KON. PAKETVAART-MIJ. VAN SPILBERGEN, arr. 5 Febr. te Batavia. NIEUW HOLLAND 14 Febr. v. Melbourne naar Singapore. JAVACHINAJAPAN-LIJN. TJIPANAS, 11 Febr. v. Shanghai n. Borneo. TJILEBOET, 11 Febr. v. Manilla te Honkong STOOMV. MIJ OCEAAN. LAERTES, 15 Febr. v. Java te Amst. PATROCLUS, 13 Febr. v. Shanghai n. R'dam PEISANDER, Amst. naar Java. pass 15 Febr. Perim. DIVERSE STOOMVAARTBERICHTEN. ALETTA, 12 Febr. v. Pladjoe te Singapore. AUGUST1NA, 12 Febr, van Pladjoe te Sin gapore. I1ARDENBERG, naar Rio Janeiro, was 12 Febr. 4 u. 25 n.m. 20 mijlen v. Niton. HAULERWIJK, Swansea n. Boston, was .14 Febr. 12 u. 's middags 150 rarjlen W. van Ierland. REURSUM, 12 Febr. van New Orleans te Hampton Roads. PETRONELLA. arr. 10 Febr. te Soesoe. SC» .'AS, 10 Febr. v. Curacao n. Sewaren. WAAL, 11 Febr. van Marseille te Dakar. BOOMBERG, Hamburg n. Liverpool, pass. 15 Febr. Prawlepoint. TROMPENBERG, Roehelort n. R'dam, pass. 15 Febr. Ouessant. ALBLASSEJRDAM 16 Febr. v Riga te Gent. ALCOH. Barry n. B.-Aires, pass. 13 Febr. Canarische Eilanden. DORDRECHT 15 Febr. van Houston naar Londen. BMMAPLEIN, La Plata n. R'dam, pass. 15 Febr. Ouessant. HILLEGO'M. Port Gontil n. Havre, 15 Febr. van Las PaJmas. K \TBNDRECHT 13 Febr. van New-Orlcans naar Bordeaux. SLIEDREGHT, Londen n Konstantinopel pass. 14 Febr. Ouessant. SVSSENTfFI.tr, Port Gontil naar Bremen pass. 16 Febr Ouessant. STAD ZAANDAM 1! Febr. van Bilbao naar Velsen. TWEED J t Febr. van Sole n. Tunis T1BA 14 Febr van Oran te Melrila. TA HA 15 Febr. van Antwerpen naar Mon tevideo. WILLEMSPLEIN, R'dam n. Savona. pass 14 Febr. Ouessant. IJSSELHAVEN 15 Febr. van Bremenhaven naar Antwerpen. JONGE JOHANNA, Valencia n R'dam, pass, 15 Febr. Sagres. PARKLAAN, Bahia Blanca naar Londen, pass. 15 Febr. St Vincent. NOORD 14 Febr van Vlaardingen Ie Antw MYRIEL 14 Febr. v. Constan-za n Stamboul. AMSTERDAM. Baton Rouge n Amstwas 15 Febr 2 u. 5 v.m 100 mijlen Z W. van Ierland AGATHA. Conslanza n. Gravosa, pass. 14 Februari Zea. EEM 12 Febr. van R'dam te Scte. MYTILUS 14 Febr van Stamboel n. Lands End v. o. MOORDRECHT, Constanza n Duinkerken 12 Febr van Stamboul. JONGE W'THONY, Sunderland n Menton pass. 14 Febr. Ouessant. RECLAME. en ziek door gevatte koude, alsmede bij pijnen van velerlei aard, zullen een van de hieronder genoemde Mijnhardt's Poeders U spoedig helpen: Mijnhardt's Grieppoeders Hoofdpijnpoeders. - Verkoudheidspoeders. - Kiespijnpocders - Hoestpoeder? - Maag poeders. - Rheumatiekpoeders, - Op poeders en doos slaat de naam Mijnhardt. Let bij het koopen hierop! Prijs per poeder 8 ct. en per doos 45 ct. Verkrijgbaar bij Uw drogist. 9597 1JMU1DEN. 17 Febr 1031. VISCHPR1IZEN. Tarbot per K.G. f. 2 051.70. Griet per ki9l van 50 K.G f. 7537; Tongen per K.G. f. 3.251.75; Groote Schol per kist van 50 K G f. 30—23-, Middelschol, idem. f. 36 28; Zetschol, idem f 5033; Kleine Schol, idem f. 3811; Bot, idem f. 6.50 3.80; Schar, idem f. 3012, Tongschar, id. f. 7048. Roggen per 20 stuks f. 4322; Vleeten per stuk f. 3252.80. Pieterman en Poontjes per kist van 50 K.G. f. 116-, Groote Schetvisch, idem f 6043; Middel Schelvisch, idem t. 5143. Kleinmidde! Schelvisch, idem f. 3828; Kleine Schel visch, idem 1. 27—13; Kabeljauw per kist van 125 K.G. f. 5838; Gullen per kist van 50 K.G. f. 2010 50; Lengen per stuk f. 2 —0.80; Heilbot per K.G. f. 1.70—1.20; Wij ting per kist van 50 K.G. f. 154.50; Kool- vNch per stuk f. 1 100.27 Aangekomen 23 Stoomtrawlers IJM 125 met f 2200. IJM 43 met f. 2000 MM 26 met f. 4700. IJM 48 met f. 5600; MM 44 met f. 2800; IJM 48 met f. 2100; IJM 167 met I. 4500, IJM 158 met f. 2600- IJM 56 met f 2600; IJM 22 met 1. 2500; IJM 46 met f. 2200, IJM 3 met f. 3700; IJM 131 met f. 1000. IJM 150 met 2100; IJM 47 met f. 900- IJM 54 met 1. 4300; I.IM 192 met f. 2100; MM 32 met t 2300-, IJM 191 met f 1000; IJM 29 met f 2500. IJM 123 met f. 3800 MM 130 met f. 2800; IJM 432 met f 2600; en 3 loggers; SCII. 36 met t 590, KW. 89 met f. 1050, KW 147 met f. 830. die ons adres nog slechts van „hooren zeggen" kent.? Wat een verzuim! Wilt U werkelijk achterblijven Wij leveren U de beste kwaliteiten tegen de laagste prijzen J. BAALBERGEN, VOORSTR. 43 KATWIJK AAN ZEE 9143 Meubelen, Tapijten. Linoleums. Beddenenz. TOONEELCLUB „ADOLF KOLPING". Gisteravond heeft de tooneelclub Adolf Kolping" wederom getoond, dal zij haar re putatie hoog heeft welen te houden; zij heeft namelijk het vastenavondfeest der donateurs» van het Patronaat te Zoeler- ■woude opgeluisterd mol de opvoering van „Dc Roman van een Krantenjongen spel van ernst en luim in f bedrijven, door Peter G Meeu wisse Jr. Van deze gelegenheid heeft Adolf Kol ping" gebruik gemaakt, om deel te nemen aan de competitie van den Ned R.-K. Toonecfbond De jury, beslaande uit de hee- ren dr. II. llooben en S. J. de Vries, heeft aan het einde van het spel haar beoordee ling in cijfers weergegeven. Het totaal aan tal punten, hetwelk de club behaalde, be droeg 68.8 (maximum te behalen punten is 95). Adolf Kolping" was in haar kring de laatste club die uitkwam, waardoor kwam vast te staan, dl zij het hoogste aan tal punten in haar kring heeft behaald en daardoor kringkampioen is geworden Dat er goed 9pel is geleverd en dat de Patro- naatscommissie en donateurs tevreden wa ren, behoeft naar aanleiding van boven staand geen nader betoog. „Adolf Kolping" zal nu tusschen Paschen en Pinksteren hebben mede te dingen tusschen de vijf kringkampioenen om den zilveren wissel beker voor het kampioenschap van Neder land. ACADEMISCHE SENAAT. Geslaagd voor het doctoraal examen ge neeskunde de heeren A. Weinmann (Lei den) en L. van Gulik (Rotterdam). DON-KOZAKKEN-KOOR Optreden in de Stadsgehoorzaal te Leiden. Hel Don-Kozakken Koor onder leiding van Serge Jaroff, dat onder auspiciën der N.V. Internationale Concertdirectie Ernst Krauss een tournee door Nedenland zal maken, con certeert Zondagmiddag 22 dezer, in den Stadsgehoorzaal te Leiden Het volgende programma zal ten gehoore worden gebracht: Credo van Kastalsky, Ich bete an die Macht der Liebe van BortnjanskyAus der Panichida (Trauer- messc) van Tschesnokoü; Wer isf Gott aus- ser dem Herrn? van Bortnjansky; Erster P?alm Davids, altes Kirchen Moliv aus dem Kiewer Höhlenkloster; Esj uchnjern! gear rangeerd door S. Jaroff; Der rote Sarafan van Warlamoff, gearrangeerd door S. Jaroff; lm dunklen Walde van Paslsehenko; Sstjenka Rasin, gearrangeerd door J. Dobro- wen; Die gefangenen Kosaken van Nist- schenky Rei-genlied. gearrangeerd door J. Dobrowen Wolgalied, gearrangeerd door S. Jaroff; Der Wallgraben 'Kanavka) van TschesnokofD; Kozakkenlied. BINNENLAND. INTERNATIONAAL OPLICHTER AANGEHOUDEN. Mislukte poging tot oplichting van een Haagsch juwelier. Door het handig en doortastend optre den van een Haagsch politie-inspecteur is gisteravond le Den Haag gearresteerd een vermoedelijk internationaal oplichter, zich uitgevende voor dr. Riedetz, handelsattaché bij de Duitsche legatie te Parijs. Dr. Rie detz woonde in een groot hotel en had bij de juweliersfirma Citroen van de Plaats een groote bestelling gedaan. De juwelier vertrouwde de zaak echter niet geheel en stelde de politie er mee in kennis. Desge vraagd loonde dr. Riedetz een officieel di plomatiek document, onderteekend door den Duitsche gezant te Parijs. Hoewel aar zelend en vreezend voor de gevolgen van een aanhouding van een diplomatiek ambtenaar, meende dc politie toch tot ar restatie te moeten overgaan, ondanks hef tige prolesten van dr. Riedetz, die op zijn diplomatieke onschendbaarheid wees. De Duitsche legatie erkende aanvankelijk het document voor echt lot grooto ontsteltenis der politie, die vreesde een ernstige fout te hebben gemaakt. Door een kleine afwij king in de handteekening van den gezant werd echter toch bedrog ontdekt. De arrestant was in het bezit van twee val- sche paspoorten en bekende ten slotte na de ontmaskering het voornemen le hebben gehad de juweliersfirma op te lichten. De politie heeft aan de buitenlandsche hoofd steden nadere inlichtingen verzocht. AANSLAG OP REMBRANDT'S ANATOMISCHE LES" Hedenmiddag heeft in het Rijksmuseum to Amsterdam een bezoeker van ongeveer 38 a ff) jaar met een bijltje een 5-tal slagen gedreven op Rembrandt's „Anatomische Les De dader werd gegrepen en is later aan de inmiddels gewaarschuwde politie overgele verd en naar het bureau van het Leidsche plein overgebracht. MOORD TE ROTTERDAM. De 22-jarige G. Maliepaard werd door de Rotterdamsche rechtbank wegens moord op zijn 25-jange schoonzuster Marie Korpel, cn diefstal van f 4000, gepleegd te Rotter dam, veroordeeld tot twintig jaar gevange nisstraf. De cisch luidde levenslang. o Gisteravond, van een repetitie thuis komend is in haar woning aan de 2e Swee- linckstraal te Den Haag plotseling op 50- jarigen leeftijd overleden, de bekende zang- leerares en leidster van den IJ. K. Volkszang aldaar, mej. Marie N. G. van de Vijver. AALSMEER. De heer J. Molcman, lid van den raad dezer gemeente, heelt aan het bestuur van de Chr. Hist. Kiesvcreeniging meegedeeld, bij de a.s. raadsverkiezing geen candidatuur me®" le aanvaarden. o BENTHUIZEN. Hollende paarden. Een paard bestuurd door den arbeider M. v. Dvan den reclame-wagen van Caivé (Delft) sloeg op hol. Nadat de voerman van den wagen was gevallen, sloeg deze om, waardoor de strengen bra ken en het paard voortholde. Een eind verder werd bet dier gegrepen Des mid dags gingen 2 paarden voor een boeren wagen gespannen er van door Ook deze voerman. J v B kon de paarden niet houden, doch kon zich in veiligheid stel len Nadat de paarden eenigen tijd gehold hadden, raakten de 9lrengen los. waar door de wagen tegen een huis botste. Ook deze dieren werden gegrepen en tot staan gebracht Wonder boven wonder liepen deze ongelukken mot malerieele schade nog goed af. HAARLEMMERMEER. Anlo te water. Gistermiddag reed de heer v d B wo nende nabij Halfweg, met zijn met aardap pelen beladen vracht-auto op den Hoofdweg nabij den Vijfhuizerweg alhier, terwijl hem een personen-auto achterop kwam. Bij het laten passeeren reed de vrachtauto zoover in den grasberm, dat de wagen omkantelde, over den kop sloeg en met de zware vracht (ongeveer 3000 K.G in de Hoofdvaart tui melde, Dp bestuurder wist zich tijdig in vei ligheid te brengen. Er werden direct maat regelen genomen om de aardappelen weder op het droge te brengen. De auto werd tater met takels op den kant getrokken De poll tic stelde een onderzoek in. Van den weg gegleden. De bloemenkoopman S. uit Haarlem wil de met zijn auto op den Kruisweg stoppen, doch door de gladheid van den weg slipten de wielen, waardoor de auto van den weg gleed en in den langs den weg gelegen tocht terecht kwam. S wist er uit te sprin gen Hooge waterstand. Door de natte weersgesteldheid en hel daarmede gepaard gaande uitzakken der landerijen, is de waterstand in den Hnar- lemmermeerpolder zoo hoog geworden, dal de gemalen in werking moeten worden ge steld om het overtollige water naar de Ringvaart le verplaatsen. HILLEGOM. .et feest van Hito. Door de Tooneelverceniging II1 T.O alhier is gisteren een bai-masqué georganiseerd voor leden, donateurs en genoodigden. De zaal van den heer Sistermans was feestelijk versierd en geheel bezet; bijna allo gasten waren gecostumeerd. Van begin tot het einde heerschtc er een zeer geanimeerde stemming. De costuums waren over het algemeen goed verzorgd, en daarom was de taak van de jury zwaar. Deze jury bestond uit den heer en mevr. v. d. Linden, den heer en mevr. de Rooy cn mevr. Hamberg. Zij kende de volgende prijzen toe: le prijs voor den fraaislen heer, aan den Poolschen Edelman, 2e prijs idem. Mephisto. le prijs fraaiste dame, Zilvermot. 2e prijs, idem. Hartenvrouw, le prijs fraaiste paar, Japansche gqrdijnen. 2e prijs, idem, Chauf feur en Chautfeuse. le prijs, fraaiste groep, Kaart-kwartet le prijs orig. heer. Malaise. 2e prijs, idem. Postpakket, le prijs origineete dame, Het Raam; 2e pr., idem. Midinette Lodewijk V lc prijs orig. paar, Nieuwste dames mode. 2e prijs orig. paar, Fransche mascotes. Bovendien zijn de volgende extra prijzen toegekend; Volendammer, Indiaan, Duivelin, Cowgirl, Dancing girl, Schotsche Hooglander. Roode Kruiszuster, Amerikaansche matroos. Na de bekendmaking van de uitspraak der jury sprak de voorzitter allen en in het bijzonder de medwerking toe. om hen te bedanken. Het feest van Hito is zeer goed geslaagd. De vreugde was groot In „Flora" is gisterenavond oen groote cabaret en speciaiiteitenavond gegeven, ge organiseerd door den Haarlemschen impres- sario den heer Jac. Smits. Ondanks het slechte weer was de opkomst zeer groot, evenals bet succes! KATWIJK AAN ZEE. D. Vooy». Na een korte ongesteldheid is alhier in den ouderdom van 52 jaar overleden de heer D. Vooys, in leven correspondent van de gemeentelijke arbeidsbem,ddeling en controleur der werkloosheidsverzekering. Vechtpartij. Door den caféhouder K. uit het Waai gat werd de assistentie van de politie in geroepen. Zekeren M. v d. P uit de Vuurtoren- straat werd bij een vechtpartij een flinke wond aan den schedel toegebracht door J. den H nit dp Louwestraat P. is op het po litiebureau door dr. Fhkelenboom behan deld. die de wond hoeft gehecht en <len pa tiënt verbonden Door de politie is proces-verhaal opge maakt inzake van mishandeling. De „Aleida". KW 169, is ter uitoefe ning van de trawlvisscherii naar de West kust van Engeland vertrokken Nog enkele andere Kalwijksche logger? blijven hun vangsten te Ostende aanbrengen. LISSE. Groslijst voor den gemeenteraad. Door het Bestuur der A.R. Kiesvereeni- ging „Nederland en Oranje" is voor de a.s. Gemeenteraadsverkiezing de volgende gros lijst in alfabetische volgorde samengesteld: 1 Abr van Aalst. 2. L. Algera, 3 A van Es. 4. J. Noorlandt. 5. L. Noort. 6. W A. Schouten. 7. J P Segers. 8 C. Vermeer. 9. 11 van Voort9t Czn 10. J de Vreede. De stemming zal plaats hebben Maandag 23 Febr. a.s Beroepen. Bij dc Chr Gerei. Kerk alhier is beroe pen, ds. G Salomons te 's-Gravensande. Ds G v. Diik Azn Ned -Hen- preo. alhier gaat onzp gemeente verlaten, wegens vertrek naar Breda. Naar wij vernemen hoopt binnen kor ten tijd ds H. A. Minderman, pred bij de Gcref. Gem alhier, wegens hoogen leeftijd zijn ambt als dienaar des Woords neer le leggen.' Naar wij vernemen mag de Winkel- beurs zich in een zeer druk bezoek verheu gen. lederen avond maakt do Harmonie een muz;kale rondgang door het dorp. NOORD WITKERHOUT. Verg. Ned. Mij. voor Tninbcnw. In café „De Zwaan" vergaderde de aid. Noordwijk van de Kon. Ned Maatschappij voor tuinbouw en plantkunde Onder de be kwame leiding van den voorzitter, den heer H de Boer werd eene causerie gehouden over de wijze, waarop men kamerplanten moet behandelen, en hoe men in de Kamer de bloemen lang goed en frisch kan houden. Alles werd met duidelijke lichtbeelden toe gelicht. Een aandachtig luisterend publiek was tegenwoordig en bracht namens den heer Rietvink dank voor den leerzamen avond. Na afloop werd eene verloting gehouden van eene fraaie collectie bloemen en planten Burgerlijke Stand. Geboren: Petrus Nicolaas Cornells, z. van W. A F. van der Zalm en van A. C. War merdam Adriana Maria Cornelia, d. van P. A. de Groot cn van C. M. van Leeuwen Petrus Cornelis. z van Ph Hoogkamer en van P van den Berg Adriana Maria Theresia. d. van Gerardus Weijers en van A Schelvis Qurinus Johannes, z. van Johannes de Jong en van Maria C. Pieters Petrus Franciscus Gerardus, z van J. F. van den Bosch en van E M. van den Berg Nicolaas Hendrikus, z. van M, A. Meiland en van Th M Romijn Helena Clazina Theresia. d van J. P Peters en ran I Beijk Franciscus Jozef, z van P. F. van den Berg en van Calharina van Dam Gerarda Wiihelmina, d. van L de Jong en van J A. Meijer Margaretha Jartke, d. van K. J. Knoppert en van Cornelia N. Marbu9 Agatha Paulina, d. van Th. H. Duivenvoor den en van W. M. van Bohemen Hendrl- cus Philippus Maria. d. van W. J. M Hulse bosch en P. G. Möller. Overleden Ruurd Wissema, 36 j., echige- noot van M. E Mulder Johannes M. A Los, 36 jaar, wonende te den Haag. Iluw.aangifte. Hermanus Sival, 24- j. en Cornelia Griekspoor, 24 j. Gehuwd: Gerardus Ruigrok, 32 jaar en Wiihelmina M. Kraak, 30 jaar Simon P. C. J. Verdegaal, 25 jaar en Ida E. Smit 24 'jaar. VOORSCHOTEN. GEMEENTERAAD. Nieuwjaarsrede Burgemeester Yerleening voorschotten - Zekerheidsstelling kassier- boekhouder - Werkverschaffing. De raad dezer gemeente kwam in openbare vergadering bijeen.' Voorzitter de heer E. Vernède, burgemeester. Afwezig met ken nisgeving de heeren J. J. Dijkman en W. A. A. .T. Baron Scbimmelpenninck van der Oye. Na opening der zitting geeft de voor zitter een terugblik over het afgeloopen jaar 3—2

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1931 | | pagina 7