De Engel. Atliletlek- kampioenschappen I. V. C. B. MAANDAG 18 JULI 1938 1 DE LEIDSCHE COURANT VIERDE BLAD - PAG. 15 ATHLETIEK Osendarp en Van Beveren titelhouders op de 100 en 220 yards. De Engelsche athletiekkampioenschappen zijn in ihet White City Stadion te Londen geëindigd. Zooals wel te verwachten was, won Osendorp de 100 yards. Hij behaalde den titel in den tijd van 9.8 sec. Van Beve ren zorgde voor een tweede Engelsch kam pioenschap voor Nederland door de 220 yards te winnen in den uitstekenden tijd van 22.1 sec. Op de 100 yards won Osendarp eerst zijn serie zonder veel moeite in 9.9 sec. Ook Van Beveren kwam op de 100 yards uit en won de vierde serie na spannenden strijd in 10.1 sec.; In de zesde serie had Heinz Baumgarten slechts één tegenstander, van wien hij vrij gemakkelijk won, zonder dat een tijd genoteerd werd. In de halve eind strijden werden dus drie Nederlandsche sprinters geplaatst, maar Van Beveren startte niet, aangezien hij zich voor de 220 yards wilde sparen. In den halven eind strijd werd Osendarp met ongeveer 30 cm verschil eerst, weer in den tijd van 9.9 sec. In den anderen halven eindstrijd kon Heinz Bamgarten, zich niet plaatsen. Ten slotte won Osendarp in den ein- strijd met enkele inches verschil in den uitstekenden tijd van 9.8 sec: Op de 220 yards was Van Beveren dui- celijk de meerdere van zijn tegenstanders. Met ruim een halven meter verschil kwam hij als eerste over de eindstreep in den zeer goeden tijd van 22.1 sec. Brasser kwam op drie nummers uit, n.l. discuswerpen, kogelstooten en 120 yards horden. Op de 120 yards horden won ons land genoot zijn serie met een voet voorsprong in den tijd van 15 sec. In den eindstrijd eindigde hij ten slotte op de derde plaats. "Winnaar werd hier de titelhouder Finlay, die met ruim 4 meter voorsprong als eerste over de eindstreep ging. Met zijn prochtigen tijd, 14.4 sec., even aarde hij het Britsche record. De Italiaan Consolini won den titel bij het discuswerpen met een afstand van ruim 43.60 meter. Brasser werd ook op dit num mer derde met een worp van 40.99 m. Het kogelstooten leverde eveneens een Italiaansche overwinning op. Profeti won het kampioenschap met 14.03 m.; Brasser plaatste zich niet. Ten slotte was Nederland ook nog ver tegenwoordigd op de 4 X 110 yards esta fette door een Trekvogel-ploeg, bestaande uit Roest. Heinz en Karl Baumgarten en Osendarp. De Italiaansche ploeg „Barac- ca" werd eerste, terwijl ook de tweede plaatst voor een Italiaansch team was, n.l. „Milano". Onze landgenooten eindigden op de derde plaats, voor de Polytechnic Harriers. De belangrijkste overige uitslagen luiden: Halve mijl: 1. Collyer (E.) 1 min. 53.7 sec. Drie mijlen: 1. Emery (E.) 14 min. 21 sec. Twee mijlen snelwandelen: 1. Cooper (E.) 14 min. 2.2 sec. Zes mijlen: 1. Beviacque (Italië) 30 min. 6.6 sec. 1 mijl: Wooderson (E.) 4 min. 13.4 sec. 440 yards horden: Bosmans (België) 54.1 sec. Kwart mijl hardloopen: 1. Brown (E.) 4C.2 sec. Marathon: 1. Beeman (E.) 2 uur 36 min. 29 sec. „HOLLAND"-JUNIOREN WINNEN IN SCHIEDAM. Wedstrijden op het H. D. V. S.-terrein. Dat het Leidsche „Holland" een uitste kende junioren-ploeg heeft is bewezen door haar Nederlandsch kampioenschap. Dat zij evznwel tot een prestatie als gisteren gele verd, in staat is, toont duidelijk, dat de Athletiek in Leiden gen goede toekomst te gemoet gaat. Voor de gisteren in Schiedam gehouden weistrijden waren 6 Holland-junioren in geschreven voor de 100 yards. Hiervoor waren in totaal 6 series, zoodat in iedere se rie een Holland-junior startte. De Oranje broeken vestigden nu wel bijzonder de aandacht op zich, door in alle series als eerste over de finish te gaan. De finale 100 yards jun. 16 en 17 jaar werd door „Hol land" uitgemaakt. De uitslag van de finale luidde: 1. W. Nota, Holland, Leiden 10.7 sec. 2. A. Knuttel, Holland, Leiden 11.1 sec. 3. P. Pont, Holland, Leiden 11.1 sec. 4. J. Hilgers, Holland, Leiden 11.2 sec. 5. E. Lams, Holland, Leiden 11.2 sec. 6. J. Blan kensteen, Holland, Leiden 11.2 sec. De estafette 4 maal 100 M. jun. was even eens voor „Holland", die dit won in 47.6 sec. voor Pro Patria, R'dam, C. en L., Den Haag, D.O.S., R'dam e.a. De 300 M. jun. werd een overwinning voor D. Slot van „Holland", die dit won in 40.9 sec. voor Kloos van Pro Patria en Hendriks van Trekvogels. In Amsterdam won O. Kronig van „Hol land" gisteren het B.-kamp. van Nederland kogelstooten met een stoot van 12.67 M., terwijl J. Nota buiten mededinging 2 werd in de 100 meter met een tijd van 11.2 sec. NATIONALE B-KAMPIOENSCHAPPEN. Jan Zeegers A-kampioen op de 10 K.M. De wedstrijden om dp B-kampioenschap pen van Nederland, die Zondag door ASC „De Volewijckers" op het Mosveld te Am sterdam-Noord georganiseerd worden, zijn niettegenstaande het vrij ongunstige weer uitstekend geslaagd. De voleldige uitslagen zijn als volgt: Om de nationale B-kampioenschappen van Nederland. 100 M.: 1. van der Salenteyn (PEC) 11.1 sec.; 2. De Jong (Blauw Wit) 11.2 sec.; 3. Uphaus ('23) 11.5 sec.; 4. Van der Kar (A AC). 200 M.: 1. Van Zonderen (Haarlem) 22.8 sec.; 2. van der Kar (AAC) 22.8 sec.; 3. Takken (Quick) 22.8 sec.; 4. Lutteraan ('23) 22.9 sec. 400 M. 1. De Ruyter (Quick) 52.9 sec.; 2. Kalkman (Trekvogels) 53.7 sec.; 3. Figee (Haarlem) 54.2 sec.; 4. de Visser (AAV) 800 M.: 1. Buhrmann (AAV) 2 min. 3.6 sec.; 2. Brun (AAC) 2 min. 5.3 sec.; 3. Pa- pe (Feijenoord) 2 min. 5.8 sec.; 4. Wester- meyer (VEL) 2 min. 6 sec. 1500 M.: 1. Van Westermeyer (VEL) 4 min. 20.1 sec.; 2. Dobbelaere (Marathon) 4 min. 23 sec.; 3. Hermans (Haarlem) 4 min. 24 sec.; 4. Wachtendonk (DOS) 4 min. 25.9 sec. 5000 M.: 1. Slegt (PSV) 16 min. 8.7 sec.; 2. Sweres (AAS) 16 min. 34.3 sec.; 3. Over- dijk (AAC) 16 min. 39.2 sec.; 4. Vos (Tem po) 16 min. 56.9 sec. 4 maal 100 M. estafette: 1. Volewijckers met Bognetteau, Assink, Ravensberg en Wolzak in 46.8 sec.; 2. VEL. 47 sec.; 3. PSV 47.3 sec. De ploeg van de ACC werd als tweede in 46.8 sec. gediskwalificeerd. 4 maal 400 M. estafette: 1. Helas (Utrecht) 3 min. 37.7 sec.; 2 AV '23 3 min. 40.2 sec.; 3. Quick 3 min. 43.3 sec.; 4. AAC 3 min. 45.4 sec. Hoogspringen: 1. Huizinga (PEC) 1.70 M.; 2. van Oyen (P.S.V.) 1.70 M.; 3. Van Eys- den (Sparta) 1.70 M. Polsstokhoogspringen: 1. Jaarsma (Spar ta) 3.50 M.; 2. Oorschot (Hellas) 3.40 M.; 3. Mosies (Trekvogels) 3.40 M. Vèrspringen: 1. Hartman ('23) 6.49 M.; 2. Haverkamp (PEC) 6.48 M.; 3. Wolzak (Volewijckers) 6,47 1/2 M. Buiten mededin ging: Wellerdieck (Hellas) 6.71 M. Hink-stap-sprong: 1. Van Loozen (PEC) 13.66 M.; 2. Wolzak (Volewijckers) 13.13 M.; 3. Cappon (PSV) 12.70 M.; Buiten mede dinging Haverkamp (PEC) 13.66 M. Kogelstooten: 1. Kroning (Holland) 12.67 M.; 2. Lamorée (Haarlem) 12.09 M.; 3. Wel lerdieck (Hellas) 12.07 M. Buiten mede dinging Areel (APGS) 13.07 M. Discuswerpen: 7. De Graaff (Zaanland) 39.68 M.; 2. Van der Wel ('23) 38.72 M.; 3. Kluft (Haarlem) 35.44 M. Speerwerpen: 1. Aarts (PSV) 52.83 M.: 2. Mess (Pro Patria) 51.68 M.; 3. Van der Meyl (PSV) 50.44 M. Om het kampioenschap van Nederland 10 K.M. hardloopen: 1. J. Zeegers (AAC) in 34 min. 12 sec.; 2. Meyer (Volewijckers) 34 min. 19.4 sec.; 3. Paap (Haarlem) 34 min. 32 sec.; 4. Bruyn (AVAC) 34 min. 50.6 sec.; 5. Bakker (AAC) 35 min. 14.3 sec. Dameswedstrijden: 100 M. invitatie: 1. De Vries (ADA) 12.8 sec.; 2. Bolwidt (Gita) 13 sec.; 3. Doorgeest (ADA) 13.1 sec.; 4. Bak (Sagitta). 100 M. kl. B.: 1. Knuyt (ADA) 12.9 sec.; 2. de Boer (Zaanland) 13.2 sec.; 3. Dirks (UDA) 13.7 sec. Buiten mededinging 1. Wijnholts (UDA) 12.9 sec. 4 maal 100 M. estafette: 1. ADA 51.1 sec.; 2. UDA 54.1 sec. Kogelstooten kl. A.: 1. Albers (Olympia) 10.39 M.; 2. Niesink (Sagitta) 10.06 M.; 3. Palm (UDA) 9.65 M. Discuswerpen kl. A: 7. Niesink (Sagitta) 39.12 M.; 2. Palm (UDA) 35.48 M Klasse B.: 1. Albers (Olympia) 30.30 M.; 2. Van der Raadt (Volewijckers) 29.64 M.; 3. Wagenaar-Hiensch (idem) 27.65 M. SPORTDAG TE LEIDSCHENDAM. Gisteren werd op het A. V. V.-terrein de jaarlijksche Sportdag gehouden, georgani seerd door de R.-K. Sport- en Gymnastiek- vereeniging S. S. S. met medewerking van het R.-K. Meisjespatronaat. Ofschoon het weer zich des morgens niet gunstig liet aanzien, kon het geheele pro gramma, begustingd door fraai sportweer, vlot werden afgewkerkt en waren vele be langstellenden, onder wie wij ook opmerk ten den zeereerw. heer pastoor, kap. Went- holt en burgemeester Keijzer, op het ter rein aanwezig, die allen vol belangstelling de diverse wedstrijden en spelen volgden. Des middags om 2 uur werd de stoet van gymnasten, enz. voor het Patronaat opge steld om vandaar na een kleine omgang door het dorp naar het sportterrein te mar- cheeren. Door de dames- en meisjes van de gym nastiekclub van het Meisjespatronaat en de heeren en jongens van S. S. S. werden di verse vrije oefeningen uitgevoerd, welke al ler belangstelling hadden en inderdaad op keurige wijze werden uitgevoerd. Ook de oefeningen aan rekstok, paard en ringen door de heeren-gymnasten waren zeer goed en mochten telkens een verdiend applaus oogsten. Door de kleine gymnasten werden diverse spelen gedaan, o.m. koffer- en step pen wedstrijd en zakloopen: ook deze had den aller aandacht en bezorgden de aanwe zigen nog eenige vroolijke oogenblikken. Het nummer 100 Meter hardloopen had een zeer spannend verloop en de 9 deelne mers bekampten elkaar fel om de prijzen. No. 1 werd Fr. Tetteroo uit Nootdorp, No. 2. N. Nieuwbroek (A.V.V.) en No. 3 L. Hooijmans (A.V.V.) De heer Tetteroo ver wierf den uitgeloofden lauwertak. De heer van Luxemburg (Graaf Willem), die bui ten mededinging medeliep, wist zich eerste te plaatsen. Voor de 1500 M. veldloop bestond groote belangstelling; winnaar werd J. Nieuwen- TWEE NIEUWE WERELDRECORDS TE STUTTGART. Bij speerwerpen dames en den vijfkamp. Erika Metthes verbeterde tijdens wedstrijden te Stuttgart het wereld record speerwerpen voor dames met een worp van 47.80 meter. Het oude wereldrecord stond op naam van de Amerikaansche athlete Gindele 46.74 Meter, gevestigd in 1932. Voorts verbeterde Gisela Mauer- meyer het wereldrecord vijfkamp. Zij behaalde over vijf nummers 418 pun ten, terwijl het oude wereldrecord, ten name van haar zelf op 377 punten stond. Ook Lise Gelius kwam met een puntenaantal van 399 aanzienlijk bo ven het oude wereldrecord. broek (A. V. V.), die direct den kop nam en met ruim 50 Meter voorsprong op No. 2. als eerste door de finish ging waar door hij in het bezit kwam van den door burgemeester Keijzer uitgeloofden wissel- beker, No. 2 werd Fr. Tetteroo en No. 3 H. van Luxemburg. De korfbalclub van het Meisjespatronaat „Sportlust" speelde een wedstrijd tegen „Sportief" uit Voorschoten. In een aardi- gen wedstrijd hebben de dames elkaar be- kampt, ofschoon van goed korfbal geen sprake was, daar de dames van positie kie zen en plaatsen geen kaas hadden gegeten, terwijl bovendien te veel uit gedekten stand getracht werd een doelpunt te ma ken. Voor de rust gingen de ploegen aardig tegen elkaar op, ofschoon Leidschendam zoo nu en dan wel in de meerderheid was, doch tot doelpunten kwam het niet, zoo dat met balken stand gedraaid werd. Na de rust krijgen wij aanvankelijk het zelfde spel tot eindelijk Voorschoten in ge- dekten stand er 10 van maakt. Ofschoon de Leidschendammers niet ontmoedigd ver der spelen, weten zij den korf niet te vin den. Voorschoten doet- het beter en brengt bij een vluggen aanval den stand op 20. Met dezen stand komt het einde en vehwierf Voorschoten den door Pastoor Kammers uitgeloofden lauwertak. Na afloop reikte burgemeester Keijzer met eenige hartelijke woorden de prijzen aan de winnaars uit, waarbij hij bijzonder dank bracht aan de gymnastiekleeraars, de heeren Koopmans en Van Oerle en aan de besturen en allen aanspoorde deze zoo mooie en nuttige vereenigingen steeds naar vermogen te steunen. Met een dankwoord van den voorzitter van S.S.S werd deze geslaagde sportdag, waarop S. S. S. met genoegen kan terug zien, besloten. Vermeld zij nog, dat de R.-K. E. H. B. O. voor hulpverleening bij eventueele onge vallen op het terrein aanwezig was: zij be hoefde echter gelukkig geen dienst te doen. CRICKET NEDERLANDSCHE CRICKET-BOND De uitslagen: le klasse. VOC-Hermes DVS, gew. door H. DVS met 90 runs; H. DVS 159; VOC 69 en 83—3. VVVHCC I, gew. door HCC met 3 runs op de le innings (5 wkts i.h.) VVV 114—HCC 117—5 wkts (gest.). HCC 2R. en W., gew. door HCC 2 met 3 runs en 3 wkts. L h. R. en W. 99 H. C. C. 102—7 gesl. HaarlemVRA, eindigde in een draw. Haarlem 178—4; VRA 165-9. Overgangsklasse. HCC 3Sparta, gew. door Sparta met 5 runs en 2 wkts. i. h. HCC 3 118, (Ant. van Manen 42, Arendse de Wolf 22) A. de Wolf 4—23; Sparta 123—8 (gesl.) (Vine 30, Emijs 27 n.o., Webster 34 n.o.) Warburton 6—54. ACCPW. gew. door PW met 4 runs op de le innings (4 wkts i. h.) ACC 87 (Prent 34) Jansen 531, Leeftink 329; P. W. Sanders Sr. 349. CVHHBS, gew. door HBS met innings en 44 runs SCHC 241 (Am. Labouchère 91, Boury 30, Feith 46) Zoemulder 258, Oosterholt 568; Excelsior 116) Ooster- holt 68) M. Labouchère 459. AJAX (L.)L.C.C. Gewonnen door Ajax (L.) op de eerste innings met 47 runs. Ajax 112 (L. Janssen 32, G. Lambers 17, E. Versteeg 13, I. C. Dozij 16). L.C.C. 65 (van Es 12). N.L.C.C.V.U.C. Gewonnen door N.L.C.C. met een innings en 28 runs. V.U.C. 1ste innings 48, waarvan Wiertz 23. Bowlingcijfers N.L.C.C.: H. van Veen 3 v. 20, I. Bijlstra 7 v. 9. N.L.C.C. 106, waarvan I. Bijlstra 30, Memeings 24, Holts 13 en Flemer 17. Bowlingcijfers V.U.C.: A. Zadelaar 2 v. 32, A. de Vos 2 v. 23, Mieras 4 v. 29 en Mosheuvel 1 v. 14. V.U.C. 2de innings: 30, geen dubbele cijfers. Bowlingcijfers N.L.C.C.: H. van Veen 6 v. 11 en I. Bijlstra 2 v. 11. DAMMEN KAMPIOENSCHAP LEIDSCHE DISTRICTS DAMBOND. De uitslag van de le ronde luidt als volgt: le klas: W. HuismanZ. de Jong 20 J. v. d. HulstP. Kleute 02. 2e klas: A. PronkW. Slieker 20. 3e klas: W. HeemskerkJ. de Vink af gebroken. VOETBAL Oe zevende Jaarvergadering Bijna alle vereenigingen waren verte genwoordigd, terwijl ook vele belangstel- Jende Federatie-bestuursleden waren op gekomen om de zevende jaarvergadering van den I. V. C. B. bij te wonen. De groote zaal van Hotel Noord-Brabant was derhalve zeer goed bezet, toen de voorzitter van den I. V. C. B., de heer R. de Grood om ruim twaalf uur de vergade- zing op de gebruikelijke wijze opende. Met vreugde kunnen we terugzien op het verloopen seizoen en de toekomst mag niet donker worden ingezien, ondanks het feit, dat er sprake is van een nieuwe or ganisatie n.l. de groote Ned. R. K. Voetbal bond. Een nieuwe commissie zal in het leven worden geroepen om het reglement te herzien. Aan het einde van zijn inleiding was het den Voorzitter een behoefte woorden van warme erkentelijkheid te richten tot allen die ook in het afgeloopen jaar hebben me degewerkt tot den bloei van den I. V. C. B. Tenslotte aan de pers voor de welwillend heid, waarmee ze onze R. K. Voetbalbewe ging steunt. En met de bede dat O. L. Heer het werk moge zegenen, verklaarde de heer de Grood deze algemeene vergadering voor geopend. De notulen werden behoudens een kleine correctie goedgekeurd. Jaarverslagen. Daarna kwam het jaarverslag van den Secretaris. Enkele afgevaardigden hadden eenige opmerkingen van ondergeschikt belang, welke door den secretaris voldoende wer den toegelicht. Na deze besprekingen komt het verslag van den penningmeester aan de orde, het welk na ampele bespreking werd goedge keurd. Het finantieel beheer wordt eveneens goedgekeurd. De kascommissie stelt voor, or.der dankzegging voor het zorgvuldig beheer, den penningmeester te dechargee- ren. De begrooting werd zonder meer aange nomen. De heer Büler ontvangt dankwoor den van den voorzitter voor de vele werk zaamheden. die hij voor de financiën van den I. V. .C B. heeft gedaan. Voor de nieuwe Kascommissie stelt het bestuur voor om te benoemen de vereeni gingen Vosta en Altior, onder voorzitter schap van den heer Büler. In de Commissie van Beroep werd Dr. Braat vervangen door den heer Roosen boom te Cuyk a. d. Maas. Bestuursverkiezing. Aftredende bestuursleden zijn de heeren W. J. Goorse (Haarlem), J. H. C. v. d. Pol (Limburg) en L. Rondagh vrije zetel). De heer L. Rondagh heeft medegedeeld, dat hij zich niet meer beschikbaar kan stellen. Candidaat waren gesteld: De heer J. W. Hanssen te Heerier!, door de vereenigingen Caesar, Chèvremont, Kerkrade. Laura, Maasniel. Nivea, R. K. B. S. V.. R. K. O. N. S.. R. K. T. S. V., Sit- tardsche Boys, Valkenburg. W. V. V., Ti- glia, en S. V. B. voor den vrijen zetel. De heer J. H. Kockelmans te Breda, door de vereenigingen W. V. V., H. S. C. en Ser- vatius, voor den vrijen zetel. De heer M. H. de Vreede te Enschedé door de vereeniging Vogido, voor den vrijen zetel. De heer J. A. H. M. Henssen te Valken burg door de vereenigingen Valkenburg, Be Quick, Simpelveld, en Sportclub. Voor de vrije zetel waren derhalve nogal de noodige canditen. Bij enkele candidaatstelling werden dus her-kozen de heeren W. J. Goorse, Haar lem, en J. H. C. van de Pol, Limburg, ter wijl voor de vrije zetel J. W. Hanssen te Heerlen 72 stemmen en J. H. Kockelmans te Breda, 71 stemmen behaalden. Herstem ming zal bij referendum geschieden. Intusschen werd overgegaan tot het uit reiken van de kampioensmedailles waarbij door den heer De Grood toepasselijke speechjes werden gehouden. Voorstellen. De vereeniging Mulo had een motie in gediend naar aanleiding van een passage uti de openingsrede van den heer H. Put ter op de vergadering van den D. H. V. B. gehouden op 4 September 1937. Wordt aangenomen en doorgezonden aan het bestuur van de R. K. F. Voorstel Vosta, betreffende de bepalin gen omtrent gerechtigheid van spelers zal ter kennis worden gebracht van de des betreffende commissie welke is samenge steld door de R. K. F. evenals zulks zal gebeuren met een voorstel van B. W. O. De voorstellen van D. S. S. werden overeenkomstig de prae-adviezen van het Bestuur verwerkt. Het Altior-voorstel betreffende het e.v. onrechtmatig afkeuren van velden lokte eenige discussie uit, doch tenslotte werd genoegen genomen met de toezegging van het bestuur. Met voorstel O. S. C. werd accoord gegaan. Het belangrijke voorstel van Chèvre mont om het aantal eerste klassers in Zuid I uit te breiden tot 12 werd aan de competentie van het bestuur overgelaten. Het voorstel van Mevo werd na eenige aanvulling aangenomen. Over de voorstellen van Rotti en W. V. V. was men het betrekkelijk gauw eens. Van de rondvraag werd nog gebruik gemaakt door de afgevaardigden van de vereenigingen Achilles, Vogido, Chèvre mont, en Graaf Willem. Uitvoerig werden de vragen van repliek gediend. Aan het einde van de vergadering brengt de voorzitter dank voor de ge voerde besprekingen, waarna voorzitter de Grood dank werd gebracht voor zijn uitstekende leiding. Uil hel katholieke kamp R. K. Sportver. „Docos". Een Docos-combinatie wist gisteren in Hazerswoude (Groenendijk) een 40 overwinning te behalen op St. Bernar- dus II. Tevens brachten zij den eersten prijs mede naar huis van de onlangs gehouden nederlaag wedstr ij den. Dinsdagavond algemeene jaarvergade ring om 8.30 uur in café „de Doelen" le Binnenvestgracht 15. Allen present, nie mand verzuime. Woensdagavond trainen: 8 uur eerste en tweede elftal, om 7 uur voor derde en vierde elftal en overgaande junioren. R.K. Sportver. „Nic. Boys". Gisteren speelden Nic. Boys I tegen DES I voor het bekertourmooi. Als de scheids rechter de elftallen in 't veld blaast, ont staat er direct bij de aftrap reeds een vin nige strijd. DES weet het eerste doelpunt te maken en even later de voorsprong te vergrooten (20). Voor de rust aanbreekt, maakt de linksbuiten van Nic. Boys een te- genpunt (21). Na de rust is het Nic. Boys, die de stand gelijk maakt. Nadat door den scheidsrechter een meeningsverschil is op gelost, wordt de wedstrijd wederom her vat. Tweemaal weet Nic. Boys nog het net te vinden, zoodat de wedstrijd in een 42 overwinning voor Nic. Boys eindigt, welke nu in de finale tegen VDO I zal uitkomen. VCH uit Hoogmade is niet opgekomen, waardoor de wedstrijd voor Nic. Boys II niet kan gespeeld warden. De Junioren besloten den dag met een gelijk spel 33 tegen de Kwakel. R. K. Sportver. „S.M.C." Zooals is aangekondigd, viel er Zondag J.l. veel te beleven en inderdaad mogen wij gerust zeggen, dat het een succesdag is geworden. Konden onze Junioren het niet bolwerken tegen Foreholte, eindstand 23 voor Foreholte, onze Senioren waren gelukkiger, want als om ruim 2.30 uur scheidsrechter Uljee het aanvangsein blaast, wordt dadelijk flink aangepakt van de kant van Leimuiden zoowel als van S.M.C. Laatst genoemde heeft het eerst geluk, daar de linkshalf kans ziet het eerste doel punt te maken. Vervolgens is het de rechts binnen die er 20 van maakt; doch nu zetten de Leimuiders alles op alles en als half time wordt geblazen is de stand 23 voor Leimuiden. Na de rust pakken onze jongens weer flink aan en wordt de 23 achterstand omgezet in 43 voor S.M.C. Het geheel had een keurig verloop en de onderlinge ver standhouding was uitstekend. Als er zoo steeds gespeeld werd konden wij veel be reiken. Een woord van dank zoowel aan den heer Uljee voor zijn keurige leiding en dan aan „Leimuiden" is voorzeker op zijn plaats. Jongens, komt steeds Donderdagsavonds naar de trainingslessen. Het is in het be lang van onze mooie voetbalsport. Wij twijfelen niet of het talrijk publiek heeft van een spannenden wedstrijd getuige kunnen zijn. R. K. Sportver. „Van Nispen". Met niet minder dan 5 invallers trok van Nispen 1 naar Wijk aan Zee om op het V.V.E.-terrein Zeevogels 1 te bekam pen voor den Bisschopsbeker. Met een 53 nederlaag is van Nispen gesneuveld iii de 5de ronde, op zich zelf reeds een aar dig succes. Van Nispen begint de eerste helft met wind in den rug en oefent direct een flin- ken druk uit op het doel der gastheeren. Het is echter aan de verschillende spelers te zien, dat zij niet aan eikaars spel gewend zijn en het lef tal vertoont over het geheel verschillende zwakke plekken. Toch neemt van Nispen het spel in handen, maar heeft Theo eenige malen pech, wanneer hij voor open doel juist naast of tegen den doelman schiet. Toch is het van Nispen dat de score opent wanneer Theo uit een doorbraak op fraaie wijze weet te doelpunten. Er wordt can aan beide zijde aardig spel geleverd. Zeevogels weet gelijk te maken wanneer een der van Nispen achterspelers te kalm op den keeper terugspeelt en het leer in het net verdwijnt. Nog voor rust weten beide elftallen nog eenmaal te doelpunten zoodat rust ingaat met een gelijken stand 2—2. Na rust tornt van Nispen tegen wind op, van der Drift gaat verdedigen, waardoor de toch al zwakke voorhoede aanmerkelijk zwakker wordt. Van Nispen weet echter stand te houden en de leiding te veroveren (3—2). Het spel gaat nu gelijk op en is de stand een kwar tuur voor het einde nog 32 in het voor deel der Zilkers. Zeevogels komt echter onstuimig opzet ten en valt keer op keer aan. Van der Drift en van Maris houden echter goed stand en werken als leeuwen. Wanneer Duivenvoor den een ingeschoten bal bespringt en op het leer ligt, wordt dit onder hem vandaan in doel geschoten, welk doelpunt wordt toe gekend (33). Kort achter elkaar heeft Zeevogels nog tweemaal succes en wan- ï.eer de scheidsrechter einde blaast, heeft een zwak van Nispen-elftal een eervolle 53 nederlaag geleden, hiermede de strijd cm den Bisschopsbeker voor altijd beëin digende.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1938 | | pagina 15