Goed 'kieuutó Ml Ob&Oiou GERZON TOT COUPONS 207 W.J.T R.K. JAARBOEKJE VOOR LEIBEN RINGERS BLEU FILM Verweerde Spiegels ELECTRO TECH». BUREAU Administratie van Je Leidsche Courant" BLEUZÉ is heden verlaagd in prys van J.&J. flik: De Leidsche Courant „SINT BAV0 Leidscheweg 13 - Voorscholen RAPENBURG No. 84 JAC. WALRAVEN F. SOUPART Grafzerken, Kruisen AFD R.K. JAARBOEKJE. MAANDAG 1 AUGUSTUS 1932 DE LEIDSCHE COURANT EERSTE BLAD PAG. 4 Sunlight Zeep Een lagere prijs; in alle verdere opzichten blijft Sunlight Zeep dezelfde dezelfde kwaliteit en zuiverheid, dezelfde verpakking en dezelfde geschenken. Altijd een gewilde zeep door haar zeld zame zuinigheid, geeft Sunlight Zeep tegen den nieuwen verlaagden prijs betere waarde dan ooit. LEVER'S ZEEP MAATSCHAPPIJ n.V. VLAARDrNGEN ekJit op cfan. naarrv! Croquetspelen Strandtenten Hangmatten Tuinparasols en Ligstoelen zijn in verschillende prijzen voorhanden bij 5808 Breestraaf 55 fiiniiiiiiiiiiiiiiiiimiimmiiiiiii KATWIJK Abonnementen en Ad- vertentiën worden aan genomen door JAC. MEIJER VRAAGT DE ER IS GEEN BETERE! 6x9. 50 cent 6V2 x II60 cent ONTWIKKELEN alle maten films 20 c. AFDRUKKEN 6x9. .6 cent 6V2XII 8 cent Alléén bij Apothekersdijk 27, Leiden Telefoon 308 iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi VERKRIJGBAAR IN PAKKEN VAN 5 KILO TEGEN f 0.25 PER PAK PAPENGRACHT 32, LEIDEN Godsdienstig Weekblad voor het bisdom Haarlem. Geeft wekelijks 16 bladzijden onderhoudenden enleerzamen tekst. Steunt het Liefdewerk d. arme Nieuwe Parochiën. Per 3 maanden f I.00 VRAAGT PROEFNUMMERS Administratie: Het DEURWAARDERSKANTOOR H. OOSTERWIJK, Arr, Deurwaarder) is met ingang van heden van Rapenburg 20 verplaatst naar Het Telefoonnummer blijft 2638. 5807 f3.50 CompBeef f3.50 BLBJVEB1DE HÜARQOLF WASSCHEN WATERGOLF KNIPPEN Lotions inbegrepen met volle garantie. MMSm GABLLAS1D STATIONSWEG 14 TELEF. 2670 - LEIOEN WASSCHEN - WATERGOLF1.00 WASSCHEN - ONDULEEREN1.00 KNIPPEN0 50 MORSEN EN WOENSDAG WOLLEN STOFFEN Z IJ OEN STOFFEN WASCHSTOFFEN EXTRA KORTING OP DE BESTAANDE O COUPONPRIJZEN GELDBELEGGING. Het Kerkbestuur St. Joseph- kerk te Leiden, vraagt geld ter .leen onder nader te bespreken voorwaarden. Namens het Kerkbestuur, J. C. VIJVERBERG, Pr. GIRONUMMER 63091 5122 BODEGRAVEN Abonnementen en Ad- vertentiën worden aan genomen door Vader, waar heeft U die schoenen laten maken? Wel, zooals altijd bij VAN WIJK Haarlemmerstraat 161 bij de Janvossensteeg Daar worden ze netjes, sterk solide gemaakt, en 't is er goedkoop, bovendien vlug klaar, je kunt ze zelfs al na I uur krijgen. 5810 Lederwaren, Gummihakken, Gereedschappen, Fournituren, Zoolleer en Rubberleer alles tegen zeer lage prijzen. HOOGE RIJNDIJK 43, Tel.673 LEIDEN 5797 SPECIALITEIT IN en verdere Marmeren werken worden als NIEUW door onze prima VERZILVERING Gebr, DULLAART NARMSTRAAT 3 t.o. Beestenmarkt Tel. 2368 Dames- en Heerenkapsalons MARE 114 5719 ECONOMISCHE TOESTANDEN CRISIS-PRIJZEN Met een Electrisch product Bent U zeker dat het lukt! Ook uw aangewezen adres voor alle voorkomende electr. werkzaamheden Geen orde te groot, geen orde te klein 5811 Of moet bij J. P. v. BERGE HENEGOUWEN zijn. AALMARKT 12 TELEFO0KS 1782 De Secretarissen van R.K. Vereenigingen worden verzocht, ZOO SPOEDIG MOGELIJK 5338 opgave te doen van wijzigingen in Be stuur e.a. van hun vereeniging en van alle eventueele veranderingen, hun Vereeniging betreffende, aan de iiiii TE BfUUB I direct aan tramverbinding Noordwijk, Katwijk, den Haag en Scheveningen ruime Heeren huizen, bev. 5 en 6 kamers, keuken, W.C., groote zolder, voor en achtertuin enz. Huur prijzen van f40.tot f45.per maand. Te bevr. aan het Woningbureau Fagelstraat 5, Leiden J. WARNAARy Aannemer OUDE RIJN 106 Telephoon 2265 Beveelt zich beleefd aan voor 5795 Burger Timmer- en Metselwerk ook voor nieuwbouw. BEGROOTINGEN GRATIS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1932 | | pagina 4