DM SIROOP L-/— BONBONS1 ACADEMIENIEUWS TELEGRAMMEN MARKTBERICHTEN WOENSDAG 19 FEBRUARI 1930 DE LEIDSCHE COURANT EERSTE BLAD PAG. 3 BAROMETER TELEGRAFISCH WEERBERICHT naar waarnemingen in den morgen van 19 Feb-nati '920, medegedeeld door bet Kon. Ned Meteor. Instituut te De Bildt: Hoogste baronie .ei st.: 778.3 te Karlstadt en Sae:na. Laagste barometerst.: 7.45.te Isafjord. Verwachting lot den avond van 20 Febr.: Matige Noordoostelijke tot Oostelijke wind. Helder tot licht of half bewolkt. Drcog weer. Lichte vorot des nachs. Over dag dooi. LUCHTTEMPERATUUR: 2.8 gr. C. LICHT OP VOOR FIETSERS e. a. Van Woensdagnamiddag 5.47 uur tot Donderdagmorgen 6.42 uur. Mededeelingen aan Retraitanten Aan alle deelnemers wordt bij dezo medegedeeld, dat de trein vertrekt 9m 5.49. Dus worden allen beleefd verzocht om on geveer half zes aan tiet station te zijn. Mocht men echter te laat komen dan «-er- trekt een uur later weer een :rcin. Ale kaarten zijn uitverkocht, dus kun nen er geen deelnemers meer mede, tenzij er onverhoopt een mocht uitvallen wegens omstandigheden. Ongelukkige val. Gistermiddag om 3 uur had op de Mid dels! egracht een ernstig ongeval plaats. De 19-jarige loodgieter H. R. die werk zaamheden verrichtte in de dakgoot van pe.ceel Midde'stegracht 35, wilde op een gegeven oogenblik door het dakraam naar binnen klauteren. Hij verloor daarbij zijn evenwicht en viel van 7.5 M. hoogte op de straat. Met een dubbele beenfractuur en een hersenschudding werd hij opgenomen, en naar het St. Elisabethgestichb overge bracht. Handelsregister K. v. K. Nieuwe inschrijving: 5487. Technisch Bu reau Houweling en Zn., Warmond, Straat ter Leede B 116. Technische Adviezen; ma chinereparatie en metaalbewerkingsinrieh- ting. Venn.: T. Houweling en P. Houweling beiden Warmond. Wijziging: 105. Stoomgistfabriek en Distilleerderij „De Valk" voorheen T. H. Ritman Co. Leiden, Baatstraat 5 en 7 en Langegracht 95 en 97. De statuten zijn gewijzigd. Wijz. handelsn. thans: Naam- looze Vennootschap Stoomgistfabriek en Distil'eerderij „De Valk" voorheen T. H. Ritman Co. Te Den Haag slaagden voor het examen Ccu;;euse de d'. mes X. v. d. Dop en G. Joxhcrs.voor Cos', urnière de dames M. de Koning, M. de Tombe, M. Arbouw en T. v. d. Kaaij, leerlingen van mevr. Kouv.' de Rooze, leerares, modevakschool E. N. 8. A. I. D. Men verzoekt ons mede te deelen, dat de nieuwbouw van het St. Elisabeth- zie kenhuis voor alle belangstellenden is te be zichtigen a.s. Vrijdag- en Zondagmiddag van 2 tot 4. uur. T00NEEL. Uitvoering „Jacob Cats". De Leidsche Tooneel-Vereeniging „Jacob Cats" zal op Maandag 3 Maart a.s. opvoe ren „Menschen", *en tragedie door J. M. IJssel-de Schepper-Becker in samenwerking met J. van Randwijk geschreven, en uitge geven bij P. N. van Kampen Zn. in de reeks „Zilveren Verpozingen". Dit spel werd tot op heden door gesn onzer tooneol- gezelschap;.en ter opvoering aangenomen. „Jacob Cats" brengt dus in den Leidschen Schouwburg de première en verricht daar mede baanbrekend werk voor onze vader- landsohe tooneelschrijfkunsb. Geboren: Margaretha d. van C. M. van de Stolpe en C'. Koet Martinus z. van W. van Olphen en J. Hartsuiker Johanna Catharina d. van P. J. Pruimboom en A. M. E. van Rijsen Nieolaas Johan nes z. van N. Btuyniks en M. A Vesseur Martina Antonia d. van W. A. P. F. L. v. d. Born en J. Tuinhof de Moed Helena Engenia d. vau A. J. Koster en L. Baatt Wilem Aart z. van A. Bouman en F. L. Roetman Hendrica d. van W. N. Phi- lipse en E. J. v. d. Berg Pieter Jacob z. van J. v. d. Berg en M. Roosendaal Karei Phiüppus z. van H. Eickhoff en J. C. de Jong Cath. Maria Hendrika d. van C. W. de Keijzer en J. P. Mieremct Jan- nie d. van J. Bocrn en J. Schellingerhout Adrianus Marinus Teunis z. van M. Hooftman en A. J. v. Eeuwen Maria d. van J. van Tongeren en A. J. Duindam Pieter z. van P. van Vliet en M J. Zitman Adrianus Jcsephus z. van J. A. Leeflang en C. J. Duindam Corne ia d. van W. F. Taffijn en C. de Meij Petrus z. van N. de Water en J. Verhaar Pieter z. van J. Kloos en G. I.cugering Wilhelmus Petrus z. van A. J. Hartwijk en A. E. v. d. Geijn Hei'ine Marie Ada d. van L. Hei- nen en A. J. M. Zom Cornelis Hermanus z. van X. Zwetsloot en C. G. K. v. d. Meij Catharina Maria d. van I. Hollcbeek en G. Verliud Johhannes Marinus Adr. i. van J. M. A. Alkemadc en W. C. v. d. Horst Johanna Petronella d. van J. H. M. P. Brugmans en A. A. v. Eynatten Dirk Johannes z. van J. Maré en L. J. Wetselaar Arie z. van W. Vink en M. van der Niet Janny d. van P. Vreeken en J. M. v. Maris Aüda d. van H. Versteeg en F. J. de Jong Hendrikus z. van P. E. J. Prins en M. Devilee Johannes Da"iel z. van E. Midderham en T. Beumec Eli sabeth d. van P. van Westrienen en W. J. Koet Wouterus z. van W. Bredevelt en J. A. M. Korpcrshoek Margaretha Anna d. van W. v. Ingen Schenau en E. N. Ko- renhoff. G e h u w d: P. L. Vuur jra. en C. M. Ros sen jd. P. v. d. Bosch jm. en A. Roef stra jd. P. A. Bril wedr. en C. B. Meijer jd. B. Roman jm. en F. Bodenstaff jd. B. Th. Rutgers en C. M. Booij jd. J. W. v. Weeren jm. en G. Paalvast jd. Overleden: C. J. v. Rijn man 50 j. G. H. Lens m. 74 j. B. M. v. d. IJssei zn. 3 w. J. La LauOuwe kerk vr. 39 j. L. K. v. d. Vist zn. 9 mnd. J. Dool inan 76 j. A. E. Bronsvcest geh. met G. Kranz vr. 77 j. M. v. Nissen zn 88 j. M. Kooij man 75 j. G. Tcsseüiof—Janssen wed. 6S j. G. Btrijdhorst-Koman vr. 71 j. G. Verberg wedr. 85 j. N. Ouds- hoörn zn 6 w. J. Salman dr. 11 mnd. J. Lepe'ear dr. 3 mnd. G. Wessel wedr. 83 j. S. X. M. StikvooitJansen vr. 30 j. J. G. S'ager Kooreman wed. 70 j. H. C. v. BemmelenNaptegeller wed. 66 j. A. T. Theinert man 5S j. Personen In Leiden gevestigd. C. W. J. Alsemgeest en fam.. Assura deur, Oude Singel 28. A. Aurin-Neumann, Dienstbode, Hooigracht 40. G. Bakker. Dienstbode, Bilderdijkstraat 3. J. G. M. Beerlage, Dienstbode, Stadhoudcrslaan 23 C. A. C. Best, Teekenaar, Vrecwükstraat 21. A. H Boekei. Teekenaar, Valdezstr. 7. P. H. J. W. Bonnet, Typiste, Rem- brandtstr. 22a. H. Broekveldt, Schelpen kade 56 a. C. Groenendal, Rijn- en Schie- kade 93. L. A. Günther, Cobetstr. 8. B. J. Hekkema en fam.. Pakhuisknecht, Hansen sir. 57. M. W. de Heij, Dienstbode Plantsoen 99. J. P.^Jansen, Hcerenstrant 119. H. de Jongh, Verpleegster, Acad. Ziekenhuis. H. en E. Jungmann, Dienst boden, Rodenburgorstr. la. H. J. van Klaveren, Kok. Maredijk 91. A. Krüger, Dienstbode, ltijnsburgerweg 163. A. La- terveer, Boekbinder, Gortestr. 67. M. O. van Malssen, Leeuwerikstr. 6. M. A. de Monehij, Stille Rijn 8. J. G. W Overhaus, Mngazijnbed., Korevaarstr. 6. A. M. van de Noort, Kellner, Bloemmarkt Ju -- O S. W.rPijzel, Witte Singel 94. P. A. G. dc Roes, O. I. Ambtenaar tn. v., Cobetstr. 8. - P. A. Ros, Garenmarkt 42. E. Schiml-Ncu- mann, Dienstbode, Hooigracht 40. W. J. Siegtenhorst, Kant.bed., Morschweg 34. T. E. Sistermans, Boekhouder, Hoogewoord 35. J. J Speelman, Donkersteeg 9. R. J. C. Stragier, Groenhovenstr. 24. A. Sukur, Lijstestr. 8. T. Terlouw en fam., Reiziger, Utr. Jaagpad 17. E. v. d. Tol-Ginter, Poelgeesterstr. 19. P. Tomeij, Heerensteeg 23. M. A. Vader, Dienstbod1, Hugo de Grootstr. 6. F. G. van Veen, v. Limb. Stirumstr. 8. E. Visscher en fam., Kant.bed., Roodborststr. 38. N. de Vo gel, Clarensteeg 5. E. van Voorden-MIk- kes, Mauritsstr. 16. H. Wagenaar, Morschslr. 56. J. J. van der Zwan, Dienstbode, Rijnsburgerweg 11. Personen uit Leiden vertrokken. J. van Amsterdam, Hazerswoude, Rijn dijk. J. H. G. Baak, Hazerswoude, Rijn dijk A 45. B. C. Rümke-Bakker, Pasie- roean N. O.-I. A. C. M. van Beek, Utrecht, Gesticht voor Ooglijders. G. Eeekwan, Leiderdorp, Wijdcsteeg 170. F. A. T. J. Deiters, Parijs, Hotel Souffolt Rue Teullier. F. A. R. Dclmaar, den Haag, Acaciarir. 281. A. J. van Dissel, Sassenheim, Wilhelminalaan 113a. Wed. M. Dozij-Broomans, Naarden, Bussuuische- straat 15. L. W. Duindam, Delft, Wald. Pyrmontkade 46. B. M. Duysor, den Haag, Merwedestr. 14. A. M. H. Elands, den Bosch, Westenburgerweg 43. J. Groene- weg, Rijnsburg bij J. Oosthoek. E. Har der, Duitsohland. A. E. L. Helb, den Haag, Schoveningen, Gentschestr. 74. Wed. M H. C. Herwcijer-Lanreveld, den Haag, Hoogezand 88. E Jansen, den Haag, Laan van Meerdervoort 320. Wed. M. Jonker Both-Kuijs, Zoelcrwoude, Hooge Rijndijk F 9. L. Klaassen, Voorschoten, Leidscheweg 205. J. C. dc Koning, Am sterdam, van Bossestr. 81. P. J. van Kruijssen, Warmond, Scheepswerf „de Loc- de". C. E. M. Kuijs, den Haag, Laan vin N. O. Indic 406. K. H. Labohm, Amster dam, Jac. Obrechtstr. 37. J Laurier, den Haag, Vaillantlaan 212. K. Lcpiarz- Ko- walczijk, Duitsehland. W. A. Lut, Gronin gen, VcrI. Heerenweg 33a. J. Matheijsen, Sassenheim, Rusthoflaan 52. F. Muller, den Haag. Falckstr. 9. G. M. van den Xieuwendijk, Noordwijkerhout, Pilarenlaan 4. Ong Sion Cwan, Parijs. B. L. Ong- kiehong. N. O. Indië. A. Oudshoorn, Zeg- waart bij Wed. Bast-Boij. G. M. S. Fa- briek-Palm, X*. O. Indië. S. Prins, Nijme gen, van Berchemstr. 2. J. M. van Dig- ge'.en-Reijkers. 's-Graveland, Noordereind 152. C. Rodenhuis, Leeuwarden, Hars3u- merstr. 18. C. M. Roozen, Amsterdam, Admiralengracht 199 II. A. W. Schel;erna, den Haag, Frankf-nsla.' 322. K. II Schmal, Voorschotan, Leidscheweg. J. G. Schooners-dc Graaf, Utrecht, J. S. de Rijkstr. 3. J. Schorten, Rotterdam, Ma rinierskazerne. J. M. Snijders, den Haag, Goudenregenstr. 249. J. W. van Socjt, INGEZONDEN MEDEDEELING. li den Haag, Geest 30 B. H. M. Spaargaren, den Haag, de Carpentierstr. 88. J. E. Sturm, Leiderdorp, Hoofdstr. 10. A. Ta verne, Lissc, Vierkant 219. P. S. Teeling, Maastricht, Caunerweg 4. Ja W. Thomoe, Oegstgeest, Fred. Hendriklaan 19. H. A. van der Valk, Haarlem, Emuuslaan 1. C. S. J. M. de Vreese, Rotterdam, Iieukers- dijk 139 III. A. P. de Vrind, Tilburg, Noordstr. 54a. C. van der Wei. Rotter dam, Schelfslraat- 5a. G. Wesselius, IJmuidcn, Casino Hoogovens. C. Wester voorde, Boxtel bij Jos. van Zon. Tien Y$p, N. O. Indië. Postkantoor Leiden. Lijst van onbestelbare brieven- en brief kaarten, van welke de afzenders onbekend zijn. Terug ontvangen in de le helft der maand Februari 1930. Brieven Binnenland. Mr. J. van Andcl, Groningen. Heer en inej. Bieneraann, Amsterdam. Mej. A. Boddo, Roermond. Bureau Haarlemsch Blad, Haarlem. Mej. R. Dijkslag, Deventer Mevr. Gal- lois. Haag. J. T. Goodkcop, Haag. J. B. J. van der Haar, Haarlem. Familio Haselop, Groningen. - Familie L. Heus- inau, Amsterdam. Heer en mevr. Knijnen- burg, Wassenaar. L. Krieling, Leiden. N.V. Olanda, Amsterdam (5 stuks). D. van Oordt, Mej. II. van Osselen, Haag (2 stuks). Peet en Co., Amsterdam U de Roocle, Krimpen. P. Schouten, Haag. Wed. Steenbergen, Waalwijk. L. Straalman, Arnhem. Dr. Vogelenzang, Zevenhoven. J. G. v. d. Woerd, Katwijk aan Zee. Briefkaarten Binnenland. Enders, Arn hem. Mej. L. v. Vliet, Oegstgeest. M. de Wit, Paanderen. Brieven Buitenland. Zuster Antonia, Ca va 1 Masjonne. 4 Briefkaarten zonder adres. LEIDEN. Geslaagd: Candidaats-examen Wis en Natuurkun de letter D. dc heer M. L. Gouwenloos (Rotterdam); idem letter J. mej. E. Solle- wijn Gelpke (Oegstgeest). DE LEVENSREGEL VAN DEN KARDINAAL AARTSBISSCHOP VAN BOSTON. Op zijn 70sten verjaardag had Kardi naal O'Ccnne) c-en onderhoud met journa listen, die gekomen waren om hem geluk te enschcn. „Mijn 70ste verjaardag", verklaarde de Kardinaal, „vindt mij, Goddank, in dc beste gezondheid. Ik voelde mij geduren de mijn leven letterlijk niet beer dar. thans, 30 jaar geleden het was in 1900 maakte ik een reis door Zwitserland, ik legde dagelijks gedurende een 'maand een afstand van 15 tot 20 mijlen af. Eenige da gen ge'eden herinnerde men mij aan deze reis en deze herinnering stelde mij volko men tevreden. Na liet morgeneten begaf ik mij om 7.30 op weg en zet:c mijn weg voort tot 1 uur in den namiddag. Ik geloof, dat ik zoo 12 mijlen afgelegd hud cn voel de mij in het geheel niet vermoeid. Indien gij mij vraag, naar het geheim van dit uit muntend pbysiek gestel op inijn hoogen leeftijd, dan meet ik antwoorden, dat di. geheim is. Ieder weet, of zou ten minste moe:en weten, dat voor een gezond orga nisme met veel lichrrnelijken en gecstcli; ken aibeid, het noodigc vceHe! de bcs'o methode is om zich sUrk en krachtig tc houden. Ik voel mij nooit zoo gelukkig, als wanneer ik werk heb voor e:n vollen dag Ik geei mijn volle krachten acn mijn werk en wanneer het gedaan is, sluit ik de deu ren voor alle stoornissen cn vind dan een BIOSCOPEN. Casino: Goedgekeurd voor volwassenen. Luxor: Goedgekeurd. Trianon: Afgekeurd. City: Afgokeurd. gewaardeerden vriend in uiijn boeken en in dc muziek (de Kardinaal is een uitmun tend pianist. Red.). Ik heb mij niet te hou den aan een achturigen werkdag. Op het einde van deu dag is mijn werktafel ledig Ik sta percies om 6 uur op en trek mij, 111 dien het mogelijk is, om 10.30 terug. Ik neem na de lunch geen slaapje, maar in do plaats daarvan maak ik een kleino wan deling en ga daarna weer aan het werk Toen men den Kardinaal vrceg, iets over zichzelf te zoggen, antwoordde hij: „Dat is moeilijk zonder ijdel- 011 praal ziek te worden. Ik zou er dc voorkeur aan geven mijn werk als getuige te laten op treden, maar ik wil het volgende /eggen- Ik ben priester sedert 45 jaren, bisschop scdeit 28, aartsbisschop sedert 22 en Kat dinaal scdo:t 18 jaar. Gedurendo dezen tijd had ik nocit een toeken van berisping of afkeuring van mijne oversten in ontvangst te nemen.... Daar ik bier over oen onder werp spreek, waarover ik liever zwijg, wonsch ik uitdrukkelijk tc verklaren dat e'ke stap hooger op, dien ik gedurende deze 45 jaar heb afgelegd, gedaan werd zonder mijnerzijds den geringstcn wensch onder dit opzicht bekend te maken. Indcr daad was ik rector van het Amerikaansch college, bisschop van Portland, gezant bij den keizer ven Japan, aartsbisschop var. Boston, Kardinaal en bij al deze ouder scheidingen werden mijne wenschen geens zins geraadpleegd. Ik nam" zo aan zooals ze kwamen, zonder verlangen en zonder af wijzing. Alles, wat ine door mijne recht matige oversten aangeboden werd. nam ik aan als een tccken van Gods wil. Dat was mij steeds voldoende." LAATSTE BERICHTEN Brand te Beverwijk. Hedennacht omstreeks half drie hoeft iu café do Zon van C. Duin an 11 de Breo- straat te Beverwijk een ilel.'o binnd ge woed Hel perceel biandilc geheel uit. Dc belendende winke's bekwamen groote w& 'er- en brandschade. De hi te van het vuur wus zoo groot, dat dc spiegelruiten van de win!:els aan den overkant van dc straat sprongen, terwijl in een dezer winkels de koppen van de etalage-popper arcolt*n. De brandweer, die eerst vrij lont op he' ter rein van den brand arriveerde, slaagde' pr ten slotte in, den brand met 3 dmucn op de moloiEpuit en 2 op de waterleiding mee- 'er lo worden. Do oorzauk van den brano b onbekend. Verzekering dekt do schade. Brand te Vlaardingen. Hedenmorgen omstreeks half vijf brak brand uit in de olicgocdfabrick J. Toor gelegen aun den Paral'elweg te Vlaardin gen De brand werd ontdekt door den cigc naar, de heer J. v. Toor, die naast dc fa briek woont en door het lawaai van val lende voorwerpen nerd gevek*. Dc brand is ontstaan in den linkervlcjco van dc fa briek, waarschijnlijk in een naaikamer. Oh middel'ijk weid de brandweer gcwairschuwd dio vrij sicedig ter plaats*- was 1 et twet motorspuiten alsmede de drijvende stoom spuit van de Vulkaanhaven, lie in totaal met 10 stralen water gaven. Kr wav echter geen denken aan het vuur lo «luiten door de zeer groote hoeveelheid branF'aar ma- teriaal dat in de fabrieksgebouwen an»iwc zie was. Reeds drie kwartier nu hei uit breken van den brand startten dc véói muren van do fabriek ineen. Tc ongovt er 8 uur stonden er nog slechts drie ka'e mu ren overeind. In de oliebcrgplaats brand- do hel vuur leen gewo'dig. Ook het woon huis van den heer v. *Toor werd door het vuur aanvetast en brandde voor een gioot deel uit. Het gevaar was zeer groot, «lat ook nog ander'- huizen aan de 11 Parallel weg een pnoi der vlammen zonden woi- dco. Door het krnchtig optreden vat. 'Ie brandweer werd dit echter voorkomen. Di oorzaak van den brand is onbekend. Dc fii ma was tegen brandschade verzekerd. Ik moet u er tot mijn spijt opmerk zaam op maken, dat het pond koffie, dat u inij verkocht hebt, niet het volle ge wicht had. Dat spijt mij voor u. Ik heb het ge wogen met het pond boter, dat ik van u gekocht heb. Ontploffing in een a'cohol-rafflnalerij van de Standard Oil Cy. NEW YORK, 19 Febr. (V- D.) Te Elits- beth in den staat New Jersey vond een hevige ontploffing plaats in een alcohol- raffinaderij van de Standard Oil Comp.. waarbij vijf personen werden gedood en 63 gewond. Tengevolge van dc ontploffing brak een gewe'digc brand uit. Tot uog toe konden twee lijken geborgen worden. Tal rijke «©wonden vcrkcorcn in lovonsgcvaa: Een Bora boven Triest. TRIEST, 19 Febr. (V. D.) Do stad Triest wordt geteisterd door een heftige Hora. do snerpend koude, droge Noord-Oosten wind, die speciaal aan de Adriutischc Zee kust kan voorknmen en die gisteren woed de met een snelheid van 113 K-M. per uur. Ook uit Padua wordt het toenemen van dc Bora gome'd. In geheel Italië zijn do tem peraturen belangrijk gedaald. Het hulp-schip nadert de Byrd-expeditie. NEW YORK, 19 Febr. (V. D.) Het stoon. schip „City of New York", dat tei assisten tie van dc Zuidpool-expoditic van Ryrd i» uitgezonden, is in do nabijheid gekomen van do Whales-bnai. Men hoopt de Baui nog in den loop van heden te bereiken oni do expeditie uan boord te ncinen. Indien het weer zulks toeluat zal h*-t schip de „City of New York" onmiddellijk do thuis reis aunvaarden. AMSTERDAM, 19 Febr. Vee. Aanvoer 214 vette kalveren le kw. 1.14—1.24, 2e kwal. 1.001.12 en l'c kwal. J 0.901.00; 92 nuchtorc kalveren f 11—18; 300 varken* Vleeschvarkens (90110 Kg.) 91—92 cent zware 90—91 cent en vette 87—90 cent. WOERDEN, 19 Febr. Kaas. Aanvuur -»1 partijen. Zonder Rijksuicrk 45, niet ryk«« mork lo soort 48—50 en 2e soort 4517 Handel rantig. KOUDEKERK (H. R.), 18 Febr. Eicren- vcilirg. Aangevoerd: 5497 stuks. Prijs: kip peneieren 6.20—7.00, kuikencieren 6.00 —6.10 on eendeneieren 6.60—6.20 per 100 stuks; boter 0.90—1.00 per pond. VOORSCHOTEN, 18 Febr. Vriie veiling. kippeneioren 7.00—7.1:0, en kuikencieren 6 00—6.60 per 100 stuks; kippen J 1.40— 1.60, konijnen 7.75—2.00, lumen f 0.90- 1.20 en duiven 25—30 cont por stuk. ZEVENHOVEN, is Febr. Eicronveüing. \anpovce-d 3412 stuks. Prijs: kippeneieren 5.80—7 60 en eendeneieren f 0.000.80 per 100 stuks. BOSKOOP, 18 Febr. Bloemenveiling. Ccranui F. L. Roxo PI. 3647 cent per lak; Seringen f 1.40—1.70, Prunus triloba 1.30 en Freesia 14 cent. NIEUW VENNEP, 17 Febr. EDrenvei- I i'*j E. N. V. Aanvoei 1943 M 1 9856 kippeneieren f 5.00—7.50 en r.sn een deneieren 5.60—6 00 per 00 stuks; kip- ren O.so3.00 en eendeu 80 cent por stuk Handel vlug. WIÖSKLN UTEK RING EN A MSTKR D A M) (Niet officieel). Berlijn 69.48', Londen 8.11' New York 2.49» Farijs 3.75'/, Brussc 14.72 Zwitserland 48.10 Milaan 13.05 Aiadgl /p <Mu Kopenhagen 66.72', Stockholm HildIP We-no 35.12' Praag 7.38', Boedapest. Prolongatie 8 0/^ BEURSOVERZICHT. IIcfc belangrijkste feit ter beurze was dc werd gelegd vooi Inbakken on Hubboi». zeer g.'ioie belangstelling, dtc nun den dug Dit hield verband met de mede dueling, dat dé internationale rubborprodui .-ir u hebban bes.0ten, «lat. de tap gedurende dc gcheclc maand Mei zal worden topgezet. Naast de verbetering in dc statistische po sitie, die uit dezen munt;'gel voertkorn' speel' do psychologische factor oen rol van bctcokenu, iieigeuu wel bleok uil do vasto stemming voor do Rubbers. A'duin Rubbers behaalden oen koerswinst van pl.m. 10 procont en ook dit<- sc minucr cou rante soorten ste.dcn zich aanmerkelijk honger. Tabakken werden eveneens op ruime schaul verhandeld en d* Sumatra- soortcn boekten zonder uitzoiidoriug '.eer aanmerkelijke koeraavanctj, di.; voor de courante aandeden als Oudo Deli en Del> Batavia bijkans 29 pet. bedroegen, üveri gens had je markt oen ka 111 verloop, hoe wel de tendenz vast *va-. Margarine Unies monteerden enkele punten canals Philips. Acoustisk-iiandcclen varen eerder icl« luier, terw ijl Aku t. dcgcpriineurd waren cri iot 107 daalden. Kon. Olie vic en lich telijk terug. Scheepv. verwaarloosd. Up de Mi. iafd. ontmoetten Boelons cenigo vraag. Suiker*, geed van toen. Amerikan -n vast.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1930 | | pagina 3