Km /{ovpti BREESTRAA1 iH Chevrolet DE KERSENPLUK IN DE BETUWE GEEFT VEEL HANDEN WEP. In de Betuwe is het thans overal den ladder op 1 En kersen plukken 1' EEN KOSTBARE MONSTRANS. Op de Tentoonstelling van Kerkelijke kunst in de Vondelstraat te Amster- dam ziet men dezen monstrans uit de Mozes- en Aaronkerk aldaar, ver- INTRONISATIE TE VOORSCHOTEN. Het Heilig-Hartbeeld, geplaatst in den voortuin van de pastorie, is van den beeldhouwer W. Harzing. "^^Coofrd1, tJfvKóide r !t Dames kousen 654 Fijn Matco housen55; r< Flor Dam. kou$Hi Fil d'Ecosseprimal Zijden kousen (zwart en Meuren) Fijnwol!, kousen^ KBIC3ERK0V j elke kleur, maat en 5POa?KOUj jt met mooie rj Heeren Sokkenvaw Jj Fantasie Sokken Macco Sokken Fil d'Ecosse met dubb. zool Wollen Sokken (TIET NOLTING GEEERD. Op de Oosten begraafplaats te Amsterdam werd op het gral' Lvan den beminden volksman en beschermer rvan Zangvereenigingen deze steen onthuld.? VERSCHRIKKELIJKE UITWERKING VAN DE WINDHOOS TE ALPHEN A. D. RIJN. .Verwoesting op de bloemkweekerij der Firma Gebroeders Lam, te Alphen aan den Rijn, DE AUTOBUS-STRIJD IN DEN HAAG. Om de politie-voorschriften te kunnen ontdui ken beginnen de Haagsche autobussen hun tocht van een particulier terrein af. h. üar KOOFDKfiNTOGR VOOR. LEIDEN EH OMSTREKEN KarJey Davidsen en Raleigh Motorrijwielen. HoogewoerdS' Telefoon 361s

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1924 | | pagina 4