Gas Ornamenten J. L. CREIJQHTON, =ln naam en daad Engelsche Dassen Mantels, Jassen, Boa's Dassen, Ijsmutsen, enz. VELO VELO M.ANT. SNIJDERS, Deli-Bockbier. Bre^trsi.Ln' I MPFIIW^ Telefoon 32. Fijae Vleescfovaren. Delicatessenhandel. I 1 M. LANGEZAAL Zn. St. Nicolaas - Cadeaux. Alb. B. Timmermann Christiania-Ansjovis. Filets d'Anchois a l'Huile. Filets de Maquereaux. Filets van Zalm (in blik). Bloc-Sardines - Princes'-Lobster - Bismarck-Daring. NIEUWSTE MODELLEN in buitengewone groote keuze, billijke prijzen, Waschmachines. Wringmachines. W. HILARIU8, W. J. CREYGHTON H. J. H0LSW1LDER Heerenmode Hoedenmagazijn Nieuwe Rijn 7, Bloemtafels, Étagères, Portemanteaux, Kap stokken, Piëdestals, Dames-, Wilhelmina-, Heeren- en Kinderstoelen, Tafel-, Divan-, Kapstok- en Vloerkleeden, Machinetafels, Schilderijen, Theetafels enz. enz. ALBERT RIEL, 36 Mare 36, Telephoon 829. Electrische Volksbakkerijen „De Sleutels", Groote Sorteering A. H. van UDEN J. DE JONG Handelsdrukkerij Boekhandel, ROELOFARENDSVEEN. Burgerlijke Stand. LEIOEN. Geboren: Sophia, d. van C. Stam en J. M. Hart. Gijsbert, z. van G. Lagerman en J. Crama. Margaretha, d. van D. Molenaar en W. J: Houweling. Tennis, z. van C. H. Overduin en A. Th. Schotman. Bernardus, z. van I, A. Nieuwenhuizen en M. R. Steen bergen. Jacobus, z. van N, den Hoed en E. Stokkel. Adrianus Anthonius Willebrordus, z. van J. C. van der Meijden en J. C. Hoppen brouwer. George Henri, z. van J. C. van der Welde en C. A. Bernard. Willem, z. van R. F. C. W. Damsté en J. van der Velden. Johannes Comelis, z. van J. Laterveer en C. Smal. Lieuwe, z. van P. J. de Leeuw en M. Duijndam. Cornelis Anthonius Jozef, z. van F. J. Rietineijer en J. C.vanGeelen.—Johannes z. van H. van Engelen en J. Ross. Nicolaas, z. van N. Crama en C. S. Hage. Jacob, z. van P. Onderwater en J. Wolters. Paulus,z. van P. Neuteboom en W. van Polanen. Frans, z. van H. Sunderman en W. Visser. Overleden: J. H. Langerak, z. 3 j. J. M. v. d. Vleuten-de Wert, v. 43 j. M. van Wierir.gen d. 1 d. J. Schreuder-Olie v. 73 j. M. van Leeuwen, z. 72 j. D. Nieuwen- burg-Dehroef, w. 77 j. ALKEMADE. Geboren: Adriana Johanna d. van J. van Berkel en C. M. Nigten. Maria d. van A, van Wieringen en C. Penning de Vries. Ondertrouwd: Mattheus Adrianus 23 j. jm. en Johanna Konings 24 j. jd. Overleden: Maria van Wieringen 1 dag (te Leiden). ALFEN. Geboren: Agnes Gerardus en Maria Nieseta, z. en d. van S. van Wieringen d. van N. P. de Heij en J. Mesman' Dirk, z. van A. Bevaart en F. L. Arlman. BODEGRAVEN. Geboren: Jan Willem, z. van J. van der Boon en K. Harskamp. Fran- cina Johanna, d. van M. G. Stolwijk en A. Stolwijk. Getrouwd: C. van der Werken, 23 j. en J. Rijkers, 23 j. Overleden: M. Kors, geh. met A. Streef- land, 69 j. M. Regtvoort, 67 j. P. van Vel zen, wednr van J. Plomp, 66 j. HAARLEMMERMEER. Geboren: Marga retha, d. van P. Witte en E. van Rijswijk. Dirk, z. van J. Brouwer en L. Verdoes. Hen drik Jan, z. van H. J. Boterman en M. van der Wal.— Hubertus Josephus, z. van J. den Ridder en M. Jansen, Louwerens, z. v. C. de Blaeij en D. Honcoop: Maria Adriana Anna, d. v. A. Bakker en A; Heermans. Ondertrouwd: M. Kuiper, 28 j. en J. Th. Reichwein, 23 j. - K. Verbaas, 22 j. en W, C. van der Linden. 19 j. Getrouwd: W. Dekker, 26 j. en C. Post, 23 j. J. Beemsterboer, 23 j. en A. G. Goosen, 23 j. J. D. Morriën, 23 j. en D. M. Nuijt, 21 j. èLanser, 21 j. en G. van der Stroom, 21 j, van der Schrier, 23 j, en M. M. Vinke, 20 j. C. Vreeken, 24 j. c-n N. Spaargaren, 22 j. .Overleden: Antonia Johanna Bus, 72 j. gehuwd met A, Goorden. Antje van Gennip, 53 j. gehuwd met B. Bras, Hendrik Dekker, 61 j. weduwnaar. HAZERSWOUDE. Ondertrouwd: Jan Hassefras jm. 26 j. en Maria Hendrika Duits jd. 29 j. Petrus Johannes Breenen jm. oud 27 j., wonende te Sassenheim en Johanna Hen drika van Paridon jd. 23 j., alhier. KATWIJK. Geboren: Jacob z. van P. v. Duijvenbode en N. v. d. Meij. Jacob z. van Jac. de Best en J. Wassenaar. Trijntje d. v. C. v. d. Bent en M. Ruwaard. Jannetje d. v. E. Kuijt en T. Meijvogel. Gerritje d. v. B. Britsemmer en G.1 Schaap, Ondertrouwd:P.de Best jm. en C- Ouwe hand jd. P. Berkheij jm. en A. Zuijderduin jd. Overleden. Nic. Guijt 3 j. Trijntje v d. Plas 1 m. NOORDWIJK. Geboren: Johannes Jacobus z. van L. Ph. G. van der List en E. Raaphorst Geertruida Berendina Maria d. van C. J. W. van Riel en J. Vink. Jacob z. van A. van Beelen en Vooijs. Ondertrouwd: Nicolaas van der Ploeg 24 j. te Noordwijkerhout en Gerarda van der Plas 20 j. te Noordwijk. Dirk Piet Barnhoorn 26 j. en Aaltje Hoek 25 j. Getrouwd: Mattheus Albertus van Winsen 20 j. cn Anna Vink 19 j. NOORDWIJKERHOUT. Geboren: Cornelis z. van D. Warmerdam en G. P. Topper. Ja cobus Nicolaas, z. van J. van den Berg en A. J. Vink. Ondertrouwd: J. A, Scboo, 35 j.t Heem stede en A. van Roode, 29 j. G. Mooijekind, 23 j. en A. van den Berg, 24 j. NIEUWKOOP. Geboren: Jan z. van P, Verlooij en L, Hesseling. Ondertrouwd: Arie van Grol 29 jen Jannetje de Pater 20 j. J. F. van Diernen 36 j. cn A. C. Baars 21 j. A. de Groot 37 j. enj. v, Leeuwen 29 j. O verleden: Bastiaan Kranenburg 3 j. Adrianus Hoek 27 j. Levenloos aangegeven d. van C, v. d. Bosch en J. Sassen. SASSENHEIM. Geboren: Jan, z. van K. Drost en M. Vis. Arnoldus, z. van S. Esse- veld en A. Stienen. Abrama Jacoba, d. van J. v. d. Schrier en J. J. Schrier. Wilhelmina Johanna d van A. v. d. Voorn en M. v. Beek. Overleden: Maria Johanna van den Berk jd. 55 j. WOUBRUGGE. Geboren: Johanna Antho- nia, d. van S. Winters en M. van Diemen. Getrouwd: Th, Vermeij, weduwnaar, 30 jaar en M. van der Ploeg, jd. 32 jaar. ZEGVELD. Ondertrouwd: Johannes Burggraaf 26 j. en Antonia de Vogel, 35 j. Getrouwd: Jan Heijkoop 26 j. en Kaatje de Leeuw, 27 j. Jacobus Los, 31 j. en Annigje vaii der Wind, 24 j. Overleden: Jan Verhoef," 15 m. ZWAMMERDAM. Geboren: Lodewijk Bastiaan, z. van J. Konijn en van J. A. Kruithof, Overleden: Matthijs van Dam, 78 j. Marktberichten. ALKMAAR, 3 Nov. Kaas. Aangevoerd 295 stapels, wegende 125,000 kilo. Prijs voor kleine fabrieks- f 40—, boeren f39,; volvette- f— commissie boerenkaas f middelbare dito f 45. Handel stug. TEXEL, 2 November. Ter markt en in commis sie zijn heden verhandeld 88 stuks wolvee. De prijzen waren als volgt: rammen f22.— a 30. schapen f 15 a 18.50en lammeren f 13.— a f 15 50 per stuk. MAASSLUIS, 3 Nov. Op de kaasmarkt waren heden aangevoerd 10 stapels kaas, wegende 2993 kilo. Prijs 72 a 67 c. per kilo. ZWOLLE 3 Nov. Boter. Aangevoerd 203/8 147/16 v. en 910 stukken, wegende samen 5985 kg. prijs per H vat f 28 a 3l>£, per kg. f 1.40 a 1.55. Vee. Aangevoerd 1484 runderen, waarvan op de stallen 250, 76 kalveren, 323 schapen, 92 varken§, 1025 biggen. Handel in Neurende en kalvende koeien, en vaarzen vlug, beste pinken duur, afwijkende minder, kalveren prijshoudend, schapen vlug. Men besteedde voor vet vee per kg. runderen f 0.58 a 0.78, kalveren f 0,80 a 1, schapen f 0.12 a 0.28, varkens f 0.48 a 0.49. JVIatjes-Sill Sardelleringe Gaffelbiter Royans-Printaniers. HARING in: Mosterd - Champignon - Wijn- en Toniatesaus (per blik). Paling in gelei Zalm Sardines in glas Filets de Hareng-Saur. ROLMOPS Haring in Mayonnaise en Tartaresaus (per flacon). Shippam's Vischpaste's (in glas). - Turk en Pabst's Vischpaste's (in tube). Sardines: Tomate - Mariné - k l'Huile, enz, 11459 Appetit-sild20 - 25 - 30 - 40 cents per blikje. Binnen- en Buiteniandsche Kaassoorten: Brie Neufchatel Parmesan Gervais Chester Camembert, enz. Prima EdammersLunch KaasJes AALMARKT 25, LEIDEN. (met 2 jaar garantie.) (in prijzen van af f 22.50) (met 5 jaar garantie.) zijn BESLIST de BESTE. a contant en op albeta- I ling; op proef te bekomen en in werking te zien iederen Dinsdag van 2—5 I en Zaterdag van 112 uur in het Depot der 9895 Velo Wasclimachine Maatl Nieuwstraat 7, voij den Burcht.) Telef. 980. Breestrê at 79. h. Diefsteeg. ZUIVERE ADVOCAAT p.fleschf 1.60 (primakwaliteit) PUNCH per flesch f 0.95, f I.IO, f 1.25, f 1.40, f 1.60, f 1.80. COGNAC per flesch f 1.20, f 1.40, f 1.60, f 1.75, f 2.- en hooger. 11457 K Teief. 114. GEREGELDE AANVOER VAN: Engelsche, Belgische en Limburgsche Anttiraciet. Steenkolen, Cokes, Turf en Hout. VRAAGT PRI|SCOURANT. EflDQNTIP IEDER STUK DAT KRIMP! UfUmil llC WORDT TERUGGEIIOMtfl f ABE^TEflVAlTÖÏÏ ÏOÜtrtflMSïéflOflM Verkrijgbaar bij EN 11473 BIJ DE V1SCHBRUG. Telefoonn. 1119. Kachels Haarden Fornuizen Tegelpïaten Vu lemmers in zeer gioote keuze bij uiterst lage prijzen. Hooigracht ÏIO. )M68 OROOTE SORTEERING. LAAGSTE PRIJZEN. Bestellingen nu gedaan, worden bewaard tot St. Nicolaas. Aanbevelend, 11467 is de Goedkoope Beddenwinkel die tijdelijk op de Haarlemmerstr. 52 is geplaatst het goedkoopste adres van Leiden. Daar alleen is je adres om voor een schijntje je Dekens te koopen. Reuzenpartijen wollen Dekens die een tikje beschadigd zijn, Dekens die geregeld 6.50 en 7.50 kosten gaan nu weg voor 4.50 en 5.50 dan nog een kleine partij wollen Dekens van 4.00 voor 2.85, ook groote 2-persoons. Dan nog bergen gestikte Dekens, grootste 2-persoons van 6.00 voor 3.40, denk er om dit zijn de groote 2-persoons. Moltondekens 26, 54, 68, 98 en 125. Kapokbedden 8.75. Veerenbedden 16.50,19.— 23.26.en 28.Onthoud het nu goed we wonen tijdelijk op de Haarlemmerstr. 52, dat is de bekende Goedkoöpe Beddenwinkel tijdelijk Haarl.str. 52, goed opletten 'tis no. 52. (11479) Haarlemmerstraat 252. Groenesteeg 40. Door deze maken wij aan het geachte publiek bekend dat na de laatste Broodopslag onze prijzen zijn als volgt PRIJSLIJST: Wittebrood 6% cent K.g, per stuk Kropbrood Bruinbrood 6'|2 Bosrogge 5 Krenterogge 6 Klein brood l'|2 Het Brood wordt zonder prijsverliooging thuis bezorgd. Aanbevelend, (UM9t J. A. DE NtiEF1. Parapluies en Wan(le,stokken Groote nieuwe sorteering tegen lageprijzen. P. A. Saroni, Nieuwe Rijn 31. Breestraat 90-92 Hoek Maarsmanssteeg Telephoon Int. 536. Nieuwste kleuren. 11462 Per stuk f 1.75. 3 stuks f 4.75. CONCURRBERENDE. PRIJZEN. bij ROELOFARENDSVEEN. (11454) Het beroemde Deli-Bock- bier is vanaf heden (tot zoo lang de voorraad strekt), weder op fust en gebotteld verkrijgbaar in de Leidsche Bierbottelerij Oude Vest 183, J. A. van der Reijden, Telefoon 59 BV Proettlesch gratis. "VS Stationsweg 151. 's Gravenhage Lid le Klasse van het Nederlandsche Instituut van Accountants. Leeraar M. 0. Boekhouden en Handelsrekencn. Leeraar M. 0. Staatsrechten Leeraar M. 0. Staathuishoudkunde. Inrichting van Administratie. Opmaken van Statnten enz. 9602 Adverteert in De Leidsche Courant. EN Firma VAN DER LINDEN, (L. P. VAN DER DRIFT) OUDE RIJN ©7, Telefoon 227. (100) LOOD- en ZINKWERKEN Aanleg van Gas- en Waterleiding. Lei-, Iloiitcemenb en Cement-Mastix. Dakbedekking met veeljarige garantie. Liefdewerk Oud-Papier te LEIDEN. Bewaart s.v.p. zorgvuldig alle soorten oud papier tot werkver schaffing en steun van meerdere liefdadige doeleinden. Het personeel zal steeds van eëne volmacht zijn voorzien.. Vertegenwoordigers voor om liggende plaatsen worden gaarne aangenomen. Oud papier zal steeds dank baar worden ontvangen aan het pakhuis (Galgewater),boodschap pen ter afhaling steeds gaarne worden aangenomen bij de be stuursleden en Z1TA-VEREENIGING, Noordeinde 50, Leiden, Th. VAN DIJK, Voorschoten. C. LAGERBERG, aan de Vliet. 6594 Zoeterwoudc.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1911 | | pagina 7