UITGAVEN. 91 :n gewonen dienst OVER DE JAREN 1938 t/m 1942. HOOFD STUK. KENING 1938 REKENING 1939 REKENING 1940 BEGROOTING 1941 BEGROOTING 1942 MEER DAN 1941 MINDER DAN 1941 BENAMING. 173.393,35 110.998,78 390.031,59 251.266,— 251.266,— I Vroegere diensten. 305.178,75 326.931,17 364.835,80 378.030,— 530.768,— 152.738,— 11 Algemeen beheer. 9 9 9 635.181,48 ■*- 202.768,99 643.610,14 210.501,39 655.002,04 208.327,87 608.284,— 199.714,— 943.751,— 207.979,— 335.467,— 8.265, 99 9 III IV Openbare veiligheid. Volksgezondheid. 1.082.749,48 1.102.731,24 1.108.189,29 1.084.762,— 1.081.596,— 9 9 9 3.166,— V Volkshuisvesting. 789.609,18 755.408,40 811.105,95 808.894,— 857.444,— 48.550, 9 9 9 VI Openbare werken. 87.262,41 77.538,56 95.214,96 99 9 77.702,— 99 9 79.782,— 99 9 2.080,— j 99 9 VU VIII 1 Eigendommen, niet voor den openbaren dienst bestemd. Lager huisonderwijs. 374.180,59 365.620,66 363.236,26 359.040, 366.232,— 7.192,— 9 9 9 Openbaar gewoon 1. o. 3.704,33 3.902,11 3.826,54 3.814,— 3.534,— 280,— §3 Openbaar vervolgonderwijs. ««r 79.423,63 80.450,97 77.760,11 80.619,— 84.569,— 3.950,— §4 Openbaar uitgebreid 1. o. 31.732,83 28.527,59 28.932,55 28.805,— 28.519,— 286,— Openbaar buitengewoon 1. o. 38.233,64 38.250,20 35.200,08 35.555, 34.265, 1.290,— §6 Openbaar voorbereidend 1. o. 327.135,03 306.803,05 291.618,99 242.256, 243.566,— 1.310,— 99 9 §7 Bijzonder gewoon 1. o. 4.712,92 10.770,37 10.372,83 5.025, 5.700,— 675,— §8 Bijzonder vervolgonderwijs. 45.981,81 51.368,52 51.350,72 48.307,— 47.837,— 470,— §9 Bijzonder uitgebreid I. o. 4.187,41 4.970,98 4.418,33 3.519,— 4.019,— 500,- lü Bijzonder buitengewoon 1. o. 9 9 9 62.747,36 64.903,45 65.159,74 61.865,— 61.840,— 25,— §1! Bijzonder voorbereidend 1. o. 74.572,10 63.541,58 61.373,02 64.911,— 60.617,— 4.294,— '3 L. O. niet vallend onder 1 t/m 11. 231.335,43 224.569,12 122.856,26 224.373,70 119.966,76 224.416, 230.763,— 127.589,— 6.347 8 13 14 Middelbaar onderwijs. Hooger onderwijs. 122.345,71 119.254,— 8.335,— 9 9 9 9 9 9 99.075,01 101.384,89 117.227,24 123.700,— 122.846,— j 854,— Nij verheidsonder wij s 56.236,42 53.838,85 51.142,35 53.263,— 63.855,— 10.592,— 16 Onderwijs, K. en W., niet val lende onder 1 t/m 15. 1.353.390,86 1.227.401,74 1.343.956,96 1.335.420,— 1.405.729,— 70.309,— 9 9 IX §1 Ondersteuning behoeftigen. 1.606.345,01 1.669.581,01 1.563.952,46 1.612.201,— 1.723.483,— 111.282,— §2 Ondersteuning werkloozen. 4.888,05 ^151.810,67 5.906,45 158.649,20 3.320,51 162.026,67 3.352,— 156.339,— 3.402, 50,— X Landbouw. Handel en Nijverheid. 152.592,— 9 9 3.747,— XI 23.605,22 26.471,17 19.981,28 18.779,— 17.921,— 858,— XII Belastingen. 248.306,53 244.560,63 246.042,47 247.235,— 248.781,— 1.546, 99 9 XIII §1 Gasfabriek. 684.336,55 689.322,78 696.479,92 670.882,— 686.771,— 15.889,— 9 9 9 §2 Electriciteitsfabriek. 92.396,05 91.201,79 129.824,63 105.116,— 93.294,— 11.822,— §3 Gestichten „Endegeest", c. a. 46.573,90 48.715,64 55.305,82 79.127,— 95.908, 16.781,— §4 Openbaar Slachthuis. 147.900,68 166.498,87 191.953,29 180.310,— 205.592,— 25.282,— §5 Grondbedrijf. 274.303,64 9.699,44 44,19 30.122,93 262.712,70 10.226,26 43,38 37.455,32 257.330,08 12.049,31 42,99 43.448,35 259.261,— 10.635,— 65,— 49.574,— 267.508,— 11.533,— 72,— s 247 §6 §7 §8 §9 Reinigings- en Ontsmettings- dienst. Gem. Volkscredietbank. Gem. Wasclibureau. Gemeentelijk Radio-Distributie- Bedrijf. 898 7 49.574,— 41.160,76 40.750,— 88.378,71 133.075,— 127.800,— 5.275,— XIV Ka sv oorzieningen. 675.948,59 1.882.511,94 1.981.101,41 702.003,— 763.879,— 61.876,— XV Overige inkomsten en uitgaven. 24.671,— 75.000,— 50.329, XVI Onvoorziene uitgaven. 9 9 9 9 i 0.222.700,93 ƒ11.311.493,16 ƒ11.933.861,58 10.199.780,— 11.317.602,— 1.199.763,— 81.941,—

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 14