INKOMSTE N. 90 OVERZICHT VAN DE INKOMSTEN EN UITGAVEN VAK f HOOFD STUK. BENAMING. REKENING 1938 REKENING 1939 REKENING 1940 BEGROOTING 1941 BEGROOTING 1942 MEER DAN 1941 MINDER DAN 1941 I Vroegere diensten 230.151,53 139.284,79 284.729,96 134.812,— 134.812,— II Algemeen beheer. 926.313,55 875.233,25 919.498,29 715.549,— 984.063,— 268.514,— 99 9 III IV Openbare veiligheid. 38.798,46 374.385,79 36.065,96 388.173,74 71.143,48 78.584,12 36.895, 383.089, 337.385,— 383.581,— 300.490,— 492,— 99 99 9 9 V Volkshuisvesting 1.033.847,72 1.093.540,70 1.067.635,90 1.069.494,— 1.068.663,— 99 9 99 831,— VI Openbare werken 437.600,14 463.796,25 463.825,35 463.350,— 442.265,— 99 9 99 21.085,— VII Eigendommen, niet voor den openbaren dienst bestemd. 66.464,72 66.539,43 71.510,91 64.251,— 55.447,— 99 8.804,— VIII 1 Lager huisonderwijs 99 9 99 9 99 9 99 9 99 9 99 9 99 §2 Openbaar gewoon 1. o. 267.090,62 263.127,59 267.318,65 257.890,— 267.590,— 9.700,— 99 v— §3 Openbaar vervolgonderwijs 185,01 177,30 170,71 140,— 140,— 99 §4 Openbaar uitgebreid 1. o. 68.445,46 70.505,65 70.251,51 70.240,— 73.960,— 3.720,— 99 §5 Openbaar buitengewoon 1. o. 25.325,61 21.473,90 21.106,07 21.470,— 21.445,— 99 25,— §6 Openbaar voorbereidend 1. o. 2.234,80 3.022,42 2.172,98 2.200,— 2.300,— 100,— 99 §7 Bijzonder gewoon 1. o. 45.591,75 51.684,95 48.855,51 43.350,— 42.900,— 99 450,— §8 Bijzonder vervolgonderwijs 487,52 585,15 369,94 160,— 190,— 30,— 99 §9 Bijzonder uitgebreid 1. o. 19.574,08 22.460,52 21.198,81 16.400,— 16.600,— 200,— 99 §10 Bijzonder buitengewoon 1. o. 1.248,65 1.329,93 1.353,35 1.400,— 1.450,— 50,— 99 §11 Bijzonder voorbereidend 1. o. 645,92 194,09 420,12 99 9 99 9 99 9 12 Lager onderwijs niet vallende onder 1 t/m 11 488,01 428,48 4.975,86 375 340,— 9 9 9 99 35,— §13 §14 Middelbaar onderwijs Hooger onderwijs 126.910,66 72.942,40 120.360,92 73.697,40 113.342,85 72.196,21 114.415,— 74.325,— 118.125,— 73.210,— 3.710,— 99 1.115,— 99 9 15 Nijverheidsonderwijs 27.295,28 19.680,79 29.566,32 26 700 28.000,— 1.300,— AU. 1 UUj 99 16 Onderwijs, K. en W., niet val lende onder 1 t/m 15 2.209,17 2.842,40 1.784,15 1.898,— 2.048,— 150,— 99 9 IX §1 Ondersteuning behoeftigen 211.651,12 220.848,78 237.207,91 233.498,— 220.062,— 99 13.436,— §2 Ondersteuning werkloozen 1.290.111,41 1.251.383,68 1.211.302,91 1.367.704,— 1.467.905,— 100.201,— 99 9 X 53,97 1.901,60 21,60 20,— 20,— 9 9 9 99 XI Handel en Nijverheid 6.173,74 5.860,87 7.234,78 6.236,— 1.370,— 99 9 99 4.866,— XII Belastingen 1.049.887,72 1.129.233,21 1.207.420,99 1.221.409,— 1.421.222,— 199 818 X (V i U T J i 99 XIII §1 447.002,83 434.388,49 370.539,06 539.207,— 466.449,— 9 9 9 99 72.758,— §2 Electriciteitsfabriek 2.046.725,42 2.062.709,86 2.159.513,31 1.872.575,— 1.852.457,— 9 9 9 99 20.118,— §3 Gestichten „Endegeest", c.a. 107.774,38 101.920,07 103.387,18 100.432,— 101.729,— 1.297,— 99 §4 Openbaar Slachthuis 54.771,35 57.267,07 57.680,01 48.830,— 47.711,— 9 9- 9 99 1.119,— §5 Grondbedrijf 125.957,17 137.208,21 156.263,26 150.582,— 166.604,— 16.022,— 99 9 §6 Reinigings- en Ontsmettings- dienst 49.225,15 43.280,80 48.865,22 47.688,— 46.073,— 1,615 >9 99 §7 Gemeentel. Volkscredietbank 6.662,28 8.284,59 9.549,76 9.088,— 9.233,— 145,— 99 §8 Gemeentelijk Waschbureau 95,80 38,70 125,05 42,— 607,— 565,— 99 9 §9 Gemeentelijk Radio-Distri butie-Bedrijf 38.750,56 43.174,04 48.208,64 53.100,— 99 9 9 9 5 99 53.100,— XIV Kasvoorzieningen 29.318,29 27.660,— 46.897,06 37.800,— 47.800,— 10.000,— 99 XV Overige inkomsten en uitgaven. 770.903,37 2.059.634,71 2.043.411,24 1.013.166,— 759.697,— 9 9 9 t 253.469,— XVI Onvoorziene uitgaven 99 9 99 9 99 9 Totaal 10.003.301,41 11.299.000,29 ƒ11.319.639,03 10.199.780,— 10.528.641,— 916.499, 587.638,—

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 13