Si §4 3: M I 89 g H 1 I 1 II o" cT r o o o 2 o <- o 1 o 1 1 o o c c e g §s §2 §2 s s 1 o 1 o o 1 1 1 1 s sp-ö <s w Si 2* SIS ra a ra ra a z o o o o m cb g H O <M O «2 O £3 CQ Cb O O £3 W co X X 05 WO co CO x i> x ei X 05 H X rH X ei wo r? W5 O rH rH ei ei X TP M'lQ'finfflOhffiOhCOOOM-XNN ^QO^COOHCOO^bCOt-^OCOl'Xfl CO O CO W W W5 00 N CO CO 00 00 CO (N CO W O 1> H O »fi H ffi H O d H «5 M5 05 H C5 rH CO O CO 0®H«5050MIO WO fM rH rH 01 rH b- X WO O O 00 CO O rH 05 Hp CO có o6 rH oi CO 01 01 O 01 O O X O O rH O wo X f> X X Hp# co rH 01 np* 05 X rH TP 05 wo wo co WO Ir wo CO rH 05 O WO ei fr ei X HP b X X fr Cf wo X O wo fr b- X wo O CO O ri X X O ei O co ei 05 X O X C5 ei fr HP ei i> fr 05 X ei wo rp rH X X X X 05 X 05 rH X wo O 05 O X 05 HP X rH CD ei fr wo wo ei CO CO rH wo wo X rH X O fr X X HP rH ei rH HP O HP fr rH rH HP X O Hp 05 rH rH wo hP CD b- n rt< rH O rH X 05 X CO X rH Hp 05 wo O HP wo X ei rH 05 ei X wo X rH rH rH rH ei rH ei X rH X co WO 05 O WO rH X O X O X 05 rH X ei co wo wo ei O 10 10 05 1 »o X X wo wo O wo 1- X X O co X co HP rH HP X 05 05 CD rH X wo C5 ei O wo 05 X Hp X WO co rH X X X O wo X X fr X ei rH Hp 05 fr O O O X 05 05 X fr O Hp 05 rH WO Tt^ wo X O rH wo O ei (M co WO O X 05 X fr X wo HP HP 05 05 X 05 O 05 X X X t- wo ei 05 co wo X O fr O rH O f> X O fr co X fr co ei fr Hp co Hp HP HP X X 05 O b* X ie X |r fr X ei O O X hP CD rH fr fr 05 CO ei X HP CD wo X ei rH X X ei ei 05 X HP rH X X WO rH HP X HP O wo WO ei X O HP rH wo rH X ei rH rH X rH ei O rH HP X wo X rH ei 05 X ei wo O O O CO O 10 X X wo X CO fr X I X rH wo rH rH O X X co fr rH ei O X rH ei X rH HP 05 X X X CD 05 CO CO hP O ei 05 X Hp wo X fr X rH X rH 05 X X X HP X ei fr HP X O rH HP O rH 05 r- 05 05 ei Hp wo ei rH 05 O HP O iH wo O 05 WO 05 O X 05 X HP 05 HP wo rH X 05 Ir 05 O ei rH rH 05 O f> rH ei rH Ir 05 wo rH O fr ei Hp 05 O X b- 05 rH O ei X 05 fr wo wo O X X Hp X HP 05 rH O co X HP ei 05 05 rH X HP C3 05 rH X wo rH ei CD X O Hp X WO O 10 ei rH X CO ei rH ei rH O Hp rH ei X rH X ei CO tp 05 Ir ei Ir ei HP X O X X HP 05 fr rH X wo HP O X X 1 rH 05 CO fr fr O t> o CO 05 X rH ei X ei HP fr fr HP O fr X fr ei fr co O 05 wo HP rH HP fr X rH 05 05 05 X fr X X WO fr X rH HP hP X 05 fr 05 X HP CO X X fr ei X X O O 05 X rH fr O 05 "p ei O X O X ei O fr ei X X X X Hp X X Hp ei X 05 b- O wo 05 HP 05 wo ei HP 05 rH HP Hp f> o fr ei X co 05 rH O X HP X X ei O Ir X O co WO rH HP CO ei ei Hp Hp 05 rH Hp rH co Hp wo rH 10 X rH X 05 wo ei O rH X X ei CD fr O HP fr WO HP rH Hp ei ei rH X wo X rH Ol rH rH X rH ei fr rH X cb g 8 69 2! a P5 cb g ta 0h cb g co cq 12 UJ 2 69 Ph X X rH O X wó O O OS Ph cb £9 PP C5 H cb K X cb X P3 cb fc HH t5 H co H rt H SS w2 H P3 (5 ÏZ5 HH S £9 X O O e w 10 1 fr* 05 1 O ei X X WO wo fr Hp rH H X O f3 O O X X co co cq X wó 00 O rH O (N H «0 X WO 01 01 WO 01 Hp X «♦r» Ol 05 rH rH X 10 H?' fi X x rH X WO f> X co' X O ei X X X X fr 05 1 1 1 1 1 1 ei 1 X X C5 cd wo rH ei rH rH X rH o 05 O rH ei ei ei X C+T"s 05 n ei x O HP »o WO 05 X 05 I X a X WO X «-I O ei X X X HP I ei 05 O5 X fr X X O HP O X f> X HP X ei HP ei ei X X X O X ei X ei X X X ei Hp wo wo co s ei i> o i> i> Hp X X X X 00 01^ np ef fi fi 00 rH O ei X rH WO b CO CO b wj ei os x X b- H H X X ei ei t> 1 fr 1 X X X rH 1 ei 1 Hp fr rH X wo l> ei fr ei rH X X O O rH X X X HP X wo X fr rH X X rH rH wo ei fr X rH x wo I I rH CO X X hP 1 1 X X fr X fr 1 I fr HP fr 05 1 1 wo ei WO X rH X 05 WO X X hP rH 05 XXX M M c SP a -s 7* is ?H rH Z-i _Q J5 r2 S - cS o c3 qo CL U CL CL p2d r* O 0) .H CL S3 03 O U bi cS O 0> a3 Tb Tb X g fi O K CS CC CQ cS cS cö fl fl Tb Tb s 0 fl P a> o o o Sb N CL Tb -- •-> -Jp cs qr 4) bC O C O Tb o :e? C3 «3 OOP o o co x x O wo wo 00 WO rH 05 05 X X X *T> wo (M fci ei o hp CO wo x c8 cS H O H H(MM^iOCOt*CO®OHNCO^iaOHN r—I H r—I r-l I r-l 000 G00 CO0 000 000 000 X0 000 X5 000 GOO coo xo xo xo xo xo coo H N M »C CO t> 00 03 000 000 C-00 XD X5 000 000 xo xo X I ^H 1 l H I M 1-1 tH M M

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 12