GEMEENTE EEIDEN INGEKOMEN STUKKEN MET REGISTER 1941 en SRSLAG VAN DE HANDELINGEN VAN DEN GEMEENTERAAD (TOT 1 SEPTEMBER 1941) TE LEIDEN, TER BOEKDRUKKERIJ VAN J. J. GROEN ZOON

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1941 | | pagina 1