s GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. *1 11 ISCiEKOHEir STUK KEN. N°. 20. Leiden, 6 Februari 1930. Wij hebben de eer Uwe Vergadering hierbij over te leggen een lijst van boomen, welke na raadpleging van de Com missie van Fabricage, door ons om verschillende redenen ter rooiing en verkoop worden voorgedragen. LIJST VAN BOOMEN, wélke ziek of dood zijn, of waarvan rooiing en verkoop om andere redenen wordt voorgesteld. n Houtsoort. 1 Kastanje 1 1 Iep 21 a i Abeel Iep Linde 2 Iep STANDPLAATS. Oorzaak Aloëlaan vóór perceel 23 a a a 23a T) V Vf Haarlemmerweg vóór de perceelen 51 t/m 65 perceel 49 de wasscherij van v. Ommeren Haarlemmerweg vóór perceel Luo. v. Leijdenstr. 2a Haarlemmerweg in „Groenoord" vóór perceel 32 tegenover de firma Mulder Haarlemmerweg le en 2e boom voor bij Slaaghbrug Haarlemmerweg tusschen Spoorweg- overg. en Slaaghbrug Haarlemmerweg 2e boom vóór Spoor- wegoverg. links Haarlemmerweg 2e boom vóór Spoor- wegoverg. rechts Haarlemmerweg 5e boom vóór Spoor- wegoverg. rechts Haarlemmerweg 6e boom vóór Spoor- wegoverg. rechts Haarlemmerweg 7e boom vóór Spoor- wegoverg. rechts Haarlemmerweg 7e boom vóór Spoor- wegoverg. links Haarlemmerweg 8e boom vóór Spoor- wegoverg. links Haarlemmerweg vóór perceel 74 O 72 overzijde 77 77 overzijde it ii ii n overzijde a V 68 a 66 a a 43 a a 36 a a 15 a a a 1 Maresingel vóór perceel 26 22 77 71 77 Sophiastraat Rioolgemaal Prins Frederikstraat Gemeenteschool 77 77 Pasteurstraat bij de Bijz. school Verversstraat vóór perceelen 14 en 14e Lage Rijndijk 114 t/m 136 van hoek Heerensingel t/m No. 9 van hoek Heerensingel t/m No. 9 Heerensingel vóór Amst. Anthr-Mij. Zjjlsingel 3e boom vanaf Schrijvers- brug Zijlsingel vóór perceel 5 grachtzijde a a a 27 a a a 31 grachtzijde a a a 33 33 grachtzijde a a a 34 a a a 34 American Petr.-Mij. perceel 61 grachtzijde a a a 62 a a a 62 a a a 63 grachtzijde a a a 65 a a a 67 a a a 67 a a a 68 Evertsenstr. grachtzijde Dood. 77 Iepziek. Dood. Gevaarlijk. Gevaarlijk voor het ver keer. Iepziek. Slecht. Iepziek. Dood. Iepziek. Dood en slecht. Zeer slecht. Iepziek. Slecht. Iepziek. Slecht. Aantal. Houtsoort. STANDPLAATS. Oorzaak. 1 Iep Zijlsingel vóór perceel 71 grachtzijde Iepziek. 3 77 a Kweekerij „Rozenlust" 77 11 77 Rijnkade van perceelen 4 t^n 1 Dood, ziek en slecht. 1 Kastanje Witte Singel vóór perceel 101 Dood. 1 Linde a a a 21 Slecht. 1 a a a a 13 gracht- zjjde 77 1 a Witte Singel vóór perceel 3 gracht zijde 77 1 Eschdoorn Witte Singel achter Rembrandt mo nument Dood. Iep Rijn- en Schiekade vóór perceel 9 Iepziek. 1 77 a a a f3 77 1 77 34 Slecht. 1 77 a a a 65 Iepziek. 1 77 a a a 34 Slecht. 1 77 94 77 77 a 118 77 1 77 den tuin van „Den Older'' Iepziek. 1 77 Haagweg vóór perceel 3 77 77 tegenover Ambachtsschool 77 77 vóór perceel 5 77 1 a tegenover fa. Perquin Zn. 77 1 77 vóór perceel 7. 77 1 77 2e boom vanaf Spoorweg overgang 77 1 77 Hooge Morschweg vóór perceel 33 77 1 77 a a a a 29 77 1 77 Morschweg vóór perceel 87 77 1 a a a 83 1 77 a a a 67 77 1 77 a a ffa 57 77 Mariënpoelstraat vóór perceel la 77 1 77 den tuin van perceel la 77 1 77 perceel 1 77 1 77 a a a 3 77 1 77 a a a 5 77 1 77 a aal 77 1 77 77 7j 1 1 1 13 1 a a a 15 1 a a a 11 1 77 a a a 11» 77 1 77 a a a 21 77 1 77 a a a 3 overzijde 77 1 77 a aal» overzijde 77 1 77 Rij nsburgersingel vóór perceel 17 overzijde 77 1 77 den ingang van de „Landbouw" 77 1 77 i vóór perceel 24 77 1 77 Maredijk Vóór perceel 53 77 1 a a a 55 1 77 a a a 57 77 1 77 a 61 77 1 a a a 13 1 77 a a a 15» 77 1 77 a a a 86 77 1 a a a HI 1 77 a US 77 1 77 a 131 77 1 77 a 161 71 3 77 Lammermarkt 77 1 Kastanje Van der Werffpark ingang Doeza- straat Dood. 8 Vleugel- achter Monument 77 noot 1 Iep Rapenburg vóór perceel 129 Iepziek. 1 77 a 121 77 1 77 a 123 77 1 77 a 121 77 1 77 a 113 Slecht. 1 77 a I"» 77 1 a a a 41 1 77 a a a 36 77 1 a a a 38 1 77 Groenhazengracht vóór vakschool Meisjes Iepziek. 1 Vleugel- Pieterskerkgracht perceel 1 Dood. noot 1 Iep Pieterskerkhof 4 Iepziek. 1 77 Zonneveldstraat 2 Gevaarlijk. 1 77 Steenschuur 1 Slecht. 1 77 Jan van Houtkade 18 Gevaarlijk. 1 77 a a 116 77 1 77 j? 77 1 «3 1 77 12 1 77 77 77 77 Dood. 1 77 77 77 77 6 77 1 77 4 77 77 77 77 1 77 77 77 1 77 naast 3 77 1 77 a vóór a 3 Gevaarlijk. 1 77 a a a 2 77 1 77 a aal 77 1 77 hoek Doezastraat 77 1 77 vóór perceel 24 Iepziek. 7 Populier 7 Linde St. Jacobsgracht Slecht, gevaarlijk en te 10 Iep dichten stand.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1930 | | pagina 1