ZAKENREGISTER. Grond. ARME OUDE MANNEN- EN VROU WENHUIS. I.S. No. 230 374 182 292 53 79 169, 250 363 182 182 71 232 319 128,177 86, 106, 131,172, 313, 346. 97 287, 292, 311. V. Blz. 27, 31, 32, 43, 44, 60, 212,213. 216 224 444 212,213 192 18, 19, 102,153. 102,153. 61 176, 224 435 191 191 3 61,154 218 309, 325 158,173, 178. 91,112, 157, 173, 178, 294, 325, 342. 85, 87 153 241,342 t/m 418 (I. S. Ingekomen Stukken; V Yerslag.) I.S. V. No. Blz. AANKOOP. Huizen. Perceelen: Aan de Langegracht en omgeving (Lichtfa brieken. 4 Vischmarkt 12/13 4 Oostdwarsgracht 3638. (Lichtfabrieken) 8 9 Binnenvestgracht (Geeregracbt) 56 29 27, 31 Nieuwsteeg 4 en 4a. 42 32, 43 Oostdwarsgracht, 26, 28, 30, 32 i (Lichtfabrieken) Langegracht lo4 49 CO CO Pickéstraat No. 43 met erf te Noordwijk Binnen (Lichtfabrieken) 55 48, 59 Westzijde Speksteeg Sectie B nis 2180, 2181, 2182, 2183, 2184 en 2340 (Lichtfabrieken) 56 48, 59 Sectie M No. 853,854,798 (ged.) (Volkshuisvesting) 58, 111 49t/m56, 59, 112 Speksteeg 2, 2a en 4 en Langegracht 70 en 72 (Lichtfabrieken) 110 112, 153 Sectie B nis 2084, 2085, 2086 en 2704 124 131 Tweelingstraat 18, Langegracht N/o. 166 en 156, Achterzandstraat 16 (Lichtfabrieken) 179 178,188 Noorderstraat, Sectie B No. 1477 199 193, 203 2de Huigdwarsstraat, Sectie B Nis 1974 t/m. 1983 en Sectie B No. 1973 (Lichtfabrieken) 237 213 Oude Vest nis 37 en 39, Sectie H nis 2012 en 2013 253 227 Hagemanspoort 1 t/m 4, Sectie B nis 364, 365, 366 en 367 279 253, 261 Vliet Nis 47, 49, 51, Sectie F nis 956, 957 en 958 334 333, 422 Langegracht No. 81 Sectie B No. 1828 en Voorste Zandstraat No. 19, Sectie B No. 1822 (Licht fabrieken) 382 447 Perceelen: Sectie K. No. 2505 in het verlengde van de Koningstraat 14 9 Aan en nabij Lagen Rijndijk Leiderdorp Sectie Nis 3148, 3702, 3568, 108 en 109 (Grondbedrijf) 15 9 Aan spoorweg Leiden —Hoofddorp aan de Zijl, Sectie A, Nis 3457, 84, 85, 360 en 3700 (Grondbedrijf) 28 9, 27, 31 Leiden, Sectie K nis 589, 590, 591, 592 en Leiderdorp A, nis 111 t/m. 115, 3138, 3139, 3701 (Grondbedrijf) 45 33 Wijziging voorwaarden aankoop perceel Leider dorp Sectie A, No. 3701 77 61, 87 Weiland en Water, Zoeterwoude Sectie A nis 1390, 1938, 2565, 2904, 1388, 1389J 1391, 1392, 2566 (ged), 1384, 1385, 2566 (ged.), 2568 (ged.), 1382, 1383, 2566 (ged.), 2567 (ged.), 2567 (ged.), 2568 (ged.), 1366, 1379, 1380, 1381, 2567 (ged.), 2568 (ged.), 4600, 4601 en 4602 (Grondbedrijf) 225 210,231 Bouwgrond en water Sectie K, nis 726, 705 en Sectie K No. 3068 nabij den Zijlsingel en Sectie K No. 1437, 1438, 1439, 1444 (ged.) nabij de Heerenstraat (Volkshuisvesting) 340 334 Stukje grond met daarop staande boomen aan den Lagen Morschweg onder Oegstgeest (Lichtfabrieken) 375, 385 447 Bouwgrond onder Zoeterwoude, Sectie A, ni3 4579, 4597, 4598 en 4599 (Volkshuisvesting). 418, 422 ABATTOIR. Zie SLACHTHUIS. ACHTURIGE WERKDAG. Adressen inzake invoering van den Invoering van den AMBACHTSSCHOOL. Zie VAKONDERWIJS. AMBTENAREN. Zie GEMEENTE, RECHTS TOESTAND EN SALARISREGELING. ARBEIDSBEURS. (Gemeentelijke) Benoeming voorzitter en plvg. voorzitter van het bestuur der Uitbreiding aantal leden en plvg. leden van het bestuur der ARBEIDSVOORWAARDEN. Adres i. z. de bij de Politie. (Gereformeerde Minne- of Zie GEREFOR MEERDE. ARMENRAAD. Rekening dienst 1918 Begrooting 1920 BAKKERSNACHTARBEID. Ontwerp-verordening betréffende den Wijziging ontwerp-verordening betreifende den Adressen te dezer zake BANK VAN LEENING. (Gemeentelijke). Benoeming commissaris Directeur Staat tot wijziging begrooting dienst 1918 Rekening, dienst 1918 BEGROOTING. Verdaging beslissing door Ged. Staten omtrent begrooting, dienst 1919 Verhooging begrooting dienst 1919 voor opne ming van 1.000.000 kasgeld Overbrenging van dienstjaar 1918 op 1919 van gelden van onbetaald gebleven vorderingen en uit Onv. Uitg. voor 1918 Verhooging begrooting dienst 1919 wegens op neming van f Ï.OUO.OOO kasgeld Verbooging versch. posten der 1918, waar van de raming te laag is gebleken Verhooging dienst 1919 en toevoeging nieuwe posten Aangaan geldleening groot 2.500.000 Goedkeuring Ged. St. van voor 1919 Begrooting, dienst 1920

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 5