Toestand vóór 2 September 1919. ZITTINGEN, Burgemeester Wethouders: Leden van den Gemeenteraad: Leden der vaste Commissiën: Ambtenaren van den Burgerlijken Stand. in het jaar 1919 door den Gemeenteraad gehouden: Zittingen met gesloten deuren: Jaar v. aftr. Jhr. Mr. Dr. N. C. de Gijselaar1922 J. A. Bots1920 Mr. Dr. C. W. van der Pot Bzn. 1920 J. A. van Hamel1923 Mr. J. C. van der Lip1923 le Kiesdistrict. J. A. van Hamel. Dr. L. Knappert. P. Hoogenboom. Dr. G. Fabius (tot 16 Januari.) J. de Lange. H. M. Sasse. F. van Romburgh. A. L. Reimeringer. Dr. B. D. Eerdmans. D. Jaeger. H. J. Planjer (sinds 3 April.) (Aftreding op 2 September 1919.) 2e Kiesdistrict. D. van Gruting. K. Sijtsma. Mr. Dr. C. W. van der Pot Bzn. Mr. J. C. van der Lip. Mr. A. van der Eist. Mr. P. E. Briët. Mr. A. J. Fokker. Dr. H. J. Zwiers. J. A. Bots. S. de Boer Azn. J. Roem. 3e Kiesdistrict. G. P. Timp. C. J. van Tol. A. Mulder. W. Pera. B. J. Huurman. J. P. Mulder. Th. B. J. Wilmer. P. Boot. A. J. Oostdam. P. Heemskerk. SECRETARIS: Mr. Dr. C. E. van Strijen. ONTVANGER: G. H. Kokxhoorn. Commissie van Fabricage. J. A. Bots, Voorzitter. A. Mulder. D. Jaeger. Mr. K. H. Corporaal, Secretaris. Commissie van Financiën. A. L. Reimeringer, Voorzitter. H. M. Sasse. Dr. B. D. Eerdmans. Commissarissen van de Stedelijke Fabrieken van gas en electriciteit. Mr. Dr. C. W. van der Pot Bzn., Voorzitter. Mr. A. J. Fokker. Dr. H. J. Zwiers. P. Boot. D. Jaeger. Mr. K. H. Corporaal, Secretaris. Commissie ^voor de Strafverordeningen. Jhr. Mr. Dr. N. C. de Gijselaar, Voorzitter. Mr. A. J. Fokker. Mr. P. E. Briët. Commissie voor de Huishoudelijke verordening en. Mr. A. van der Eist, Voorzitter. Mr. P. E. Briët. K. Sijtsma. Commissie voor het Oud-Archief. Mr. J. C. van der Lip, Voorzitter. Mr. A. van der Eist. Dr. B. D. Eerdmans. Commissie voor het Krankzinnigengesticht Endegeest", de Idiotenafdeeling Voor- geest" en het Sanatorium Rhijngeest Mr. J. O. van der Lip, Voorzitter. Mr. A. van der Eist. Dr. L. Knappert. J. A. Bots. P. Hoogenboom. Mr. K. H. Corporaal, Secretaris. Commissie voor het Openbaar Slachthuis. Mr. J. C. van der Lip, Voorzitter. Dr. H. J. Zwiers. S. de Boer Azn. Mr. H. Dooijeweerd Jr. (tot 1 Maart)) Sp._..aria Mr. E. Schotman (sinds 1 Maart) j Commissie voor het Marktwezen. J. A. Bots, Voorzitter. D. van Gruting. S. de Boer Azn. Mr. H. Dooijeweerd Jr. (tot l Maart) Mr. E. Schotman (sinds 1 Maart) j Secretaris. Commissie van onderzoek van belasting-reclames. Mr. A. van der Eist, Voorzitter. W. Pera. F. van Romburgh. Dr. H. J. Zwiers, S. de Boer Azn. Plaatsvervangende Th. B. J. Wilmer. leden- Onbezoldigd, uitsluitend belast met het sluiten der huwelijkenMr. J. C. van der Lip, W. Pera, P. J. Mulder, K. Sijtsma, A. L. Reimeringer, Mr. P. E. Briët, J. A. Bots en Dr. B. D. Eerdmans. Bezoldigdbelast met alle andere aan den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand opgedragen werkzaamheden: A. W. J. van Driesten. Ambtenaren ter vervanging van laatstgenoemde: W. F. Hofkes en J. Aalbersberg. 1. 16 Januari. 8. 24 April. 14. 21 September. 20. 30 October. 2. 30 V 9. 1 Mei. 15. 28 Augustus. 21. 30 V 3. 20 Februari. 10. 22- 16. 2 September. 22. 30 V 4. 13 Maart. 11. 19 Juni. 17. 25 23. 20 November. 5. 3 April. 12. 3 Juli. 18. 16 October. 24. 27 7» 6. 14 f) 13. 31 19. 23 25. 29 December. 7. 16 V 1. 2. 3. 4. 17 Januari. 30 25 Februari. 14 April. 5. 17 April. 6. 24 7. 1 Mei. 8. 3 Juli 9. 31 Juli. 10. 21 Augustus. 11. 28

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 3