NAMENREGISTER. v. 1.8. V. I.S. No. Blz. No. Blz. Vereeniging tot Christelijke Wijkverpleging Wattez, J. H. 254, 282 3, 21, „Phebe" 165 179 213, 226, Vereeniging Vakschool voor Meisjes voor Leiden 246. en Omstreken 370 126 Weebers, Dr. W. Th. M. 51 48, 59 Vereeniging van leeraren aan het Gymnasium en Weeren, H. van 223, 224, de H. B. S. voor jongens 7 427. Vereeniging van Leeraren bij het Gymnasium, M.O. 201, 261, Weeren Hzn J. van 59 48, 59 326. Westerop, L. H. J. 226 204 Vereeniging van leeraren in de Gymnastiek 7 Weyers, Mej. M. J. A. 338 329 Vereeniging van Oud-Beroepsofficieren 204 Wiggers, A. 33 27 Vereeniging v. d. Christel. Handeldrij venden Wilmer, Th. B. J. 98, 250, 194,224, en Industr. Middenstand afd. Katwijk 228 174, 207 252. 245. Vereeniging v. d. Christel. Handeldrij venden Wisse, P. A. 137 344 157, 163 en Industr. Middenstand afd Leiden e. o. 175 Woningbouwvereeniging „De Eendracht" 34, 28, 43, Vereeniging „Volksonderwijs" afd. Leiden 241 232, 236, Vereeniging voor Schoolkindervoeding 78, 331 43, 66, 261, 266, 309, 336, 422. 332. Woningbouwvereeniging „De Goede Woning" 17 326 Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer te Katwijk 228 Woningbouwvereeniging Eensgezindheid" 11, 31, Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, afd. Leiden 43 211, 293. Verhoog Jz., Johs. 33 27 Woningbouwvereeniging „Ons Belang" 85, 164 91,153, Verkerk, M. 5 8 154,178, Versélewel de Witt Hamer, B. J. J. 5 8 202 203. Vertegenwoordigers van alle organisaties in het Woningbouwvereeniging „Ons Doel" 154,188, Bakkersbedrijf 60 58 193, 326. Visser van IJzendoorn, Mr. A. C. 63 47 Woningbouwvereeniging „Tuinstadwijk" 245 Vliet, J. van 196 192, 203 Wijkverpleging „Bethesda" 165 179 Voorden, A. B. van der 219 204 Wijnbeek, Wed. Chr. J. 33 27 Vorsselman, E. G. 138 157 IJ. Vos, J. M. 219 204 Vreeburg, J. A. 339 332, 422 IJdo, Ed. 270 Vries, Mej. A. L. de 219 204 Z. Vries, Mej. G. J. de 108,118 112,131 Vries, Ph. de 189 163,191 Zaayer, Prof. Dr. J. H. 280 246 Vries, Prof. Dr. S. G. de 247, 291 241,271 Zant, J. H. Ph. van der 271 246, 293 Vrijhoff, Mej. M. M. 194 191 Zeeuw, J. G. van der 302, 308, 294, 296, W. 384. 310, 437. Zeilstra, Firma B. 33 27 Waard, R. van 350 Zindel, Mej. G. 357 435 Walle, N. van der 219 204 Zuiderbaan, H. 251 204, 227 Walther, Mej. J. L. 187 190 Zusters Carmelitessen 60 Wamelen, M. van 352 435 Zwart, A. e. a. 155

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 20