Kloeke, Dr. G. G. Klugt, N. van der 92 234 299 187 137 280 269 18 13 68 349 104, 261 69 2 84 90 164 61 204, 213, 222, 232. 261 190, 203 7' 61, 85 435 156 111,246 232 61 7 60, 90 1 NAMENREGISTER. XT No. Bl'z. Crisiscomité 10 Cultuurcommissie 238 213 D. Daalen, P. van 52, 361 436 Damen, H. J. J. M. 26i Dieben, Weduwe C. 285 4, 248, 261. Diepeveen, A. 339 Dolder, C. F. van 269 Doorn, L. G. van 105 112 Dorp, J. H. A. van 204, 341 Draaijer, W. 1 21 Driel, G. van 82 89,111, 157. Driesens, Mej. A. E. 219 204 Dubbeldeman, M. 252, 302, 223, 245, 308 266, 294, 296, 310. Dubbeldeman-Trago, Mevr. C. E. 223 Duffels, J. A. 104 111 Duurtecommissie uit de Leidsche Arbeidersbeweging 74,221 21, 32, 61,176, 188, 207. E. Eerste Leidsche Accordeon-Vereeniging „Onderling Kunstgenot" 212 Eikerbout, F. 223, 225 Eikerbout J. 156 Eist, Mr. A. van der 129 Enders, J. G. 37 32 Enuma, Mej. J. M. 4 Ewijck, Mej. M. H, S. van 324 Ewijk, J. G. 33 27 Eybergen, A. M. J. 190 F. Fabius, Dr. G. 3 Federatie van Woningbouwvereenigingen 87,189, 236. Fellinga, Mej. M. P. 2 7 Ferman, Mej. S. M. 178 Fontein, J. P. 157 Fremery, Mej. H. J. de 189 (x. Geest, A. P. v. d. e. a. 134 160 Geest, W. P. v. d. e. a. 134 160 Gelderen, M. S. van 33 27 Gemeentewerkliedenvereeniging „Recht en Plicht" 153 7, 32, 126, 165, 232, 266, 432. Genootschap van leeraren aan Nederl. Gymnasiën 326 Gerlings, G. 169 Gesink, G. 176 Gestman, Mej. A. M. 390 432 Goudsmit, Mr. J. H. 43 Graaf, J. de 12, 76 8,61,87 Graaff, Gebr. de, Maatschappij voor Bollen- en plantencultuur 200 193 Greeve, Mej. B. A. 294 245, 272 Groen, Firma J. J. 372 439 Groen, Mej. J. P. W. 324 328 Groeneveld, T. 223, 224 Groningen, B. A. van 191 190 Gronloh, Mej. S. M. 359 436 Groot, D. de 105 Gruting, D. van 252, 293 173, 194, 223, 224, 225, 270. Gulik, Mej. J. G. D. 317 269, 293, 309. Gunst, W. F. de 219 204 Gijselaar, Jhr. Mr. Dr. N. C. de 1, 3, 56, 59,108, 148,219, 229, 339. I.S. V. No. Blz. H. 't Haaff, Mej. G. D. M. van 260 222, 246 Haitink, B. J. H. 427 Halderen, C. M. van 33 27 Hamel, J. A. van 293 3,223, 232,270. Hartwijk, Mej. M. W. 90 90,111 Heemskerk, P. 225, 262, 294. Heeres, Mr. J. E. 103, 121 60,111, 131 Heeringen, J. v. 33 27 Hekenkamp, C. 262 Hemerik, W. C. 3 Henneman, F. 105,186, 269, 337. Henner C. 188 163,191 Henriëtte-Tehuis, Stichting 188 Henst, J. F. van der 159 176 Hermans, Mr. A. L. 349 435 Heteren, J. L. van 18 7 Heus, J. A. 105,186 112 Hoek, J. Ph. 137 Hoestra, H. P. 70 61 Hoestra, Mej. J. H. 32, 326 Hoeven, J. van der 270 Hoeven, Prof. Dr. P. C. T. van der 280 246 Hoeve, Prof. Dr. J. van der 290, 349 271 Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afd. Hazerswoude e. o. 59 Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afd. Leiden e. o. 145 60 Holswilder, C. 27 Hoogenraad, Ds. J. 349 435 Hoogeveen, M. B. 176 Hofker, Mej. Dr. S. 255 246 Horree, A. 219 204 Horst, Dr. R. 117 Hovens Greve, Mej. Dr.' 271 Hueber, R. G. M. 262 246 Huge, J. 219 204 Huges, J. 247, 252 222, 223, 224, 241, 245,423. Huizinga, Dr. J. 146 .164,173 Hüner, J. C. B. 186 190,211 Huurman, B. J. 247, 252 194, 222, 223,224, 341. I. Ingen Schenau Jr., W. F. van Itallievan Embden, Mevr. J. Jansen, B. H. Jong, Dr. C. de Jong, J. de Jong, Prof. Dr. D. A. de Jongsma, Mej. T. Jongste, B. de Jorissen, Dr. W. P. Jorwerda, J. J. Jouwersma, W. J. K. Kaapaan, J. Kampschuur, J. B. Kan, Prof. Dr. P. Th. L. Kappers- en Barbiersvereeniging „Hulp en Vriend schap" Kapsenberg, G. Kerckhoff, Dr. J. H. P. van Kist, A. X

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 17