I.S. No. 117 292 107 34 344 17 V. Blz. 130 272 112, 163 422 309, 325 28, 43 232, 422 336, 422 236 309 326 11, 31 211 293 85, 164 202 306 91,153, 154, 178, 203 154,188 193 188, 326 245 273 427 88 204,211 XII ZAKENREGISTER. I.S. V. No. Blz. Perceel Middelweg 40b. 196 192, 203 Perceel Utrechtsche Veer No. 9. 197 192, 203 Pakhuis aan 't Vrouwenkerkhof Sectie H No. 2616 en winkel met bovenwoning aan de Lange Mare, hoek Brandewijnsteeg Sectie H No. 142 206 192, 203 Werkplaats in Brandewijnsteeg, achter winkel huis met bovenwoning aan Lange Mare, hoek Brandewijnsteeg 264 247, 261 Kleine stalletje perceel hoek Garenmarkt Levendaal, en mestput 276 247, 261 Gebouw Lammermarkt, naast de o. 1. school 3de kl. No. 3 283 247,261 Perceel Lammermarkt No. 36 284 247,261 Pakhuis Vrouwenkerkhof, Sectie H. No. 2616 307 272, 325 Kleine koetshuis perceel Levendaal hoek Garen- markt 329 329,422 Benedengedeelte voormalig Invalidenhuis 330,393 329 Twee vertrekken Commandantshuis v. h. voor malig Invalidenhuis 331, 407 Land: Weiland in de Waard 4 Open terrein Garenmarkt hoek Levendaal 59 48, 59 Landerijen en bouwmanswoning aan den Rijns- burger- en Warmonderweg, Sectie C. Nis 274, 275, 285, 288, 289, 296, 298, 299, 300, 1357 ged., 1493, 1498, 1499, 1500, 1556, 283 ged., en 297 ged. 198 192, 203 Beweiding Schuttersveld in den Maredijkschen polder 285 4, 248, 261 Perceel teelland Sectie M. No. 853 met schuur Sectie M. No. 854 303 272, 325 Perceelen Leiderdorp Sectie A Nis 3148, 3702, 3568, 108, 109 en 3701 (oud). 76 61, 87 Verzoek M. Bol tot ontheffing van de pacht over 1920 van het grasgewas van de Plant soenen, het Park en de Singeltaluds. 309, 326 VERKOOP. Openbare van op de stadstimmerwerf aan wezige buiten gebruik gestelde voorwerpen en materialen 25 27 van grond aan de Woningbouwvereeniging „de Eendracht", etc. Zie onder VOLKSHUISVESTING. van gedeelte Pabiaanspoort 130 157, 163 perceelen Oostdwarsgracht no. 29 en 29a 275 257 gedeelte perceel Sectie L no. 537 286 253,261 van terrein deel uitmakende van de percee len gem. Leiden, Sectie K nis 556, 586, 587, 588 en 589 344 336 VERLICHTING. Zie LICIITFARRIEKEN. - Zie: AVINKELVERLICHTING. VERORDENINGEN. Zie onder de desbetreffende hoofden. VISCH. Zie CRISISTOESTAND en KEURINGS DIENST (van visch en ooft). VISCIIVOORZIENING. Zie CRISISTOESTAND. VLEESCHVOORZIENING. Invoer van Argentijnsch vleesch 31 Mededeelingen v. d. Burgemeester inzake de 108 Mededeelingen v. d. Burgemeester inzake de kosten der 218 VOLKSBEWASSCHING. Zie AVASCHINRICII- TING. VOLKSHUISVESTING. Federatie van Woningbo u w v er e e n i- gingen. Adres i. z. oprichting van een centraal Bad huis 87, 236 Y ereeniging tot bevordering van den bouw van Werkmanswoningen. Benoeming lid bestuur Rekening dienst 1918 Wijziging Raadsbesluit i. z. aanvragen en aan vaarden van Rijksvoorschotten en bijdragen t. b. v. uitvoering van bouwplannen op het z. g. Kooiterrein en ten noorden en zuiden van het aan te leggen Volkspark Kon. Besluiten van 25 October 1919 Vereeniging 's Zomers Buiten. Verzoek van de om voorschot in kosten bouw van 2 vacantiewoningen Woningbouwvereeniging „de Een dra c h t". Verkoop aan van gedeelte grond, benoorden den Lagen Rijndijk en beoosten het aan te leggen Volkspark en verleenen van voorschot en bijdrage in de kosten van aankoop van dien grond en den bouw van een 124-tal woningen K. B. van 2 September 1919 no. 120 i. z. ver leenen van voorschotten en bijdragen Verleenen van voorschot en bijdrage i. z. kos ten van aankoop van grond en bouw van 65 woningen en een pakhuisje Verzoek van de i. z. de oprichting van een Volksbadhuis Verzoek van de om Rijksvoorschot i. z. aan sluiting van privaten der woningen aan de 3 Octoberstraat, Schelpenkade en Magdalena- Moonsstraat aan de waterleiding Woningbouwvereeniging „de Goede W o n i n g. Verzoek om voorschot en bijdrage in de kosten van aankoop van grond e,n bouw van 164 woningen en badhuis op terrein benoorden den Maresingel Woningbouwvereeniging „Eensge zin d h e i d". Verhooging voorschot en bijdrage voor uitvoe ring bouwplan aan den Zijlsingel K. B. 1 Augustus 1919, No. 87, i. z. de ver hooging voorschot en buitengewone bijdragen Verzoek van om wijziging uitbreidingsplan gemeente in verband met uitvoering bouwplan aan Zijlsingel Woningbouwvereeniging „Ons Belang". Wijziging Raadsbesluit tot aanvrage en aan vaarden van verhoogd voorschot en verhoogde bijdfügen voor bouw van 108 woningen, nabij Bronkhorststraat enz. Woningbouwvereeniging „Ons Doel". Voorstel der tot aankoop door gemeente van perceelen Sectie A nis 43 en 49 Verzoek der om voorschot in kosten voor bouw van 50 woningen eu 2 winkelpakhuizen op terrein aan einde der Julianastraat. Woningbouwvereeniging „Tuinstadwijk". Verkoop gedeelte Raamland aan de Voorstel Knuttel tot bouwen van 1000 woningen van gemeentewege Voorstel Oostveen en v. Weer en tot bouwen van 100 woningen van gemeentewege Adres i. z. vervaardiging machinale timmerwerk op Kooiterrein door niet Leidsche timmer- fabrikanten Adres i. z. verbinden van voorwaarden aan besluiten tot toekenning van woningvoor schotten

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 14