STATISTIEK 189 6. 109 No. 261. IKGEKOIEEX STUKKEK. Aan den Raad der Gemeente Leiden. Leiden, 13 October 1897. In vervolg op den arbeid van ons geacht vroeger medelid, den heer Boolheb ik de eer n hierbij aan te bieden de cijfers waarmede de «Statistiek van Leiden,'' voor het jaar 1896 kan worden aangevuld. Hoogachtend heb ik de eer te zijn, Uw Medelid H. C. JUTA. Rlz. 2. Bevolking. Tijdstip Mannen. Vrouwen. Totaal. 31 December 1896 25185 28183 53368 Blz. 3. Geboorte. Jaar. Wettig. Onecht. 1896 M. 763 V. 760 M. 85 V. 60 M. V. M. V. M. V. 848 820 52 32 1 1 Blz. 4. Huwelijken. Jaai'- 1896 302 10 2 18 13 4 1 350 M. V. M. V. M. V. M. V. M. V. M. V. M. V. M. en V. 20 9 1896. 25 19 4 29 19 516 508 53 44 11 8 474 472 946') BI. 6. Gezindten. 1896. Nederd. Herv33093 Waalsch Herv581 Anglic. Episc1 Evang. Luth1095 Hersteld 223 Doopsgezinden414 Remonstranten652 Christ. Gereformeerden2173 Roomsch Katholieken13780 Oud Roomschen74 Ned. Israëlieten456 Port. 5 Tot geen der gen. gez. beh821 Totaal 53368 Blz. 7. Kiezers. Blz. 8. Nat. Militie. Schutterij. Eerste ban. 1896 2214 - 2220') - 2222') - 2578") - 2584") 1165 2586") 1896 Ingeschreven339 Aandeel83 Landmilitie83 Zeemilitie Actief701 Reserve679 Totaal 1380 Actief345 Reserve666 Totaal 1011 Deze groote vermeerdering ontstond in hoofdzaak ten gevolge van de grensuitbreiding bij de Wet van -13 Juli 1896 (Stbl. n'. 107). De toeneming der bevolking bedroeg in den loop van 1896: 4101 M. en 4553 V. 8654, waarvan 4015 M. en 4482 Y. 8497 door de grensverandering. Zie pag. 1 en vlg. Gemeenteverslag 1896. Totaal. Niet tot de bevol- Elders king belioorende geboren. Geboorte per 1000 inwoners. Totaal geborenen tot Totaal de bevolking behoorende. M. V. M. en V. 797 789 1586 33.4.) in de oude stad. 1452 in de oude stad, 134 in de nieuwe gedeelten sedert 1 Aug. Jonge mannen en Weduwnaars en Gescheiden mannen en Totaal. jonge dochters weduwen gesch. vrouwen, jonge dochters weduwen gesch. vrouwen, jonge dochters weduwen gescli. vrouwen. Blz. 5. Sterfgevallen. Jaar. Levenloos Totaal Overleden Overledenen niet Elders overl. Totaal overl. Totaal Sterfte per Wettig. Onecht. in de gem. tot de bev. beh. tot de bev. beh. tot de bev. beh. overleden. 1000 inwoners. Waarvan 891 in de oude stad en 55 in de nieuwe wijken sinds 1 Aug. Jaar der Voor den Gemeenteraad. Voor de Prov. Staten. Voor de Tweede Kamer, verkiezingen. Aantal. Opgekomen. Aantal. Opgekomen. Aantal. Opgekomen. Vóór de annexatie. Na de annexatie. Naar het aantal van dezen wordt het aandeel berekend. Met inbegrip van 60 man stafmuzikanten en vrijwilligers, die niet in de wettelijke sterkte medetellen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1897 | | pagina 1