OMGEVING Vo.n den held Jan Trompetter ALPHEN AAN DEN RIJN STIERENKEURING. 3e pr.„Bart 2 2658 S. geb. 26 Mei 1943. Eig.-lokker: M. van Zwieten, Al phen aan den Kijn. IV.: luomson 1971 S. gv. Marcnines 1359 S. Gni.met a 4 5749 K.S. M.: Belia 2 6095 K.S. Gv.: Regulus 820 S. Gin.: Biene 3 3953 R. Tweejarige stieren: le pr. „Condor" 40959 G.K.S. geb. 11 Nov. 1944. Eig.. wed. G. van Dorp. Hazerswoude, iok- ker: Th. Wiersen, Uithuizerpolder. (V.: Thomson 1971 S. Gv.Marchines 1359 S. Gni.: Metha 4 5749 K.S. M.: Toos- je 2 5550 S. Gv.Samson 2024 S. Gn».: Tally 33936 K.B. lb pr.„Sambo" 2842 S. geb. 28 Oct. 1943. Eig.: CC. v. Haastert. Zoe terwoude, fokker: J. Tonckens, Uithui zen (Gr.(. (V.: Thomson 1971 S. Gv.: Marchines 1359 S. Gm.Meta 4 5749 K.S. M.: Saartje 9984 S. Gv.: Rinaldo 1780 S. Gm.Saartje 3 17867 S. 2e pr.„Hertog' 27699 R. v. J., geb.: 20 Oct. 1944. Eig. H. Blijleveu, Nieuw koop, fokker: \V. Bakker. Oldehove. t\'.: Friet o 2111 G.R.S. Gv.: Freddy 1629 S. Gm.: Julia 6470 K.S. M.: Menka 9561 S. Gv.: Rivals Rudolf 1534 S. Gm.: Nettie 6280 S. 2a. pr.„Juliaus" 2840 S., geb. 25 Mrt. 1944. Eig.: A. C. Paardekooper, Zoeterwoude. fokker: H. Mellcma, le nallinge. (V.: Koen 2397 S. Gv.Kam- bius 1895 S. Gm.Fenna 6085 R. M. Grietje 10847 R). b. pr.„Monarch v. Schulinga" 2835 S.. geb.: 6 Mrt. 1944. Eig.: D. van Is, Rijnzaterwoude, fokker: J. de Haan. Be- ciim (V.Julius v. Schulinga 2222 S. Gv.Julius v. Frijtum 1514 S. Gm.: Alie 6 8534 S. M.: Rosa 8636 K.S. Gv.: Bart 1530 S. Gm.Mona 7100 K.S.). 2e pr.„Roland" 3202 R., geb.: 19 Mrt. 1944. Eig.: A v. Rossuiji. Bar- woutswaarder. fokker: S. L. Venhuizen, Middelsturn. (V.: Samson 2195 S. Gv. Adolf 2075 S. Gm.Sari 4451 S. M. Roze Marie 5718 S. Gv.: Hendrik 1994 S. Gm.: Rozelien 4293 S.) 3e pr.„Driekus" 2910 S., geb. 13 Mrt. 1944. Eig.: C. P. Kempen en M; Visser, Alphen aan den Rijn. fokker: A.' Hoogstraten, Ter Aar. (V.: Rikkert 2154 S. Gv.Monarch 2 1617 S. Gni.: Ro- fien 4 7946 S. M.Dirkje 10469 R.) 3e pr.,.Tan v. Koopelstok" 27% 5., geb.: 1 April 1944. Eig fokker: C. P Roest, Zoeterwoude (V.: Alfons 2449 S Gv.Marinus v. Alma 2014 S. Gm. Aaltje 6579 S. M.: Roos 9216 S. C.v.: Julius v. Frijtum 1514 S. Gm.Barbara 6368 S.). Een'irige stieren: 2e pr. Jac: Noor- dam, Woubrug^e (gegevens van de In zending ontbreken ons). 3e pr.„Marinus" 8118 R. v. J.. geb 19 Mrt. 1945. Eig.-fokkerN. v. d. Ak ker. Alnben a^n den Riin. (V.: Mirmtis v. Alma 2014 R. Gv. Marchines 1359 S. ^m.Rolien 2 5304 M.: Marie 12241 R.). 3e pr...Alexander 4" 28136 R. v. RADIO voor Zaterdag. HILVERSUM 1. 301 M. 7.Nieuws; 7.15 Ochtendgymn.7.30 Muziek bij het ontbijt; 8.— Nieuws; 8.15 l'rogr.-overz.8.20 Gram.tnuz.; 9.15 Beethoven-progr.; 10.— MorgenwijJnig; 10.20 G. Beths, viool, 1. Rossican, piano; 10.45 1 he Melodians o.l.v. J. Vogel; 11.45 Berichten over krijgsgevangenen uit het Verre Oosten; 12.J. Vogel Accordeonork.12.30 Kalender; i2.3o Orkest Carlo Carcassola; 1.— Progr. .ed. Strijdkr.; 1.30 Sweetness and nythm; 2.15 Beoefening der huismuziek. 2.45 Van bock tot boek; 3.— Schubcrt- progr.4.Maleische les; 4.15 Men vraagt en wij draaien!; 5.30 H.A.K K.5.35 Filmland; 6.— Nieuws: 6.15 Weeroverzicht; 6.18 B. Silbermann z. z Novalty Serenaders; 7.Pianodua: 7.30 Progr. Ned. Strijdkr.; 8.— Nieuws in liet kort; 8.05 Drs. L. de Jong, Chef Rijks instituut voor Ooflogsdecumentatic; 8.10 En nu9.15 Hoorspel; 9.45 „Breng eens een zonnetje"; 10.05 Binnenl. po •itiek weekoverz. 10.20 Vaudeville ork. C. v. d. Linden; 11.Nieuws; 11.15 Ensemble „Cantarc"; 11.35 Gram.muz. HILVERSUM II. 415 M. 7.— Nieuws; 7.15 Ochtendgymn.; 7.33 Morgengebed; 7.45 Gram.muz.; 8. Nieuws; 8.15 Progr.-overz.8.20 Gram.- rrniz.8.45 „Maria ter eere"; 9.„Pluk den dag"; 9.30 Waterstanden en politie- ber.9.45 „Pluk den dag" (vervolg!; 10.15 Kerkelijke kunst; 10.30 J. Mecu- wese, viool, F. de Nobel, piano; 11. Radio Ziekenbezoek: 11.45 Vlugge vin gers en handen"; 12.„Van en .over Corsica"; 12.10 Gram.muz.; 12.15 Voor dracht; 12.30 Lunchconcert; 1.Nieuws; 1.15 Progr.-overz.1.20 Lunchconcert (vervolg); 1.45 „De Tooneelkijker"2. Ballroom Melodians; 2.15 Engelsche les voor gevorderden; 2.45 Ballroom Me lodians (vervolg): 2.55 ..Waarin een kleine plaats groot kan zijn"; 3.15. Pro menade Orkest; 3.45. „Hand in hand door kinderland"; 4 45 Nachtvorstverwach ting; 5.K.R.O.-kiosk, door L. Lutz; 5.15 G. Heiige veld, G. van Renesse, twee vleugels; 5.45 „De vliegtuigturbinc"6. Dinermuziek; 6.30 Rijk Overzee; 6.45 Dinermuziek (vervolg); 7.Nieuws; 7.15 Progr.-overz.; 7.40 Journalistiek weekoverz.; 8.Nieuws; 8.05 Lichtba ken; 8.30 Omroepork. o.l.v. M. v. 't Woud; 9.45 „Zoeklichten"; 10.Nieuws; 10.15 Avondgebed; 10.30 Ensemble Nina Dolce-: 11.„En ten slotte" platenassor- limcnL J„ geb.: 22 Mrt. 1945. Eig.-fokker: J. D. v. d. Akker, Alpken aan den Rijn. KV.' Marinus v. Alma 2014 S. Gv.Marchi nes 1359 S. Gm.Rolien 2 5304 K. M.Gerarda 6 12233 R. Gv.Klaas 1512 S Gm.Gerarda 5 1344 FokrJ. 3e pr.„Windsor" 28514 R. v. J.. geb.: 15 April 1945. Eig.-fokker: H Roest, Zoeterwoude. (V.: Madinus v. Alma 2014 S. Gv.Marchines 1359 S. Gin.: Rolien 25304 R. M.Gerda 2 10447 S. Gv.Klaas 1512 S. Gm.Gerarda 7532 R.). 3e pr.„Harm" 28251 R. v. J., geb 20 Mrt. 1945. Eig.-fokker: M. v. Zwie ten, Alphen aan den Rijn. (V.: Bart 2 2658 S. Gv.. Thomson 1971 S. Gm. Belia 2 8095 K.S. M.Mies 9 12204 S Gv.: Klaas 1512 S. Gm.Mies 3 -- 6542 R.). 3e pr.„Windsor" 28514 R. v. J., geb. 15 April 1945. Eig.-fokker: H. Roest. Zoeterwoude. (V.: Marinus v. Ahna 2014 S. Gv.Marchines 1359 S. Gm.: Rolien - 5304 R. M.' Gerda 2 10447 S. Gv.Klaas 1512 S. Gm.Gerda 7532 R.) 3e pr.„Dorus" 28550 R. v> J.. geb. 14 Apr. 1945. Eig.-fokkers: Gebrs. G. en L Treur. Leimuiden. (V.: Frederik 2682 S. Gv.Julius v. Frijtum 4514 S. Gm. Freeke 9086 R. M.Dieta 11929 R.). 3e pr.„Gee's Julius" 29844 R. v. J., geb.: 21 Febr. 1945. Eig.: J. Angenent, Nieuwkoop, fokker: H. Barkema, N. H. Burg (Gr.). (V.: Julius v. Schultinga 2222 S. Gv. Julius v. Frijtum 1514 S. Om.; Ali 6 S634 S. M.: Gee 2 10965 S. Gv.Eduard 1826 S. Gm.Gec 68% S.). 3e pr...Rinus" 2S038 R. v. J., geb.: 21 Mrt. 1945. Eig.-fokker: J. v. Wou denberg, Zevenhaven. (V.Corneli 2286 S. Gv.Rinaldo 17S0 S. Gm.Corrie 8604 S. M.: Rieka 11962 R.). 3e pr..."laas" 4321 K.B., geb.: 27 Mrt. 1945. Eig.-fokker: J. Los. Alpher aan den Rijn. (V.r Dirk 2647 S. Gv. Adolf 2075 G.R.S. dm.: Dora 8780 G.R.S. M.Kadin 8128 S. j Gv.Ferdinand 1345 S Gm.Khartie 3600 K.S.). 3c pr.,.T^arel 2" 8746 K.B., geb.: 17 Anril 1945. Eig.-fokker: A. Hoogstra ten Ter Air. (V.: Karei 25481 S. Cv.: ^aan 20'? S. Gm.: Gonna 10703 R. M.* Pietje 171 Fokr.). KATWIJK Personalia. Tot bestuursleden van het Districtsbureau in District 11 (Distr i Leiden) zijn door den Provincialen j Voedselcommissaris benoemd de heeren C. v,. d. Plas. Krugerstr., en Joh. Meijer, Bruggstraat. Burg. Stand. Geboren: Krijntje Ja- coba d J. v. Duyvenbode en J. C. v. Duyn; 1 rijntje Cornelia d. v. W. v. d. Bent en N. v. d. Plas; jacobus z. v. J. v. Duyn en T. Varkevlsser: Willem z. v. C. Kuyt en C. v. d. Plas: Adnana d. v. P. v. d. Plas en M. v. d. Oever: Alvin Nicolai Ferdinand z. v. B. v. d. Kraan en N .N .A. Karlsen; Alida d. v. N. v. d. Boom en J. C. Zwanenburg; Arie Jacob z. v. A. Ouwehand en H. J. A. v. Norren; Elisabeth d. v. G. Zandbergen en E. Gravekaïnp. Ondertrouwd: D. A. v. d. El-Fe! en A. Haasnoot; A. Guyt en T. v. Duin. Getrouwd: H. J. Grimbergen en M. A. Castenmiller; J. Heemskerk en J Bamhoorn; A. M. v. d. Hek en S. Min- iiee; C. Okker en C. de Best. LEIDSCHENDAM Burg. Stand. Ceboren: Adrianus Joannes Joseph z. van A. E. Oliehoek en v. d. Ploeg. Ondertrouwd: Douwe Hoekstra 29 j. en Maria A. J. Verhage 22 j.Johannes G. dc Wit 29 j. en Johanna M. v. d. Meer 26 j.ArnoJdus J. A. van Rijn 40 j. en Hendrika W. van Swieten 31 j. Getrouwd: Cornelis G. de Graaf 27 j. cn Catharina B. Wensveen 23 j. L1SSE Burg. Stand. Geboren: Josephus Ge- rardus Johannes z. van J. J. A. Koot en Th. A. M. Hartveld; Evert Leendert z. van I". Scheepmaker en M. J. de Graai Johanna Jacoba d. van G. J. v. Beek en H. P. van der Aar; Catharina Ceci lia Maria d. van Th. P. Kortekaas en M. S. C. Mulder; Petronella Johanna Wilhelinina d. van P. W. Koomeiv en .1. Kozijn; Theodorus Wilhelmus z. van N. H. Kortekaas en H. Klein; Lukus z. van K. Dreijer en G. Marseille; Wil helmus z. van W. V> ildenburg en K. f. 1.. Buechner; Catharina Teresia Adriana Josepha d. van P. J. Lange- veld en C. P. A. Hermans: Hendricus Pnulus Maria z. van C. N. M. van der Laan cn W. M. Verstegen- Jan z. van G. G Mijnders en F. Nieuwenhuis; Ja cobus Cornelis 2. van J. G. Snel en M. Mastenbroek: Gerardus Theodorus z. v. G. van Beek en A. Th. J. van den Berg; Cornelia Francina d. van J. Kolk en C. F. Noordhoek; Maria Adriana Wil- helmina d. van P L. den Boer en E. Parinentier; Gerardus Adrianus Johan nes 7. van J. Sanders en A. Jansen, Francina Sophia d. van A. A. van der Slot en R. Doeswijk; Matthea d. van H. G van Ginhoven en M. Kuipers; Gerar dus Adrianus Maria z. van H. W. van der^Hulst en H. M. Pouw; Nicolaar Jo hannes van N'. de Knijper en Th. M. Meijer; Cornelis Johannes Jacobus- z. van Th. P. H. Buts en A. H. Stijnman, Margaretha Wilhelinina d. van C. Haas noot en M. Overduin; Petronella Jacoba Adriana d. van C. H. Dofferhoff en A. M. van den Berg; Jan z. van J. H Clement cn M. N. Boogerd; Wilhelmus Petrus z. van W. A. Zeegcrs en C. M. van Bezu; Maria Christina Petronella d. van K. M. vail Oeffelen ne J. A. Broekhof; Cecilia d. van M. Beijk en C. G. M. Verhaar. Ondertrouwd: Engelbertus Jacobus Jo- zephus Ham 28 j. te Utrecht en Anna Johanna van Zeist 27 j.Franciscus van Staden 24 j., te Leiden, en Longina Kops 22 j.; Johannes van der Spruit 29 j. en Caxo Tijsen 24 j.Frederik Mar tin Verduijn 30 j., te Vlaardingen. en Geerrruida Blkohuis 33 j.Willem Wai- metdam 26 j. te Hillegom en Catharina Taverne j.Cornelis Johannes van oer Beek 26 j. te Hillegom en Gerritje \ermeij* Johannes i ranciscus van deL Berg 23 j. te Noordwijkerhout en Adriana Catharina XVeijers 23 j. Getrouwd: A. Pals en A. van Werk hoven te Haarlemmermeer; A. van Flitters wijk en A. E. de Kooker. Overleden: Nicolaas Kooter 82 j. wen van lii. l'ifermark: Gerardus Adrianus Jr.Lam es Sanders 4 dagen; Maria Ca thnrina Stecnks 1 maand. NOORDWIJK Coöperatieve Verbruiksver. „D.S.S.". De jaarvergadering van deze ver- eeniging had Maandagavond plaats in het Juvenaat onder voorzitterschap van den l eer C. v. d. Hulst. Uit het jaarverslag van den secretaris bleek, dat ondanks vele moeilijkheden de coöperatie er goed voor staat. Het dividend was achterwe ge gebleven. Wegens gebrek aan artikelen werd in het eerste half jaar van 1945 slechts voor 9000.omgezet. Het eindresul taat was echter 5S.000. Er is een ge gronde toon. dat dit jaar een omzet zal worden bereikt van 100.000. Het dividend over 1945 werd vastge steld op 2 pet. De uiikeering heeft plaats op Woensdag 17 April a.s. in den winkel. Tot bestuursleden werden herkozen de heeren: C. v. d. Hulst. L. v. d. List, J. Koelewijn. A. Mesker en J. v. Leeu wen. De aftredende leden van den Raad van toezicht werden eveneens herkozen't.w de heeren L. Droog. A. de Groot. P. D-oog en G. Mourits. In de vacature van den heer M. de Lincel werd voorzien door de veffcic zing van den heer f. v. d. Berg. Tot besluit vc)~ 'e nog een verloting van een aantal schaarsche artikelen, wat door de aanwezigen zeer werd geappre cieerd. TER AAR ^Damclub Nocit Gedacht" Om het kampioenschap dammen is de uitslag als j \olgt: 1. N. A Groen in 't Woud 52 p.. 2. A. Hooge.voïst 50 p.. 3. A. Hart veld 45 r - 4 H. Broerre 45 p.. 5. W. Snatcrsen <1 p 6. C. de Bruin 35 p.. i 7. D. Starre 33 d.. 8. T. v. Eijk 25 p. 1 De kampioen N. A. Groen in *t Woud is ongeslagen en had 10 remise-par tijen. ROELOFARENDSVEEN Sport. D.O.S.R. 11 speelt Zondag a.s. tegen Wet. Boys II om 2.30 uur tc Oudewetering. D.O.S.R. Ill speelt tegen Weteringsche Boys Hl om 12 uur te Oudewetering. Jun. A. spelen tegen Altior. Vertrek 10.30 uur. VOORHOUT Zllverenkloosterleest. Op Donder dag 25 April a.s. zal het 25 jaar gele den zijn. dat de Algemeene Overste Br. Tarcisius zijn Intrede heeft gedaan in de Broeders-Congregatie van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. Onthulling monument. Op Zaterdag 27 April zal door de oud leerlingen der B.N.S. een monument onthuld worden voor de oud-B.N.S.'ers, die door oor logsgeweld omgekomen zijn. Deze plech tigheid wordt geopend met een plechtige H Mis. Om 2 uur vindt een herden kingsbijeenkomst plaats, waarbij den heer A. dc Bekker uit Voorhout zijn medewerking zal verleenen met decla matie en om 3.30 zal de onthulling van he; monument plaats vinden door den Algem. Overste. Het monument wordt geplaatst in de hal van de schoei vlak bij den hoofdingang en is naar een ont werp v. d. bekenden Haarlemsclien kun stenaar L. Lourysen. Om 6 uur heeft de opening plaats van de Reünie, welke Zondag wordt voortgezet. NUMMERCOUPURES. I Het Centraal Distributiekantoor deel mede, dat van 14 t.m. 20 April num] mercoupures zullen worden uitgerend voor: versnaperingen ö03, S04; suinei brood 806, (Am. bloem;; 807 .mij 805; R.K.S.V. „Foreholte"* Zondag 14 April 1946 thuis om 12 uur i orebolte f Jun. tegen Teylnigen Jun. De Sasscn- heimera zijn wel sterk, doch we achten orze benjamins in staat een gelijk spel te bewerken, temeer daar ze op eigen terrein spelen. Dan om 2 uur de voorlaatste compe titie-wedstrijd Foreholte ILisse III. \\e J 814% 8i5; ,ncik 816, 817; vleescn on^if z,m gewend om ons niet aan te opti- j vangsibewijs met vlcescnzegels; vleescnP inistisclie voorspelling te wagen, maar waren art. 52; aardappc.en 818, 819gn 1 oreholte kan winnen, er dient echter eieren 799; eieren vrantsoenbonnen) art,, aangepakt te worden. Foreholte III gaat Warniunda III in bloem)808 (reductie;; bloem 809, 810 I rijst 811; boter 812 margarine 813; kaa/A. Warmend bekairnen, onze jongens zijn niet kansloos, mits ze het spel van j.I. Zondag geven. STADSNIEUWS LE1DSCH TRIBUNAAL VANGT ZIJN WERK AAN. Dinsdag a.s. eerste zitting, A.s. Dinsdag, 16 April des morgens 37; tabak $20, 821. 822. De toeslag araagt voor versnaperingen, bl°err,en rijst en tabak 50 pet., voor suiker, bo ter margarine, melk en vleeschwarei; 10 pet. De toewijzingen voor boter wor den uitgereikt op basis van een naif maal en de toewijzingen voor kaas op basis van twee maal het aantal inge leverde rantsoenen. Voor versnaperin-D gen, suiker, bloem, rijst en tabak wordKy; een verogeding voor handelsverlies ge-^n geven. De vakjes 20, 40. 60. 80 en 10CT van de opplakvellen met de bonneir. voor deze artikelen behoeven dus nietlk te 10 uur zal liet iriounaal \an net Ar- beplakt te worden. re rond.sscment s-oravenbage, 51 ivamer Bovenstaanoe toewijzingen, behalveur Leiden, gemaksnalve genoemd net Leid- die voor melk en aardappelen zijn gel-r^ sciie iriuunaai, zijn zittingen in net Kan- j dig voor detaillisten van 21 April tongerechtsgebouw te Leiden aanvat» 4 Mei. voor grossiers van 21 April t.m., gen. oorz.itier van du Leidsch Tribunaal is mr. Ph. J. de Ruyier de Wildt, secre taris mr. W de ironing. A.s. Dinsdag zulien de eerste zaKen voor.vomen. Dan zullen terecht staan de N.S.B. ers Adr. G. Bergers, destiiis kr.ngleiuer, later on^er-Kringleider ue*- N S.B. te Leiden en P. C. van der Most van Spijk vroeger te Leiden, later te Noordwija woonachtig. G. van Mild, uit Alphen aan den Kijn en J. G. J. dc Reus, uit Voorschoten. De eerste zimng. welke ook door een arual genoodigden zal worden bijge woond. wordt door voorzitter, mr. de Kuyter de Wildt. opend Voor zoover er Kan de zit cing ook door publiek worden bijgewoond. <1 Mei. vuur gruj>5ierb van ti «piu um. rr 18 Mei. De toewijzingen voor melk eri,v aardappelen van 21 t.m. 27 April. De?3 toewijzingen 860 en 807 zijn reeds in de at week van 14 t.m. 20 April geldig. De re-^0 ductiebonnen van 14 April t.m. 11 Mei 1946.n PLECHTIGE BIJEENKOMST IN DE PIETERSKERK. Ter herdenking van de gevallenen van 4 R.I. Op Zaterdag 11 i.*ei a.s. te elf uur v.m. zullen de onuerueelen van het Neder- landsche Leger der Meidagen 1940, die het 4e Keg. Infanterie als stafregiment heden nen verhinderen de morgenplech- tigheid mede te maken. Verschillende C. v.tn. stellen zich voor' in ue namiddaguren reünies te organi-tV seeren van hun onuerueelen, waaroij in;, intiemeren kring en op gevigende^ plaats Vo.v. bet vromere geecb.s er-n rein) de Meidagen '40 en de toenmalige I kameraadscnap nugiu\«v.» met een rede ge- tes00g zullen opooemert. Het is goeu.jL-a "r f zien ook deze dager» te herinneren. c.ij allen, die ook nu weer in net Ne-»n derlandsche Leger dient en gij, die nogjg-f niet geroepen zijt een nieuwe functie^ daarin te vervullen, maakt u Zaterdag 11 Mei voor enkele uren vrij; vraagt-™ verlof aan uw commandant of uw werk-^4- gever en vereenigt u met ons om de ge-, i vallenen van 1940 en de gebeurtenissen jo" der oorlogsdagen in volle vrijheid te^« herdenken. Maar ook. geelt in ruimeren kring bekendheid aan deze plannen, wekt Uw kameraden op. opdat het wor-j'c hadden, een plechtige bbeenkomsi hou- de een maniiestatie van den band, öietO eer. in de aloude Pieterskerk, waarin zij, allen tezamen houdt, die bij het oudejoi die in den ongelijken strijd dapper vech- 4 R.I. Hun militaire leerschool en hun lende het hoogste offer brachten, door vuurdoop hebben ontvangen. jq hun kameraden herdacht zullen worden. I Correspondentie, suggesties, aanmel- Vv'elkom zijn ailen. die toen behoor- dingen en2. gelieve men te richten .aan* den tot en/oi dienden bij het 4e Keg. 1 het adres Res. Maj dr. C. h. llins.l Inf., het 26e Leg. Inf.. het 4e Dep. Bat. Sterrewacht 8, alhier, alwaar het cen- het 4c Grens Bat. en de 4e Res. Grens trale regelingscomité gevestigd is. qc Cie. 1 l" De naaste familieleden (ouders, echt-katholieke ARBlIDERSBEWEGING." genote. kinderen, broeder of zustei der j Het ledental van de plaatselijke Ka- gevallenen) worden uitgenoodigd de thoJieke Arbeidersbeweging is nog steeds J plechtigheid bij te wonen en door hun i groeiend en thans gestegen tot bovenUs tegenwoordigheid den band te bevesii- de 1400. Door middel van stelselmatige^" gen, die steeds zal blijven bestaan tus- schen hen. die vielen en hun gelukkiger kameraden. Binnen een sobere muzikale omlijs- UC J1UU. kJ UU t lUIUUtl Vi.l» huisbezoekpropaganda zal het zeker aanmerkelijk worden opgevoerd. Op Donderdag 2 Mei a.s. 2al de bonds-'U voorzitter, de heer A. C de Bruin in3 ting zal het woord worden gevoerdde Foyer van de Stadsgehoorzaal ko- door den voormaligen Reg. Ct. den Luit. j men spreken over het onderwerp: ..Dep^ Kol. H. D. Buurman, den AalmoezenierKatholieke Arbeidersbeweging in nien-': we banen". Nadere mededeelingen over zullen nog worden bekend ge-"3 maakt r V/KERSVERWACHTING. Tot Zaterdagavond. Wind tusschen West en Zuid- Pater J. de Boer O.P. van het 4e, en den Veldprediker ds. H. O Molenaar van het 28e Reg Na afloop der kerkelijke plechtigheid zullen te één uur deputaties der afzon derlijke bataljons, vertrekken naar Kat wijk. Valkenburg. Rijswijk en Dubbel- cam, alwaar te precies half drie een kranslegging zal plaats vinden op de representatieve graven, t.w. Katwijk (Cantineweg). Valkenburg (voormalige West, aanvankelijk matisf, laterD J(erk). Rijswijk (begraafplaats Kleiweg) +npnpyr,önH Ov^rriacfZ en Dubbeldam (gedenkteeKen). Door de-toenemend t°t KraCÜ.ff. Overdag deze kranslegging worden symbolisch meest zwaar bewolkt. Weinig- ook gccerd de stoffelijke resten van hen. veran<Jerinj; in temperatuur.^ die door familieleden later naar een an- dere rustplaats zijn overgebracht. PJaat^ellfk (meer Hl het bljzon- Verwacht wordt, dat velen zich geroe der in de Noordelijke provin-'f pen zullen voelen deze kransleggingen i bij te wonen." ook indien beroepsbezig-cios) eenige lichte regen. ■i Het gerucht verspreidde zich als een lopend vuur door de grote stad. Nog nooit was dit gehoord: „Het stenen mannetje leeft! De hoofdcommissaris werd rap naar het bureau gestuurd om het mooiste pak voor het Manneke te halen. De opperstadspaarden- poetser liet een tiental getemde schimmels aanruk ken, en wat Jan Trompetter de dag tevoren nog niet gedroomd had. dat ging nu gebeuren: de burgemees ter liet hem plaats nemen op de schoonste schimmel, tilde het levend geworden stenen manneke vóór Jan Trompetter in het zadel en leidde zelf het peerd aan de teugel. Op de tweede schimmel zat Madame Isa bel als eene stralende amazone en haar peerd werd aan de toom geleid door den Hoofdrechter met de lange pijpenkrullen van witte wol. Even was er een kleine in ne't Frans uitgevochten schermutseling tus-^ sen den Hoofdcommissaris van ""olitie en den Ge-f neraal der Gezagstroepen, wie het peerd van Mar-? jolein aan de teugel zou mogen leiden, maar de laat ste won het natuurlijk, zodat de Hoofdcommissaris' het peerd van Madam Maaike koos. En daarachter^ fier te paard de Leutige Blaaskaak, geleid door derij buitengewoon commissaris, den gewoon commissaris in Luitengewone dienst, den commissaris in gewond] dienst, en den hoofdwachtmeester van het buitenge^ woon hoofdbureau. Zo schreed de erestoet doori Brussels straten en de vervoering van het saamge- stroomöe publiek kende geen grenzen meer, toen de Leutige Blaaskaak achtereenvolgens de Vlaamsej Leeuw en de Brabangonne blies. 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 2