Alle leiders winnen U.V.S. speelt gelijk RATTEN- EN MUIZENPLAAG Goede resultaten van A.S.C. Roodenburg-Lugdunum Het was gisteren een wedstrijd Zondag zonder hoogtepun ten. De uitslagen in de diverse eerste klassen hel)li en niet tot verrassingen geleid. In de rangschikking van de leiders is geen verandering gekomen daar zij allen de volle buit wisten te behalen. U.V.S. heeft het niet tot een overwinning kunnen brengen, maar ook de concurrenten verspeelden één of beide punten. Goede prestaties leverden de Leidsche 3e klassers met uit zondering van L.F.C. In afd. I behaalde Ajax weer een groote zege. Nu werd V.S.V. het kind van de reke ning. H.D.V.S. haalde het stou te stukje uit door Ado in eigen Luis te kloppen, terwijl Xer xes zijn tweede overwinning behaalde nu op Emma. 't Gooi-D.O.S. werd een over winning voor de Utrechtena ren. gesp.gew.gel.verl.pnt. Ajax 7 6 1 13 Volewijck. 6 5 1 11 H.D.V.S. 7 5 2 10 D.O.S. 7 4 3 8 A.D.O. 7 4 3 8 R.F.C. 6 3 3 6 Emma 8 3 5 6 Xerxes 6 2 4 4 't Gooi 7 2 5 4 V.S.V. 8 2 6 4 Edo 7 1 6 2 In de 2e klasse B. bleef U.V.S. toch aan de kop daar ook T.O.G. gelijk speelde en Quick H. zij het onder protest van Vios verloor. Opmerkelijk is in deze af- deeling dat zeven clubs met 8 punten U.V.S. volgen. gesp.gew.gel.verl.pnt. U.V.S. 7 4 2 1 10 T.O.G. 6 3 2 1 8 Vios 7 4—38 R.C.H. 7 3 2 2 8 Watergr.m. 7 2 4 1 8 Zeeburgia 7 3 2 2 8 Velsen 8 2 4 2 8 Quick H. 8 3 2 3 8 Kennemers 8 2 15 5 H.B.C. 6 12 3 4 Spaartaan 7 115 3 Ook in Afd. II eerste klasse wonnen heide leiders D.H.C. en Feyenoord, van Stormvogels en H.B.S. D.F.C. moest een puntje af staan aan het bezoekende Nep- tunus. Haarlem nam geen halve maatregelen tegen Vuc en Sparta won met den oneven goal van D.W.S. gesp.gew.gel.verl.pnt D.H.C. 8 5 2 1 12 Feyenoord 7 4 2 1 10 Sparta 8 5 0 3 10 Haarlem 7 4 12 9 BI. Wit 7 3 2 2 8 Vuc. 7 4—38 D.W.S. 7 13 3 5 Neptunus 7 13 3 5 Stormvog. 6 2 4 4 D.F.C. 7 12 4 4 H.B.S. 7 115 3 In de 3e klasse A. heroverde BI. Zwart weer de leiding door een overwinning op V.V.S.B. A.S.C. weerstond Wassenaar en Roodenburg onttroonde L.F.C. van het leiderschap. Lugdunum en S.J.C. behaalden beiden goe de overwinningen op Hillinen en Alphen. BI. Zwart 7 5 1 1 11 L.F.C. 8 4 2 2 10 Wassenaar 8 4 2 2 10 Roodenburg 8 4 1 3 9 A.S.C. 8 3 3 2 9 Hillinen 7 4 3 8 S.J.C. 6 2 2 2 6 Lugdunum 8 3 5 Alphen 8 2 15 5 V.V.S.B. 8 1—72 In de 4e klasse A zette Lisse zijnzegetocht voort. Nu werd weer van Rouwkoop gewonnen. L.D.W.S. blijft moedig volgen door een overwinning op Z.L.C. Bodegraven won met het kleinste verschil van Alphia en Teylingen behaalde weer eens een overwinning nu op V.V.L.V. Docos kon het niet bolwer ken en moest de meerdere er kennen van Hillegom. Lisse 5 5 10 L.D.W.S. 7 5 2 10 Bodegraven 6 4 119 Teylingen 7 4 3 8 Hillegom 5 3 117 Alnhia 5 3 2 6 DOSR 4 2—24 Docos 6 2 4 4 Rouwkoop 7 1 1 5 3 V V.L.V. 8 116 3 Z.L.C. 6 1—52 In de 4e klasse B. is het R.K.A.V.V. niet gelukt ook maar een punt tegen Archipel thuis te houden. R.K.A.V.V. 8 6 1 1 13 Esdo 7 5 1 1 11 Archipel 6 5 1 10 Vogel 7 4 12 9 Rava 8 4 4 8 Texas 7 3 4 6 K.R.V.C. 7 2 14 5 Or. Blauw 6 2 4 4 Oliveo 6 1 5 2 Jagers 8 1 7 2 In afd. III kon de leider Be Quick zijn voorsprong ver- grooten doordat beide concur renten Go Ahead en Quick te gen elkaar gelijk speelden. Ensched. Boys en Tubantia werd ook een gelijk spel, ter wijl A.G.O.V.V. en Nee. beiden met dezelfde cijfers wonnen van Wageningen en P.E.C. In afd. IV behaalde B.V.V. zijn zevende overwinning en is tot nu tot de eenigste le klasser, die nog geen enkel verliespunt heeft. Nac. deed verdienstelijk werk door Noad op eigen terrein te slaan en ook Lgnga blijft in ds running door een 51 zege op R.K.T.V.V. Vlissingen moest de eer la ten aan Willem II en Helmond en Eindhoven scorden beiden een maal. In de afd. V gingen slechts 2 wedstrijden door en won Be Quick van H.S.C. en Leeuwar den werkte zich 2 plaatsen om hoog door te winnen van Sneek. In de afd. VI kwam Limbur- gia aan den kop door een over- :winning op Sp. Cl. Emma. P.S.V. had moeite genoeg met Juliana en V.V.V. behaal de een ruime zege op Maurits. De Spechten beien goed van zich af tegen Bleyerheide en Roermond behield de roode lantaarn door een nederlaag tegen Brabantia. U.V.S.—VELZEN 2—2. De zeer vele toeschouwers hebben niet het genoegen ge smaakt U.V.S. te zien winnen. Velzen is nu niet direct een elftal waar mee te spelen valt en doordat U.V.S. beneden zijn gewone vorm speelde werden in dezen wedstrijd de punten broederlijk gedeeld. Na een minuut stilte voor het overlijden van het lid Choüfour, komt U.V.S. in den aanval en kan P. Kantebeen een goed schot inzenden. Vel zen probeert het eens en een aanval geleid door Kramer, wordt tot corner verwerkt. Deze corner wordt goed geno men. door missen van Wallaart ontstaat er voor het U.V.S.- doel een hachelijke situatie, totdat eindelijk de bal kan worden weggewerkt. Een vrije trap plaatst van Oostrom voor het doel waar de bal voor langs het doel gaat. Na ongeveer 20 minuten spe len kan Velzen profiteeren van te peuterig spel van U.V.S. en kan rechtsbinnen v. d. Poll zijn club de leiding geven 01. Hierna denken we P. Kan tebeen te zien scoren maar~Kij plaatst de bal juist in de han den van den keeper. Nogmaals heeft U.V.S. pech als een vlie gend schot van v. Oostrom Voor ©ers. ö©2©r doeS Geredigeerd en verzorgd door vroegere leden van de Katholieke verzetsbewe ging in München, is op 2 Januari de „Süd-Deutsche Zeitung" verschenen. Het eerste nummer werd gezet uit het omgesmolten zetsel van Hitler's „Mein Kampf' buiten bereik van den keeper de staander beukt. Weer komt U.V.S. terug, weer zet v. Oos trom voor en nu kan P. Kan tebeen onder groot enthousias me de bal in het doel plaatsen 11. Een vrij trap tegen den Daas op den rand van het strafschopgebied wordt U.V.S. noodlottig als middenvoor Bak- kem den bal hard langs v. Wel schiet 12. Na de rust is aanvankelijk Velzen iets in de meerderheid. U.V.S. neemt dan langzamer hand het spel weer in handen en kan P. Kantebeen onder luid gejuich wederom gelijk maken 2—2. U.V.S. blijft nu sterker maar de achterhoede van Velzen weet van geen wij ken. Plotseling kan de Velzen middenvoor doorbreken maar v. Wel kan nog juist redden. P. Kantebeen valt hierna uit en wordt vervangen door Ver hoogt. Velzen kruipt dan nog eens door het oog van een naald als een hard schot van F. Kantebeen op fle arm van de keeper afstuit. Zonder dat er nog verder werd gedoelpunt komt onder groote spanning het einde. WASSENAAR—A.S.C. Ü-2. A.S.C. heeft in dezen wed strijd zeer goed partij gegeven. Reeds spoedig na het begin moet de Wassenaarkeeper een hard schot van Woltering stop pen. Met den wind in de rug is A.S.C. sterk in den aanval en eindelijk kan Woltaring met een hard schot A.S.C. ds lei ding geven 01. Beide doelen verkeeren hierna beurtelings in gevaar. Freyser moet han delend optreden om erger ta voorkomen en aan de anderen kant geeft v. Duyn da bal prachtig naar de Troje die een vurig schot inzendt dat de kee per nauwelijks kan stoppen. Met Wassenaar in den aan val komt de rust. De tweede helft begint sen sationeel. De eerste corner in de eerste minuut op het A.S.C. doel wordt ingeloopen 11. Wassenaar onderneemt weder om een aanval en de keurige kopbal van Remmerswaal treft doel 21 .A.S.C. zet hierna al les op alles en noteeren we goede schoten van de Troje en v. Duyn. Ongeveer 10 minuten voor het einde gelukt het v. d. Luyt door te breken en met een hoog schot de gelijkmaker te scoren 22. De laatste minuten zijn ge heel voor A.S.C. Weer breekt v. d. Luyt door maar in het strafschopgebied vordt hij ge haakt de scheidsrechter laat echter doorspelen, zoodat hier mede A.S.C. een bijna zekere overwinning ontgaat. ROODENBURG—L.F.C. 2—1. L.F.C. is er niet in geslaagd Roodenburg ook maar één puntje afhandig te maken. De vele kansen die L.F.C. vooral voor de rust heeft ge kregen werden door de 'voor hoede steeds hopeloos om zeep gebracht.. Na de rust toen Herreur, die als rechtsbuiten was begonnen, middenvoor ging spelen, werd L.F.C. iets gevaarlijker. Roodenburg ver diende deze kleine overwin ning dan ook ten volle, met vele goede aanvallen die voor het meerendeel door v. Dorp werden geleid ontstonden vele gevaarlijke situaties voor het L.F.C.-doel en zoo kon Roo denburg dan ook reeds spoe dig de leiding nemen als v. Dorp bij een algemeenen aan val iets eerder bij de bal is dan Duffels en hij den bal langs de keeper in het net kan wer ken. 1—0. Ook keeper du Prie moet dan zijn talenten toonen wat hem goed afgaat. Een blunder van Duffels in het L.F.C.-doel die de bal uit zijn handen in het doel laat springen bij een ver schot van linkshalf. Logeman, vergroot onverwacht de voorsprong van Roodenburg 20. Na de rust komt L.F.C. in de meerderheid, maar kans op kans wordt door slecht schie ten of door resoluut ingrijpen van de Roodenburg achter hoede teniet gedaan. Een mistrap van Polanen stelt Herreur in staat van dichtbij du Prie kansloos te passeeren. 21. Heel L.F.C. In de Betuwe en in de geteisterde streken van Brabant en Limburg heersclit een ware ratten- en muizen plaag. Het mijnengevaar is er nog geens zins verdwenen. Ons kwam b.v. bet volgende ter oore. Hen mijnenveld is door Duitschers geruimd. De buit be droeg 40 mijnen. De boer is dubbel verheugd. Want ten eerste kan hij nu zijn veld gaan bewerken en op de tweede plaats heeft hij voor die be werking ontvangen een gloed nieuwe Engelsche tractor. Wat gebeurt? De tractor is nog geen 10 m. het land in of een land mijn verandert hem in een hoop oud ijzer: de bestuurder wordt zwaar ge wond. Probeer den boer van zijn land te houden, één maand, één seizoen, twee seizoenen en laat hem al dien tijd rond zijn land Ioopen waar het on kruid welig tiert. Dat gaat niet en ook de boer. waar van .wij u vertellen, zou zijn land gaan bewerken. Tevoren heeft hij het- met zijn zoon met behulp van lange stok ken op mijnen gezuiverd. En in dit terrein waar de Duitschers 40 mijnen hadden opgegraven vonden zij er fctX En zij brachten er daarbij het leven af. Op den duur en ten koste van veel slachtoffers zal het mijnengevaar wor den bezworen. Nu is daarbij de ratten- en muizen plaag gekomen en met schrik vragen de boeren zich af hoe of zij straks daartegen den oogst zullen bescher men. Ook hiertegen dienen maatregelen fn het gj-oot te worden genomen. Kan niet één rattenpaar na één jaar een legertje van 800 ratten vertegen woordigen! Reeds zijn er genieenten in het land waar men een poeseninzameling heeft georganiseerd ten bate van de Betuwe. Een andere zorg voor de boeren in de geteisterde gebieden is de T.B.C. onder het vee. Men noemde ons per centages tot 90 pet. toe. Maar er wordt gewerkt en ge bouwd. Hulp uit „Holland" is uitgebleven, dat gaf men toe, al weet men in „Hol land" nog maar half wat er ginds te koop is. valt aan en Roodenburg ver dedigt hardnekkig. Onder groote spanning verstrijken de laatste minuten zonder dat een van beide partijen nog eens kan scoren. LUGDUNUM—HILLINEN 4—3. Direct na den aftrap nam Lugdunum reeds de leiding door P. Vermond na goed sa menspel met Pauw Vermond. De weinige aanvallen van Hil linen hadden weinig te betee- kenen. Steeds zit Lugdunum voor het Hiliinen-doel maar de Hillinen verdediging geeft geen krimp, en zoo blijft lan gen tijd de stand ongewijzigd. Na een half uur heeft Lugdu num wederom door Pauw Ver mond succes 20. Hillinen komt hierna gaweldig opzet ten en nog voor de rust weten zij door v. d. Steen tegen te scoren 21. Na de rust spelen zoowel Lu.gd. als Hillinen sterk op den aanval. Lugd. heeft het eerst succes door Mizee 31. Even later kan, door een mis verstand in de Lugd. achter hoede, Freeken voor Hillinen doelpunten 32. Uit een straf schop bracht dezelfde speler de partijen op gelijken voet 33. Lugdunum gaf het echter niet op en 10 minuten voor het einde bracht Piet Vermond de stand op 43 waarmede Lug dunum een verdiende over winning behaalde. S.J.C.—ALPHEN 5—3. In een goed gespeelden wed strijd heeft S.J.C. wederom 2 kostbare puntjes in de wacht kunnen sleepen. Voor Re rust werd Alphen geheel in de ver dediging gedrongen en kan S.J.C. spoedig een 30 voor sprong behalen. In de laatste minuut voor de pauze weet Alphen een tegen-doelpunt te scoren. Na de rust hetzelfde spel- beeld. Een steeds aanvallend S.J.C. en een stug verdedigend Alphen. Toch weet S.J.C. de stand tot 51 op te voeren. Het laatste gedeelte van den wedstrijd wordt Alphen iets sterker en al spoedig is het 52. Wederom in de laatste minuut kan Alphen nogmaals scoren 53. HILLEGOM—DOCOS 5—1. Hillegom heeft een verdien de overwinning behaald op het met 3 invallers spelende Docos. Over alle linies was Docos er dezen middag uit en zij kon den het dan ook tegen het be tere veldspel van Hillegom niet bolwerken. Voor de rust weet Docos goed stand te houden en toch is het Hillegom die 2 X het net weet te vinden. Na de rpst kan Hillegom al spoedig de score verhoogen en dan is het met Docos gedaan. Nog twee maal kan Hillegom doelpunten waartegen Docos alleen de eer weet te redden door Ouwer- ling. L.D.W.S—Z.L.C. 3—1. In een forschen wedstrijd heeft L.D.W.S. de hekkesluiter Z.L.C. een nederlaag toege bracht. Voor de rust weten de buitenspelers v. d. Weyden en v. Straten den Z.L.C.-keeper te verrassen 20. Na de rust zet Z.L.C. alles op alles en is gedurende het eerste half uur niet voor het L.D.W.S.-doel weg te krijgen. In deze perjo- de kan Z.L.C. een verdiend'te- genpunt scoren 2-1. Even voor het einde is het Keyzer, die in de tweede helft v. d. Weijden verving, die de voor sprong van L.D.W.S. kan ver hoogen 31. V.V.L.V.—TEYLINGEN 3—4. Het begin is voor V.V.L.V. die dan ook spoedig de score kan openen 10. Langzamer hand neemt Teylingen het spel in handen kan nog voor de rust de stand tot 14 opvoe ren. Na de rust verschijnt V.V.L.Vr met een gewijzigde opstelling, wat een verbetering is. Aanval na aanval wordt op het Teylingen-doel onderno men en door Barneveld en Mens kan de achterstand tot 3—4 worden ingeloopen. On der groote spanning komt hier het einde. Een gelijk spel had een juistere verhouding gege ven. DE ENGELSCHE LEAGUE. De voornaamste uitslagen van de Engelsclie League lui den: Noord: Barnsley-Bradford 3—0; Blackburn RoversEver- ton 21; Bolton Wanderers Bury 10; BurnleySheffield Wednesday 22; Chersterfield Manchester Ciiy 01; Hud- dersfield Town—New Castle United 14; Leeds United Blackpool 12; Liverpool Preston Northend 42; Man chester UnitedGrimsby Town 50; Sheffield UnitedMidd lesbrough 27. Zuid: Arsenal—Westbrom- wich Albion 20; Aston Villa Birmingham City 22; Charl tonAthleticWestham Uni ted 30; Conventry City Brentford1—0Derby County Millwall 81; FulhamWol verhampton Wanderers 31; Leicester CityChelsea 17 Luton TownTottenham Hots pur 31; Plymouth Argyle— New Port County 03. WIELRENNEN. ARIE VAN VLIET IN PARIJS Zondagmiddag werden op de Parijsche winterbaan wieler wedstrijden gehouden, waar aan behalve o.a. de Belgen Scherens en Gosselin, de Fran- schen Gerardin en Senfftleben en de Deen Falkhansen, ook de Nederlander Arie van Vliet deelnam. Hij startte in een sprintwedstrijd, met series over 750 meter. In de eerste series moest van Vliet rijden tegen Verna en Giguet, en won ge makkelijk. Ook in de halve fi nale kreeg van Vliet het niet moeilijk. Hier waren zijn te genstanders Degelas en Goue- ry. In de laatste ronden de marreerde de Nederlander ge makkelijk en won zooals hij wilde. In de finale moest van Vliet ir het veld komen tegen resp. den Belgischen en Fran- schen kampioen Scherens en Gerardin. De Belg ging als eerste over de eindstreep, di rect gevolgd door van Vliet als tweede en Gerrardin op de derde plaats.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 2