Inhoudsopgave Roomburg 2008 - een archeologische begeleiding E.K. Mietes 1. Inleiding 5 1.1 Bewoningsgeschiedenis van het gebied 7 1.2 Landschappelijke context 7 1.3 Vooronderzoek 7 2. Onderzoekskader, doelstellingen en methoden van onderzoek 9 2.1 Verwachtingen t.a.v. inhoudelijke en fysieke kwaliteiten van de vindplaats 9 2.1.1 Verwachtingen t.a.v. de aard en datering van de archeologische resten 9 2.1.2 Verwachtingen t.a.v. de conservering van sporen en vondsten 9 2.2 Doelstellingen 10 2.3 Methoden van onderzoek 10 3. Onderzoeksresultaten 11 3.1 Sporen en structuren 11 3.2 Vondstmateriaal 11 3.2.1 Aardewerk 11 3.2.2 Glas 11 3.2.3 Keramiek 12 3.2.4 Metaal 12 3.2.5 Natuursteen 12 3.2.6 Overige 12 4. Conclusies en samenvatting 13 Literatuur 14 Bijlagen I Programma van Eisen 15 II Veldlijst en vondstenlijst 24 3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2008 | | pagina 5