Literatuur Berendsen, H.J.A., 1997. Landschappelijk Neder/and, Assen: Van Gorcum. Brandenburgh, C.R. (red.), 2006. Archeologisch Onderzoek Roomburg2003, Leiden: Gemeente Leiden.(Bodemonderzoek in Leiden 17). Brandenburgh, C.R. K.M. van Domburg, 2008. Een archeologisch onderzoek in de randzone van de vicus van MatHo, Roomburg 2004 fase, Leiden: Gemeente Leiden.(Bodemonderzoek in Leiden 22). Deunhouwer, P., 2003. Roomburg, project W4. Gemeenten Leiden en Zoeterwoude. Een inventariserend archeologisch onderzoek, Amsterdam: RAAP Archeologisch Adviesbureau. (RAAP-rapport 965). Es, W.A. van, 1981. De Romeinen in Nederland, Haarlem: Fibula van Dishoek. Hazenberg, T., 2000, Leiden-Roomburg 1995-1997: Archeologisch onderzoek naar het Kanaal van Corbulo en de vicus van het caste/Zum MatHo, Amersfoort: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 77). Oude Rengerink, J.A.M., 1994: Archeologisch Booronderzoek op vier terreinde/en in het plangebied Roomburg MatHo te Leiden, Amsterdam: RAAP Archeologisch Adviesbureau. (RAAP-rapport 92). Polak, M., Doesburg, J. van Kempen, P.A.M.M. van. (2004). Op zoek naar het caste/Zum MatHo en het St. Margarethaklooster te Leiden-Roomburg: Het archeologisch onderzoek in 1999-2000, Amersfoort Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 109). 14

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2008 | | pagina 16