Een archeologisch onderzoek in de oeverzone van het kanaal van Corbulo K.M. van Domburg C.R. Brandenburgh 1. Inleiding Het bureau Monumentenzorg Archeologie van de gemeente Leiden heeft in de periode van 28 juni tot 12 juli 2004 in opdracht van NUON Warmte archeologisch onderzoek uitgevoerd in de Roomburgerpolder. Het onderzoek vond plaats op het perceel dat bekend staat als het 'Hettinga-terrein'. Het gebied Roomburg is gesitueerd in het zuidoosten van de stad Leiden, tussen de Willem van der Madeweg, de Hoge Rijndijk, de Roomburgerweg en de spoorlijn naar Utrecht (afb. 1 Afb. 1. Het onderzoeksterrein in Roomburg. Het Hettinga- terrein is in zwart weer gegeven. Het onderzoek vond plaats in het kader van de geplande herinrichting van het gebied tot woonwijk. De directe aanleiding is de aanleg van een sleuf ten behoeve van het plaatsen van leidingen. Deze activiteiten veroorzaken een ernstige verstoring van de bodem waardoor aanwezige archeologische resten voorgoed verloren gaan. Het gebied bevindt zich ten noordwesten van de plaats waar het castellum Matilo heeft gelegen. In de directe nabijheid van de onderzoekslocatie zijn tevens delen van het kanaal van Corbulo en de vicus opgegraven. Proefsleuven- en booronderzoek ter plaatse (resp. 1995-1997 2003) heeft uitgewezen dat op vrijwel het gehele terrein een archeologische vondstlaag aanwezig is die uit de Romeinse tijd dateert. Op basis van deze gegevens is het noodzakelijk bevonden om in het tracé van de kabels en leidingen archeologisch onderzoek uit te voeren. 463.000- 462.800- 462.000 95.000 95.400 7

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2004 | | pagina 9