Inhoudsopgave Een archeologisch onderzoek in de oeverzone van het kanaal van Corbulo K.M. van Domburg C.R. Brandenburgh 1. Inleiding 7 1.1 Bewoningsgeschiedenis van het gebied 8 1.2 Landschappelijke context 8 1.3 Vooronderzoek 9 2. Onderzoekskader, doelstellingen en methoden van onderzoek 10 2.1 Verwachtingen t.a.v. inhoudelijke en fysieke kwaliteiten van de vindplaats 10 2.1.1 Verwachtingen t.a.v. de aard en datering van de archeologische resten 10 2.1.2 Verwachtingen t.a.v. de conservering van sporen en vondsten 10 2.2 Doelstellingen 10 2.3 Methoden van onderzoek 10 3. Onderzoeksresultaten 12 3.1 Sporen 12 3.1.1 Kanaal van Corbulo 12 3.1.2 Oever 13 3.1.3 Vicus 13 3.1.4 Datering 13 3.2 Vondstmateriaal 14 3.2.1 Aardewerk 14 3.2.2 Glas 14 3.2.3 Metaal 14 3.2.4 Bot 15 3.2.5 Keramiek 16 3.2.6 Natuursteen 17 3.2.7 (Post-)middeleeuws materiaal 17 4. Waardestelling en selectieadvies 17 4.1 Fysieke kwaliteiten van de vindplaats 17 4.2 Inhoudelijke kwaliteiten van de vindplaats 18 4.3 Selectieadvies 19 5. Conclusies en Samenvatting 19 Literatuur 20 Het Romeinse aardewerk van Roomburg De opgraving 04RMB - fase 1 K.M. van Domburg 1. Inleiding 1.1 De opgraving 1.2 Doelstellingen 1.3 Methoden van onderzoek en registratie 21 21 21 21 3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2004 | | pagina 5