5. Discussie en conclusies Het botmateriaal is voornamelijk afkomstig van runderen. De combinatie van weinig vraat en bijna geen pre-depositionele verwering lijkt te wijzen op een tamelijk primair depositieproces. De ondervertegenwoordiging van hoornpitten maakt de aanwezigheid van primaire leerverwerking in de buurt van de vindplaats weinig aannemelijk. De soortsverhoudingen en de verdelingen binnen het skelet weerspiegelen een consumptief patroon. Voor de bulk van het materiaal is het aannemelijk dat eventuele verschillen tussen kleinere inheemse complexen uit deze periode en vici veel meer worden bepaald door verschillen in bevolkingsomvang (productie vs consumptie) dan door een primaire tegenstelling Romeins vs inheems. Typische "Romeinse" indicatoren, zoals geïmporteerde exoten, subtiele verschillen in slachtmethodiek van schapen en varkens, zijn vooral te vinden in het botmateriaal van de kleinere soorten. Deze zijn te sterk ondervertegenwoordigd om hier van belang te zijn. Het vondstmateriaal kan zowel binnen een groter inheems complex als binnen een vicus-context passen. put Bos taurus Equuscaballus O vis/C apra Sus domesticus Canis familiaris totaal kanaal (put 1& 2) 77 1 12 4 1 95 oeverzone put 3 t/m 7 18 4 1 23 vicus (put 8 t/m 11) 76 8 18 2 104 overig 1 1 totaal 172 9 34 7 1 223 percentage 77.1 4 15.2 3.1 0.4 100 Tabel 16. Verdeling materiaal over de putten; aantallen. put Bos taurus Equus ca ballus Ovis/Capra Susdomesticus Canis familiaris totaal kanaal (put 1& 2) 4884.1 110.5 156.7 73.8 10.9 5236 oeverzone put 3 t/m 7 655.1 0.0 16 4 1.1 0.0 672.6 vicus (put 8 t/m 11) 2058.4 878.8 82.7 36.3 0.0 3056.2 overig 2.3 2.3 totaal 7599.9 989.3 255.8 111.2 10.9 8967.1 percentage 84.7 11 2.8 1.2 0.1 100 Tabel 17. Verdeling materiaal over de putten; gewichten. soort totaal aantal Totaal gewicht aantal% gewicht% Anguila anguila 1 0.4 0.4 0.0 Anser sp. 6 18.3 2.6 0.2 Bos taurus 172 7599.9 74.5 84.6 Canis familiaris 1 10.9 0.4 0.1 Equus caballus 9 989.3 3.9 11.0 Gavia stellata 1 1.6 0.4 0.0 Ovis/Capra 34 255.8 14.7 2.8 Sus domesticus 7 111.2 3.0 1.2 totaal 231 8987.4 100.0 100.0 Tabel 18. Verdeling per soort. 50

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2004 | | pagina 52