De zes skeletelementen met leeftijdsindicatoren zijn alle afkomstig van dieren van minimaal 1 jaar; vier hiervan zijn afkomstig van dieren ouder dan twee jaar element groep totaal aantal totaal gewicht gr aantal gewicht gem gewicht vertebra, costae 1 16 2.9 6.3 16 carpalia, tarsalia 2 13.9 5.9 5.4 7 cranium 17 137 50 53.6 8.1 femur, humerus 4 14.2 11.8 5.6 3.6 Metapodia 6 70.7 17.6 27.6 11.8 radius, ulna, tibia, fibula 4 4 11.8 1.6 1! Totaal 34 255.8 100 100 7.5 Tabel 7 7. Schaap/geit: verdeling van de vondsten over het skelet. 3.4 Varken (Sus scrofa) Met minder dan 3% in aantallen (ca 1 in gewicht, MNI=4) is het varken slecht vertegenwoordigd. Op basis van de gebitsleeftijden is het grootste deel voor of rond circa 2 jaar gestorven. Geen van de botten heeft aantoonbare bewerkingssporen of andere bijzonderheden element groep totaal aantal totaal gewicht gr aantal gewicht gem gewicht cranium 2 33.3 28.6 29.9 16.7: metapodia 1 11.6 14.3 10.4 11.6 radius, ulna, tibia, fibula 4 66.3 57.1 59.6 16.6 Totaal 7 111.2 100 100 15.9 Tabel 12. Varken: verdeling van de vondsten over het skelet. 3.5 Overige huisdieren Naast de genoemde huisdieren zijn resten aangetroffen van een hond (een rib) en van een gans (zes sternum fragmenten). Van de ganzenbotjes is niet duidelijk of ze afkomstig zijn van wilde of gedomesticeerde dieren 3.6 Wild Put 9 spoor 33 (vondstnr. 04RMBV090004.7 oeverzone) leverde een distaal fragment van het loopbeen van een Roodkeelduiker (Gavia stellata) (afb. 1). Deze broedt in het hoge noorden en eigenlijk vertoeft hij gewoonlijk alleen in de wintermaanden in onze streken. Afb. 7. Roodkeelduiker (Gavia stellata). 3.7 Vis Uit put spoor 5 van put 10, (vondstnr. 04RMBV100019.15) is een kaakfragment van een paling (Anguila anguila) geborgen. 48

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2004 | | pagina 50