Brandenburgh, C.R., 2004: 04RMB Roomburg Fase 1 Opgraving. Programma van eisen Plan van aanpak (intern rapport Gemeente Leiden). Broeke, van den, P.W., 1986: Zeezout: een schakel tussen West- en Zuid-Nederland in de Ijzertijd en de Romeinse tijd, in: M.C. van Trierum H.E. Henkes 1986, Rotterdam Papers V, a contribution to prehistorie, Roman and medieval archaeology, Rotterdam, 91 -114. Brouwer, M., 1986: Het "Romeinse" aardewerk in het Maasmondgebied, in: M.C. van Trierum H.E.Henkes, Rotterdam Papers V, a contribution to prehistorie, Roman and medieval archaeology, Rotterdam, 77-90. Brouwer, M., z.j.: Syllabus kustaardewerk (blauwgrijs en rood aardewerk), Amsterdam. Bruin, de, J., 2002: Het Romeinse vondstmateriaal van de Harnaschpolder, Amsterdam. Bruin, de., J., 2003: Licht in de duisternis. Bewoning in de Romeinse Tijd in Poortugal (Z.G.) belicht, Amsterdam (ongepubliceerde doctoraalscriptie UvA). Brunsting, H., 1937: Het grafveld onder Hees bij Nijmegen. Een bijdrage tot de kennis van Ulpia Noviomagus, Amsterdam (Archeologisch-Historische bijdragen IV). Chenet, 1941La céramique gallo-romaine d'Argonne du IVsiècle et la terre sigilée décorée a la molette, Macon (Fouilles et documents d'archéologie antique en France 1). Curie, J., 1891A Roman frontier post and its people, Glasgow. Domburg, K.M. van, 2004, In de schaduw der Romeinen. Bewoning in de Oostvlietpolder vindplaats 5 te Leiden, Amsterdam (ongepubliceerde doctoraalscriptie UvA). Domburg, K.M., 2006: Het Romeinse aardewerk van de opgraving Roomburg 2003 (03RMB), in: C.R. Brandenburgh (red.), Archeologisch Onderzoek in Roomburg 2003, Leiden (Bodemonderzoek in Leiden 17). Domburg, K.M., in prep.: Het Romeinse aardewerk van de opgraving Roomburg 2004 - fase 2 (04RMB-fase 1), in: C.R. Brandenburgh en K.M. van Domburg, Een archeologisch onderzoek in de randzone van de vicus van Matilo, Roomburg 2004 fase 2, Leiden (Bodemonderzoek in Leiden 22). Dragendorff, H., 1895: Terra sigillata, Bonner Jahrbücher 96-97, Bonn, 18-155. Dressel, H., 1899: Corpus Inscriptionum Latinorum, XV, Pars. 1, Rome. Enckevort, H., 2000: Catalogus van de vondsten uit de Romeinse tijd van Venray- Hoogriebroek, in: H. Stoepker (red.), Venray-Hoogriebroek en Venray-Loobeek. Nederzettingen uit de prehistorie, Romeinse tijd en late Middeleeuwen, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 46), 89-166. Enckevort, H., 2003: Typen gedraaid en handgevormd aardewerk en hun datering, in: H.A. Hiddink, 2003, Het grafritueel in de Late Ijzertijd en de Romeinse tijd in het Maas-Demer- Scheldegebied, in het bijzonder van twee grafvelden bij Weert, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 11). Van Enckevort, 2004: Het gedraaide aardewerk uit de Romeinse tijd, in: C.W. Koot R. Berkvens (red.), Bredase akkers eeuwenoud. 4000 jaar bewoningsgeschiedenis op de rand van zand en klei, Breda/Amersfoort (Erfgoedstudies Breda 1 Rapportage Archeologigsche Monumentenzorg 102), 281-357. Erdrich, N., z.j.: Syllabus geverfd aardewerk, Amsterdam. 36

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2004 | | pagina 38