Deze fragmenten hebben een oranje kleur, die in Leiden niet gebruikelijk is. Het materiaal doet denken aan het Nijmeegse Holdeurnse aardewerk. Vergelijkingen zijn aangetroffen in het castellum Albaniana (Alphen aan den Rijn).22 Nader onderzoek naar deze aardewerkcategorie in West-Nederland is noodzakelijk, ook in vergelijking met het onderzoek dat in 1995-1997 in Roomburg heeft plaatsgevonden. Uitsluitend analyse van de klei kan de plaats van herkomst bepalen. In totaal zijn 8 fragmenten Holdeurn-achtig materiaal aangetroffen. In vrijwel alle gevallen gaat het om kleine fragmenten, waaraan geen vorm en geen typering kan worden toegekend. 3. Resultaten 3.1 Vergelijking tussen aardewerktypen De verhouding van de verschillende typen aardewerk is overeenkomstig de verwachting. Het handgevormde aardewerk bedraagt 8% (grafiek 2). Het percentage ruwwandig en gladwandig aardewerk is het grootst, overeenkomstig de verwachting. De categorieën Belgische Waar en Holdeurns zijn, tevens overeenkomstig de verwachting, klein. Opvallend is het percentage dikwandig aardewerk: 14% van het aardewerk is dikwandig. Vergelijking met de opgraving in Roomburg in 2003, levert een afwijkend beeld op. In de eerdere opgravingen was het percentage dikwandig aardewerk veel kleiner, ca. 3%. Mogelijk is dit te verklaren Grafiek 2. Verhouding in materiaalcategorieën. 14% 12% Verhouding materiaal 1% r8% N=2384 24% 20% Bhandgevormd terra sigillata ruwwandig gladwandig geverfd dikwandig a Belgische Waar Waaslands Holdeurns indeterminabel Grafiek 3. Verhoudingen in techniek binnen het type Waaslands aardewerk. 22 Van der Linden 2000, 96. Verhoudingen binnen het Waaslands aardewerk 11% £T\ N ^55% blauwgrijs rood scheldevaileiamforen N=332 31

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2004 | | pagina 33