Verhoudingen in de geverfde waar 8% 1% 17% 25% 49% HI brunsting a B brunsting b brunsting ab brunsting c brunsting d Het vormenspectrum levert een vergelijkbaar beeld op. Het voorkomen van de bekers Stuart 2 (80-150) geven een datering aan het einde van de eerste tot halverwege de tweede eeuw. De borden Niederbieber 40 (100-200) geven een tweede eeuwse datering en de bekers Niederbieber 32 geven een datering vanaf 150 (32c vanaf 200). De geverfde waar dateert het opgegraven terrein breed, vanaf circa 80 tot circa 260. De nadruk ligt in de periode 80 -200. Op de geverfde fragmenten is in sommige gevallen versiering aangebracht. Bij 148 fragmenten betreft het zandbestrooiing. Daarnaast heeft op kleinere schaal arcering plaatsgevonden. Grafiek 1. Verhoudingen in de geverfde waar N=283 2.6 Dikwandig aardewerk Zoals de naam reeds aangeeft, is aardewerk dat binnen deze categorie valt dik en grof. De vormen zijn van groot formaat, de wanden en bodems zijn bijzonder dik. Het vormenspectrum bestaat uit amforen, dolia en wrijfschalen. Het dikwandige aardewerk is in twee technieken onderverdeeld: a. Het 'klassieke' dikwandige aardewerk, dat wit-geel van kleur is. b. Het bruine dikwandige aardewerk, gemagerd met dakpangruis. Hoewel in de literatuur geen parallellen zijn aangetroffen, komt dit materiaal veelvuldig voor in het West- Nederlandse kustgebied.14 Tot voorkort werden de amforen, wrijfschalen en dolia onder het dikwandige aardewerk geschaard. De huidige tendens is, om de groepen afzonderlijk te beschrijven.15 In dit rapport worden de dolia, wrijfschalen en amforen echter nog wel onder het dikwandige aardewerk geschaard. In de database, is onder 'vorm' is aangegeven of het een dolium, wrijfschaal of amfoor betreft. 340 Fragmenten dikwandig aardewerk zijn aangetroffen, die voor het grootste deel afkomstig zijn van dolia, amforen en wrijfschalen. Aan 90% kon een vorm worden toegekend. Het betreft 106 amforen, 12 dolia en 29 wrijfschalen. 163 Fragmenten betroffen ofwel een dolium, ofwel een amfoor. De grote hoeveelheid doliafragmenten kan echter worden verklaard doordat 93 fragmenten van 1 exemplaar zijn aangetroffen. Slechts aan 45 fragmenten kon een typering worden toegekend. Eén opvallend fragment is aangetroffen, 04RMBV100005 volgnr. 21In dit randfragment van een amfoor is de inhoudsmaat gekrast. In de amfoor heeft destijds 3 liter vloeistof gezeten (afb.12). Dit aardewerk dateert de vindplaats zeer breed, vanaf de eerste tot het einde van de derde eeuw. Afb. 12. 04RMBV100005 volgnr. 21. Randfragment met inhoudsmaat. 14 Mondelinge mededeling drs. C. Wiepking. 15 Van Enckevort 2004. 29

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2004 | | pagina 31