r\ Een drietal randfragmenten kon niet worden gedetermineerd (afb. 1)8 Aan de magering en de potgeleding van de handgevormde scherven is geen specifieke aandacht besteed. Het 'scannen' van het materiaal op deze punten leverde echter een Romeins beeld op. De magering bestaat voornamelijk uit plantaardig materiaal. De vormen van de potten lijken drieledig. Op de fragmenten is weinig versiering aangetroffen, wat gebruikelijk is bij scherven uit de Romeinse tijd in deze regio. In één geval zijn nagelindrukken op een scherf aangetroffen, wat op een datering in de ijzertijd wijst. Afwerking heeft niet op grote schaal plaatsgevonden. Slechts in twee gevallen is sprake van polijsting. Het aardewerk is voornamelijk reducerend gebakken, en heeft een beige laagje aan weerszijden. 2.2 Terra sigillata Dit aardewerk met zijn karakteristieke rode, glanzende deklaag is bedekt met een met water verdunde kleipap. Het aardewerk is afkomstig uit diverse productiecentra. De vroegste sigillata is afkomstig uit Arezzo. Deze sigillata is in het vondstenspectrum niet aangetroffen. Vervolgens wordt het materiaal geproduceerd in respectievelijk Zuid-Gallië, Midden-Gallië en Oost-Gallië. De jongste sigillata is afkomstig uit de Argonne. Afzonderlijke productiecentra hebben dikwijls maar gedurende een beperkte periode geproduceerd, waardoor van de terra sigillata een vrij exacte datering mogelijk is. Daarnaast is een exacte datering mogelijk doordat pottenbakkers stempels hebben gebruikt. Het herkomstgebied is, indien bekend, in de database aangegeven in de kolom 'categorie'. Over het algemeen gaat het om onversierd tafelaardewerk, maar versierde vormen komen tevens voor. Over het algemeen wordt dit materiaal als luxe-artikel beschouwd. In totaal zijn 135 fragmenten terra sigillata aangetroffen. Aan 87 stuks kon een typering worden toegekend. Het versierde aardewerk Aan drie versierde exemplaren (7 scherven) konden een pottenbakker en of productieplaats worden toegekend. Het overige versierde aardewerk was te verweerd of gefragmenteerd. 1. 04RMBV020004 volgnr. 1 (afb. 2). Een wandfragment van een schaal, Dragendorff 37. Decoratie: Op grond van de spiralen toe te schrijven aan Butzbach 196? La Madeleine (Midden-Gallië). Spiralen Rieken 1934, tafel 7, 33. Albillus. Rieken A1-groep. Datering: 105 - 140. Afb. 7. Handgevormde randfragmenten. Van links naar rechts: 04RMBV100008 volgnr. 23, 04RMBV100001 volgnr. 10 en 4RMBV090001 volgnr. 24. Schaal 1:1 8 Bloemers 1978. 24

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2004 | | pagina 26