Literatuur Berendsen, H.J.A., 1997: Landschappelijk Nederland, Assen. Brandenburgh, C.R., 2004: 04RMB Roomburg. Opgraving en archeologische begeleiding (ongepubliceerd projectplan), Leiden. Brandenburgh, C.R. (red.), 2006: Archeologisch Onderzoek Roomburg 2003, Leiden (Bodemonderzoek in Leiden 17). Deunhouwer, P., 2003: Roomburg, project W4. Gemeenten Leiden en Zoeterwoude. Een inventariserend archeologisch onderzoek, Amsterdam (RAAP-rapport 965). Es, W.A. van, 1981De Romeinen in Nederland, Haarlem. Hazenberg, T., 2000: Leiden-Roomburg 1995-1997: Archeologisch onderzoek naar het Kanaal van Corbulo en de vicus van het castellum Matilo, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 77). Oude Rengerink, J.A.M., 1994: Archeologisch Booronderzoek op vier terreindelen in het plangebied Roomburg Matilo te Leiden, Amsterdam (RAAP-rapport 92). Polak, M., J. van Doesburg P.A.M.M. van Kempen, 2005: Opzoek naar het castellum Matilo en het St. Margarethaklooster te Leiden-Roomburg: Het archeologisch onderzoek in 1999-2000, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 109). 20

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2004 | | pagina 22