Eén fragment van een Phalera hanger is afkomstig van het Hettinga-terrein (afb. 9). Het betreft de linkerhelft van het onderste gedeelte. Deze bronzen hanger is verzilverd geweest. De datering van het fragment is 50 tot 70 n.Chr.i? Tot slot is een in Rome geslagen munt (dupondius) van Trajanus is aangetroffen. 18 Deze dateert uit 98-117 n.Chr. Afb.7. Kapfibula. Tekening: A.H. Grim me. Afb. 8. Bronzen ringen. Links vondstnr. 04RMBV010012, rechts 04RMBV000001 Afb. 9. Fragment Phalera hanger. 1 - t. 3.2.4 Bot In totaal zijn 322 fragmenten dierlijk bot aangetroffen met een gewicht van 9,5 kg. Het botmateriaal is voornamelijk afkomstig van runderen. Daarnaast komen de diersoorten paard, schaap/geit en varken in ruime mate voor. Huisdieren, wild en vis zijn schaars vertegenwoordigd. Het gehele botcomplex weerspiegelt een consumptief patroon dat zowel binnen een vicus-context als een inheems Romeins complex past. Daarnaast is één speelsteentje aangetroffen, met ingekraste concentrische cirkels (afb.10). Afb. 10. Speelsteentje. 1? Determinatie drs. Johan Nicolay. is Determinatie: dhr. B. van der Veen, geld- en bankmuseum.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2004 | | pagina 17