CATALOGUS I. Maria II Christus N.B. Aangezien voor alle beeldjes en reliëfs geldt, dat zij in beerputten werden aangetrof fen, waarin het materiaal tussen de 14de en 19de eeuw gedateerd werd, konden zij niet aan de hand hiervan gedateerd worden. Gekozen werd voor een algemene datering in de 15de eeuw. 1. Vlucht naar Egypte; Maria zit zijdelings op de ezel en houdt in haar linkerarm het Kind; haar kleed valt in plooien naar beneden Witte kiei, sporen van beschildering, H: ca. 11 cm Vindplaats: Doezastraat 1985 (afb. 1) 2. Reliëf van een staande Maria met het Kind in haar linkerarm; in haar opgeheven lin kerhand heeft zij een appel Rode klei, sporen van witte engobe, H: 12,5 cm Vindplaats: Clarensteeg 1984 (afb. 2) 3. Reliëf van Maria, staande op een maansikkel, tegen een achtergrond van golvende stralen Grijze klei, sporen van witte engobe, H: 5 cm Vindplaats: Groenesteeg 1986 (afb. 3) 4. Piëta-voorstelling: treurende Maria met de gekruisigde Christus op schoot; beiden dragen een nimbus Witte klei, H: 9 cm Vindplaats: Leiden 1980 (coll. Van Beuningen, Cothen) (afb. 6) 5. Fragment van Mariabeeld: achterzijde, draperie en voetstuk, H: 10 cm Vindplaats: Middelstegracht 1984 6. Fragment van Mariabeeld Vindplaats: Vestestraat 1980 (coil. Rijksmus. Catharijneconvent Utrecht) 7. Fragment van Maria en Kind Vindplaats: Leiden 1979 (coll. Rijksmus. Catharijneconvent Utrecht) 8. Naakt kind, beide handen houden duif op de borst Witte klei, FL 4 cm Vindplaats: Weddesteeg 1984 (afb. 4) 9. Idem Roodbakkende klei, H: 7cm Vindplaats: Leiden 1981 (coll. Rijksmus. Catharijneconvent Utrecht) 10. Idem Rode klei, sporen van witte engobe, H: 6 cm Vindplaats: Jorissteeg 1984 (coll. Rijksmus. van Oudheden Leiden) 11. Fragment van naakt Christuskind: lijfje H: 4 cm Vindplaats: Leiden 1980 (coll. Rijksmus. Catharijneconvent Utrecht) 12. Naakt kind, zittend op koude steen; in de linkerhand de qekroonde wereldbol H: 7 cm Vindplaats: Leiden (coll. Rijksmus. Catharijneconvent Utrecht) 13. Fragment van naakt Christuskind H: 10 cm Vindplaats: Haarlemmerstraat 1985 14. Idem H: 4 cm Vindplaats: Haarlemmerstraat 1985 15. Fragment van reliëf van Christuskind H: 3,5 cm Vindplaats: Haarlemmerstraat 1985 72

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 1990 | | pagina 74