Afb. 11 Heilige Agnes (cat. nr. 26) Samenvatting Plaatst men alle beeldjes en reliëfs naast elkaar dan zijn er meerdere onderlinge verschillen aan te wijzen. Allereerst het materiaal: enkele beeldjes zijn gemaakt van fijne, witte klei, zodat ze licht van kleur zijn en een effen oppervlak hebben. Soms werd een veel korreliger kleisoort gebruikt, die aan het beeldje een grovere structuur geeft. Hierbij is de klei meestal ook donkerder gekleurd. Enkele beeldjes werden tenslotte gemaakt van roodbakkende klei. Wat betreft de techniek geldt in het algemeen, dat de grotere beeldjes meer zijn uitge werkt dan de kleine exemplaren. Hoe kleiner de mal hoe moeilijker voor de "beeldendruc- ker" om de details nauwkeurig aan te geven. Het verschil tussen de beeldjes onderling uit zich vooral in een meer of minder verfijnde en gedetailleerde uitwerking in de kleding (plooival, bandversiering e.d.), in het gezicht en in het haar (gezichtsuitdrukking en kapsel) en in de attributen (bijvoorbeeld een boek met koperbeslag). Ook in de iconografische uitbeelding treden overigens verschillen op. 70

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 1990 | | pagina 72