Rapport bij de figuren 8, 10, 11 en 12 a de einden van de onderslagbalken loodrecht op de voorzijde van het hoofd en de korte balk van het kruis waren in het metselwerk van de walmuur van het hoofd opgenomen; b het metselwerk op het bovenste kruis leek in verband met het metselwerk van de walmuren te zijn gemetseld; c het gat waarin vier paalstompen werden gevonden, is in het metselwerk van de walmuur ingebroken; onder de paalstompen bevond zich metselwerk op de korte balk van het kruis; d de onderzijde van het gevonden houtwerk is gelegen boven het peil van de funderingsaanleg van de walmuur ter plaat se, zulks met uitzondering van de onder de onderslagbalken, in het hart van het bouwwerk, liggende balk. Van deze balk die begon bij de achterzijde van de noordelijke walmuur is het eind in de richting van de Waag niet gevonden; e onder de houten kruisen zijn geen palen gevonden; f in één balk van het bovenste kruis is ook in één der op staande zijden een gat ten behoeve van een tand voor een schoor aangebracht; g de vier schuine inkassingen in de bovenrand van het blok metselwerk waren niet daarin gehakt: de schoren moeten ten minste tot de bovenzijde van het blok hebben gereikt; h gelet op het feit dat onder het blok metselwerk een minu tieus uitgehakt gat op de kruising van het bovenste bal- kenkruis aanwezig is behoren metselwerk en kruis tot een andere constructie; i gelet op het feit dat het bovengenoemde gat (onder c) is ingehakt en er zich metselwerk op het bovenste houten kruis bevindt, behoort dat gat, alsmede de erin gevonden houten stompen, noch tot de constructie van het blok metselwerk, noch tot die van het bovenste houten kruis. afb. 1, 5 en 7 A. Meyknecht-van den Berg afb. 2, 3, 4 en 6 G.A. Leiden afb. 8 en 13 B.C.Th.P. Dingjan afb. 9, 10, 11 en 12 C. Wilharm ir. L. Barendregt, Meyerskade 7, 2313 EG LEIDEN dr. D.E.H. de Boer, Dorpsstraat 47, 2396 HC KOUDEKERK AAN DEN RIJN De auteurs danken de heer R.C.J, van Maanen van de Gemeen telijke Archiefdienst Leiden voor het feit dat zij gebruik mochten maken van aantekeningen van zijn hand, betreffende de historie van de kraan. 128

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 1982 | | pagina 136